Vänsterpartiets kryperi för makten kände inga gränser. V sjönk så lågt att de föreslog att Balticgruppen skulle få förstöra det historiska grönområdet Hamrinsberget genom att bygga ett väldigt skrytprojekt även där.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

Ingress
Detta är den tredje delen i min granskning av Vänsterpartiets agerande under den epok som har lett fram till dagens skenande budgetunderskott – ett underskott som kommer att innebära att Umeå kommun inom ett antal år inte ens klarar av att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Vänsterpartiets STORA anpassning till Socialdemokraterna i Umeå kommun började efter valet 2006.

 

1. Repetition

I mitt föregående blogginlägg redogjorde jag för hur Vänsterpartiet – tillsammans med Socialdemokraterna och Alliansen – röstade för såväl Kulturhuset Väven som Äventyrsbadet Navet. Jag visade också på den totala lojalitet med övriga makthavare som V visade genom formuleringarna i den protokollsanteckning som partiet gjorde då beslut togs om att bygga Kulturhuset. Vi läser återigen dessa formuleringar:

 

Väven V

 

I partiets protokollsanteckning finns inget som helst spår av oro för hur kostnaderna för skrytbygget skulle drabba verksamheter som förskola, skola och omsorger. Raderna ovan speglar bara berusningen över att äntligen få utgöra en del av Makten.

 

2. Storhetsvansinnets epok – bakgrunden till dagens skenande budgetunderskott.
I sin andra, och fördjupade, ansökan om att bli EU:s kulturhuvudstad skrev representanterna för Umeå kommun bland annat följande:
”Sammantaget planeras investeringar i infrastruktur av betydelse för det europeiska kulturhuvudstadsåret på mer än sju miljarder kronor fram till 2014”.
Sju miljarder! Det fanns en tystnad kring detta obeskrivliga belopp som medias representanter ska skämmas över än idag. För det var väldigt få journalister som frågade sig: är Umeås kommunala makthavare helt från vettet.
Inte alla, men väldigt många, inom media sveptes själva med av den närmast hysteriska stämning som drevs fram och som gick ut på att vilka kultursatsningar som helst plötsligt blev möjliga. Ett ”kulturtåg” på järnväg från Umeå ned till kontinenten – javisst!
Vi som försökte stå emot detta visserligen tillfälliga vansinne – men ett tillfälligt vansinne som gav upphov till bestående ekonomiska men – fick ta emot väldigt mycket skit. Det var lärorikt.

 

I dessa sju miljarder ingick bland annat planer för följande kostnadskrävande investeringar:
a) Kulturmötenas Hus i centralt läge och i anslutning till hur området mellan broarna längs älven skulle utnyttjas (senare Kulturhuset Väven),
b) ett utredningsarbete för en ny inomhusarena med 8000-10 000 publikplatser,
c) ett nytt badhus med äventyrsdel plus en 50 meters tävlingsbassäng, samt hotell och handel omfattande två hela kvarter (senare Äventyrsbadet Navet och Hotellet i gamla Mimerskolan).
Dessa löften till EU, för att Umeå kommun skulle få Kulturhuvudstadsåret, som utgör förklaringen till bl a följande:
– det ekonomiskt och kulturmässigt sett totalt felaktiga beslutet att flytta bort stadsbiblioteket från platsen vid Vasaplan till en, av ingen vanlig umebo önskat, svindyrt Kulturhus vid kajen,
* Det överdimensionerade Äventyrsbadet, tre gånger så dyrt som nödvändigt, placerat på den miljömässigt överlägset sämsta platsen av alla fem alternativ – som även innehöll I20-området, Nolia, Nydala Camping samt platsen för det gamla badhuset intill Gammliaskogen.

Denna andra ansökan till EU kallades för ”Nyfikenhet och passion”. Nyfikenheten handlade dock inte om vad alla vilda idéer skulle kosta. Och passionen handlade inte om hur personal, elever och brukare skulle få det bättre inom skola, omsorger och hemtjänst. Detta var i sanning en storhetsvansinnets period.

För att läsaren ska förstå djupet och vidden av storhetsvansinnet – som vi betalar för idag – ska jag repetera vad makthavarna i Umeå kommun – S och V samt Alliansen – lovade EU:
”Sammantaget planeras investeringar i infrastruktur av betydelse för det europeiska kulturhuvudstadsåret på mer än sju miljarder kronor fram till 2014”.
Sju miljarder!?

 

3. Arbetarpartiet stod, ensamt och bespottat, pall mot vansinnet under denna period.
Till skillnad mot Vänsterpartiet har vi ingen anledning att försöka skriva om historien under dessa år. Tvärtom. Vi är stolta över att vi försvarade förskola, skola, äldre, individ-, handikapp- och familjeomsorgerna, hemtjänsten, underhåll av gator och fastigheter. Detta är en av skillnaderna mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti.

Vänsterpartiet föll offer för den inbillningssjuka som sa att det inte längre fanns några ekonomiska begränsningar. Under denna period av ökade förhoppningar hos Vänsterpartiet om ett framtida samregerande med Socialdemokraterna kände Vänsterpartiets kryperi för makten inga som helst gränser. Partiet sjönk så lågt att de ville att Balticgruppen -Umeås ledande fastighetsspekulanter – skulle erbjudas att förstöra det historiska grönområdet Hamrinsberget. Detta genom att bygga ett väldigt skrytprojekt även där.

 

4. Vänsterpartiet – den ständigt försmådda älskarinnan – eller älskaren
Vänsterpartiet försöker både låtsas som att de stod upp mot Socialdemokraterna när det gäller skrytprojekten – fast sanningen var att V hjälpte S att genomföra dessa skrytprojekt tillsammans med Alliansen. I sin omskrivning av historien försöker V även låtsas som om de stod upp mot Balticgruppen – Umeås största fastighetsspekulanter. Men så var det inte alls. Det var tvärtom. Vänsterpartiet kröp även för Balticgruppen.

Och när deras förslag avvisades skrev en representant för Vänsterpartiet följande rader som – även i detta fall – speglar den bittra känslan hos en försmådd älskare som fått nobben och som inte förstår varför.
Den försmådde älskarens tonfall återfinns i en insändare från Vänsterpartiet publicerad i VK den 25 oktober 2010, alltså efter det inledda samregerandet med socialdemokraterna. Där skrev representanterna för Vänsterpartiet bland annat följande:
”…Krister Olsson glömmer att Vänsterpartiet som enda parti lyfte Balticgruppens alldeles utmärkta förslag om byggande av ett kombinerat badhus och arena på Hamrinsberget ” men ”(V) fick storstryk i fullmäktige på motionen vi lade i frågan” för detta projekt ”som om den blivit verklighet för Balticgruppens del handlat om en investering i halvmiljardklassen och kanske mer…”.

 

5. Osmakligt
För den som är läskunnig framgår att V dels var beredda att stödja Balticgruppens planer på att förstöra ett av Umeås absolut finaste, och historiskt mest värdefulla grönområden, nämligen Hamrinsberget.
Dels framgår det att Vänsterpartiet beklagar sig, inför Balticgruppen, för att Vänsterpartiets försök att driva Baltics förslag inte fick förståelse bland övriga partier – som inte förstått hur [alldeles utmärkt] Balticgruppens förslag var.
Det är osmakligt.
Insändaren från i oktober 2010 visar att Vänsterpartiet ville hjälpa Balticgruppen att tjäna pengar, dels genom att få tillstånd ett projekt via sin motion ”som om den blivit verklighet för Balticgruppens del handlat om en investering i halvmiljardklassen och kanske mer …”.
Det framgår också av samma insändare, att Vänsterpartiet, för att gynna Balticgruppen, var beredda att offra Hamrinsberget – detta grönområde som med ett minimum av satsningar kan bli en miljömässig pärla för hela Umeå.

Kanske genom att vi återställer dansbanorna och en utomhusscen och bygger ett utsiktstorn med utsikt över älven – både på tegs- och umesidorna av vattnet. Detta skulle bli en vidunderligt vacker vy!

 

6. Skillnaden mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti är i detta fall följande:
När jag nu sitter med dokumenten i handen och ser tillbaka inser jag följande: Vänsterpartiets rövslickeri – både inför Socialdemokraterna och Balticgruppen – var ännu mer osmakligt än hur jag minns det.

Arbetarpartiet föll aldrig för lockelserna att satsa på skrytprojekt som skulle kvadda skola och omsorger. Vi föll heller aldrig för att offra miljön, vare sig genom att placera Äventyrsbadet mitt i centrumfyrkanten där det ligger idag, eller genom att göra Balticgruppens förslag att förstöra Hamringsberget, till vårt eget.

Det är en stor skillnad mellan ett arbetarparti och ett vänsterparti.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

5 kommentarer

 1. Ugglan

  Underbart skrivet Jan.
  Det blev högläsning för hela familjen vid frukosten. Jag, som bl a via mitt arbete, håller mig insatt i turerna i och runt Umeå kommun, glömt v ogenerade flört med Krister Olsson i sin insändare om att omvandla Hamrinsberget till en multiarena.

  Men Jan du borde även titta på vänsterpartiets budgetar som de lägger i opposition. De håller inte. Samt hur Vänsterpartiet ordförande i tekniska nämnden både sprang runt och jagade personal i kommunhuset, missade att apberget revs samtidigt som han var den störst påhejaren av att kommunen skulle bygga ett galet dyrt skidspår samt förespråkare kraftiga nedskärningar på sitt egna ansvarsområde. De som jobbar med och planerar underhåll av kommunens fastigheter, idrottsanläggningar, gator och parker kände sig inte så roade, det kan jag lova.

 2. asasuh

  Jan, du tillhandahåller så mycket värdefull info om vad som sker bakom det som synes ske i politikens dunkla vrår i Umeå. Mycket intressant läsning och info, inte minst för V, som säkert försökt förtränga detta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack Åsa.
   Ja, vi träffar på många yngre vänsterpartister som inte ens känner till att V har styrt Umeå kommun tillsammans med S. Och attityden från dessa ”gröna” är att ”de var säkert tvingade” av S. De äldre och slugare medlemmarnas attityd sedan 2014 lurar de nyare att tro på att V ALDRIG har stött skrytbyggen som Väven och Navet.
   Vårt svårt är:
   1. Ingen är tvingad att styra en kommun mot sin vilja – det är bara att avgå – om inte makthungern är för stor (vilken den var i Vänsterpartiets fall),
   2. Inte ens när vissa av gröngölingarna läser Protokollsanteckningen ovan VILL de tro på att V röstade för Väven och Navet av egen fri vilja. Men så var fallet. Vilket stoltheten i Protokollsanteckning visar bortom varje rimligt tvivel.
   Många i Sverige vill ha en ombudsman, eller ett parti, som sköter allt åt sig. Så att dem, genom ett litet ekonomiskt bidrag, både kan slippa engagera sig själv och samtidigt slippa betala för mycket (och ändå ha sitt goda samvete kvar). V – partiet för de som VILL tro på enkla och bekväma lösningar.
   Men det är många som verkar ha betraktat V med viss skepsis redan tidigare. För dessa verkar vår kritik blir avgörande – nu släpper de V.

   Men det som du själv skriver har säkerligen rubbat nattsömnen, både eller för Ante och för Ted.

 3. Bergis

  Kulturhuset och badhuset blev totalt fel i Umeå. Dålig smal hos politiker? Man vet inte. politikerna i Umeå lever i en värld och kommuninnevånarna i en helt annan. Man måste slå upp storhetsvansinne i Psykologiguiden för att förstå fenomenet om vad som händer i Umeå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.