FramtidUmeåVärld

Strejk, skola och klimatmanifestationer

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Deltagandet av skolelever i klimatmanifestationer, som är mycket relevanta för att få politiskt gehör, diskuteras i Västerbottenskuriren. Mycket intressant och relevant för en principiell diskussion om strejk för klimatet. Jag ”ledde” själv en liten ”manifestation” för klimatet https://www.facebook.com/PlusForest/posts/2480472918665756

Västerbottenskuriren tar upp problematiken med att manifestation (liksom min) är inspirerad av Greta Thunberg.

https://www.vk.se/2019-10-18/sa-blev-moderaternas-inlagg-putins-slagtra?

Eftersom klimatgasutsläppen i Sverige bara minskat med någon procent sedan 2014, fast det enligt en nästan enhällig sakkunskap borde minska mer än tio gånger så snabbt, är det angeläget att de ansvariga tar åt sig budskapet bättre än hittills. Andan borde inte vara att ifrågasätta behovet av fredliga folkliga manifestationer och att ägna energi åt att göra det grundat på formella tveksamheter. Jag uppfattar det som att göra en höna av en fjäder och underblåsa politisk polarisering. Att jag personligen känner mig utsatt för detta bidrar förstås till att jag skriver här.

Jag saxar:

”Samma dag som historien blir viral i Sverige, dementerar rektorn Patrik Sandström uppgifterna om en påtvingad klimatstrejk. Han menar att det hela varit en manifestation som avslutning på en klimatvecka”: ” Manifestationen kommer att ske under undervisningstid.”;” Skolverket har sagt att det är helt okej inom ramarna för undervisning.”

Det hade varit bättre om det skriftliga från skolledningen till lärarna/eleverna faktiskt redovisats istället för att ge osäkra citat. Jag tycker personligen det verkar ett mycket bra upplägg från skolans sida som skola och rektor förtjänar erkännande för. Jag tycker dock skolor bör inse att stor försiktighet måste iakttagas för vilka manifestationer skolbarnen deltar i som en del av undervisningen.

Om elever inte närvar vid undervisningen utan lov är det skolk och olagligt och skall inte uppmuntras. Varken löntagare eller skolbarn har ”rätt” att vara borta från arbetet utan lov eller giltig anledning (som sjukdom eller kommunikationssvårigheter). Däremot tycker jag man vid enstaka tillfällen skall kunna få lov för något man själv tycker är viktigt utan att redovisa precis vad om det inte vållar nämnvärda problem. Detta gäller även om frånvaron gäller en manifestation.  

Det är inte bra att Greta Thunberg skolstrejkar och uppviglar till skolstrejk men hittills har jag ändå känt att eftersom hon blivit en internationell ikon som även utnyttjats av FN-chefen så var det förlåtligt att hänga på.

Men värre blir det när hon uttryckligen stödjer den typ av aktiviteter ”Extinction Rebellion” ägnar sig åt i London, dvs åstadkomma stora störningar i viktiga samhällsfunktioner för att få uppmärksamhet när polismakten ingriper för att minska störningarna. Jag kommer alltså i fortsättningen inte att åberopa Greta Thunberg när jag lobbar för större minskning av Sveriges klimatgasutsläpp de närmaste åren http://downto.dagli.se/?p=453  .

Bli först att kommentera

Klimatutsläppen minskar inte!

Av , , 3 kommentarer 0

Klimatutsläppen har inte minskat alls mellan 1 kvartalet 2017 och 1 kvartalet 2019: Senaste preliminära data: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Kvartals–och-preliminara-arsvisa-vaxthusgasutslapp/ Jag kritiserade för drygt ett år sedan på denna blogg miljöpartiet, som har ansvarig minister sedan 2014 och således störst inflytande på hur klimatplanerna utformas. http://blogg.vk.se/dagl/2018/08/12/rosta-inte-pa-miljopartiet/  . Dessutom borde miljöpartiet engagera sig starkast i frågan. Tyvärr kvarstår att utsläppen knappast minskar fast de enligt Naturvårdsverket borde minska med 5-8% om Sveriges klimatåtaganden skall nås.

3 kommentarer

Första stegen på månen

Av , , Bli först att kommentera 0

För femtio år sedan satte den första människan foten på månen. Det var ett stort steg för männskligheten!

Men det är nu mer än 46 år sedan människan tog sitt sista steg på månen! Människan backar från det största framsteget, brist på teknisk framstegstro! Skulle gärna se att sista dagen ingen människa finns på månen inträffar inom 50 år. Dvs en permanent bemannad månstation upprättas. En permanent bosättningen på månen innebär en fördubbling av antalet planeter med människor. Det är verkligen ett jättestort kliv! En månbas tror jag är ett nödvändigt steg för i tiden och rummet längre bemannade färder i rymden. På månen kan solenergin lätt exploateras. Det är möjligt att framställa raketbränsle och andra bulkprodukter och sända upp det med fasta elektriska kanoner. Det går att framställa de tunga livsförnödenheterna som vatten och syre. På lång sikt kan en månbas bli självförsörjande med det mesta. Det är sant att vi borde skapa en uthålligare jord, men jag tror att det hjälper med demonstrerad framtids- och kunskaps-tro genom att satsa en bråkdel av jordens BNP på rymdaktiviteter, speciellt om det sker i global samverkan vilket det finns gott hopp om.

Den stora visionären om bl a dessa tankar, som jag insöp för drygt femtio år sedan, är Arthur C Clarke. The Universe saluted his death by launching one of the largest number of gamma ray bursts observed in a day. One of them was highly spectacular, the most distant object energetically visible by the unaided human eye observed.

För den som vill veta mer hade ”Forskning och Framsteg” en artikel om månlandningen och framtiden för rymdprogrammet https://fof.se/tidning/2019/7/artikel/tillbaka-till-manen-och-vidare-mot-mars 

Blev lite chockad när jag nyss tittade på Googles ”månlandning”, hälften av alla ”hits” spekulerade i att detta jättekliv var en bluff (fake news), vad säger det?

Bli först att kommentera

Mysigt julbudskap: Sverige är bäst på allt!

Av , , Bli först att kommentera 1

Sweden seems best in the world?

Reputable country. Rank 1   https://si.se/en/sweden-ranks-as-the-most-reputable-country-in-the-world/
How well their older populations are faring. Rank 3 https://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/global-rankings-table/
Countries possible to visit without visa? Rank 2 https://www.thelocal.se/20160301/swedes-cheer-having-worlds-second-best-passport
Innovative country. Rank 3 https://www.thelocal.se/20180711/sweden-named-worlds-third-most-innovative-country
Good country Index. Rank 6 https://www.goodcountryindex.org/results
Quality of Life. Rank 3 https://www.usnews.com/news/best-countries/quality-of-life-rankings
Suitability for raising kids. Rank 2 https://www.usnews.com/news/best-countries/raising-children-full-list
Suitability for women. Rank 1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/enkat-sverige-bast-for-kvinnor
Corruption perception. Rank 6 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
Medic care. Rank 4 https://www.sjukhuslakaren.se/svensk-sjukvard-rankad-fyra-i-varlden/
Life of poor. Rank 1 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/namnlos/
Democracy. Rank 1 https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
Freedom of Press. Rank2 https://rsf.org/en/ranking

Statistics collected end of 2018. Some ranks are shared and some among limited number of countries.

Bli först att kommentera

STORASävar?

Av , , 1 kommentar 6

Umeås kommunalstyrelses ordförande Hans Lindberg påstår att Sävar skall växa från 3000 till 9000 till 2050 enligt Umeås långtidsplan!

Min och Socialdemokraternas uppfattning är att det ska finnas mer service och arbetsplatser i Sävar i framtiden. Det vi ser framöver är ett Sävar som växer. Planen fram till 2050 räknar med en ökning på 6000 fler boenden eller omräknat en ökning på ca 200 procent.”

Jag tycker det är helt fel att sträva efter stor tillväxt, jorden borde sträva efter färre människor och inte fler.

Jag har tidigare kritiserat Umeås våldsamma och överdrivna tillväxtambitioner

I VK

Umeås tillväxtmål är politiskt kontroversiellt! Sex av tio partier röstade emot vid en omröstning.

Det blir inte trevligare för innevånarna bara för att den plats där man bor snabbt expanderar med ständiga avspärrningar för ombyggnad och provisorier.

Och tillväxtmålet är inte heller realistiskt. Ytterst otroligt att Sävar kommer att tre-dubbla antalet innevånare på tre decennier!

Tycker tillväxtplanerna tyder på storhetsvansinne och bristande realism hos Sävars politiska företrädare.

1 kommentar
Etiketter:

Miljöpartiet har inte lyckats sänka utsläppen när de var mäktiga!

Av , , 28 kommentarer 2

Jag vill ha kraftigare åtgärder för att reducera svenska klimatutsläpp, men tycker inte miljöpartiet hållit vad de tidigare förespeglat. Har partier inte levt upp till förväntningar i realpolitik när de haft chansen, så förtjänar de färre väljare!

Befolkningsökningen är ett stort klimathot och allmänt hot mot miljön, men miljöpartiet välsignar befolkningsökning i Umeå och Sverige. http://downto2100.blogspot.com/

Miljöpartiet har suttit i regeringen sedan 2014 och haft inflytande tidigare, tillräckligt länge för det skall reflekteras i Sverige utsläpp. Sedan 2016, när MPs politiska makt blev påtaglig, har utsläppen ökats!!!

Utsläpp av växthusgaser, helår, summa av kiloton CO2-ekvivalenter inkl utrikes transporter
2015: 61 915
2016: 62 333
2017: 62 598

Det är helt oförenligt med Sveriges klimatmål att bli fossilfritt 2050!

Många av åtgärderna som faktiskt görs tror jag inte är kostnadseffektiva, t ex subvention till köp av elcykel. Staten skall överhuvudtaget inte subventionera verksamhet som orsakar oönskade utsläpp som elcyklar och bilar. Istället skall man kraftigare motverka bilar ju mer förorenande de är att köra. T ex. Norrbotniabanan kommer att ta många decennier innan dess utsläppsreducerande effekt har kompenserat de stora utsläppen vid byggnaden.

Ser hellre åtgärder som reducerar resandet inom några år än dyra subventioner till stöd för nuvarande och framtida resande om än med mindre CO2 utsläpp/km.

I Timbros rapport om hur partierna ställde sig till kostnadseffektiva åtgärder för klimatet  hamnade MiljöPartiet på delad näst sista plats.

Miljöpartiet verkar beroende av för många fundamentalistiska idealister/aktivister.

Miljöpartiet är inte huvudskyldig till att de svenska utsläppen inte minskar nämnvärt, men det parti som borde drivit på och bättre utnyttjat politiskt stöd för något som egentligen alla partier vill. MP har haft den största makten per procent väljare eftersom ansvarig minister var MP. MP kan knappast skylla på politiskt motstånd. Nu har MP betalat det politiska priset för att inte infria vad väljarna väntat!

Dessutom tycker jag miljöpartiet oroar sig för mycket för artutrotningen i skogen, den är inget stort problem och åtgärdas tillräckligt utan ytterligare politiska påtryckningar. Vi behöver skogen i en fossil-fri framtid, vi har redan en bra och allt bättre skog. Att MP suttit i Regeringen har lett till viss handlingsförlamning i skogliga frågor, som borde rört sig mer.

I Umeå verkar det mycket bråk inom partiet.

Det politiska systemet fungerar dåligt http://blogg.vk.se/dagl/2017/04/10/riksdagens-beslut-forbattras-inte-med-tiden/  men som medborgare skall man väl ändå försöka att förbättra det genom synpunkter vid valen.

Utsläpp kan beräknas på olika sätt. Det är utsläppen orsakad av svenskarnas konsumtion som inte minskar och dessa utsläpp uppstår delvis utanför Sveriges gränser och den delen är svårare att beräkna och svårare att påverka. De utsläpp som sker inom Sveriges gränser och som Sverige rapporterar i olika sammanhang minskar, och har gjort så sedan många decennier bakåt. Statistiken hoppar och ökningen sedan 2015 påverkas uppåt av ovanligt hög immigration och ovanligt bra konjunktur.

Mycket av åtgärderna för klimatet kan sägas vara långsiktiga utan omedelbara effekter. Om man bygger ut Norrbotniabanan t ex tar det många decennier innan alla utsläpp i samband med konstruktionen kompenserats av de minskande utsläppen när banan väl är igång. Jag tvivlar på att Norrbotniabanan leder till att det finns mindre koldioxid i atmosfären 2050 än om den inte byggts, men därefter är effekten säkert positiv. Men jag hävdar alltså att kortsiktiga minskningar skall ökas och utsläpp av investeringar för att minska utsläppen långsiktigt skall rymmas inom detta, och resandet totalt skall reduceras.

Uppmärksamheten har fästs på MP-miljöministerns dyra flygresor. Specifikt en MP miljöminister bör försöka hålla kostnader för långa flygresor som inte ligger över en genomsnittsminister för att vara ett bra exempel och göra MP-retoriken som värnare av miljön trovärdigare. Men kritiken har kanske varit lite väl spetsig, polemisk och oförstående, det är nog ganska lätt att ”glömma”. Hoppas MP ministrar är försiktigare i fortsättningen.

28 kommentarer

Läge brandfält norr Grössjön

Av , , 22 kommentarer 5

Skogbrand norr om Grössjön kan vara ett mål för strövare omkring Grössjön

Skogsbränder har blivit aktuellare än någonsin förr sommaren 2018. Fyra hektar skog norr om Grössjön brann i mitten av juni, innan skogsbränderna blev lika hett ämne som i senare delen av juli. Skogsvandrande Umeå-bor kan vara intresserade av att besöka detta brandfält. Därför lägger jag nu ut information om hur man tar sig dit, jag avser att uppdatera denna sida med mer information så småningom.

Området omkring Grössjön är ett naturreservat. Reservatets gräns markeras med en rågång (Uthuggen linje 1.5m mellan träd) med en skogsstig och vita ringar på träd som vetter mot reservatet. Denna stig går igenom brandfältet och gör det lätt att hitta. En bergklack på reservatsgränsen är en bra utsiktispunkt. Där finns ett röse med en metallstav. Bergklacken finns vid en liten knix i reservatets gräns och knixen markeras av metallstaven. Man kan se reservatets norra gräns på kartor och gränsstigen och dess knix kan skönjas på karttjänsternas flygbildmod.

Det är en mindre del av brandfältet som ligger i reservatet. Sannolikt kommer ingen skogsbruksåtgärd att vidtas i den privatägda huvuddel av brandfältet, som ligger norr om reservatet.

Några alternativa sätt att ta sig till brandfältet nedan (vintertid är det mindre intressant, så jag struntar i skidspårens färdriktning).

Via Elljusspåret söder om Carlshöjd. Skidspåret kan nås genom att fortsätta söder från 9ans ändhållplats eller ansluta i Carlshöjds SV hörn (Porfyrvägen) eller från Carlshöjds SÖ hörn vid Carlshöjdsskolan. Följ spåret (mot skidriktningen) tills en kraftledning korsar spåret. Härifrån finns två alternativa vägar. Den ena är att följa kraftledningen österut 430 m tills den skär den markerade rågången för reservatsgränsen några tiotal meter före stolpe 11. Följ reservatsgränsen till brandfältet 270 m. Den andra vägen är något lättare att gå men längre. Fortsätt elljusspåret söder drygt hundra m (sväng inte åt väster) till avtagsstig skyltad Grössjön åt SO. Fortsätt till reservatsgränsen där fem stiger möts. Följ reservatsgränsstigen åt NO 500 m.

Via Tomtebo. Stig mot Grössjön startar mellan Grottvägen 13 och 15 alternativt mellan Blåkullevägen 39 och 30. Mot Grössjön S-SV till  ”entre Orringkläppen” ligger på reservatsgränsen, följ vit-ring-markerad rågång och stig (skylt ”grillplats”) SV ca 600 m.

Från cykelväg Carlshöjd – Tomtebo (startar norr om Carlshöjdskolan i Bärnstensvägens förlängning österut). Cykelvägen passerar över dike ett par hundra meter väster om ”Grottvägen”. Diket går genom en myr som syns från vägen. Diket går rakt söderut och slutar abrupt drygt 700 söder om cykelvägen. Öster om diket löper en uppkörd stig (bl a spår av brandbekämpning) över myren (sankt, ”mossigt”). Brandfältets nordvästra gräns ligger några tiotal meter öster om diket några hundra meter norr om dikets slut. Det går att fortsätta stigen söderut till reservatsgränsen. Myren är dock ganska upptrampad och rekommenderas inte om det inte är mycket torrt eller kanske på skidor på vintern.

Information om Grössjön
Naturreservatet beskrivs av Umeå kommun senast på  Grössjöns naturreservat – Umeå kommun (umea.se)    och https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack/naturreservat/grossjon.html Man kan också utgå från http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  och sedan zooma in på Grössjön.

Det finns en papperskarta över naturreservatet Grössjön. Den är mer informativ om stigar och anläggningar än vad man kan hitta på nätet Man kan få den om man ber på turistbyrån, men den ligger inte framme. Det finns en karta från 1998 anslagen vid entreerna till reservatet. Men den finns (hösten 2019) sedan några år inte i de fack för kartan som finns vid entreerna (informationskylten för entre Rödmossamyren ligger en bit in i reservatet).

Resultatet i mina försök att påverka de ansvariga (20191024 gick jag till brandfältet). I korthet: Detta var ett försök till ”närdemokrati” att en medborgare kan påverka informationsdelen av en kommunal aktivitet. Det gick inte det kommunala systemets tröghet är större än intresset för att lyssna på medborgare. Ingen info uppsatt på brandfältet. Ingen väganvisning (riktningspil) i terrängen. Ingen info via nätet eller vid entreerna. Den information som ges på nätet är oförändrad eller förkortad. Naturvårdsverkets infomation är mer detaljerade än Umeås. Någon har hackat det här inlägget och skrivit en massa spamhänvisningar.i kommentarerna. Ur skötselsynpunkt borde en naturvårdsbränning i reservatet planerats men det har inte skett. På nätet finns bara planer från förra århundrandet som förmodligen inte verkställts.

22 kommentarer

Överlever arten människa hundra år?

Av , , 2 kommentarer 1

För att en art skall rödlistas skall sannolikheten för utdöende de närmaste hundra åren vara större än fem procent. Jag anser att arten människan bör rödlistas. Även om kanske några spillror klarar sig mer än hundra år från nu, men knappast kan återbefolka arten.

Vi lever nu inte uthålligt. Exploateringen är snabb och resurskrävande.

Enligt WWF behövs fyra jordklot för att uthålligt försörja världens population på svensk standard. Men antalet människor ökar, barnen växer upp, artens konsumtion ökar, så antalet behövliga jordklot ökar och det är redan för stort.

Något om de påtagliga undergångsriskerna som lagts fram i olika sammanhang https://www.dn.se/debatt/efter-valet-ar-det-dags-for-de-allra-viktigaste-fragorna/ 

Marknadsekonomin (”kapitalismen) är en orsak, djupgående systemförändring skulle kunna minska chansen för artens undergång (se exempelvis  https://www.etc.se/klimat/anders-wijkman-det-ekonomiska-systemet-ar-ohallbart  ) men dessa förändringar ter sig omöjliga. Det politiska systemet är marknadsekonomiskt (rösta på den som ger intryck att vilja mest och bäst) även om det är formellt demokratiskt. Det politiska systemet fungerar inte bättre nu än för 50 år sedan fast förbättring är nödvändigt i dagens komplicerade samhälle fyllt av svårtolkad kunskap. Globaliseringen gör det allt oklarare vems om egentligen kontrollerar vad och vilken information som är för styrd av de marknadsekonomiska mekanismerna. Arten kommer inte att finna en lösning.

Vi är sammanbundna med nätverk genom vilket hela världen kan nås på mindre än en sekund.

Vi flyger så att människor från en plats sprids överallt i värden på några dygn.

Globaliseringen gör att vi får allt mer globalt omfattande släkt och släkt genererar ökande reseönskan.

Vi är för överlevnad beroende av att varor långt ifrån når oss snabbt.

Vi är beroende av att många nätverk fungerar som ger oss elektricitet, kommunikation, värme, vatten, avlopp.

Vi har förlorat den teknik som gör det möjligt att överleva på lokala resurser och vi är överallt för många för att överleva på lokala resurser.

Vår politik fungerar inte bra och förbättras inte.

Vår teknik är långt imperfektare än vi vill kännas vid. Datorer och IT ger ständiga trassel. Förseningar i t ex kommunikationer är alldeles för vanliga och har ofta sin orsak i dålig IT och adminstration.

Beroendet av utsläppsgenererande kommuniktationer som bil och lastbil och båtar verkar inte minska.

Världen rör sig alldeles för långsamt mot de utsläppsmål som formulerats av Parisavtalet.

Världen blev fredligara och frekvensen människor som dog av våld av andra människor minskade, men den trenden verkar brutits sedan tio år.

Ett globalt sammanbrott är möjligt eller troligt och civilisationens förmåga att repa sig är begränsad.

Kanske en tiondel kan överleva lokalt utgående från vad som finns om de får vara ifred och bygga en fungerande administration och kan känna som kärnor till en återuppbyggd civilisation. Men sådana lokala grupper kommer inte att få utvecklas i fred och med god administration. Rövare, band, warlords och småkungar kommer att slåss för livet om de otillräckliga resurserna och därigenom förstöra den överlevnadspotential, som faktiskt skulle kunna kvarstå efter en kollaps.

Allt kan slås ut av ett elektroniskt utbrott på solen som slår ut allt elektroniskt.

Webben kan slås ut globalt av en skicklig hacker.

När allt väl slagits ut kan det visa sig omöjligt att slå på det lokalt. Vi kan kanske inte återhämta oss.

En farsot kan konstrueras av någon sektretesskydad militär laboratoriechef, som snabbt sprider sig och slår ut civilisationen.

Författare är bra på att skriva dystopier som ibland pekar på möjliga mekanismer, men de är genomgående alltför orealistiska och vanligen för optimistiska för att tas på allvar. Och samhället ägnar sig inte åt att konstruera realistiska dystopier och analysera hur de kan motverkas.

Etc

2 kommentarer

Skogsforskning efter skogsdunge

Av , , 24 kommentarer 3

Vårvintern 1977 utspelade sig vad som benämns ”Slaget om dungen” eller ”Ålidhemskravallerna”. En träddunge skulle tas bort för att ge plats åt ett skolbygge. Arbetare kom och började hugga träd men utsattes då för snöbollskastning och drog sig tillbaks. Det blev en omfattande folkrörelse mot att såga ned dungen. En organisationskommitté skyddade dungen. Den 13 april kom några hundra poliser och skyddade avverkningen av träden. Några tusen från ”folket” engagerades, men förlorade slaget mot etablissemanget efter några dygn. Slaget om dungen har nu fyrtioårsjubileum och ihågkoms med en utställning på Ålidhemsbiblioteket http://alltomvasterbotten.se/evenemang/slaget-om-dungen-2017-09-04/

1978, året efter ”slaget om dungen”, flyttade ”Skogshögskolan” från Stockholm till Umeå. Detta ledda till att Umeå blev centrum för den internationellt bästa skogsforskningen i världen http://daglindgren.upsc.se/Energi/Skogsforskningshuvudstad.pdf  och koncentrationen av dessa skogsforskare är störst omkring f d ”dungen” i Ålidhem som ligger intill universitetsområdet och där många av skogsforskarna bor.

Det ter sig för osannolikt att dessa händelser skulle vara oberoende av varandra. Men jag förstår inte det kausala sambandet. Dungen handlade om att ”folket” ville stoppa ett kalhygge och denna vilja är fortfarande en viktig drivkraft för skogsforskningen och forskarnas engagemang. Men är det inte väl långsökt att slaget om dungen blev den tändande gnistan för att skogsforskningen i Umeå blev så framgångsrik?

Några länkar om ”Slaget om dungen”:

 

Det finns inga böcker om skogsbruk på Ålidhemsbiblioteket. Det är förvånande att intresset för skogsbruk är så lågt mitt i världens största koncentration av skogsforskare. http://daglindgren.upsc.se/BibliotekSkog.pdf

24 kommentarer

Ingen politisk systemförbättring

Av , , 3 kommentarer 1

Det sista halvseklet har riksdagens beslutsfattande inte förbättrats http://blogg.vk.se/dagl/2017/04/10/riksdagens-beslut-forbattras-inte-med-tiden/

Jag skrev till riksdagens talman och frågade vad som gjordes för att förbättra riksdagens beslutsfattande – inget svar. Sedan en påminnelse – inget svar.

Skrev då till riksdagens upplysningstjänst ”Gäller inte samma principer för talmannen (talmansfunktionen) som för lägre ”statsorgan”?”. Svar: ”Brev (och mejl) till talmannen ska besvaras enligt samma principer som andra brev inom förvaltningen. Jag har påmint om att du inte fått svar, så jag hoppas du snart får återkoppling från kansliet” men inte heller då kom svar.

Slutligen skrev jag till talmannen med kopior till de tre vice talmännen (för att sas höja pressen att svara) och tilläggsfrågan varför svar inte kommit. Då kom svar på frågan. Men inte tilläggsfrågan varför inget svar tidigare, och ingen ursäkt/förklaring för att svar gavs först efter fjärde försöket, och ingen uppgifter att åtgärder vidtagits för att förhindra ett upprepande.

Den svenska demokratin fungerar dåligt, dess främsta företrädare nonchalerar att svara på relevanta och viktiga frågor!

Detta bekräftar min slutsats att besluten inte blir bättre: De svenska politikerna anstränger sig inte att förbättra de politiska beslutsfunktionerna! 

3 kommentarer