Etikett: Lycksele

Maten kommer i matlådor till Lycksele lasarett!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har vi haft regionstyrelse. Hela 55 ärenden på agendan. Med allt i från formalifrågor till sjukvårdsfrågor och till matfrågor. Vi behandlade också ett antal remisser för SOU och ett antal motioner. Vi har en ordning att vi inte debatterar motioner så mycket i RS utan varje parti yrkar bifall till sin motion och sedan tar vi debatten i fulllmäktige.

🔹️Införandet av framtidens vårdsystem Cosmic är ett stort problem att de inte kan leverera som vi avtalat i tid och vi tvingas till stora kostnader för att upprätthålla de tidigare systemets licenser tills vi kan få en övergång.

🔹️Ekonomin är förstås på agendan. Både årsredovisningen för regionstyrelsen specifikt men också årsredovisningen för hela regionen med ett underskott på en miljard (nästan 10 % av omsättningen) och vi lånade till driften i december och kommer behöver göra det även detta år. Alltså låna för att betala löner. Det är ingen god utveckling. En debatt som också kommer på april månads fullmäktige om nån vecka.

🔹️Men den fråga som kanske mest engagerade denna gång var beslutet gällande matproduktionen. Man har velat ha en likformig matproduktion i hela länet. Vi Kristdemokrater har motsatt oss det och tycker att man i Lycksele bör fortsätta med lagad mat även till patienterna på avdelningarna.

Men så blev inte fallet. Nu ska det skickas matlådor till Lycksele från Umeå vilket vi tycker är ett mycket dåligt förslag. Vi yrkade på fortsatt lagad mat i Lycksele men blev nerröstad. Nedan ser ni hur partierna röstade. Vi begärde votering så varje ledamot i styrelsen inte ska kunna gömma sig bakom nåt parti eller så och röstutfallet blev 12 röster för matlådor och 3 röster emot. Lycksbaren kommer bli kvar. Men vi befarar att det framöver kommer bli för få portioner som ska lagas att man även inför matlådor där vilket vore förödande. Nu kommer vi bevaka om detta kommer bli så bra som det hävdas.

🔹️Vad tycker du som patient och boende i södra Lappland om beslutet?

Äntligen besked om att BB öppnar!

Av , , Bli först att kommentera 5
hero image

Nu är det klart att förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett kan öppna igen. Från och med måndag den 19 februari finns tillräcklig bemanning för att starta upp verksamheten och att genomföra förlossningar i södra Lappland igen

Förlossningen i Lycksele har varit stängd under hela 2023 till följd av personalbrist och gravida i upptagningsområdet har i stället hänvisats till Norrlands universitetssjukhus i Umeå och till Skellefteå lasarett för att föda. Efter ett intensivt rekryteringsarbete står det nu klart att bemanningen är stabil och tryggad för första halvåret och verksamhetsledningen kan fatta beslut om att öppna igen.

– Det känns oerhört bra, vi är så glada alla vi som jobbar på förlossningen och BB i Lycksele! Vi har arbetat hårt för att det här ska bli verklighet och vi känner oss positiva inför framtiden, säger avdelningschef Ellinor Berglund.

Sedan den 22 januari är gynjouren bemannad i Lycksele och den 19 februari klockan 08.00 öppnar förlossningsavdelningen fullt ut. Det avtal med hyrpersonal som tecknats gäller under hela våren men ledningen anar samtidigt en ljusning på bemanningsfronten.

– Målet är att bemanna fullt ut med egen personal och vi upplever att intresset för vår verksamhet har ökat, säger Ellinor Berglund.

Under hösten öppnar också Umeå universitet ett decentraliserat barnmorskeprogram vilket gör det möjligt att studera på fler orter – bland annat i Lycksele.

– Det är åtminstone fem sjuksköterskor från Lycksele som ska gå utbildningen och det är jättepositivt. Det stärker oss i förhoppningen att vi kan bygga en bra och långsiktigt hållbar verksamhet här i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Oklart kring sommaren

BEmanningen för våren är klar men några exakta besked kring sommaren kan inte ges i dagsläget.

– Vi är en länsklinik med verksamhet i Lycksele, Umeå och Skellefteå och där vi samarbetar mellan klinikerna. Det är ett stort och svårt pussel att få till bemanningen på helheten så att vår personal får sin välförtjänta semester samtidigt som verksamheten ska vara patientsäker och tillgänglig. Det kan mycket väl bli så att vi behöver hålla stängt här i Lycksele periodvis under somrarna för att det råder brist på barnmorskor och att konkurrensen med andra regioner är så stor. Idag kan jag inte svara exakt på hur det blir nu till sommaren men vi ska göra allt vi kan för att försöka lösa det, säger Ellinor Berglund.

Nya lokaler och nya arbetssätt

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt en egen Lyckselemodell. Lokaler har också byggts om och anpassas för en modern förlossningsvård och framtida behov. Förlossningssalarna har renoverats, det har byggts om för läkemedelsrum och badkar har installerats för vattenförlossningar. Alla ombyggnationer är inte helt klara men verksamheten kan komma i gång ändå.

– En spännande nyhet är våra latensrum som är en plats där födande med partner kan vara i en fas innan den aktiva förlossningen. Här erbjuds bland annat smärtlindring och massage, i en miljö som ska kännas lugn och hemtrevlig, säger Ellinor Berglund.

Arbetet med att utveckla barnmorskeledda förlossningar och vattenförlossningar pågår för fullt och det ska bland annat skrivas vårdprogram och processbeskrivningar innan det kan tas i drift.

– Det finns ett stort engagemang i medarbetargruppen kring att utveckla det här arbetssättet och vårt utökade erbjudande till födande. Vi tror på det här och vi tror på en stabil förlossningsverksamhet i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Bakgrund

Det var vid sitt sammanträde i januari 2023 som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag för att bemanna verksamheten i Lycksele. Det innebar ett totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab, med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

I slutet av oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen på grund av att antalet inkomna anbud inte ansågs konkurrenskraftiga. Beslutet innebar att verksamheten nu i stället ska bemannas i egen regi.

Sedan den 22 januari 2024 är gynjouren i gång och den 19 februari öppnar man alltså förlossningsverksamhete

Viktigt första steg för återöppnande i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 1

Den 22 januari öppnar den akuta gynjouren upp igen på förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett. Det innebär att akuta gynpatienter kan få hjälp dygnet runt. Gravida ska fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för att föda och detta gäller till dess att verksamheten i Lycksele kan öppna med komplett bemanning.
Det är positiva resultat i rekryteringsarbetet som gör att verksamheten för akut gynjour kan öppna igen måndag den 22 januari klockan 08.00. Akutgynjouren består av gynläkare, barnmorska och undersköterska, som ger råd och finns med i vården av patienter som åkt in med akuta gynekologiska tillstånd till Lycksele lasarett.

– Det är ett viktigt första steg för ett återöppnande av förlossningen i Lycksele och ökar tryggheten för de patienter som behöver hjälp under jourtid, säger Ellinor Berglund, tillförordnad biträdande verksamhetschef.

Födande hänvisas fortsatt till Skellefteå och Umeå

Arbetet med att rekrytera barnmorskor och annan personal till enheten löper på för fullt och än är det för tidigt att ge ett exakt datum för när förlossningen i Lycksele kan öppna som vanligt igen. I verksamhetens lokaler pågår dessutom en hel del ombyggnationer vilket gör att antalet vårdplatser är begränsade.

– Till dess att vi har andra besked i frågan ska alltså gravida inom vårt upptagningsområde i södra Lappland fortsatt åka till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus för att föda. Förhoppningsvis kan vi lämna mer exakta besked en bit in på det nya året, säger Ellinor Berglund.

Rekrytering pågår

Det råder brist på barnmorskor i hela Sverige men ambitionen är att dels bemanna upp med den egna befintliga personalen, dels med hyrbemanning.

– Vi tror också väldigt mycket på vår modell ”Modifierad barnmorskeledd förlossning”, som vi håller på att utveckla tillsammans vi chefer och medarbetare. Förhoppningsvis kan vi locka hit personal som tycker det är attraktivt och spännande att arbeta med barnmorkseledda förlossningar och att vi vill kunna erbjuda mer individuellt anpassade möjligheter kring förlossningar, till exempel att föda i vatten och med stöd av akupunktur, säger Ellinor Berglund.

Under hösten 2024 startar Umeå universitet ett decentraliserat barnmorskeprogram vilket gör det möjligt att studera på fler orter – bland annat i Lycksele.

– Det är ett positivt besked och stärker oss i förhoppningen att vi kan bygga en bra och långsiktigt hållbar verksamhet här i Lycksele, säger Ellinor Berglund.

Hållit stängt under hela 2023

Det var vid sitt sammanträde i januari som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten beslutade att påbörja arbetet att upphandla ett konsultbolag för att bemanna verksamheten i Lycksele. Det innebar ett totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab, med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Detta mot bakgrund av att verksamheten haft svårigheter med bemanningen och periodvis tvingats hålla stängt.

Förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett har hållits helt stängd sedan i januari 2023 och gravida i upptagningsområdet södra Lappland har hänvisats till Skellefteå lasarett eller Norrlands universitetssjukhus. Barnmorskor anställda i Lycksele har under perioden arbetat på roterande scheman i Skellefteå och Umeå.

Under året har chefer och medarbetare i Lycksele arbetat med verksamhetsutveckling för att bland annat kunna erbjuda barnmorskeledda förlossningar enligt en egen Lyckselemodell samt att lokaler i vissa delar byggs om och anpassas för en modern förlossningsvård och framtida behov.

I slutet av oktober 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att avbryta upphandlingen på grund av att antalet inkomna anbud inte ansågs konkurrenskraftiga. Beslutet innebar att verksamheten nu i stället ska bemannas i egen regi.

Barnmorska: Vi behöver dig till ett viktigt uppdrag.

Av , , Bli först att kommentera 5

På BB/Förlossningen i Lycksele jobbar ca 20 medarbetare inom olika yrken, så som undersköterska, barnmorska och läkare. Anna kommer ursprungligen från Göteborg och Patricia från Umeå. Båda trivs riktigt bra på jobbet. De beskriver en familjär stämning på hela lasarettet och en bredd i yrkesrollen, vilket kan bero på att det är en liten avdelning. Lyckseles BB är nämligen Sveriges minsta. Just nu förbereder de sig för att starta upp med vattenförlossning och de kommer att bli de första i länet som erbjuder den möjligheten, när förlossningen öppnar igen. Fördelarna med vattenförlossning är många; smärtlindring, värme, mindre risk för bristningar samt viktlöshet som gör det enklare att ändra position.

Det är roligt att få vara med och starta upp den här nya metoden i Lycksele, men det som Anna och Patricia beskriver som det bästa med jobbet är att de får tid med patienterna. De har tid att vara närvarande och att ge varje familj det stöd som just den familjen behöver. Sedan är det förstås otroligt mäktigt att få vara med när ett barn föds!

#barnmorska #undersköterska #vattenförlossning

BB i Lycksele borde drivas av personalen själva.

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår släpptes rapporten om BB i Lycksele. Huvudorsaken varför den tillsattes var att utröna om man gjort vad man kan för att upprätthålla förlossningsvården i Lycksele.

Rapporten visar på ännu större brister än vad som tidigare offentliggjorts, inte minst även inom narkosläkare. Så det är brist på både läkare och barnmorskor. Så finns stor risk att inte förlossningskliniken kommer öppna som utlovats.

Har man då gjort allt? Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier menar att så är inte fallet. Klart är att vi har utmaningar inom kompetensförsörjningen men det gäller inte bara Lycksele. Vi ser en tendens sedan vi införde länsklinker att kompetens centraliseras till Skellefteå och Umeå. Och där behövs självklart också både läkare och barnmorskor. Men inte på bekostnad av Lycksele och den verksamhet som finns där. För vi ser att den stängning vi nu haft på förlossningen Lycksele tyvärr är en början till nedmontering av hela Lycksele lasarett. Hur kan jag säga så? Jo vården sitter ihop och om kompetens på kompetens saknas så har vi snart ingen akutsjukvård värd namnet i Södra Lappland. Vi får ett elektivt lasarett som t ex gör operationer på löpande band. Så görs också idag med stor framgång. Men det blir förödande för boende i Södra lappland om man ska åka 30-40 mil för att få akut hjälp.

Vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier har haft förslag på förslag som den sittande majoriteten har förkastat. Vi kristdemokrater begärde redovisning i Hälso- och Sjukvårdsnämnden  redan för två år sedan hur det ser ut på barnmorsketillgången och fick ett svar att det var inga problem eller nåt man behöver oroa sig om, bara för att inse att ca två månader senare var sommarstängning av Lycksele BB ett faktum. Sån framförhållning har majoriteten trots att man även inom majoriteten lovat väljarna 3 förlossningsklinker i länet. Och det värsta är att nu skyller man på personalen. Det är alltså personalen som inte gjort sitt anser man från majoritetens sida. En skrämmande galen inställning som visar på att den sittande majoriteten inte styr eller ens sitter i baksätet utan skumpar i en hejdlöst studsande släpvagn långt där bak.

Vi menar att man inte gjort allt och i likhet med Anders Sylvan som gjort utredningen anser vi att upphandling av verksamheten kan vara en bra lösning. Vi menar också att det är dags för personalen i Lycksele att få fria händer att driva verksamheten själva. Det finns personal med god kunskap som i form av t ex intraprenad skulle kunna driva hela lasarettet med stor framgång.

Nu vet vi att S av ideologiska skäl är mot sådana lösningar. Allt ska in absurdum drivas i egen regi. Nu får vi se om man inför sitt stora misslyckande släpper detta. För det är ett stort misslyckande av den feministiska ledningen i Västerbotten som inte lyckas se till att kvinnovården blir patientsäker för de födande kvinnorna i Södra lappland och deras fäder, utan ska låta dem skumpa 30-40 mil efter dåliga vägar. Vi kanske dessutom ska göra som  man tidigare gjorde i Sollefteå att man tränar och lär ut förlossningar i bil. En skrämmande utveckling som vi Kristdemokrater inte vill vara med om. Är glad att den sittande regeringen förstått problemen och med Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i budget lagt 1,7 miljarder just till kvinnovården och för att kunna öppna nerlagda förlossningsklinker, samt att det ska utverkas en nationell förlossningsplan.

På söndag är det demonstation i Lycksele. Och jag kommer i mitt tal fokusera på vem som bär ansvaret för misslyckandet att upprätthålla god och säker vård i Södra Lappland. Det är inte personalen utan den styrande majoriteten bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister samt Miljöpartister.

Så sista ordet i frågan är inte sagt…

Vad tycker du? Kommentera gärna!

KD räddar förlossningvården i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 6

I sitt sommartal presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas lösning på förlossningsvården och Kvinnovården. KD vill se en nationell förlossningsplan. Sverige måste gå från 21 system till ett nationellt ansvar för sjukvården. Det gäller även förlossningsvården.

Det behövs en nationell förlossningsplan för att säkra en trygg och nära förlossningsvård med goda arbetsvillkor för personalen. Statliga medel om 1,7 miljarder avsätts specifikt till förlossningsvården för att förbättra kvalitén, arbetsmiljön och återöppning av förlossningsenheter i landsbygd och utanför storstäderna.

Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avstånden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75 % av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.

  • Ett barnmorsketeam som följer den kvinnan under graviditet och förlossning
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på̊ kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar

De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande. Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.

Exempel på orter som med denna satsning skulle kunna återöppna eller förstärka existerande förlossningsenheter:

  • Karlskoga
  • Kiruna
  • Lycksele
  • Mora
  • Skellefteå
  • Sollefteå

Så nu är frågan upp till dig. Vill du förstärka förlossningsvården i Västerbotten ska du lägga din röst på kristdemokraterna den 11 september.  Kristdemokraterna lovar inte allt till alla men håller vad vi lovar.

Fel att stänga BB!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraterna la i våras ett initiativärende i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), att Region Västerbotten måste se över kommande års personalsituation. Vi föreslog även personalfrämjande åtgärder, bland annat en trohetsbonus åt de som tjänstgjort under många år. Men våra förslag röstades ner.

Det rödgröna styret ansåg att man gjort tillräckligt och såg inget behov av en genomlysning. Trots detta är bemanningen en stor årlig utmaning på länets förlossningar.

Personalsituationen på länets förlossningar har försämrats under lång tid och dessvärre utvecklats till en kris. Utifrån den problematik vi ser med den stora bristen på barnmorskor i länet, krävs krafttag för att vända utvecklingen. Både sett till patientsäkerhet och till personalens arbetsmiljö måste Region Västerbotten nu säkerställa att vi i framtiden har personal i rätt antal.

De extra långa resvägarna till närmsta BB, skapar en oro och stress hos många kvinnor, särskilt bland förstföderskor. Det bidrar inte heller till att Västerbotten lever upp till överenskommelsen mellan staten och SKR om kvinnors hälsa. Utbildningen till barnmorska tar 1,5 år och regionen behöver nu säkerställa vilka personalbehov som finns och se till att utbilda därefter. Likt för läkare, som av gammal hävd haft lön under deras AT-tjänstgöring där utbildningen setts som en del av tjänstgöringen, vill vi se liknande uppmuntran från Region Västerbotten i sin arbetsgivarroll gentemot barnmorskorna.

Västerbottens mammor förtjänar bättre!

Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 10

I en valrörelse är det ofta snabba kast för att få logistiken att fungera. Tanken var att jag skulle vara i Vännäs idag och möta er väljare och lyssna in vad du tycker är viktigt för Vännäs.

Men nu kommer jag åka till Lycksele för att ta hand om vår EU-parlamentariker Lars Adaktusson som besöker länet. Han fick i EP-valet inte mindre än 12,8 % av väljarnas röster i Lycksele. Därför vill han besöka dem och tala med väljarna.

På eftermiddag åker vi till Umeå där han kommer att tala på torget. Ämnet är de kristna som utrotas i världen. Redan innan Lars kom in i parlamentet engagerade han sig för dessa frågor. Och ännu mer nu sedan han sitter i EU-parlamentet. Och det är ju som ni alla ser ytterst angelägna frågor idag.

Så det kommer att bli intressant att lyssna på honom. Kl 12,15 på torget i Lycksele och kl 16,30 på torget i Umeå. Välkommen att lyssna och ställ dina frågor.

Själv kommer jag finnas på Vännäs gator under lördagen istället för att lyssna in de frågor ni vill vi Kristdemokrater ska driva i Vännäs. Kom och möt oss utanför Ica.

Nu till Lycksele!

Av , , Bli först att kommentera 9

Den kandidatutbildning vi hade igår i Robertsfors för hela Norrland var välbesökt.

Hade det inte snöat som det gjort hade vi nog haft ett par vällastade bilar till från bl a Vilhelmina. Nu fick de stanna hemma och skotta sig fram till landsvägen. Vi var heller inte så många från Norrbotten. Men samma sak där. Vi hade ett par bilar anmäld från Norrbotten men att först skotta fram sina fordon och sedan åka 55 mil i snöoväder för att vara framme i Robertsfors vid halv nio på morron blir inte många timmar sömn. Så av förklarliga skäl uteblev en del av kamraterna från Norrbotten.

Men från Luleå hade vi ett antal partikamrater. Men dom hade ju ”nära” i förhållandevis. Som bekant har vi ju sträckor att åka här i Norr och jag tror att man har svårt att förstå det i andra delar av landet. Denna kandidatutbildning anordnar vi på 7 orter i landet.  Och de två närmaste här uppe är en i Robertsfors och den andra i Timrå. Alltså 2 av 7 orter på halva Sveriges yta.

Första tanken var att det skulle vara på 5 orter i landet och då följaktligen en mindre på det nämnda upptagningsområdet. Men det lyckades vi förändra. På bilden ovan ser ni några av deltagarna under takåsarna i den lite annorlunda salen.

Men ingen rast ingen ro. I dag åker jag till Lycksele till deras årsmöte. Kommer lyfta fram vilken potential som Kd har i Lycksele och kommer att peppa dem inför valrörelsen. Vet att de kommer anta en väldigt stark lista med många starka namn och en del nya namn om nu årsmötet går som det är tänkt och det ska bli spännande att följa vilken reaktion väljarna får på den starka listan.

Så det rullar på detta supervalår som det blivit kallat. Men hur som helst är det inga 40 timmars arbetsvecka för ombudsmannen i vårt län och så är nog fallet för fler än en ombudsman i vårt land detta år.

Omvärdera strukturerna.

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det åter en mötesdag. Idag är det förbundsfullmäktige. Och vi håller till i Umeå denna gång. Vi brukar varva mellan Umeå, Skellefteå samt Lycksele.

Förbundsfullmäktige är ett indirekt valt forum så varje kommun väljer sina representanter. Så oftast är det kommunalråd och oppositionsråd som är valda. Detta med indirekt valt forum är nåt vi som Kristdemokrater har sagt vi vill ändra på. Vi har fått bifall av både C, FP och V. Men S o M håller styvnackat kvar att vi ska harva på en mandatperiod till på detta sätt. Jag menar att det är en stor brist att vi inte sökte hos regeringen att bilda region. Alla som hade ett KSO som regionförbundet är fick starta en region. Så nu harvar vi i vårt län med både landsting och region och länsstyrelse som alla är inne o grottar i sin del.

Tänk vad enkelt om vi bildat en riktig region och fick ta över mer uppgifter från länsstyrelsen och sedan kan vi lägga ner landstinget och föra över all regionalt ansvar till regionen. Det är ju så man gjort söderut där man bildat region. Det kostar att ha flera organisationer igång i vårt län. Pengar som vi behöver till annat. Sitter inte själv i fullmäktige men sitter i förbundsstyrelsen. Så brukar försöka vara med och hjälpa partigruppen med tankar och idéer.

Under eftermiddan är det AC-konsensus. Det är en konstellation som har representanter från både landsting och kommunsektorn där vi handhar frågor som tangerar bådas ansvarsområde. Har förmånen att sitta i den konstellationen på ett kommunmandat. Det är ett intressant forum där vi bl a diskuterat övertagande av hemsjukvården. Och det är också en punkt på dagordningen i morgon. Kommer nog att så vara tills vi nått den avstämningspunkt vi kom överens om i förhandlingen. Det är spännande att följa den frågan. Bra för brukarna men kommer bli dyrt för kommunerna framöver.

Men det blir bra när brukarna slipper sitta mellan när landsting o kommun strider om vems ansvar det handlar om. Och individen hamnar mellan. Det är en situation som jag kan bli tokig på när den enskilde individen blir lidande på samhällsstrukturer vi byggt upp. Då ska strukturerna omvärderas omgående.