Kvinnors vård måste stärkas!

Skriver i dagens VK tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson om regeringens satsning på kvinnors hälsa o vård det måste också göras i region Västerbotten.

 

Tillgången till jämlik vård i hela landet är en prioriterad fråga för regeringen. Vi har sedan tidigare beslutat om flera uppdrag för att stärka förlossningsvården och vården vid sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor. Regeringen avsätter även 1,6 miljarder årligen till detta ändamål. För region Västerbotten innebär det cirka 36 miljoner kronor i ekonomiska tillskott under 2024.

Jämställd hälsa är ett av de sex jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Uppföljningar visar dock att kvinnor genomgående upplever sämre hälsa än män. Det är tydligast bland kvinnor med lägre utbildningsnivå.

Sjukdomar som främst drabbar flickor och kvinnor beforskas inte i lika stor utsträckning som andra sjukdomar. Förutsättningarna för att diagnostisera och erbjuda god vård och behandling för dessa sjukdomar behöver utvecklas. Det finns i nuläget också stora regionala skillnader i utfall av vården när det gäller sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor. Det innebär att vården kan skilja sig åt beroende på var i landet kvinnor och flickor söker vård.

Kunskap och forskning om kvinnors sjukdomar och tillstånd ska utvecklas och stärkas. Det finns även behov av att stärka vården för sexuellt våldsutsatta, såväl barn som vuxna. Sexuellt våld medför ett stort lidande för den enskilde och innebär ofta lång rehabilitering för den som har drabbats.

Varje kvinna ska känna sig trygg med vården under graviditeten samt före, under och efter förlossningen. Förlossningsvården behöver därför bli mer tillgänglig, jämlik och personcentrerad och kompetensförsörjningen av barnmorskor och andra professioner behöver säkras. Som ett led i detta har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fram en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg förlossningsvård, med goda arbetsvillkor för vårdpersonalen.

De regionala skillnaderna behöver minska och den långsiktiga kompetensförsörjningen av barnmorskor och andra professioner behöver säkras. För att ytterligare stärka mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden avsätter regeringen 150 miljoner kronor särskilt till detta ändamål för 2024.

För region Västerbotten handlar det om ett extra tillskott på ungefär 6 miljoner kronor. Medel får användas för insatser som ska stärka vårdens tillgänglighet och kvalitet. Det kan handla om återöppnande av förlossningskliniker, bevara kliniker som annars skulle stänga ner, nya vårdplatser på befintliga kliniker, patienthotell eller kvalitetshöjande insatser som bidrar till en god tillgänglighet.

Kristdemokraterna i regering gör skillnad. För oss är det en grundprincip att Sveriges sjukvård ska vara behovsstyrd, god, lättillgänglig, jämlik och jämställd. Regeringens satsningar ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor i hela landet. Varje kvinna ska kunna känna sig trygg med hälso- och sjukvården.

Acko Ankarberg Johansson (KD) Sjukvårdsminister

Hans-Inge Smetana (KD) Gruppledare, Region Västerbotten

Etiketter: , , , , ,

2 kommentarer

 1. Basic Rules

  Jag håller med dig i detta inlägg 😉.
  Tyvärr kan man inte som väljare ha något större förtroende för Acko, hon har varken relevant utbildning eller yrkesmässig erfarenhet från sitt ansvarsområde. Som så många andra ministrar oavsett regering.
  Okunnighet och inkompetens är vad som kännetecknar riksdag och regering.
  Man blir bara ”nyttiga idioter” i sammanhanget. Socialminister Forssmed tog priset ändå då han i TV prisade ”detta VACKRA covidvaccin” – vackra vaccin man häpnar över denna infantila retorik.

  Finns det exempel på kunniga och kompetenta riksdagsledamöter – Jo, verkligen och det är Elsa Widding, numera partilös då inte heller SD uppskattar kompetens och kunnighet. Ett annat exempel hos SD, Roger Richthoff ersattes av en person som öppet erkände för honom ”att jag kan inget om försvarsfrågor” !

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Bra vi är överens om att kvinnovården behöver stärkas. Men där slutar vår enighet. Jag känner både Jakob och Acko sedan ca 20 år tillbaka. Och man har svårt hitta mer kompetenta ministrar. Det är allmänt känt och inte bara jag som säger det. Jakob var ansvarig i förra regeringen i samordningskansliet och är absolut ingen duvunge utan ytterst kompetent framför allt inom ekonomi och även idrott och numera inom hela det sociala området. Acko är en arbetsmyra av rang och har väldigt högt förtroende i alla patientföreningar etc. Och kom ihåg vart du hörde det först. Är övertygad om att när denna regering summerar sina år kommer vi se att det hänt mest inom sjukvårdsområdet. Mycket tack var Acko.
   Så delar absolut inte din bedömning och vad det gäller RD ledamöter så vill jag inte ens uttala mig om dem du nämner eftersom jag inte känner dem och dessutom på intet sätt sympatiserar med det partiet du anger.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.