Etikett: Grön omställning

Västerbotten ska lära andra i omställning!

Av , , Bli först att kommentera 3

10 miljoner för effektivare tillståndsprövning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har tilldelats tio miljoner kronor för att under 2024 bistå andra länsstyrelser i ärenden med betydelse för klimatomställningen. Inom ramen för det har Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län inlett ett samarbete för att korta handläggningstiderna och skapa en mer förutsägbar process för verksamhetsutövare som sökt tillstånd enligt miljöbalken.

– Det är glädjande med konkreta exempel på hur länsstyrelserna arbetar tillsammans för att förenkla för företag och öka medborgarnyttan. Min och hela regeringens förväntan är att länsstyrelserna ska utbyta erfarenheter för att tillsammans bli effektivare och arbeta mer enhetligt, säger civilminister Erik Slottner.

Länsstyrelserna slutredovisade i december 2023 ett regeringsuppdrag om utvecklat samråd i projekt för att verksamhetsutövare ska minska sin miljö- och klimatpåverkan. En slutsats från länsstyrelserna var att verksamhetsutövare upplever en osäkerhet kring vad som förväntas under samrådsprocessen. Uppdraget resulterade i förslag om nya arbetssätt som kan användas för att bland annat förtydliga och effektivisera processen.

Medlen till Länsstyrelsen i Västerbottens län är en del av regeringens satsning på 100 miljoner kronor på länsstyrelsernas förvaltningsanslag för åren 2024–2026, för effektiv tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöbalken.

– För att klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045, arbetar regeringen med full kraft för att riva ned de hinder som bromsar klimatomställningen. En avgörande del i det arbetet handlar om att se till att tillståndsprocesserna blir snabbare, effektivare och mer förutsägbara, så att industrins och näringslivets omställningsplaner kan skyndas på. En viktig del i det arbetet är att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan länsstyrelserna, så att näringslivet kan få besked om sina tillståndsprövningar så fort som möjligt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 

 

Det är i Västerbotten och Norrbotten det händer!

Av , , Bli först att kommentera 1

Tillväxtverket får förlängt uppdrag att stödja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län

Regeringen har idag beslutat att förlänga Tillväxtverkets uppdrag att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

– I Norrbottens och Västerbottens län det sker nu flera parallella och omfattande industriinvesteringar som behöver realiseras i snabb takt. Genom förlängning av Tillväxtverkets uppdrag säkerställs att staten tar ett fortsatt ansvar för ökad samordning som är en viktig insats för att skapa goda förutsättningar för nyckelinvesteringar i industrins omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

För att skapa kraftsamling och främja en ändamålsenlig samverkan förlänger regeringen uppdraget till Tillväxtverket, som beslutades i juni 2023, till och med 31 december 2026. Regeringen tillför myndigheten 10 miljoner för 2024 för samordning av arbetet på nationell nivå samt för att främja och genomföra insatser inom områden där utmaningarna är särskilt stora. För 2025–2026 beräknas anslaget ökas med 10 miljoner kronor per år.

Regeringen avser också att utarbeta en strategi för att främja nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län. Strategin ska innefatta insatser inom strategiska områden samt samverkan mellan staten, näringslivet, berörda kommuner och regioner. Samhällsomvandlingen och nyindustrialiseringen behöver gå i takt.

Bakgrund
Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att leda den nya industriella omställningen och bli en motor för gröna innovationer. Den omställning som nu pågår i Norrbottens och Västerbottens län är av historisk omfattning och skapar utmaningar inom många områden eftersom bland annat ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats.

Det är Norrlands tur.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kom ni ihåg 80 och 90 talet. Arbetsförmedlingen betalade ut flyttbidrag så man kunde flytta söderut där jobben fanns. Nu har det vänt och det är fortsatt viktigt införa flyttbidreg, fast åt andra hållet. 

Det går väldigt bra nu för Norra Sverige med stora investeringar i alla kommuner, vi bygger ut hamnar, nya fabriker, och en massa infrastruktur. Elektrifiering i gruvor, laddstationer, bildande av ett batteriebälte och fantastiska satsningar på våra universitet med AI-forskning mm.

  • Det investeras massor av FÖRTROENDE för vår del av världen. Vi utvecklar attraktiva livsmiljöer och samhällen. Av många goda anledningar:
  • Vi har uppmätt den högsta tilliten i världen. Mkt goda nyheter för de som vill samskapa här, samarbete med oss. Effekten på samverkan blir hög!
  • Mest jämställda i världen. En investerad krona här är en investerad krona i jämställdhet.

Utmaningen är att ge hela länet samma goda förutsättningar och möjligheter. Återigen: nu har vi chansen att göra om och göra mer rätt den här gången.

Vi börjar få ihop ett nytt sätt att leva och verka. Liv 3.0 eller vad det nu ska kallas. När EU försöker mäta livskvalitet i ”social progress-index” hamnar vi redan i topp. Vi är nåt på spåren.

Historia av hållbarhet på vår landsbygd och i vildmark. Ursprungsbefolkning som vet hur man lever med naturen och inte bara av den – och samtidigt har vi här världsledande tech-forskning. Vi älskar hantverkstraditioner på samma gång som vi gillar ny design. Designhögskolan bäst i världen för femte året och vi har tre universitet i Västerbotten.

Men nu måste staten vara med och vända trenden av arbetskraft. Vi behöver 100 000 personer till om vi ska klara personalförsörjningen. Och klarar vi inte den så kommer det inte satsas mer i norr. Om man ser att vi är ca 280 000 i Västerbotten så förstår man att vi klarar inte av egen kraft att få 100 000 till. Utan vi måste få inflyttning.

Så staten måste införa flyttbidrag igen till de som flyttar norröver och får jobb här. Så omvänt 80-90 tal. Först då kommer vi lyckas.