Etikett: Västerbotten

Västerbotten ska lära andra i omställning!

Av , , Bli först att kommentera 3

10 miljoner för effektivare tillståndsprövning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har tilldelats tio miljoner kronor för att under 2024 bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för klimatomställningen. Inom ramen för det har Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län inlett ett samarbete för att korta handläggningstiderna och skapa en mer förutsägbar process för verksamhetsutövare som sökt tillstånd enligt miljöbalken.

– Det är glädjande med konkreta exempel på hur länsstyrelserna arbetar tillsammans för att förenkla för företag och öka medborgarnyttan. Min och hela regeringens förväntan är att länsstyrelserna ska utbyta erfarenheter för att tillsammans bli effektivare och arbeta mer enhetligt, säger civilminister Erik Slottner.

Länsstyrelserna slutredovisade i december 2023 ett regeringsuppdrag om utvecklat samråd i projekt för att verksamhetsutövare ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. En slutsats från länsstyrelserna var att verksamhetsutövare upplever en osäkerhet kring vad som förväntas under samrådsprocessen. Uppdraget resulterade i förslag om nya arbetssätt som kan användas för att bland annat förtydliga och effektivisera processen.

Medlen till Länsstyrelsen i Västerbottens län är en del av regeringens satsning på 100 miljoner kronor på länsstyrelsernas förvaltningsanslag för åren 2024–2026, för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.

– För att klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045, arbetar regeringen med full kraft för att riva ned de hinder som bromsar klimatomställningen. En avgörande del i det arbetet handlar om att se till att tillståndsprocesserna blir snabbare, effektivare och mer förutsägbara, så att industrins och näringslivets omställningsplaner kan skyndas på. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan länsstyrelserna, så att näringslivet kan få besked om sina tillståndsprövningar så fort som möjligt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 

 

Det är i Västerbotten och Norrbotten det händer!

Av , , Bli först att kommentera 1

Tillväxtverket får förlängt uppdrag att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län

Regeringen har idag beslutat att förlänga Tillväxtverkets uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

– I Norrbottens och Västerbottens län det sker nu flera parallella och omfattande industriinvesteringar som behöver realiseras i snabb takt. Genom förlängning av Tillväxtverkets uppdrag säkerställs att staten tar ett fortsatt ansvar för ökad samordning som är en viktig insats för att skapa goda förutsättningar för nyckelinvesteringar i industrins omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För att skapa kraftsamling och främja en ändamålsenlig samverkan förlänger regeringen uppdraget till Tillväxtverket, som beslutades i juni 2023, till och med 31 december 2026. Regeringen tillför myndigheten 10 miljoner för 2024 för samordning av arbetet på nationell nivå samt för att främja och genomföra insatser inom områden där utmaningarna är särskilt stora. För 2025–2026 beräknas anslaget ökas med 10 miljoner kronor per år.

Regeringen avser också att utarbeta en strategi för att främja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Strategin ska innefatta insatser inom strategiska områden samt samverkan mellan staten, näringslivet, berörda kommuner och regioner. Samhällsomvandlingen och nyindustrialiseringen behöver gå i takt.

Bakgrund
Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att leda den nya industriella omställningen och bli en motor för gröna innovationer. Den omställning som nu pågår i Norrbottens och Västerbottens län är av historisk omfattning och skapar utmaningar inom många områden eftersom bland annat ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats.

Det är Norrlands tur.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kom ni ihåg 80 och 90 talet. Arbetsförmedlingen betalade ut flyttbidrag så man kunde flytta söderut där jobben fanns. Nu har det vänt och det är fortsatt viktigt införa flyttbidreg, fast åt andra hållet. 

Det går väldigt bra nu för Norra Sverige med stora investeringar i alla kommuner, vi bygger ut hamnar, nya fabriker, och en massa infrastruktur. Elektrifiering i gruvor, laddstationer, bildande av ett batteriebälte och fantastiska satsningar på våra universitet med AI-forskning mm.

  • Det investeras massor av FÖRTROENDE för vår del av världen. Vi utvecklar attraktiva livsmiljöer och samhällen. Av många goda anledningar:
  • Vi har uppmätt den högsta tilliten i världen. Mkt goda nyheter för de som vill samskapa här, samarbete med oss. Effekten på samverkan blir hög!
  • Mest jämställda i världen. En investerad krona här är en investerad krona i jämställdhet.

Utmaningen är att ge hela länet samma goda förutsättningar och möjligheter. Återigen: nu har vi chansen att göra om och göra mer rätt den här gången.

Vi börjar få ihop ett nytt sätt att leva och verka. Liv 3.0 eller vad det nu ska kallas. När EU försöker mäta livskvalitet i ”social progress-index” hamnar vi redan i topp. Vi är nåt på spåren.

Historia av hållbarhet på vår landsbygd och i vildmark. Ursprungsbefolkning som vet hur man lever med naturen och inte bara av den – och samtidigt har vi här världsledande tech-forskning. Vi älskar hantverkstraditioner på samma gång som vi gillar ny design. Designhögskolan bäst i världen för femte året och vi har tre universitet i Västerbotten.

Men nu måste staten vara med och vända trenden av arbetskraft. Vi behöver 100 000 personer till om vi ska klara personalförsörjningen. Och klarar vi inte den så kommer det inte satsas mer i norr. Om man ser att vi är ca 280 000 i Västerbotten så förstår man att vi klarar inte av egen kraft att få 100 000 till. Utan vi måste få inflyttning.

Så staten måste införa flyttbidrag igen till de som flyttar norröver och får jobb här. Så omvänt 80-90 tal. Först då kommer vi lyckas.

Komatsu Forest – en fabrik i framkant.

Av , , 2 kommentarer 4

Jag åker förbi den varje dag. Fabriken där på höger hand när man åker till Vännäs. Det jag tänker på är Komatsu Forest. Det är en intressant fabrik och jag tänker besöka den framöver någon dag. Det är en politikers fina möjlighet att få göra så intressanta besök i verksamheter och få enorm kunskap allt ifrån sjukvård till regional utveckling och allt däremellan. 

Under 2021 togs Komatsu Forest nya framtidssäkrade fabrik i drift. Anläggningen är en stor unik satsning inom Komatsu-koncernen och är den första fabriken som Komatsu Ltd byggt i Europa.

Miljö
Fabriken har högt ställda mål kring minskning av CO2-utsläpp, minskad vattenförbrukning, minskat avfall och en ökad biologisk mångfald. På fabrikens tak finns en av Nordens största solcellsanläggningar.

Arbetsmiljö
Den nya anläggningen har byggts med stort fokus på en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för social hållbarhet.

Hela fabriksbyggnaden är konstruerad I linje med svensk miljöstandard Miljöbyggnad Guld som kräver att energiförbrukningen är under 60 kWh/m2, Komatsu beräknar att deras energiförbrukning ligger runt 40 kWh/m2.

Alltså väldigt intressant att ta del av fakta runt denna fabrik. Och inte minst runt solpanelerna. Man kan konstatera att elproduktionen på taket ger inte hela elbehovet men en bra bit på väg..

Fakta

Planerad elproduktion är 2,625,000 kWh. Och den beräknade elförbrukning är 3,600,000 kWh. Dom har en installerad kapacitet på 3,219 kW och det är inte mindre än 7 154 solpaneler på takets yta som är totalt 19  000 m². Den beräknade livstiden är 30 år och efter 25 år räknar man fortsatt med 83% verkningsgrad. Solpanelerna väger 67 ton så krävs ordentlig takkonstruktion. Intressant är att på taket ligger det en tiotal kabellängd på över 60 kilometer.

Ni förstår väl att jag ser fram emot besöket för att få information från denna intressanta fabrik.

 

Viktigt besöka verksamheter.

Av , , Bli först att kommentera 3

I går onsdag var jag på intressanta besök i verksamheterna tillsammans med gruppledarkollegorna i alliansen Nicklas Sandström Ewa-May Karlsson och Maria Lundqvist Brömster. Vi besökte dels hjärtcentrum men också medicincentrum och så hade vi en lunch tillsammans med vår sjukvårdsdirektör Brita Winsa där vi diskuterade utmaningar, framtid och kommande budgetar.

På hjärtcentum fick vi bra information om de utmaningar man har, men också vilken fin verksamhet vi har på hjärtcentrum. Man är ca 420 medarbetare som tar emot ca 6000 mottagingsbesök/ år och ca 1100 thoraxpatienter årligen. Många kommer från våra grannlän i regionvården. Vi fick också reda på utmaningarna rent ekonomiskt då t ex en Tavi klaff kostar i storleksordning 180 000 kr. På hjärtcentrum, som bildades på 80 talet, har man kontinuerligt arbetat fram nya metoder som nu är standard. Fredrik förklarade lite vad som hänt de år han arbetet vilka var många. Han fick lämna vårt möte för han skulle in och operera ett hjärta.

Besöket på medicinscentrum visar också på deras utmaningar. T ex ökar dialyspatienterna lavinartat. Nu har vi självdialys också men den kan inte alla klara även om man i allt större utsträckning arbetar med att öka självdialysen. Andra utmaningar är t ex bemanningen på MAVA och SPEVA. På MAVA har man ca 102% beläggning och på SPEVA är beläggningsgraden 107%. Även om den har lättat lite på senare tid så man har kunnat öppna några fler vårdplatser, så är det en tuff situation att klara bemanningen inför sommaren. På medicinscentrum är man ca 320 medarbetare, 60 läkare och inte mindre än 34 000 öppenvårdsbesök görs årligen. Något jag funderade på när vi lämnat besöket är att de 3 personer som sköter posthanteringen borde inte behövas i tider av digitalisering. Men fortfarande är det stor hantering av fysiska pappershandlingar.
Stort tack för väldigt intressanta besök.

I samtalet med sjukvårdsdirektören samtalade vi runt utmaningar som t ex ekonomin, personalförsörjningen bl a, men också om etiska frågor i vården. Men också att vi tagit med oss erfarenheterna från besöken under förmiddagen.

Fokus på Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Från vissa håll finns en vilja att kleta samman KD med exempelvis oroligheterna i USA. Men att fara med osanningar och att hetsa leder inte till något gott. Det leder tyvärr bara till mer friktion i samhället, när vi istället behöver en debatt som utgår från viljan att hitta lösningar från att samtala med varandra – inte att medvetet misstolka varandra.    

Kristdemokrater har från partiledarnivå till lokal nivå varit bedrövade och också tidigt markerat mot de fruktansvärda händelserna i USA, i såväl traditionell media som i sociala medier. Det var ett angrepp mot demokratin och ett tungt ansvar för detta ligger på Trump som piskade upp stämningen.

Utrikespolitiska kommentarer är absolut på sin plats ibland, men vårt fokus lokalt ligger på att stärka Västerbotten. Detta gör vi genom att arbeta för mer samverkan mellan kommunerna och Region Västerbotten, arbeta för en värdig äldreomsorg, lyfta förslag kring hur vi i samhället kan stävja ofrivillig ensamhet och stärka det viktiga civilsamhället.

Stärker Västerbotten gör vi även i vården genom fler hälsoval, förbättrade vårdkedjor där patienter slipper skickas runt i systemet, hälsofrämjande satsningar samt ett statligt huvudansvar över sjukhusen. Detta för att kunna ta ett nationellt krafttag och minska vårdköerna, som var långa redan innan pandemin. Köerna har krympt varje gång KD suttit vid makten, men vuxit varje gång de rödgröna suttit vid makten. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var man bor.

Även om den lokala och regionala sakpolitiken förblir vårt främsta fokus, står Kristdemokraterna alltjämt stadigt i våra värderingar. För det okränkbara människovärdet, för att förvalta det vi har för kommande generationer, men mot all form av extremism och radikalism, oavsett avsändare.

Hela Västerbotten ska fungera!

Av , , Bli först att kommentera 6

”Vi måste prata hela länet när vi pratar den regionala utvecklingsstrategin!” är orden jag uttalar på bilden. 

Idag håller vi digitalt regionfullmäktige. Lite annorlunda att göra anföranden från distans, men ack så viktigt.  Den stora frågan som tas upp idag är beslut om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska gälla hela detta decennium. En viktig strategi som står överordnad många av kommunernas dokument.

Dessutom ska ex. ansökningar för bidrag och projektmedel hänvisas till RUS, så ni förstår verkligen dess tyngd. Kristdemokraterna har därför tagit RUS på största allvar och har haft ett flertal digitala möten sista halvåret för att bearbeta de utkast som kommit och sett till att få gehör för vår politik. Vi har skickat in tre yrkanden och fått mycket gehör vid varje tillfälle.

Bland annat lyfter RUS nu civilsamhället som en utvecklingsaktör, vikten av fungerande infrastruktur i alla dess former och i hela länet, fortsatt bredbandsutbyggnad och behovet av tillgänglig vård och omsorg. Den regionala livsmedelsstrategin tas upp i RUS tack vare oss, liksom arbetet för att säkra kompetensförsörjning i hela Västerbotten.

Inför dagens regionfullmäktige la vi fram ett gemensamt tilläggsyrkande från Alliansen, där vi bland annat tryckte på vikten av att RUS tar upp den växande ensamheten och dess påverkan på människors hälsa, äldres livskvalitet precis som strategin redan tar upp särskilda satsningar på barn och ungas livskvalitet. Men vår största ansats förblir att vi måste samverka mer inom länet. Landsbygd och stad, kommuner med varandra, och såklart regionen med kommunerna.

Enbart så bygger och utvecklar vi ett län som människor kan och vill bo i!

Allvarligt läge i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 7

Spridningen av covid-19 har ökat dramatiskt i Västerbotten. Med det har smittan också kommit in på äldreboenden och inom hälso- och sjukvården. Därför har Folkhälsomyndigheten idag beslutat om skärpta råd för Västerbotten. Alla behöver förändra sitt beteende för att bromsa spridningen av covid-19.

I samråd med Region Västerbottens smittskyddsläkare har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd för alla som bor eller vistas i länet, samt verksamheter och arbetsgivare. Råden utgår från att alla enligt smittskyddslagen har en skyldighet att göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Råden gäller från och med idag till och med den 8 december, men kan komma att förlängas beroende på utvecklingen av smittspridningen.

– Läget är mycket allvarligt och nu krävs att alla tar sitt ansvar och följer råden. Det är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bromsa smittspridningen och skydda de som riskerar bli svårast sjuka, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Det här gäller dig som bor eller vistats i Västerbotten:

Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå på eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som till exempel vid vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker och apotek kan göras, men tänk på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Det här gäller verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden. Exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden. Exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Alla ska även fortsatt följa de allmänna råden om att tvätta händerna ofta, hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom

– Det är nu det gäller. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen och alla behöver ta ansvar för det. Det innebär att vi behöver avstå sådant vi förut skulle ha gjort så att vi minskar våra fysiska kontakter, säger Stephan Stenmark.

Påverkan på sjukvården

Smittspridningen i samhället speglar belastningen på sjukvården. Just nu vårdas patienter för covid-19 på alla våra sjukhus. Därtill är personal hemma sjuka, i karantän eller väntar på provsvar från smittspårning.

– Vi är naturligtvis väldigt oroade över den utveckling vi ser. Smittspridningen riskerar att påverka tillgängligheten till vården. Nu behöver vi alla anstränga oss. Alla kan och måste följa råden. Då kan vi bromsa smittspridningen och fortsätta erbjuda högkvalitativ och säker vård till alla västerbottningar, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Länsstyrelsen beslutar om max 50 deltagare

Länsstyrelsen har samtidigt fattat beslut om att det från och med imorgon, den 11 november, är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna skyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

– Beslutet är ett led i det gemensamma arbetet med att begränsa smittspridningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Även detta beslut gäller till och med den 8 december, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Se dagens presskonferens i efterhand:

https://regionvasterbotten.se/play/alla-presskonferenser-om-covid-19

Skärpta råd för dig i Västerbotten på 1177.se

Länsstyrelsens beslut om 

Vikten av det civila

Av , , Bli först att kommentera 5

För Kristdemokraterna är civilsamhället en viktig aktör som vi värdesätter och stödjer. I den nya regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten under det kommande decenniet – som det fattas beslut om i höst – har vi drivit att civilsamhället ska erkännas som en viktig samhällsaktör och det har vi nu lyckligtvis fått igenom.

Fler än hälften av alla svenskar är engagerade i någon form av ideellt arbete, ett bevis på hur starkt civilsamhället är. Det finns t.ex. fler Röda Korset-butiker än McDonalds i Sverige. Inte minst har civilsamhällets betydelse blivit uppenbar under coronakrisen, men det är tyvärr inget regeringen har belyst eller brytt sig om i sina stödpaket.

Det handlar om allt ifrån idrottsklubbar i normaltid, till läxhjälp via distans eller hemkörning av matkassar under pandemitid. Aktörer som snabbt ställt om utifrån behoven i samhället, på ett beundransvärt sätt. Detta lär oss att staten inte alltid ska vara inne och peta i allt, utan att människor med driv och lokalt förankrat engagemang ofta åstadkommer betydligt mer än politiken någonsin kan.

Civilsamhället är dessutom en faktor i skapandet av platser där människor vill bo, och med målsättningen att hela Västerbotten ska kunna locka nya medborgare och utvecklas så är det nu positivt att det civilsamhället står inskrivet i utvecklingsstrategin.

RUS av framgång

Av , , Bli först att kommentera 6

Har tidigare skrivit i bloggen, och en hel debattartikel med KD-kollegor från runtom i länet, gällande den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som ska beslutas om i höst. RUS är ett dokument som ska prägla allt utvecklingsarbete i Västerbotten resten av årtiondet så det är minst sagt ett viktigt dokument och därför har vi tagit det på stort allvar.

Vi kristdemokrater hade mycket att säga om det första utkastet och flera punkter. Men i veckan kom ett nytt utkast med en rad förbättringar. Bland annat nämner man nu det stora antal aktörer som tillsammans säkerställer Västerbottens kommande utveckling, där man inkluderar civilsamhällets insatser samt att man ska stödja dessa aktörer. Ett viktigt tillägg som vi kämpat för.

Dessutom lyfts nu även den regionala livsmedelsstrategin som en särskild prioritering för hållbar näringslivsutveckling, den viktiga roll livsmedelsproducenterna har för kompetensförsörjningen i länet, samt målet att Västerbotten 2030 ska ha en tryggad livsmedelsförsörjning. Även denna punkt har KD kämpat för att få igenom.

Man har tagit bort skrivelsen om obemannade servicenoder och lyfter nu vikten av fysiskt närvarande service även i framtiden – viktigt inte minst för att kunna undvika ett digitalt utanförskap. Och så nämns vägarnas, järnvägarnas och flygplatsernas betydelse för att kunna nå alla de övriga utvecklingsmålen. Ännu mer av vår landsbygdspolitik som vi saknade i första utkastet.

Från vår sida går arbetet vidare och även om vi fått igenom flera viktiga punkter har vi nu även lyft att dokumentet bör jobba för en jämställdhetspolitik som inte är enbart ”vänster”, samt att äldrefrågorna bör nämnas särskilt där man särskilt lyfter äldres hälsa och behov av ett rikt liv, på samma sätt som man nämner behoven för unga på dessa områden.