Nazist vill ställa mig inför rätta som ”förrädare”. Hot är störande. Men låt oss gå vidare i analysen av hur flyktingpolitiken förändrades hösten 2015

Till er som brukar följa vad jag skriver om min tid i grundskolan vill jag säga att jag kommer att fortsätta skriva om denna period i mitt liv. Det finns väldigt mycket kvar att skriva om. Men det tär på krafterna. Jag måste varva med ett annat skrivprojekt. Men jag återkommer med en ny berättelse om tiden i, och strax efter, grundskolan om sex dagar – lördagen den 17 februari.

 

Vi fortsätter undersökningen av hur dramatisk omläggningen av den svenska flyktingpolitiken egentligen blev
på grund av besluten i nov 2015.

Många följer denna undersökning
Ni som läser ska veta att en nazist anser att jag SKA STÄLLAS INFÖR RÄTTA  – SOM FÖRRÄDARE  – för det jag skrev i fredags om  flyktingpolitikens omläggning 2015. Och säkert för annat också. Jag har ju gått hårt år nazisterna och deras medlöpare i bland annat Umeå kommunfullmäktige. Jag har publicerat nazistens, numera, två angrepp under ”kommentarer”. Ett av dem har en hotfull ton. I det andra inlägget uppger nazisten att jag ska få uppåt 6 miljoner dagar i fängelse. Det är samma antal som vi anti-nazister alltid använt för att beskriva hur många judar som föll offer för nazisternas mordorgie främst under åren 1942-45.

Nazister brukar inte vara så här öppna i sina hot. Reaktionerna brukar komma från fakta-resistenta  individer ”till vänster”. De har vid mer än ett tillfälle kallat mig för ”rasist” då jag bidragit till att presentera och kommentera fakta. Sanningen är även ”vänsterns” värsta fiende. Precis som Förintelseförnekarnas (inga övriga jämförelser).

Men å andra sidan har nazister hotat mig sedan jag kom in i Umeå kommunfullmäktige år 1991. Det krävs balans i livet. Och i det politiska arbetet.

 

Del II: Flyktinganhöriga

 

I fredagsbloggen kunde vi konstatera att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige fördubblades från 2015 till 2016. Vi kunde också konstatera att Sverige under år 2016 utfärdade nästan elva procent av alla uppehållstillstånd som utfärdades totalt inom EU under detta år. Detta trots att Sverige har knappt två procent av antalet invånare. Alternativt uttryckt: då en (1) asylsökande beviljades uppehållstillstånd i snitt inom EU, beviljade Sverige 5,5 asylsökande uppehållstillstånd. Du som vill ha mer detaljer – läs min blogg från i fredags – för bara två dagar sedan.

 

Hur blir då bilden om vi lägger samman antalet beviljade uppehållstillstånd för flyktingar och för deras anhöriga?
Även antalet flykting-anhöriga har ökat under de senaste åren och kommer sannolikt att fortsätta att vara många, varje år, under de kommande åren.

Om vi åter jämför Sverige med grannländerna Norge och Danmark blir bilden den att Sverige även beviljar många fler uppehållstillstånd om vi räknar samman antalet flyktingar med deras anhöriga.

Låt oss titta på utvecklingen över en femårsperiod.

Under femårsperioden 2012-2016 beviljade Sverige mer än dubbelt så många uppehållstillstånd som Norge och Danmark tillsammans. Detta trots att Sveriges befolkning alltså endast uppgår till cirka 90 procent av den sammanlagda befolkningen i dessa båda länder!

Se tabell 3.

 

Till saken hör att Sverige beviljar uppehållstillstånd åt en väldigt hög procentandel av de asylsökande
Enligt Migrationsverket beviljades drygt tre fjärdedelar av alla asylsökande uppehållstillstånd under treårsperioden 2014-2016. Detta kan jämföras med fyraårsperioden 2009-2012 då endast var tredje eller var fjärde asylsökande beviljades uppehållstillstånd. Ser vi till året 2017 beviljades uppehållstillstånd till cirka varannan asylsökande (47 procent). Återigen: Vi talar här om både asylsökande och deras anhöriga tillsammans.

 

Låt oss bryta ned tabellen ovan till en mer detaljerad jämförelse mellan de tre skandinaviska länderna.

Tabell 4: beviljade uppehållstillstånd till asylsökande och flyktinganhöriga under perioden 2012 – 2016

Land        flyktingar+anhöriga         befolkning         uppehållstillstånd per 1000/inv

Sverige:    253 179                                9 960 000                25,4

Norge       62 033                                  5 320 000               11,7

Danmark  47 587                                  5 606 000                 8,5

 

Kommentar:
Detta visar ännu tydligare på skillnaden mellan Sverige å ena sidan och grannländerna Norge och Danmark å den andra. Till detta ska läggas att både Norge och Danmark tillhör de länder som (jämte Tyskland och Sverige) beviljar flest uppehållstillstånd inom EU.

 

Angrepp som bygger på en medvetet felaktig grund
Lägger vi samman den bild vi får dels av bloggen från i fredags, dels av denna blogg, stärks bilden att angreppen på den huvudsakligen socialdemokratiska regeringen för att den ”vänder ryggen till” bygger på en felaktig grund. Jag vill tillägga att dessa angrepp bygger på en medvetet felaktig grund.Detsamma gäller för parollen ”återinför asylrätten”.

Jag drar denna slutsats dels genom att jämföra Sverige med övriga EU-länder, dels genom att jämföra Sverige med Sverige.

Dessa jämförelser är nämligen de enda rimliga om man inte anser att Sverige ensamt ska lösa hela frågan om alla asylsökande som kommer till EU-länderna helt på egen hand. Men om exempelvis Vänsterpartiet anser att Sverige ska lösa flyktingfrågan helt på egen hand vore det ärligt av V gick ut och gjorde detta offentligt.

För oss andra, som är villiga att acceptera fakta och som ser det som rimligt att jämföra Sverige med övriga länder inom EU, är slutsatsen oundviklig: Sverige har tagit ett större ansvar för flyktingarna än något annat EU-land

Detta oavsett vad man anser om saken.

Och även om steg togs i Sverige, i riktning mot vad som är ett mer normalt flyktingmottagande inom EU genom besluten under slutet av år 2015, är Sverige fortfarande ett av de EU-länder som beviljar uppehållstillstånd till flest asylsökande. Eller för att tala vardagsspråk: som tar emot flest flyktingar.

 

Sammanfattning
Under de fyra åren 2011-2015 fördes ingen som helst debatt om hur de flyktingar som beviljats uppehållstillstånd också skulle kunna beviljas ett någorlunda drägligt liv i form av arbete, bostad och social acceptans i samhället.

Inte heller ville partierna i riksdagen diskuterade hur stora ekonomiska och sociala investeringar som behövde göras som ett resultat av Sveriges stora flyktingmottagande. Alla partier, samt stora delar av media, låtsades som om Sverige kunde ta emot ett nästan obegränsat antal flyktingar – utan några som helst förberedelser, kostnader eller konsekvenser.

Hur stora dessa kostnader kommer att bli finns det olika uppfattningar om.

Men kostnaderna kommer i en situation då samhället redan står inför andra, närmast gigantiska, investeringskostnader bara när det gäller bostäder. Det måste nämligen byggas uppåt 600 000 nya bostäder de kommande åren till en kostnad av minst 1 200 miljarder – bara för själva byggnaderna, marken och gatorna. Sedan måste investeringskostnaderna för renoveringen av Allmännyttans bostäder som beräknas ligga på 500- 600 miljarder (Dagens Samhälle 9/4-2015). Självklart kommer många människor att vilja diskutera den ekonomiska situation som detta skapar. Tyvärr har politikerna i riksdagen vägrat att föra denna diskussion.

 

Den s.k ”vänstern” smiter helt från frågan genom att beskriva besluten rörande flyktingpolitiken från i november 2015 som att ”vända ryggen till” och beteckna oss som problematiserar situationen för ”rasister”. Sedan ger den sig, helt obekymrad, ut på nya äventyr.

Vi som står kvar med fötterna i verkligheten måste ta itu med Centerns Annie Lööf som uppenbarligen vill använda de asylsökande som fått uppehållstillstånd till att rasera Sveriges olika välfärdssystem och kollektivavtal.

Jag tillhör ett parti som anser att Socialdemokraterna förtjänar hård kritik i en rad frågor. En av dessa är att S inte förverkligade sitt löfte från november 2013 om att införa tio ordningsregler på den svenska arbetsmarknaden.

Men att kalla den flyktingpolitik som den huvudsakligen socialdemokratiska regeringen har fört sedan 2014 för att ”vända ryggen till”, ”omänsklig” och till och med antyda att den är ”rasistisk” anser jag vara en medveten förfalskning av verkligheten.

Huvudansvarig för denna verklighetsförfalskning anser jag Vänsterpartiet vara. Men V är inte ensamma. Därför använder vi oss av begreppet ”V med vänner” när vi ska beteckna de fakta-resistenta. Jag anser mig inte tillhöra denna vänster.

Jag betecknar mig som ”demokratisk socialist”.

5 kommentarer

 1. Carl

  Du verkar ha missförstått mig. Det är inte så att jag bara vill ställa dig inför rätta, du kommer ställas inför rätta. Troligtvis kommer du få 6 miljoner dagar i fängelse.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Den dramatiska förändringen av svensk flyktingpolitik skedde i mars 2011 genom en s.k. ramöverenskommelse mellan de fyra allianspartierna och Miljöpartiet. Efter fyra och ett halvt år (i november 2015) röstade samma fyra allianspartier, Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att ta steg mot att normalisera flyktingpolitiken i Sverige. Jag talar här om antalet beviljade uppehållstillstånd (man kan ju även lägga in en hel del annat i begreppet flyktingpolitik).
   Men detta kommer inte att bli så lätt. Då Sverige beviljade uppehållstillstånd till väldigt många asylsökande under dessa år finns det en eftersläpning. Det handlar dels om asylsökande som inte har fått sin begäran om uppehållstillstånd behandlad ännu, dels om dessa personers familjer (flyktinganhöriga). Men för att sluta där jag började: de beslut som förändrade den flyktingpolitiken togs i mars 2011 av M, C, L, KD och MP.

 2. Pingback: Hotfulla mail från nazisten Carl – så här ser det ut om du försöker debattera om svensk flyktingpolitik idag – under eget namn | Jan Hägglund – Vi här nere och dom där uppe

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.