Etikett: Lycksele BB

Äntligen besked om att BB öppnar!

Av , , Bli först att kommentera 5
hero image

Nu är det klart att förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett kan öppna igen. Från och med måndag den 19 februari finns tillräcklig bemanning för att starta upp verksamheten och att genomföra förlossningar i södra Lappland igen

Förlossningen i Lycksele har varit stängd under hela 2023 till följd av personalbrist och gravida i upptagningsområdet har i stället hänvisats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå och till Skellefteå lasarett för att föda. Efter ett intensivt rekryteringsarbete står det nu klart att bemanningen är stabil och tryggad för första halvåret och verksamhetsledningen kan fatta beslut om att öppna igen.

– Det känns oerhört bra, vi är så glada alla vi som jobbar på förlossningen och BB i Lycksele! Vi har arbetat hårt för att det här ska bli verklighet och vi känner oss positiva inför framtiden, säger avdelningschef Ellinor Berglund.

Sedan den 22 januari är gynjouren bemannad i Lycksele och den 19 februari klockan 08.00 öppnar förlossningsavdelningen fullt ut. Det avtal med hyrpersonal som tecknats gäller under hela våren men ledningen anar samtidigt en ljusning på bemanningsfronten.

– Målet är att bemanna fullt ut med egen personal och vi upplever att intresset för vår verksamhet har ökat, säger Ellinor Berglund.

Under hösten öppnar också Umeå universitet ett decentraliserat barnmorskeprogram vilket gör det möjligt att studera på fler orter – bland annat i Lycksele.

– Det är åtminstone fem sjuksköterskor från Lycksele som ska gå utbildningen och det är jättepositivt. Det stärker oss i förhoppningen att vi kan bygga en bra och långsiktigt hållbar verksamhet här i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Oklart kring sommaren

BEmanningen för våren är klar men några exakta besked kring sommaren kan inte ges i dagsläget.

– Vi är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Umeå och Skellefteå och där vi samarbetar mellan klinikerna. Det är ett stort och svårt pussel att få till bemanningen på helheten så att vår personal får sin välförtjänta semester samtidigt som verksamheten ska vara patientsäker och tillgänglig. Det kan mycket väl bli så att vi behöver hålla stängt här i Lycksele periodvis under somrarna för att det råder brist på barnmorskor och att konkurrensen med andra regioner är så stor. Idag kan jag inte svara exakt på hur det blir nu till sommaren men vi ska göra allt vi kan för att försöka lösa det, säger Ellinor Berglund.

Nya lokaler och nya arbetssätt

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt en egen Lyckselemodell. Lokaler har också byggts om och anpassas för en modern förlossningsvård och framtida behov. Förlossningssalarna har renoverats, det har byggts om för läkemedelsrum och badkar har installerats för vattenförlossningar. Alla ombyggnationer är inte helt klara men verksamheten kan komma i gång ändå.

– En spännande nyhet är våra latensrum som är en plats där födande med partner kan vara i en fas innan den aktiva förlossningen. Här erbjuds bland annat smärtlindring och massage, i en miljö som ska kännas lugn och hemtrevlig, säger Ellinor Berglund.

Arbetet med att utveckla barnmorskeledda förlossningar och vattenförlossningar pågår för fullt och det ska bland annat skrivas vårdprogram och processbeskrivningar innan det kan tas i drift.

– Det finns ett stort engagemang i medarbetargruppen kring att utveckla det här arbetssättet och vårt utökade erbjudande till födande. Vi tror på det här och vi tror på en stabil förlossningsverksamhet i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Bakgrund

Det var vid sitt sammanträde i januari 2023 som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag för att bemanna verksamheten i Lycksele. Det innebar ett totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab, med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

I slutet av oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen på grund av att antalet inkomna anbud inte ansågs konkurrenskraftiga. Beslutet innebar att verksamheten nu i stället ska bemannas i egen regi.

Sedan den 22 januari 2024 är gynjouren i gång och den 19 februari öppnar man alltså förlossningsverksamhete

Viktigt första steg för återöppnande i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 1

Den 22 januari öppnar den akuta gynjouren upp igen på förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett. Det innebär att akuta gynpatienter kan få hjälp dygnet runt. Gravida ska fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för att föda och detta gäller till dess att verksamheten i Lycksele kan öppna med komplett bemanning.
Det är positiva resultat i rekryteringsarbetet som gör att verksamheten för akut gynjour kan öppna igen måndag den 22 januari klockan 08.00. Akutgynjouren består av gynläkare, barnmorska och undersköterska, som ger råd och finns med i vården av patienter som åkt in med akuta gynekologiska tillstånd till Lycksele lasarett.

– Det är ett viktigt första steg för ett återöppnande av förlossningen i Lycksele och ökar tryggheten för de patienter som behöver hjälp under jourtid, säger Ellinor Berglund, tillförordnad biträdande verksamhetschef.

Födande hänvisas fortsatt till Skellefteå och Umeå

Arbetet med att rekrytera barnmorskor och annan personal till enheten löper på för fullt och än är det för tidigt att ge ett exakt datum för när förlossningen i Lycksele kan öppna som vanligt igen. I verksamhetens lokaler pågår dessutom en hel del ombyggnationer vilket gör att antalet vårdplatser är begränsade.

– Till dess att vi har andra besked i frågan ska alltså gravida inom vårt upptagningsområde i södra Lappland fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus för att föda. Förhoppningsvis kan vi lämna mer exakta besked en bit in på det nya året, säger Ellinor Berglund.

Rekrytering pågår

Det råder brist på barnmorskor i hela Sverige men ambitionen är att dels bemanna upp med den egna befintliga personalen, dels med hyrbemanning.

– Vi tror också väldigt mycket på vår modell ”Modifierad barnmorskeledd förlossning”, som vi håller på att utveckla tillsammans vi chefer och medarbetare. Förhoppningsvis kan vi locka hit personal som tycker det är attraktivt och spännande att arbeta med barnmorkseledda förlossningar och att vi vill kunna erbjuda mer individuellt anpassade möjligheter kring förlossningar, till exempel att föda i vatten och med stöd av akupunktur, säger Ellinor Berglund.

Under hösten 2024 startar Umeå universitet ett decentraliserat barnmorskeprogram vilket gör det möjligt att studera på fler orter – bland annat i Lycksele.

– Det är ett positivt besked och stärker oss i förhoppningen att vi kan bygga en bra och långsiktigt hållbar verksamhet här i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Hållit stängt under hela 2023

Det var vid sitt sammanträde i januari som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag för att bemanna verksamheten i Lycksele. Det innebar ett totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab, med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt en egen Lyckselemodell samt att lokaler i vissa delar byggs om och anpassas för en modern förlossningsvård och framtida behov.

I slutet av oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen på grund av att antalet inkomna anbud inte ansågs konkurrenskraftiga. Beslutet innebar att verksamheten nu i stället ska bemannas i egen regi.