Socialdemokraterna i Umeå måste göra upp med islamisterna inom de egna leden – på valsedlar och inom sin organisation – just sådana islamister som trampar på demokratin och förtrycker vanliga muslimer

Här följer nu fortsättningen på bloggserien om den politiska feghet som finns i Sverige. Tyvärr måste frågan ställas om Socialdemokraterna i Umeå tillhör de fega. Jag blev chockad när jag fick ta del av nedanstående uppgifter. På onsdag ska vi granska Vänsterpartiets, i Umeå, kopplingar till islamisterna.

__________________________________________________________________________________________

Vad är Umeås Socialdemokraters syn på Rashid Musa?

Den 28 april hade föreningen ”Av Oss, För Oss” bjudit in Rashid Musa att föreläsa på Ersboda Folkets Hus. Föreläsningen är nu inställd. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, där Ersboda Folkets Hus ingår, hyr nämligen inte ut sina mötesplatser till ”rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser”.
Ett bra beslut av Ersboda Folkets Hus.

 

Vem är då Rashid Musa?
Musa är sedan 2014 ordförande i organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM). SUM fick i april 2018 avslag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) på sin ansökan om statsbidrag. Myndigheten ansåg inte att Sveriges Unga Muslimer (SUM) uppfyllde kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.
-SUM måste även återbetala 1 366 741 kronor i bidrag som betalades ut till organisationen under 2016.
-Återkravet gällde även statsbidragen för åren 2011, 2012, 2013 och 2015. Men då dessa ärenden ansågs vara avslutade beslöt myndigheten att efterge återkraven för dessa år.

 

Det första avslaget på sin ansökan fick SUM redan hösten 2016.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) gjorde en striktare bedömning av vad det innebär att respektera demokratins idéer, vilket innebar att både SUM och Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU blev av med sina statsbidrag. SUM överklagade beslutet. Detta ledde till att Mucf producerade ett 57 sidor långt dokument med bevis som styrker tesen att SUM inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Det 57 sidor långa dokumentet beskriver hur SUM:s medlemsorganisationer anlitat föreläsare som gjort:
-antisemitiska uttalanden,
-förhärligat martyrskapet,
-försvarat självmordsbombningar,
-förordat dödsstraff för avfällingar från islam,
-uttalat sig nedlåtande om homosexuella,
uttalat sig nedlåtande om kvinnor.
Detta för att ta några exempel.

Vidare kunde myndigheten belägga att medlemmar i SUM:s lokalförening i Eskilstuna hyllat Islamiska Staten. Södertörns unga muslimer samarbetade under en period med Al-Taqwa Ungdomsförening – en förening där ett flertal medlemmar rest till Syrien och anslutit sig till Islamiska Staten. Slutligen konstaterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) att Sveriges Unga Muslimer (SUM) med stor sannolikhet har internationella kopplingar till Muslimska Brödraskapet. SUM:s medlemsföreningar har alltså haft kopplingar både till islamism (som bland annat arbetar för införande av sharialagar) och t.o.m. kopplingar till jihadismen – tolkningar av islam som ligger mycket långt ifrån vad majoriteten av muslimerna i Sverige skriver under på.

Vi i Arbetarpartiet ser:
– den majoritet av muslimer som accepterar att lagarna stiftas i den riksdag som utses i allmänna och fria val som allierade,
– och som allierade av avgörande vikt i kampen mot islamister och jihadister,
– vi står fast i vår kritik mot islamister som vill införa ett parallellsamhälle där folk från muslimska länder som kommit till Sverige ska styras efter sharialagar och därmed berövas sina demokratiska fri- och rättigheter oavsett om vi drabbas av kritik från de islamistiska shariaanhängarna – vi står för att samma lagar ska gälla för alla, och att alla ska vara lika inför lagen, både män och kvinnor, hetero- och homosexuella.

 

Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokrater har delat med sig av föreläsningen med Rashid Musa! Detta både på sin egen Facebook och, efter vad vi erfarit, i SSU Umeås interna Facebook-grupp.
Den föreläsning som delades var just den föreläsning med Rashid Musa som Ersboda Folkets Hus nu har ställt in med motiveringen att deras riksorganisation inte ställer lokaler till förfogande till ”rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser”.

I kommentarfältet på sin egen facebook får socialdemokraten kritik för att han har delat föreläsningen med Rashid Musa. Kritikerna hänvisar till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (Mucf)s 57-sidiga rapport och undrar om detta verkligen är något som Socialdemokraterna och ABF ska ha något att göra med. Detta var en berättigad och bra fråga. Det enda tråkiga är att ingen klämt denne på pulsen tidigare. Innan han kom med på en av S-valsedarna och erhöll förtroendeuppdrag såväl kommunalt som inom partiet.

 

Men trots kritik försvarar socialdemokraten föreläsningen med Rashid Musa. Men inte nog med detta. En annan socialdemokrat rycker då ut till sin partikamrats försvar. Även denne står på en valsedel i årets val och har viktiga förtroendeuppdrag inom partiet. Det betyder att två socialdemokrater – båda med viktiga förtroendeuppdrag och med placeringar på valsedlarna i årets val – försvarar föreläsningen med Rashid Musa. Därmed går båda på direkt kollisionskurs med beslutet taget av Ersboda Folkets hus.

Speciellt den ene av dessa båda socialdemokrater går till hårt försvar för Rashid Musa och påstår att Mucf:s beslut rörande de indragna bidragen för SUM utgör ett exempel på islamofobi! Naturligtvis. Detta sätt att bemöta all kritik med rop om islamofobi och rasism är typisk för medlemmar i, eller kretsen runt, Muslimska brödraskapet.

MEN, det blir allt fler som inte längre backar för denna typ av utpressningsförsök i debatten. Vi blir allt fler som vågar kritisera de islamister som vill införa två parallella samhällen i Sverige där den del av befolkningen som kommer från muslimskt dominerade länder ska styras av sharialagar tolkade av ett självutnämnt prästerskap, medan majoritetsbefolkningen anses ska få behålla systemet med lagstiftning via en riksdag som utsetts genom fria och allmänna val.
Och, vilket är det mest glädjande av allt, det blir allt fler vanliga muslimer som inte längre böjer sig för islamister och jihadister!

Låt mig repetera. Rop om islamofobi och rasism som svar på alla kritik är den vanliga metoden från islamister som är knutna till, eller sympatiserar med, Muslimska brödraskapet. Så istället för att diskutera sakfrågan -som handlar om att SUM, den organisation som Rashid Musa är ordförande för, vägras ekonomiska bidrag på grund av samröre med islamistiska extremister och inte anses uppfylla kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering” försöker socialdemokraten (och islamisten?) göra det hela till en fråga om islamofobi. NATURLIGTVIS. Men vi kritiker viker inte längre ned oss. Vi vill veta vad Socialdemokraterna i Umeå anser om dessa två företrädares försvar av Rashid Musa.

 

Den ene socialdemokratens rop om islamofobi riktar sig idag främst till andra socialdemokrater i Umeå. Detta i rädsla för att även de ska öppna ögonen och inte fortsätta att blunda för islamisternas strävan efter parallellsamhälle och sharialagar, deras förhärligande av martyrdöden, syn på kvinnor och syn på homosexuella.

Men det vore konstigt om Socialdemokraterna i Umeå vore fegare än styrelsen i Ersboda Folkets Hus.

För Ersboda Folkets Hus ska verkligen ha all heder för att de stod upp för sin policy om att inte hyra ut till ”rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser”.

Nu är frågan hur Hans Lindberg och andra ledande socialdemokrater ställer sig till att framträdande företrädare för Socialdemokraterna i Umeå öppet försvarar Rashid Musa och SUM?

Är det så att Socialdemokraternas oförmåga att ens offentligt kritisera imamen Abu Muadhs besök i Umeå var en eftergift till en falang inom partiet som antingen själva ÄR islamister, eller är medlöpare till islamisterna – en eftergift till en falang inom (S). Umeborna förtjänar att veta vilka kontakter som det styrande partiet i Umeå kommun har med med islamister!

Denna fråga kommer att ställas till dess att den besvaras. Om så behövs fram till, och efter, valdagen den 9 september.

 

Till sist
Hans Lindberg beklagade tidigare att han inte kunde göra något åt föreläsningen med Abu Muadh i kommunens lokaler. Låt oss hjälpa Hans Lindberg med detta. Vi har tidigare påpekat att kommunala bolag kan agera friare. Detta kan vara negativt – som i frågan om storvulna färjelösningar. Därför vore det bra om denna ”bolagsfrihet” även användes mot föreningar som bjuder in islamister som Abu Muadh. Återigen: det vore bra om (S) i Umeå var lika modiga som Ersboda Folkets Hus.

En av punkterna i det dokumentet som ligger till grund för att Sveriges Unga Muslimer (SUM) fick avslag på sin bidragsansökan, och som har bidragit till att SUM har blivit återbetalningsskyldiga med 1,3 miljoner kr, handlar bland annat om denna organisations samröre med Abu Muadh!

Detta gör att en framtida, utebliven kritik med denna predikant, om denna återkommer, måste ses som en medveten eftergift för islamisterna ? inom Socialdemokraterna i Umeå.

Låt oss repetera vad Abu Muadh står för och vad som ingen av de ledande politikerna i Umeå vågade kritisera: Abu Muadh står för följande i sina videoklipp på youtube:

– ett förhärligande av martyrdöden,
– påståendet att massakern av redaktionen mot Charlie Hebdo var ”en stor lögn”,
– att homosexualitet är ett virus som muslimska föräldrar måste skydda sina barn (söner) emot,
-att de kvinnor som inte har slöja och heltäckande kläder är lurade av Djävulen,
-att en kvinna ska veta att den största rätten är hennes mans rätt – i förhållande till henne.

Samröret med Abu Muadh – på grund av dennes åsikter – utgör ett bidragande skäl till att Sveriges Unga Muslimer inte längre får bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) utan istället blir återbetalningsskyldig.
Kanske kan kunskapen om detta vara till hjälp för Hans Lindberg, och (S) i Umeå, att hjälpa till med att sätta stopp för föreläsningar från personer som hyser sådana åsikter i Umeå kommuns lokaler.

Även Socialdemokraterna i Umeå borde kunna ta fasta på följande formulering när det gäller predikanter som inte uppfyller kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Detta var alltså vad Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser att Abu Muadh bidrar till – och detta innebar i sin tur att samröret med bland annat Abu Muadh var en av flera skäl till att Sveriges Unga Muslimer inte längre får bidrag utan ska återbetala ca 1, 3 miljoner.

*Vad mer kan behövas, Hans

*Det är också skrämmande hög tid att (S) i Umeå SJÄLVA kollar värderingarna hos de som numera både står på deras valsedlar och som innehar har viktiga positioner inom deras egen organisation.

Allra sist: på onsdag kommer vi att berätta om Vänsterpartisternas (i Umeå) kopplingar till islamister.

8 kommentarer

 1. Åsa

  Utomordentlig information. Alla borde ta till sig den gedigna information som du, Johan Westerholm och Mohamed Omar tillhandahåller om föreningar och organisationer som har beröring med Muslimska Brödraskapet. Inte minst borde MSM ta upp detta. Att ’såssarna’ m fl inte vill skära av den gren de sitter på beror förstås på identitetspolitik; invandrarnas röster är viktiga, speciellt idag när S tappar väljare.

 2. Basic Rules

  Tack för ditt avslöjande av socialdemokratins naiva synsätt på islams politiska gren och dess metoder för maktinflytande!

  Soheila Fors är en kurdisk-svensk kämpe mot hedersförtryck som startat tehus för att stötta invandrarkvinnor i Sverige. Hon håller föredrag över landet. På Facebook berättar hon om en händelse på en av dessa föreläsningar, på en vuxenskola. Händelsen avslöjar just muslimers överkänslighet och kompakta oförmåga till självkritik.

  Det hela började med att Soheila Fors visade en bild, på en liten flicka med rädda ögon som var bortgift med en äldre man. Hon kallade också barnäktenskap för ”pedofili”. Sedan exploderade hela salen i skrik från personer från Mellanöstern och Nordafrika. Till saken hör att hon aldrig nämnde islam eller profeten…!
  Det som för henne var ett inlägg för medmänsklighet i den svenska religionsfrihetens namn, är för dem ett angrepp i ett religionskrig eftersom barnäktenskap är en integrerad del av islamisters tro.
  Islamisternas svar på fakta refererande till koranen och texterna, blir enbart till skrik och skrän och anklagelser om islamofobi.

  Du kan läxa upp dina fullmäktigeledamöter med att kunskap om islam finns att hämta tex i Ayaan Hirsi Alis bok – ”Reformera Islam”. En bok som alla borde läsa med eftertanke.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack Basic. Vi är många som både borde läsa den boken och stötta de modiga (ofta kvinnor) som försöker förverkliga dess bokens titel.

   • Mattias Zmedzon

    Hej!
    Bra skrivet Jan Hägglund!
    Vi får inte blunda för mörka religiösa krafter vad de än säger sig heta och stå för. Religion har inget i politiken att göra!!

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Tack. Det är dags att öppna ögonen för att det finns andra skalor än höger-vänsterskalan. Det finns fyra dimensioner i våra liv. 1) Höger-vänster, 2) fram-bak, 3) upp-ned samt 4) TIDEN. Det finns de som FÖRSÖKER att passa in alla motsättningar i höger-vänsterskalan. Det är lika fruktlöst som att försöka pressa in en stor fyrkant i ett litet runt hål. Muslimska brödraskapet har under årtionden sysslat med att systematiskt infiltrera en rad organisationer. Både i Sverige och andra länder. Deras största framgång var naturligtvis att de fick en av sina representanter i regeringen som bostadsminister (Mehmet Kaplan). Men de har även infiltrerat rättsväsendet i Solna via Centerpartiet. I Umeå skulle jag kunna nämna en person vid namn som började hos oss, gick vidare till sossarna, därifrån till Liberalerna (då FP) och idag återfinns inom V. Är denna person endast en hejdlös opportunist. Eller sysslar personen med ett systematisk sökande efter det parti där den största makten finns när det gäller att driva på mot sharia och ett parallellsamhälle. Mest intressant är S – OM du får någon position. V är intressant OM de får styra med S. MP är intressant av SAMMA skäl. L var intressant om Alliansen hade tagit över. Jag repeterar frågeställningen: en hejdlös opportunist eller en som söker MAKTEN där MAKTEN finns? Men för att kunna göra denna, inte alltför krävande, kartläggning måste folk sluta att tänka i höger-vänsterskalan. Endast. Den finns. Men den är endast en av fyra dimensioner. Och inte ens den viktigaste. Som JAG ser det. Den som VILL ta striden vet var den är välkommen. 070-2937461. Det handlar inte om att du måste gå med i Arbetarpartiet.
     Det handlar om att det finns massor att göra mot de mörka krafterna som snarast bör ut i ljuset.

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Reviderat svar.
      Ja och Nej. Muslimska brödraskapet har, i Europa och efter slutet på Andra världskriget, medvetet använt sig av den entristiska metoden för att ”skydda” den muslimska befolkningen från majoritetsbefolkningens demokratiska fri- och rättigheter, både kollektivt och individuellt. Syftet kom att inriktas på en strävan efter parallella samhällen. Dels det som styrdes av ett självutnämnt prästerskap, som baserade sin världsliga makt på sharia (föreställningen om en gudomlig rättsskipning), dels det system vi har, där lagarna och regeringsbildaren bestäms av en riksdag eller parlament som är utsett i allmänna och fria val. Så entrismen används för att skapa en maktposition Ledarna av det Muslimska brödraskap som har ambitionen att styra livet för den muslimska delen av befolkningen. Men inte för att ta makten i hela samhället. Det vore fel att säga att denna strävan och denna metod (dominans över den muslimska delen av befolkningen via den entristiska metoden) endast kan tillskrivas den Muslimska brödraskapet. De är inte ensamma på den religiösa-politiska scenen. Men ”brödraskapet” är den kraftfullaste aktören.
      När det gäller Turkiet har vi en speciell situation som präglas av förändring. Jag anser att det är rätt att säga att presidenten Erdogan, och den politiska rörelse han representerar, utgör ett exempel på det Muslimska brödraskapet vid den politiska makten över hela samhället. Hur långt denna förändring kommer att gå, i riktning bort från Turkiets sekulära arv – mot en islamistiskt stat är ännu en öppen fråga. Men rörelseriktningen är klar. Den går i riktning mot islamism – bort från det sekulära arvet.
      Tillbaka till Europa: I den senaste rapporten jag fick från Storbritannien hade det, i UK, skapats över 120 shariadomstolar. Dessa agerar, på det stora hela taget, med det officiella samhällets ”goda minne”. Något som för mig är skrämmande.
      Vill du diskutera entrismen i arbetarrörelsen under 70-talet går det också bra. Men då ska vi diskutera på lika villkor. Du vet vem jag är, och då vill jag veta vem du är. Personligen anser jag att det som då hände var ett katastrofalt misstag som det ska, och har, resulterat i en ursäkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.