Etikett: kommunstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunstyrelsen idag. Med 22 ärenden på agendan samt många intressanta föredragningar. Viktiga ärenden som årsredovisning, hantering av över o underskott, olika reglementen och upsiktsplikter och medborgarförslag. 

Vi Kristdemokrater hade en motion som behandlades. Handlar om att vi vill utreda om vi kan sälja eller donera överbliven mat. Vi ansåg att man inte lyft samarbete med civilsamhället och att kunna donera mat via dem så vi begärde återremiss. Efter ajournering fick vi bifall till återremiss så får vi med även insatsen via civilsamhället innan vi fattar beslut om motionen.

Vi agerade i fler frågor bla annat om familjerådgivning. Vi kommer köpa tjänsten av Umeå kommun, vilket är bra. Men vi vet att i de familjer som familjerådgivning kan bli aktuell är det ofta problem att båda kanske inte prioriterar rådgivning och då anser vi Kristdemokrater att vi ska för barnens skull ha så låg tröskel som möjligt att få hjälp med familjerådgivning. Därför yrkade vi på avgiftsfria besök hos familjerådgivningen. Tyvärr så var vi enda parti som tyckte så. Men vi kommer igen i fullmäktige.

Årsredovisningen för Vännäs kommun är en rolig läsning. Flera miljoner bättre än budgeterat. En av orsakerna att vi jobbar envetet tillsammans i budgetberedning alla partier vilket gör att alla partier har samma information och vi håller hårt om börsen. Det har verkligen inte varit så alltid. Vi har haft kommunakuten hos oss när vi lånade till att betala ut lönerna. På den tiden var jag rektor på en friskola. Och kommunen hade inte likviditet att betala skolpeng till skolan eftersom börsen var tom. Men det är nu tack o lov historia.

Grattis till 60 åringen!

Av , , 6 kommentarer 5

I veckan fyller KD 60 år. Grattis till Sverige som haft ett parti som tydligt drivit och driver värderingsfrågor.

Tänker idag lite extra på dem som startat partiet, jobbat ideellt under åravis för att få till något, kämpat med opinionsundersökningar som låg på någon enstaka procent men ändå trodde på, och drevs av att KD ska in i riksdagen. Tänker på när Alf Svensson utklädd till kvinna o med peruk åkte till Torbjörn Fälldin för att resonera om ett upplägg att marscherar in i riksdagen. Utklädanden var för att lura media som låg i buskarna och ville få bild på äventyret.

Tänker också på när KD som enda parti drev att barnpornografi skulle förbjudas. Oj vad partiets häcklades av all media som bakåtsträvande och lite konstiga. Men även där lyckas Alf Svensson övertala Torbjörn Fälldin så kvällen innan omröstning så ändrade hela C gruppen sin ståndpunkt i riksdagen. Idag är det nog inget parti som tycker det var konstigt att förbjuda barnpornografi. Men då var KD ensam. Finns många exempel att ta från historien.

Tänker på min egen resa i partiet. Är ödmjuk och tacksam för det förtroendet jag fått under alla år. Och ångrar inte att jag ändå testade när jag fick frågan. Det var så att framlidne Vännäsprofilen Arentz Hägglund ringde mig och frågande om det inte var dags att gå med i KDS. Jag jobbade då i näringslivet och säg det inte till någon, men jag hade röstat på Moderaterna de val jag dittills röstat. Så jag tackade inte nej men sa att jag måste fundera. Då tog jag mig tid att läsa på vad partiet stod för och insåg att KD är ju partiet för mig. Tydligt värderingsdrivet familjeparti som står på de svagas sida i samhället. Arentz gav sig inte utan ringde mig en månad senare och sa att på måndag om två veckor ska vi välja en ledamot i kommunstyrelsen i Vännäs och där vill vi sätta in dig. Var fortfarande skeptisk och sa faktiskt nej.

Men ni som kände Arentz vet att han inte gav upp. Träffade honom en lördag utanför Ica och han hade nog inte lyssnat in mitt nej utan sa så här: – På måndag väljer vi in dig i kommunstyrelsen. Jag skrattade lite åt hans envishet och tog hem frågan. Tänkte om han var så enveten kanske det ändå är nåt för mig. Hemma kom vi fram till att jag kanske ändå borde testa. Tänkte att om det inte är nåt för mig så kan jag ju hoppa av. Är sån som person att jag inte vill missa en möjlighet.

Jag blev invald på förra årtusendet och det har nu gått dryga 30 år och jag innehar fortsatt uppgiften i Vännäs kommuns regering.  Har haft de flesta uppdrag i Vännäs innan jag 2005 fick frågan att bli partiets ombudsman i Västerbotten. (partisekreterare i Västerbotten). Tackade ja och lovade att göra det ett år över valet då jag trivdes i mitt dåvarande arbete i näringslivet. (gillar att göra affärer och jobbade då som försäljningschef på TV4)

Men näringslivet fick stryka på foten och det blev faktiskt så att jag hade uppgiften som länets partisekreterare i 13 år tills jag fick uppdraget att leda partiet i regionarbetet när vi bildade Region Västerbotten 2018.

Hade under tiden varit med att starta det gamla kommunala samverkansorganet Region Västerbotten 10 år tidigare som vi bildade tillsammans med kommunerna i länet o landstinget. Var också med att lägga ner det och var gruppledare för vårt parti där. Var under dessa 10 år v ordf i kommunernas samverkansorgan PKD tillsammans med Bert Öhlund (dåvarande KSO i Skellefteå) och senare Hans Lindberg. Kan säga det var lite spännande när inte Hans var närvarande att leda möten där det bara satt KSO som annars är vana leda möten. Var liksom lite svårt få tyst på dem ibland J. Förhandlade under tiden hemsjukvårdsövertagandet m fl centrala uppgifter i länet.

Lägg till alla uppdrag jag fått förtroende att ha på central nivå i partiet som kommittéarbeten, valanalysgrupper, partiets valberedning, SKR etc. Och har under väldigt många år varit gruppledare och partiledare i vår kommun. Vårt parti bygger underifrån så det lokala arbetet är det finaste man kan ha.

Så grattis till partiet och kan bara säga om du får frågan ska du inte säga nej. Kan förändra ditt liv.!

Ska vi fortsätta med dubbelkommando?

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi kommunstyrelsesammanträde i Vännäs kommun. Det är 21 punkter på dagordningen och det brukar som vanligast dyka upp en del extrapunkter när dagordningen ska beslutas.

Bl a så har vi skrivit en motion som ska genom kommunstyrelsen till fullmäktige. Den handlar om att vi Kristdemokrater vill att regionförbundet blir en ”riktig” region och att Vännäs kommun som är en av delägarna till regionen trycker på i frågan. Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås för att det inte är de enskilda kommunerna som äger frågan. Det är om möjligt det kortaste svaret jag fått på en motion. Men också det märkligaste dito.

Exakt det svaret har också regionen sagt och hänvisat till ägarna alltså kommunerna o landstinget. Så det är tydligt att ingen vill ta i frågan och alla skyller på varandra. Men någons ansvar är ju ändå frågan. Jag menar att det är ägarna som ska tillsammans med regionen ta varandra i armkrok och sluta skylla på varandra och istället agera. Medan detta pågår har vi två parallella organisationer i vårt län som kostar onödigt mycket pengar.

Vår tanke är att slå ihop dessa två och lägga ner landstinget som t ex Västra Götaland har gjort. Ser fram emot debatten i frågan och framför allt i fullmäktige. För denna fråga måste få en lösning.

En annans sak jag kommer fråga upp på kommunstyrelsen är att jag vill säkerställa vår organisation när det gäller strömavbrott etc i samband med storm. Vi har ju som bekant haft ett antal stormar med olika namn och nu senast talar vi om stormen Sven. Det finns människor i vår kommun som varit utan ström i nåt dygn och det är nåt vi måste ha kännedom om, eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd.

Jag vill inte tänka på hur det kunde ha varit om temperaturen låg på 20-30 grader kallt och äldre människor i vår kommun varit utan ström en längre period. Då blir det fort kallt och man kan inte laga mat etc. Då måste vi kunna rycka in. Spännande att syna vår organisation i den delen. Dels är det ju räddningstjänsten men vi måste också ha med oss kommunledningen i dessa frågor som bör känna till i vilka områden i vår kommun man är strömlösa. Lär nog återkomma i frågan.

Beslutet om byskolorna.

Av , , Bli först att kommentera 14

Så har då Förvaltningsrätten sagt sitt när det gäller det fattade beslutet angående nerläggningen av byskolorna.

Har tagit del av domen och förvaltningsrättens dom är hård men rättvis. I Dom 547-13 upphäver man helt enkelt beslutet och hävdar att beslutet var ett brott mot 10 kapitlet i Kommunallagen.

Förvaltningsrätten är tydlig och anser helt rätt att prövningen endast avser beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Och har därför också i enlighet med ovanstående avslagit en del av överklagningarna som tangerat lämpligheten.

Vi kan påminna oss fullmäktige för några månader sedan där vi diskuterade frågan. Och diskussionerna vågor gick verkligen höga. Och det med all rätt. Är extra glad att vi som parti valde att inte alls delta i denna omröstning.

Den som hörde mig i debatten så hävdade jag exakt det skäl som förvaltningsrätten anför i sin dom. Vi menade då och menar fortfarande att man inte kan fatta beslut på sådan här odemokratiskt sätt. Man kan inte frångå sin skyldighet att bereda ärendet i laga ordning och man kan heller inte fatta beslut på outredda grunder samt att skuta frågorna till annan instans.

Det var orsaken att KD inte ens ville vara med att rösta i frågan. Och det är jag stolt för idag. Bara att delta menar man att arbetsgången är möjlig men att man kanske kan göra på annat sätt. Vi menar att det var så pass grovt övertramp så man inte ens ska delta.

Dom som trodde att en återremiss skulle ändra saken är fortfarande inte med i matchen. En återremiss beslutas av majoritet och blir totalt verkningslös med så stark majoritet. Eftersom majoriteten bestämmer vad som ska utredas vidare i en återremiss.

Det är i ett sånt läge naivt att tro att en liten minoritet kan påverka hela processen och övertyga en stark majoritet. Har varit med för länge på olika nivåer för att inse att detta är verkningslöst. Men däremot kan Förvaltningsrätten övertyga om felaktiga i beslutet och de har vi fått i dag. Och den starkaste reprimanden man kan ge att i domslutet upphäva fullmäktiges beslut.

Men den som får största reprimanden och lärdomen är egentligen barn o utbildningsnämnden som helt har lämnat frågan. Jag har i mötet lyssnat till barn o utbildningsnämndens ordförande som hävdad att man inte vill ta denna fråga i nämnden utan är en övergripande fråga som kommunstyrelsen ansvarar för.
 
Men här har han alltså fel och Förvaltningsrätten skriver:
Enligt förvaltningsrättens mening är ärendet inte sådant att det på grund av sin karaktär bör beredas enbart av styrelsen och inte heller medför kommunstyrelsens särskilda ansvar i ekonomiska frågor enligt 6 kap. KL att det kan anses vara tillräckligt att beredning skett där.
Beslutet ska därför upphävas såsom inte tillkommet i laga ordning.
 
Man säger också:
Förvaltningsrätten noterar dock att barn- och utbildningsnämnden är en obligatorisk nämnd enligt specialförfattning, vars ansvarsområde/verksamhet i högsta grad berörs av beslutet om nedläggning av skolor (jfr prop. 1990/91:117, s. 184). Ingen annan motsvarande nämnd har berett ärendet.
 
Nu blir det förändringar på fullmäktige på måndag där vi egentligen ska fatta beslut om budgeten. Och beslutet om nerläggning är alltså inte fattat, eller rättare sagt fattat och upphävt, så processen kommer igång igen om byskolorna och tyvärr så försenas för barnen vilket inte är bra.
 
Men beslutet i dag är en seger för demokratin och ett bevis att man inte kan gena i kurvorna hur mycket som helst. Majoriteten tillsamman med några andra partier har fått sig en tankeställare och viktig lärpenning inför liknande beslut framöver.

Vegaskolans kök blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft ett tufft kommunstyrelsesammanträde. Faktiskt ett heldagssammanträde behövdes.

Det var inte mindre än 34 punkter på dagordningen vid mötets ingång. Mötet inleddes med ett antal punkter med bidrag till vårt duktiga föreningsliv. Det handlade om utvecklingsbidrag, driftsbidrag samt bygdeavgiftsmedel.

Sedan hade vi ett antal taxeändringar och diverse planer. Bl a vattenvårdsplan. Sen vad som är roligt att vi har ett stort engagemang från medborgarna i vår kommun. Vi behandlade inte mindre än 6 medborgarförslag.

Det är roligt att människor tar sig engagemang och skriver ner sina tankar och skickar dem till oss i kommunen. Tyvärr så kunde vi av olika anledningar inte bifalla alla förslagen. Men tankarna har vi med oss i arbetet.

Kostorganisationen var en av punkterna på dagordningen som också tog en del tid i anspråk. Men den tiden gav effekt då vi kunde få ett tydligare beslut i frågan. KS föreslår nu precis i enlighet med det beslut jag hade med mig från den Kristdemokratiska partistyrelsen i kommunen att Vegaskolans kök fortsatt ska vara ett tillagningskök.

Vi har dock inte klart alla kostnader så vi får se vad fullmäktige säger i slutändan. Men jag är glad för det beslut vi i dag fattade att bibehålla Vega som tillagningskök.

Den budget vi föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om är inte rolig. Vi tvingas minska ramarna i verksamheten och det är aldrig roligt. Har varit med om det en gång tidigare då vi hade en tuff ekonomisk situation i vår kommun och hoppas det är den sista nu.

Vi vet att löner etc. inte blir billigare så det blir nerskärningar i verksamheten. Så nu återstår budgetarbetet i nämnderna. För det återstår några varv i diskussionen innan budgetarna i styrelser och nämnder är anpassade utifrån de siffror vi i dag beslutade föreslå fullmäktige.

Vi hoppas och inser att vår regering nog också kommer tillskjuta lite mer pengar till kommunerna inför valåret nästa år. Det positiva är att vi är i stort sett är överens inom partierna om det förslag vi nu lägger förutom Moderaterna som ville ta större grepp i vård o omsorg och plocka ännu mer medel ur deras ram.

I övrigt är vi alla partier överens om det liggande budgetförslaget. Och det kan den sittande majoriteten tacka en klok opposition som inte bråkar i onödan. Om nu regeringen tillskjuter mer medel så kan budgeten komma att behandlas igen i fullmäktige i november.  Då kanske vi har möjlighet att återföra medel till ramarna för att minimera de negativa ekonomiska effekterna.

Dags igen!

Av , , 2 kommentarer 7

Så är det måndag igen och måndagar är kommunstyrelsesammanträden oftast förlagda. Så nu är det gruppmöten inför sammanträdet.

Vi har många intressanta punkter på dagordningen. Som vanligt är dagordningen fullmatad med inte mindre än 25 punkter och känner jag till det rätt så är jag inte förvånad om det kommer in några extrapunkter också.

Vi ska bl a diskutera o besluta i frågor som: Vad vi ska göra med byskolorna?,Hur hanterar vi Torpets problem?, Vegaskolans byggnation etc. Dessutom ska vi nu äntligen få svar på en motion som vi la redan 2009. Gillar inte så långa handläggningstider.

Om vi inte kan sälja byskolorna så föreslås rivning. Tycker att detta är fullständigt sanslöst då vi har behov att bygga om vi ska riva Torpet p g a de fel o skador som byggnaden är behäftad med.
 
Kanske vi istället ska flytta den verksamheten till en av byskolorna?  Det är ju som bekant lika långt in till tätorten som det är att åka från tätorten. Att riva tycker jag är totalt kapitalförstöring och slöseri med skattekronor. Men att dessutom stå länge med byskolorna tomma är heller ingen bra lösning för ekonomin.
 
Tänk om vi fick företagare att köpa skolorna och sen starta nån verksamhet som gör att vi dessutom får arbetstillfällen ute i byarna. Det är byarna värd som kompensation för att man lägger ner skolan.

Byskolornas exixtens.

Av , , 4 kommentarer 14

Så har klubban fallit. Majoriteten har i eftermiddag förslagit fullmäktige att lägga ner alla tre byskolor.

Klubbslaget föregicks förstås av en hel del diskussioner. Att lägga ner en byskola är inte roligt. Att lägga ner tre är ännu värre. Sessionssalen var full av förväntansfulla föräldrar till byskolebarnen och dessutom var några av barnen med.

Blev liksom en talande bild att det är dessa barn som får ta konsekvenserna av vårt beslut. Men barnen får också ta konsekvenserna av att vi inte har en budget i balans. Och där är kommunallagen tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader.

Det jag och KD har satt oss emot är att det råder ingen tvekan om att det är ett rejält demokratiunderskott i frågan. Allt ska helt plötsligt gå så fort. Jag ifrågasatte en hel del som inte finns belyst.

Skolchefen har gjort en konsekvensanalys utifrån skolans område där han belyser än det ena än det andra. Så dessa konsekvenser anser jag vara belysta. Men vi har ingen analys på frågan i ett större perspektiv. Skolchefen skriver i förordet till sin utredning att han inte har tagit upp samhällsekonomiska konsekvenser. Han gör helt rätt och hänvisar den frågan till kommunstyrelsen. Och det är också kommunstyrelsens uppgift och ansvar att ta reda på dessa konsekvenser.

Det är ingen lätt uppgift. Men anser att detta ändå måste finnas med i beslutsunderlaget. Det svar jag får från majoriteten är att det är svårt att göra och konsekvensen blir att man struntar i att ta fram de samhällsekonomiska konsekvenserna. Man gör inte ens ett försök. Vad ska vi t ex göra med skolbyggnaderna? Skrämmande hållning!

I vissa fall har man utrett och utrett i all oändlighet frågor som vi ansett bara är att agera i. Ett sånt exempel är ev utförsäljning av fastigheter. Denna fråga har man utrett och gömt bort för att man inte vill sälja. Och en sådan fråga vill majoriteten lägga pengar på att utreda. Men inte en så pass viktig fråga som att lägga ner 3 byskolor. Den behöver inte analyseras ur ett samhällsekonomisk konsekvens.

Skrämmande oansvarigt! Behöver jag säga att jag reserverar mig mot sådana beslut. Mot beslutet reserverade sig KD, MP o C. Så nu har vi två veckor till fullmäktige att fundera vidare. Men jag kommer även där kritisera att KS inte tar sitt ansvar.

Vi kan i slutända måsta komma till att vi inte har råd att ha kvar byskolorna. Men det ska inte beslutas på dåliga underlag. Det är Kristdemokraterna hållning i byskolefrågan. Vi tycker de små viktiga gemenskaperna för barnen är värd att analyseras på ett bättre sätt.

Ska vi höja skatten?

Av , , Bli först att kommentera 5

Sitter med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträde idag.

Det är märkligt att det ändå blir i sista stund fast man haft dem liggande på skrivbordet några dagar. Men problemet är att det hela tiden är nåt annat som ligger i röret och så blir det lämnat.

Vi har ett intressant kommunstyrelsesammanträde idag. Vi börjar med sammanträdet redan kl 13 för att hinna resonera igenom frågorna ordentligt innan folk börjar trappa av och lämna sammanträdet. Det blir liksom ett demokratisk underskott om sammanträdesrummet töms på ledamöter innan mötet är slut. Men det är inte alltid man har möjlighet att fortsätta till kl 19. Så för att råda bot mot detta så startar vi redan kl 13 med sammanträdet och gruppmötena är på förmiddan.
 
En intressant punkt på dagordningen är investeringsbudget. Hur stor ska investeringen bli på Vegaskolan? Och en senare fråga vart ska vi ta den ca 2,5 miljoner som driftkostanden ökar varje år med tänka investering. Vi har ju inte så stora buffertar att ta ur.
 
En annan fråga är: Ska vi höja skatten? Det har diskuterats och en del av befolkningen kan nog vara intresserad om man vet att det går till ett visst ändamål. Denna gång höjer vi kommunalskatten 20 öre i alla Västerbottens kommuner. Men landstingsskatten sänks motsvarande grad. Det handlar om att vi tar över hemsjukvården som varit landstingets ansvar tidigare så summa summarum blir det samma skattesats totalt för medborgarna i Vännäs kommun som tidigare.  

Dagens kommunstyrelse

Av , , 4 kommentarer 6

Dagens kommunstyrelse var en intressant tilldragelse. Inte mindre än 30 punkter på dagordningen men vid justeringen av dagordningen så blev några punkter som togs bort men det kom också till en punkt.

Den tilläggspunkt vi beslutade i är en plan för att låta Vägverket flytta vägen mellan Vännäs o Vännäsby. Som bekant håller vägen på flyta ut i älven. Och för att motverka detta så ska vägen flyttas andra sidan kyrkogården. Och det går fort så t o m Vägverket har skyndat på processen så det talar för att denna annars så saktfärdiga organisation skyndar på så är det bråttom. Men vi var inte eniga i frågan. MP reserverade sig mot att göra denna förändring av planen. Men jag uppfattade inte hur man tänkte sig det skulle göras då mest troligt så stänger Vägverket vägen om man inte finner den nog säker.
 
Vi fick en genomgång av den rapport om kommunens fastighetsbestånd som kommunstyrelsen beställt. En bra rapport men med slutsatser som jag inte delar. Men detta återkommer jag i en annan blogg.
 
Bad o Camping var också en fråga som vi diskuterade. Det nuvarande avtalet med entreprenaden går snart ut. Och naturligtvis så diskuteras det huruvida det ska vara någon annan ägare än vår kommun i detta samhälle. Jag för min del förordnande självklart att vi ska sälja både bad o camping. Det tillhör inte kommunens kärnverksamhet men ändå viktig del av vår kommun. Men låt då någon annan som kan denna verksamhet överta den och driva den. Nu blev förslaget att utreda vidare. Det kan vara bra med en utredning men bara det inte blir ett sätt att krypa ur förslaget och något att gömma sig bakom.
 
En fråga som tilldrog sig en del diskussion var kostnaden för att parkera och åka vidare med tåg. I detta fallet litar jag på att tjänstemännen gjort en bra undersökning och det blev också utfallet av omröstningen.
 
Ishallens kostnader diskuterades och vi beslutade göra några insatser till en summa av 600 000 kr. Ishallens kostnader är på tok för höga varje år och man kan fundera hur man ska göra när det t o m är billigare att driva en helt ny ishall inkl kapitalkostnader. Men att bygga nu har vi inte pengar till och fortsatt gör vi sanering av de mögel som uppkommit med avfuktare och viss ommålning med de tilldelade medlen.
 
Men den stora frågan som behandlades var budget och verksamhetsplan för år 2013 och plan för 2014 o 2015. Vi har suttit i budgetberedning ett antal dagar tillsammans alla partier. Men när vi kommer till kommunstyrelsen så är ändå förslagen olika. Men det tillhör nog det politiska spelets regler.
 
Men detta år blev det ännu knepigare då vi väntar oss en större utbetalning från AFA på storleksordning 10 miljoner. Dessa medel kan vi inte behandla hur vi vill utan ska enligt revisorerna upparbetas 2012. Det fattas beslut om detta den 11 juni så vi väntar på grund av detta med att besluta och lägga fram våra förändringar i budget direkt i fullmäktige. Så det blev ingen ordentlig budgetdebatt i KS denna gång utan vi följer Umeås arbetssätt att ta debatten i fullmäktige istället.
 
Det ovan sagda innebar att vi förkortade KS säkert nån timma och några ajourneringar. Men som sagt har vi det roliga med budgetdebatten kvar till KF.

Demokrati underskott.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är lite varierande storlek på dagordningen på kommunstyrelsens sammanträden. Förra gången var dagordningen en och en halv sida men den gång var det ”bara” en halv sida. Den innehöll 12 punkter denna gång.

Verksamhetsberättelserna för samhälls-byggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Och att vi resonerade om ekonomin torde vara en lågoddsare när det gäller kommunstyrelsens sammanträden.
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen diskuterade vi om och här föreslog jag att tillstånd för stadigvarande alkoholtillstånd fortsatt ska ligga kvar på kommunstyrelsen. Med det ger man frågan dignitet istället för att delegera det till arbetsutskottet. Just delegationsordningen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Att delegera frågor till arbetsutskott med att mindre antal politiker och inte alla partier representerade är ett underskott på demokrati. Sen måste man delegera vissa ärenden för att verksamheten ska fungera smidigt. Men just delegationsordningen är viktig att fundera över och i det ligger inte ett misstroende mot någon utan ett intresse av att värna om demokratin.
 
Tydligen var mina argument goda denna gång och t o m Andreas från vänstern tillstyrkte mitt förslag och när propositionen var aktuell så var det en enig kommunstyrelse som tyckte att beslutet om alkoholtillstånd fortsatt ska ligga på kommunstyrelsen i sin helhet.
 
Vi hade också att ta ställning till revisionsrapporten för kommunstyrelsens ansvarsutövande. Revisorer ska alltid ha viss kritik det ligger liksom i sakens natur. Men det var inte stora förändringar som revisorerna kräver. Vi hade ett yttrande till revisorerna där vi tackar för deras rapport men samtidigt möter dem med viss kritik då de inte tagit del av alla handlingar.
 
Vi måste bli bättre på att visa Vännäs kommun på ett enhetligt sätt. Därför kommer vi intensifiera arbetet med att visa enhetlig logga och vara bättre på att vara goda ambassadörer för vår kommun. Så kommunstyrelsen tillstyrkte 250 000 kr till det arbetet. Bevakar detta arbete med stort intresse då jag i princip jobbat med marknadsföring i olika former sedan jag började jobba. En aktivitetsplan efterlyste jag när vi antog den nuvarande visionen men den skulle komma senare. Nu har det visat sig att arbetet behöver förstärkas då det inte har gett önskad effekt.