Demokrati underskott.

Det är lite varierande storlek på dagordningen på kommunstyrelsens sammanträden. Förra gången var dagordningen en och en halv sida men den gång var det ”bara” en halv sida. Den innehöll 12 punkter denna gång.

Verksamhetsberättelserna för samhälls-byggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Och att vi resonerade om ekonomin torde vara en lågoddsare när det gäller kommunstyrelsens sammanträden.
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen diskuterade vi om och här föreslog jag att tillstånd för stadigvarande alkoholtillstånd fortsatt ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Med det ger man frågan dignitet istället för att delegera det till arbetsutskottet. Just delegationsordningen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Att delegera frågor till arbetsutskott med att mindre antal politiker och inte alla partier representerade är ett underskott på demokrati. Sen måste man delegera vissa ärenden för att verksamheten ska fungera smidigt. Men just delegationsordningen är viktig att fundera över och i det ligger inte ett misstroende mot någon utan ett intresse av att värna om demokratin.
 
Tydligen var mina argument goda denna gång och t o m Andreas från vänstern tillstyrkte mitt förslag och när propositionen var aktuell så var det en enig kommunstyrelse som tyckte att beslutet om alkoholtillstånd fortsatt ska ligga på kommunstyrelsen i sin helhet.
 
Vi hade också att ta ställning till revisionsrapporten för kommunstyrelsens ansvarsutövande. Revisorer ska alltid ha viss kritik det ligger liksom i sakens natur. Men det var inte stora förändringar som revisorerna kräver. Vi hade ett yttrande till revisorerna där vi tackar för deras rapport men samtidigt möter dem med viss kritik då de inte tagit del av alla handlingar.
 
Vi måste bli bättre på att visa Vännäs kommun på ett enhetligt sätt. Därför kommer vi intensifiera arbetet med att visa enhetlig logga och vara bättre på att vara goda ambassadörer för vår kommun. Så kommunstyrelsen tillstyrkte 250 000 kr till det arbetet. Bevakar detta arbete med stort intresse då jag i princip jobbat med marknadsföring i olika former sedan jag började jobba. En aktivitetsplan efterlyste jag när vi antog den nuvarande visionen men den skulle komma senare. Nu har det visat sig att arbetet behöver förstärkas då det inte har gett önskad effekt.
Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.