Etikett: Erik Slottner

Västerbotten ska lära andra i omställning!

Av , , Bli först att kommentera 3

10 miljoner för effektivare tillståndsprövning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har tilldelats tio miljoner kronor för att under 2024 bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för klimatomställningen. Inom ramen för det har Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län inlett ett samarbete för att korta handläggningstiderna och skapa en mer förutsägbar process för verksamhetsutövare som sökt tillstånd enligt miljöbalken.

– Det är glädjande med konkreta exempel på hur länsstyrelserna arbetar tillsammans för att förenkla för företag och öka medborgarnyttan. Min och hela regeringens förväntan är att länsstyrelserna ska utbyta erfarenheter för att tillsammans bli effektivare och arbeta mer enhetligt, säger civilminister Erik Slottner.

Länsstyrelserna slutredovisade i december 2023 ett regeringsuppdrag om utvecklat samråd i projekt för att verksamhetsutövare ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. En slutsats från länsstyrelserna var att verksamhetsutövare upplever en osäkerhet kring vad som förväntas under samrådsprocessen. Uppdraget resulterade i förslag om nya arbetssätt som kan användas för att bland annat förtydliga och effektivisera processen.

Medlen till Länsstyrelsen i Västerbottens län är en del av regeringens satsning på 100 miljoner kronor på länsstyrelsernas förvaltningsanslag för åren 2024–2026, för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.

– För att klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045, arbetar regeringen med full kraft för att riva ned de hinder som bromsar klimatomställningen. En avgörande del i det arbetet handlar om att se till att tillståndsprocesserna blir snabbare, effektivare och mer förutsägbara, så att industrins och näringslivets omställningsplaner kan skyndas på. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan länsstyrelserna, så att näringslivet kan få besked om sina tillståndsprövningar så fort som möjligt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 

 

Kommunsammanslagning

Av , , Bli först att kommentera 2

En särskild utredare ska sondera förutsättningarna för frivilliga kommunsammanslagningar. Sven-Erik Österberg blir utredare, berättade civilminister Erik Slottner (KD) på Kommuninvests årsstämma på torsdagen.

– Min förhoppning är att det finns kommuner som frivilligt vill slås ihop med andra, säger Erik Slottner i talet.

När Dagens Samhälle träffar honom efteråt är han tydlig med att han ser ett stort behov av kommunsammanslagningar.

– Det här är en analys som jag har gjort, att det skulle vara bra om vi fick ner antalet kommuner, säger Erik Slottner.

Varför?
– Kommunsektorn står inför väldigt stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller välfärdsuppdragen, digitaliseringen och kompetensförsörjningen. Det är ganska uppenbart att färre kommuner också kommer att behöva färre personer i exempelvis ledande funktioner. Att få den här kompetensen är en utmaning för väldigt många kommuner i dag, inte minst för små kommuner.

Vilka statliga incitament kan det bli för att få kommuner att gå ihop?
– Det vill jag inte föregå. Det får Sven-Erik Österberg återkomma med förslag på.

Skuldavskrivningar för kommuner som går samman har diskuterats tidigare, kan det bli aktuellt?
– Den modell för skuldavskrivningar som föreslogs blev väldigt kritiserad så då får det vara en annan modell i så fall.

Finns det kommuner som vill slås ihop?
– En del säger att det vore bra men att det är svårt att driva politiskt. Många kommuner samarbetar redan i dag och delar på tjänster och bara det är ett tecken på att det skulle vara bra med kommunsammanslagningar. Samarbetar man redan om väldigt många frågor så kommer man till en gräns där man måste fråga sig varför man ändå inte går ihop om man nu samarbetar så mycket.

Är du beredd att ta till tvång om utredningens förslag inte leder till sammanslagningar?
– Det är ju regeringen som beslutar om kommunsammanslagningar men den bästa vägen vore frivillighet. Jag ser inte nu att vi från statens sida skulle peka på kartan och säga vilka som ska gå ihop. Men om det inte blir något av detta då får vi se vad regeringen tar för nästa steg.

Finns det bred politisk enighet om detta?
– Ja, det upplever jag verkligen. Regeringen har kommit överens om det här och det är avstämt med Sverigedemokraterna. Och jag har tolkat det som att Socialdemokraterna också skulle vilja se sammanslagningar. Så jag uppfattar det som att det finns ett stort stöd för det här.

Förutsättningarna för kommunsammanslagningar har utretts tidigare. Den senaste utredningen som presenterades 2020 föreslog saftiga morötter för att bana väg för frivilliga kommunsammanslagningar. Den delen av utredningen har regering och riksdag hittills inte tagit vidare.

Beslutet om den nya utredningen togs av regeringen på torsdagen. Utredningen ska vara klar i slutet av 2023