Etikett: KD Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunstyrelsen idag. Med 22 ärenden på agendan samt många intressanta föredragningar. Viktiga ärenden som årsredovisning, hantering av över o underskott, olika reglementen och upsiktsplikter och medborgarförslag. 

Vi Kristdemokrater hade en motion som behandlades. Handlar om att vi vill utreda om vi kan sälja eller donera överbliven mat. Vi ansåg att man inte lyft samarbete med civilsamhället och att kunna donera mat via dem så vi begärde återremiss. Efter ajournering fick vi bifall till återremiss så får vi med även insatsen via civilsamhället innan vi fattar beslut om motionen.

Vi agerade i fler frågor bla annat om familjerådgivning. Vi kommer köpa tjänsten av Umeå kommun, vilket är bra. Men vi vet att i de familjer som familjerådgivning kan bli aktuell är det ofta problem att båda kanske inte prioriterar rådgivning och då anser vi Kristdemokrater att vi ska för barnens skull ha så låg tröskel som möjligt att få hjälp med familjerådgivning. Därför yrkade vi på avgiftsfria besök hos familjerådgivningen. Tyvärr så var vi enda parti som tyckte så. Men vi kommer igen i fullmäktige.

Årsredovisningen för Vännäs kommun är en rolig läsning. Flera miljoner bättre än budgeterat. En av orsakerna att vi jobbar envetet tillsammans i budgetberedning alla partier vilket gör att alla partier har samma information och vi håller hårt om börsen. Det har verkligen inte varit så alltid. Vi har haft kommunakuten hos oss när vi lånade till att betala ut lönerna. På den tiden var jag rektor på en friskola. Och kommunen hade inte likviditet att betala skolpeng till skolan eftersom börsen var tom. Men det är nu tack o lov historia.

Vallöften uppfylls!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade vi kommunstyrelsen i Vännäs. Många intressanta punkter på dagordningen som årsredovisning, motioner, diverse rapporter och medborgarförslag. Det var 26 punkter på dagordningen denna gång.

Några punkter var lite extra intressant. Tänker på t ex den genomgång vi fick om möjligheten att bli vänkommun med en kommun i Ukraina. Det är via SKR så samordnas från deras utlandsavdelning. En kommun väldigt nära krigszonerna. Det har varit ett digitalt möte mellan kommunerna redan. Och man slås av hur dom resonerar. Det finns inte på deras världskarta att dom ska förlora kriget. Utan dom planerar bortom krigshorisonten då landet ska byggas upp igen. Det är nog då vi kan vara till hjälp. Kommunstyrelsen sa förstås ja till detta. Och nu ska vi jobba på ”Letter of intent” så vi mer konkret kan komma fram till vad samarbetet innebär.

En annan intressant sak vi beslutade är ett av vallöftena vi drev i valet. Så lite extra roligt att det blev bifall på den motionen. Vi hade motionerat tillsammans KD, C o L om att datumparkeringen som vi infört i Vännäs inte ska gälla under sommartid. Alltså när gatorna är sopade på våren så ska det vara OK att ställa sig utanför sin egen tomt. Detta har varit väldigt irriterande för Vännäsborna och är knappast välkomnande för besökare. Nu beslutade alltså kommunstyrelsen bifall till motionen, så när som på att man flyttade de förslagna tiderna något. Ett mycket bra beslut för att göra Vännäs mer attraktivt.

Irriterat samtal!

Av , , 6 kommentarer 13

I dag fick jag ett telefonsamtal och den på andra sidan luren var ganska irriterad.

Personen ifrågasatte hur vi kan skinna medlemmarna på detta sätt och hur jag som ordförande i ett parti som ska verka för de svaga kunde acceptera att man varje månad tog avgift från de äldre människorna.
 
Kände inte igen personens namn som medlem men jag känner ju inte alla medlemmar så jag svarade liksom artigt att detta måste vi bena ut. Och när vi pratat en stund om väder och vind och lite annat så ställde jag frågan vart hennes tanke kom ifrån att vi tog från de gamla.
 
Och genast blev rösten lite högre och med skärpa fick jag höra. – Jag har kollat mitt bankbesked och KD Vännäs har flera poster där det dragits ganska mycket pengar.
Och när jag hörde det då förstod jag hur det låg till eftersom det inte är första samtalet jag fått i det ärendet.
 
Så jag förklarade att när det står KD Vännäs så har du mest troligt köpt medicin på Kronans droghandel. För då står det nämligen KD Vännäs på uttagsbeskedet.
Det blev tyst i luren en stund och en lite tunnare röst sa. –Jo så kan det nog vara.
 
Sen pratade vi om politik och partiet och tänk att efter en stunds ”kallprat” så ville personen bli medlem. För hon tyckte att det lät så bra.
 
Så man kan värva medlemmar på olika sätt!