Etikett: Lycksele lasarett

Maten kommer i matlådor till Lycksele lasarett!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har vi haft regionstyrelse. Hela 55 ärenden på agendan. Med allt i från formalifrågor till sjukvårdsfrågor och till matfrågor. Vi behandlade också ett antal remisser för SOU och ett antal motioner. Vi har en ordning att vi inte debatterar motioner så mycket i RS utan varje parti yrkar bifall till sin motion och sedan tar vi debatten i fulllmäktige.

🔹️Införandet av framtidens vårdsystem Cosmic är ett stort problem att de inte kan leverera som vi avtalat i tid och vi tvingas till stora kostnader för att upprätthålla de tidigare systemets licenser tills vi kan få en övergång.

🔹️Ekonomin är förstås på agendan. Både årsredovisningen för regionstyrelsen specifikt men också årsredovisningen för hela regionen med ett underskott på en miljard (nästan 10 % av omsättningen) och vi lånade till driften i december och kommer behöver göra det även detta år. Alltså låna för att betala löner. Det är ingen god utveckling. En debatt som också kommer på april månads fullmäktige om nån vecka.

🔹️Men den fråga som kanske mest engagerade denna gång var beslutet gällande matproduktionen. Man har velat ha en likformig matproduktion i hela länet. Vi Kristdemokrater har motsatt oss det och tycker att man i Lycksele bör fortsätta med lagad mat även till patienterna på avdelningarna.

Men så blev inte fallet. Nu ska det skickas matlådor till Lycksele från Umeå vilket vi tycker är ett mycket dåligt förslag. Vi yrkade på fortsatt lagad mat i Lycksele men blev nerröstad. Nedan ser ni hur partierna röstade. Vi begärde votering så varje ledamot i styrelsen inte ska kunna gömma sig bakom nåt parti eller så och röstutfallet blev 12 röster för matlådor och 3 röster emot. Lycksbaren kommer bli kvar. Men vi befarar att det framöver kommer bli för få portioner som ska lagas att man även inför matlådor där vilket vore förödande. Nu kommer vi bevaka om detta kommer bli så bra som det hävdas.

🔹️Vad tycker du som patient och boende i södra Lappland om beslutet?

Maten i Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi kristdemokrater är rätt frustrerade över förslaget att all matproduktion till våra 3 sjukhus ska vara ”likvärdig” och komma i matlådor från Umeå. Att tillaga mat i Lycksele, i det kök som finns, skall alltså inte få göras. Maten skall lagas i Umeå och sen transporteras med lastbil till Lycksele och där värmas/tillagas i mikrougnar på varje avdelning. Man motiverar det med att patienterna ska få ett större antal rätter att välja på.

Den utredning som finns är undermålig i många delar. Dels har man i utredningen i hela länet enbart frågat 20 personer i hela länet. Tio personer i Umeå, 5 i Skellefteå och 5 i Södra Lappland och på det antalet bygger man sina förslag. Men kan omöjligt vara en representativ grupp för vad våra inneliggande patienter egentligen vill.

Ombyggnationer nämns men inte hur stor kostnad det verkligen är för att bygga om alla avdelningar. Idag är det viktigt med krisberedskap på alla plan. Finns ingen kontinuitetsplan utifrån redundans om vägtransporterna ligger nere så mat ej kan levereras.

Patienter som finns i Lycksele prisar ofta maten och gläds åt att slippa mat i plastlådor.

Idag pratas det mycket om miljö, man pratar om närproducerad mat. Beredskap är också något som regeringar har tryckt på under senaste decenniet. Vi kan inte förstå hur mat lagad i Umeå och sen transporterad i enskilt förpackade plastlådor kan anses vara miljövänligt eller säkert vid kris.

Soporna kommer att öka p.g.a. plastlådorna och matsvinnet kommer också öka då överblivna/utgångna matlådor måste kasseras. Avdelningspersonalen kommer att behöva lägga mer tid på mattillagning även om det är att värma varje enskild i mikro. Investering kommer att behöva göras på varje avdelning med särskilda programmeringsbara mikrougnar, strömförsörjningen till avdelningsköken kommer att behöva ses över.

Kökspersonalen i Lycksbaren känner sig överkörda och man kan fundera hur det går ihop med att man från den politiska ledningen säger sig vilja ha en tillitsbaserat sätt att leda.

Jo vi Kristdemokrater är smärtsamt medvetna om att regionen har ett strukturerat underskott på ca 600 miljoner och förra året 1 miljard i budgetunderskott, (nästan 10 % av omsättningen) som den rödgröna ledningen åsamkat skattebetalarna. Så finns behov att spara och vi är beredda att ta vårt ansvar och räta upp de fel som majoriteten åsamkat. Men i detta förslag blir det inga besparingar och det uttrycks också att det inte är ambitionen.

Våra tre sjukhus har olika förutsättningar och vi Kristdemokrater kan inte förstå att allt måste göras likadant. Vi är alla olika så låt oss jobba effektivt utifrån förutsättningarna som finns. Låt våra patienter i Lycksele slippa äta uppvärmd mat, i fasta portionstorlekar, ur plastlådor.

Betty-Ann Nilsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare KD Region Västerbotten

Viktigt första steg för återöppnande i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 1

Den 22 januari öppnar den akuta gynjouren upp igen på förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett. Det innebär att akuta gynpatienter kan få hjälp dygnet runt. Gravida ska fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för att föda och detta gäller till dess att verksamheten i Lycksele kan öppna med komplett bemanning.
Det är positiva resultat i rekryteringsarbetet som gör att verksamheten för akut gynjour kan öppna igen måndag den 22 januari klockan 08.00. Akutgynjouren består av gynläkare, barnmorska och undersköterska, som ger råd och finns med i vården av patienter som åkt in med akuta gynekologiska tillstånd till Lycksele lasarett.

– Det är ett viktigt första steg för ett återöppnande av förlossningen i Lycksele och ökar tryggheten för de patienter som behöver hjälp under jourtid, säger Ellinor Berglund, tillförordnad biträdande verksamhetschef.

Födande hänvisas fortsatt till Skellefteå och Umeå

Arbetet med att rekrytera barnmorskor och annan personal till enheten löper på för fullt och än är det för tidigt att ge ett exakt datum för när förlossningen i Lycksele kan öppna som vanligt igen. I verksamhetens lokaler pågår dessutom en hel del ombyggnationer vilket gör att antalet vårdplatser är begränsade.

– Till dess att vi har andra besked i frågan ska alltså gravida inom vårt upptagningsområde i södra Lappland fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus för att föda. Förhoppningsvis kan vi lämna mer exakta besked en bit in på det nya året, säger Ellinor Berglund.

Rekrytering pågår

Det råder brist på barnmorskor i hela Sverige men ambitionen är att dels bemanna upp med den egna befintliga personalen, dels med hyrbemanning.

– Vi tror också väldigt mycket på vår modell ”Modifierad barnmorskeledd förlossning”, som vi håller på att utveckla tillsammans vi chefer och medarbetare. Förhoppningsvis kan vi locka hit personal som tycker det är attraktivt och spännande att arbeta med barnmorkseledda förlossningar och att vi vill kunna erbjuda mer individuellt anpassade möjligheter kring förlossningar, till exempel att föda i vatten och med stöd av akupunktur, säger Ellinor Berglund.

Under hösten 2024 startar Umeå universitet ett decentraliserat barnmorskeprogram vilket gör det möjligt att studera på fler orter – bland annat i Lycksele.

– Det är ett positivt besked och stärker oss i förhoppningen att vi kan bygga en bra och långsiktigt hållbar verksamhet här i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Hållit stängt under hela 2023

Det var vid sitt sammanträde i januari som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag för att bemanna verksamheten i Lycksele. Det innebar ett totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab, med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt en egen Lyckselemodell samt att lokaler i vissa delar byggs om och anpassas för en modern förlossningsvård och framtida behov.

I slutet av oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen på grund av att antalet inkomna anbud inte ansågs konkurrenskraftiga. Beslutet innebar att verksamheten nu i stället ska bemannas i egen regi.

Viktig händelse i Södra Lappland!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under invigningen, som besöktes av ett hundratal personer, höll både politiker och representanter från Lycksele lasarett tal. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson tackade alla som varit med och tagit fram byggnaden som hon anser vara en viktig del av utvecklingen av sjukvården i Västerbotten.

På en storbildsskärm lanserade Region Västerbotten även en film om hur det är att bo, jobba och leva i södra Lappland. Filmen är en del i ett större samarbete mellan verksamheter i hela södra Lappland med målet att tillsammans behålla befintliga medarbetare, men även attrahera nya. Ceremonin avslutades med den sedvanliga bandklippningen och en trumpetfanfar.

Se filmen om södra Lappland här

Efter invigningsceremonin passade många på att ta chansen att komma in och titta i byggnaden där det bjöds på cider och pepparkakor. En skönsjungande kvartett underhöll besökarna med julsånger och julgranen var framplockad. Det fanns även möjlighet att gå runt och titta i lokalerna.

Ett bättre flöde för hela sjukhuset

Själv närvarade jag vid invigningen och såg vilka fina byggnader man fått och vad smidigt vårdflödena kommer bli. kommer till gagn för både patienter och personal. Lyckswele lasarett är viktig för hela regionen.

Anna Mattson, sjukhussamordnare, känner sig nöjd med invigningen och tycker att det är härligt att se huset så fullt av liv. Hon är även stolt över att få visa upp huset och allt som personalen i de olika verksamheterna gör.

– Den här byggnaden blir inte bara bättre för de verksamheter som flyttar in utan för hela sjukhuset. Vi kommer att få ett bättre flöde framför allt genom röntgen.

Vem man än pratar med på rundvandringen i huset så är de nöjda. Besökarna är imponerade och speciellt några blodgivare som inspekterar den nya blodcentralen eftersom väntrummet har blivit både större och ljusare. Medarbetarna är nöjda över att ha fått större lokaler och en bättre arbetsmiljö.

– Det är jätteroligt att få komma på arbetet när allt är nytt, fräscht och stort. Vi ryms mycket bättre i de nya lokalerna och har fått en förbättrad arbetsmiljö, säger Evelina Tellström och Emma Arvidsson som båda är undersköterskor på röntgen.

Får vara slut med centraliseringsivern!

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver i dagens VK tillsammans med alliansgruppledarna om vikten av ett nära ledarskap. 
Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda, det skriver oppositionen i Region Västerbotten.

Problemen i region Västerbotten är många och omfattande. Det märks inte minst på de kollapser, vårdkriser och den personalflykt som just nu sker på område efter område. Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten. Ansvariga socialdemokrater med sina stödpartier i form av Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör sig till offer för omständigheterna och skyller på andra för sina misslyckanden.

Kulmen på detta är när de saknar moralisk kompass och går så långt att de deltar i manifestationer mot sig själva. När verksamheten och dess ledning inte vet vartåt de ska styra så blir en redan svårstyrd organisation ännu svårare att leda. Vi har länge efterlyst tydliga prioriteringar där vård ska gå före annat. Framför allt i vårt tydliga ställningstagande att minst 100 medarbetare som inte jobbar i den direkta vården behöver lämna för att frigöra resurser. Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att styra regionen på rätt kurs.

Under minst 20 års tid har regionledningen styrt till alltmer centralisering. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora centrumbildningar. Nästa steg har varit att bilda än större länskliniker där ledar- och chefsansvar flyttats ifrån orten. Medarbetare har fått en allt större känsla av att närmste chef är schysst, en av oss, men inte den som bestämmer utan det är någon annan som man aldrig har träffat utan bara hört talas om.

Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda. Exempelvis så tillåts inte en chef med 400 till 500 anställda själv sätta löner utan förväntas följa det Excel-ark som skickats från Regionens hus. Därför är det inte konstigt att en av regionens största fackförbund i form av vårdförbundet väljer att säga upp sitt samverkansavtal med regionen. Ett annat tydligt tecken är att verksamhetschefer flyr på löpande band och många väljer att inte förlänga sina chefsförordnanden.

Vi har under lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare.

Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. HR- och ekonomistabsfunktioner blir således en del av sjukhuschefens stab för att kunna lösa sitt uppdrag. De många och otydliga chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukhusvård, samtidigt som det lokala uppdraget att lösa hälso- och sjukvård för Umeåregionen behöver prioriteras. Därmed förändras Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag i grunden och blir att värna till helheten och en gemensam färdriktning. Vi har idag ett fungerande samarbete mellan sjukhusen där olika vårdingrepp flyttas till ett enskilt sjukhus för att kunna kraftsamla. Det behöver givetvis beaktas och utvecklas i linje med en förändrad organisation.

Vi är väl medvetna om att det inte finns en perfekt organisation och en organisationsförändring i sig löser inte alla problem. Däremot ser vi ett stort behov av att bryta den stora centraliseringsvåg som skett under de senaste årtiondena i vår region. Mandat och befogenhet måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken eller hälsocentralen. Det löser i sig inte behovet av ytterligare prioriteringar att exempelvis minska på administration och överbyggnad.

Vi har fortsatt mycket stora utmaningar när det gäller att få en fungerande primärvård som kan jobba förebyggande. Det i sig avlastar trycket på sjukhusens akutmottagningar. Trots en förändrad organisation och en minskad överbyggnad kvarstår dock en politisk ledning utan vilja, initiativförmåga eller handlingskraft vilket i sig är den mest problematiska delen av regionens utmaningar. Den går emellertid att byta ut efter valet 2026, men fram till dess kan vi som en konstruktiv opposition peka på en annan väg som regionen kan ta.

Nicklas Sandström (M), Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), Gruppledare

Så räddar KD förlossningsvården i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svarar i VF på ledarens frågor vad KD har för lösning på förlossningsvården. ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.

Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.

I dag styrs förlossningsvården av 21 självstyrande regioner vilket är ett resursslöseri som inte klarar av att möta upp dagens vårdbehov. Staten måste säkra en jämlik vård i hela landet och med vårt förslag skulle förlossningen i Lycksele få 75 % av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift och bättre arbetsvillkor för personalen.

De avsatta medlen är strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen. Den nationella förlossningsplanen tar avstamp i:
– Statlig medfinansiering
– Barnmorsketeam
– Förstärk landets mindre förlossningsenheter
– En mamma-rehab-check till alla nyblivna mammor.
– Forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

Medan den feministiska styrande majoriteten i regionen står helt handfallen föreslår Kristdemokraterna konkreta förslag för att länets kvinnor ska få en trygg och patientsäker vård, både inom förlossningsvården och övriga kvinnovården, oavsett var du bor i länet.

Läs hela artikeln här!! https://www.folkbladet.nu/2022-08-11/kd-raddar-forlossningsvarden-i-vasterbotten

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

 • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
 • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
 • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
 • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

 • Karlskoga
 • Kiruna
 • Lycksele
 • Mora
 • Skellefteå
 • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.

Diskrimineringen måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar av regionfullmäktige har vi kristdemokrater lyft ett antal viktiga frågor. Bland annat:

Är situationen vid Skellefteå lasarett, med den stora bristen på vårdplatser, verkligen försvarbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv?

Läget är akut men de rödgröna slår ifrån sig. Personal larmar om att man riskerar tvingas ställa in operationer. Särskilt allvarlig är situationen på kvinnokliniken och förlossningen. KD arbetar för mer medel till både kvinnovård och BB.

Vad gäller BB, och stängningen i Lycksele har vi återigen lyft våra förslag, som vi var ensamma om förra vintern. Bland annat trohetsbonus till anställda som arbetat länge som en uppmuntran för sina insatser. Även mer rotation, särskilt för nyexaminerade barnmorskor som vittnar om att man tvingas ta ett allt för stort ansvar när man är ny på arbetsplatsen.

Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag.

Vår interpellation om ambulanssituationen i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, som skrevs för flera månader sedan, togs upp idag. Sedan de rödgrönas beslut att Region Västerbotten ska ta över inlandets ambulansstationer, från de privata aktörer som föredömligt skött detta, har många anställda valt att lämna sina tjänster.

Återigen, visar det rödgröna styret att de inte vill stärka Region Västerbotten som arbetsgivare, när man ignorerat vårdpersonalens synpunkter under processen.

Idag togs även vår motion upp om att regionen bör överlåta sina folkhögskolor till de rörelsedrivna aktörerna. Samtidigt bör ersättningen till dessa höjas, då Region Västerbotten idag betalar betydligt mer till skolor utanför länet, där länsbor väljer att studera. Denna diskriminering måste upphöra.

Regionens egna skolor får sex gånger högre ersättning av regionen. Helt klart är de rörelsedrivna mer kostnadseffektiva vilket skulle kunna frigöra mer pengar till regionens kärnuppdrag – vården. KD är en stark anhängare av folkbildningen. Men vi att det är kvaliteten som ska vara viktig, vem som utför utbildningarna är sekundärt. Tyvärr avslogs frågan av de rödgröna.

Även vår motion om en civilsamhällesstrateg togs upp, men fick inte bifall.

Men vårt enträgna arbete fortsätter – Västerbotten förtjänar bättre!

Gravida i Västerbottens hjärtland..

Av , , Bli först att kommentera 7

Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

Bemanningen vid förlossningen i Lycksele har utvecklats till en kris som upprepar sig med några månaders mellanrum. Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna denna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag, ifall personalbristen fortsätter.

Långt innan sommarens kris var ett faktum, la vi kristdemokrater att initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Västerbotten måste se över personalbehoven både på kort och lång sikt. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, exempelvis en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner av det rödgröna styret. Socialdemokraterna och deras kumpaner ansåg att man gjort tillräckligt.

Till skillnad från dem, såg vi det komma. Bara månader efter att vi i vintras som ensamt parti agerade för att stärka bemanningen, tvingades de rödgröna till nödlösningar inte bara under sommaren – en period som kan vara svårlöst när många ska få sin välförtjänta ledighet – utan nu även under andra tider på året.  

Att stänga ner förlossningen i Lycksele under sommaren ledde till oro och stress, särskilt bland förstföderskor. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten säkerställa att vi framöver har personal i rätt antal. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år så det är hög tid för de styrande att genomlysa vilka personalbehov som finns och utbilda därefter.

Vi kristdemokrater vill ge barnmorskor samma ekonomiska förutsättningar att utbilda sig med bibehållen lön, som läkare har under sin specialistutbildning, och satsar därför 5 miljoner kronor. Till detta krävs ett bättre mentorskap både för de som studerar till barnmorskor och de som just examinerats. De anställda slår larm om en ansträngd bemanningssituation sedan en längre tid. Stress, sömnlösa nätter, ”en klump i magen när man går till jobbet”. Och en känsla att man inte får betalt för sitt arbete värdigt de kompetenser man har.

Nu görs stora satsningar för tillbyggnader vid Lycksele lasarett. Inget parti gläds mer åt detta än Kristdemokraterna. Vi kämpar ständigt för att länet ska ha tre välfungerande sjukhus, för en god och nära vård i hela Västerbotten. Men vi ska inte bara ha lokaler, utan även fungerande verksamheter innanför de nybyggda väggarna. Och personal som trivs och ges möjligheter att utföra sitt viktiga arbete på bästa sätt.

Tillståndet är betydligt allvarligare än det verkar. Ifall bemanningsbristen fortsätter vid förlossningen i Lycksele riskerar det påverka möjligheten att behålla annan kompetens, såsom narkosläkare. Försvinner dessa, riskerar akutmottagningen och därmed även intensivvården att stå inför nedläggningshot i framtiden. Konsekvenserna för Lycksele och för hela inlandets vård kan bli ödesdigra. Men Kristdemokraterna kommer aldrig tillåta en sådan utveckling!

Många barnmorskor har slutat senaste året. Risken är att fler följer efter om man inte upplever en kommande ljusning. De rödgröna kallar sig gärna feminister men ignorerar förlossningsvården, år efter år. Personalkrisen på Lyckseles förlossningsmottagning kan inte få fortsätta – Gravida i Västerbottens hjärtland förtjänar bättre!

 

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare Region Västerbotten

Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Max Fredriksson (KD), ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden

Styr upp i regionstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har vi haft regionstyrelse i Region Västerbotten, digitalt såklart. Dagen började med en rad intressanta genomgångar, bland annat om läget kring Covid-19 i länet, av smittskyddsläkare Stephan och vaccinationssamordnare Ronny. Därefter har vi kristdemokrater lyft viktiga politiska frågor, bland annat kring social aktivitet på recept, maten vid Lycksele lasarett samt en bättre uppsikt över regionens bolag – som fått gehör!

Vaccinationerna rullar på, bara vi fick större antal doser. I Västerbotten har 10994 personer fått dos 1 och 1175 personer har fått dos 2.  Men smittspridningen går tyvärr åt fel håll. Nu skärper vi oss lite ytterligare Västerbottningar! Så håll utkik och följ nyhetsflödet. Som ni sett har vi fått nya förhållningsregler under eftermiddagen för oss Västerbottningar. Förra veckan och helgens smittade antal är de största vi haft enskild vecka. Vi testar fortsatt väldigt många:

 • 9554 tester förra veckan
 • Dessutom ca 2000 antigentester
 • 7,’9% positiva (5,9 % förra veckan)
 • Ökande av den Brittiska virusvarianten
 • Låg förekomst av influensa och vinterkräksjuka

 

Politiska ageranden idag

Maten vid Lycksele lasarett: som vi fick gehör för att den skulle lagas på plats. Under hösten, när maten riskerade att börja fraktas från Umeå, yrkade vi att näringslivet i Lycksele skulle ges förfrågan om de kunde ta över matlagningen. Detta fick vi då gehör för. Förfrågan skickades ut, men enbart om att laga kall mat som sedan ändå skulle behöva värmas. Helt fel att kringgå ett liggande beslut på det sättet.

Social aktivitet på recept: denna fråga har vi lyft flera gånger tidigare, men den har blivit än viktigare i och med den växande ofrivilliga ensamheten under pandemin. Tanken är att läkare ska kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept, precis som de redan idag kan ordinera fysiska aktiviteter. Det har visat sig ha goda hälsofrämjande effekter i Storbrittanien, vilket vi bör inspireras av.

Regionstyrelsens uppsikt över sina bolag: Idag, först drygt ett år efter 2019 års slut, tar styrelsen ställning till bokslut för bolagens återrapporter. Denna eftersläpning måste upphöra och processen måste speedas upp. Vi yrkade därför att detta ska vara åtgärdat inför år 2022, och att uppsikten ska kunna genomföras senast vid halvårsskiftet efter gällande år. Detta yrkande fick gehör i styrelsen!