De Nya Socialdemokraterna har splittrats. De väljer Annie Lööf, fackets fiende nr 1, istället för anställningstrygghet. Del 3

Jag håller, nästan, alltid mina löften.
Utom när det gäller när mina blogginlägg blir klara.
Denna gång hade jag en färdig artikel som grund. Bara att
stycka upp den i tre delar tänkte jag. Men, väl vid tangentbordet insåg
jag att det gick att ”förbättra” både det ena och det andra. Jag kan inte låta bli.
Jag får lov att be om ursäkt

 

 

Inledning
Jag har skrivit att Socialdemokraterna bäddar för moderatledd regering. Detta genom att bland annat angripa arbetsrätten tillsammans med MP, C och L. Socialdemokraterna borde naturligtvis istället vara de som försvarar arbetsrätten mot partier som MP, C och L. För kom ihåg: Både Lagen om anställningsskydd (Las), och Lagen om Medbestämmande (Mbl), antogs under Olof Palmes tid som statsminister. Las kom 1974 och Mbl kom under våren 1976. Men Socialdemokraterna har, minst sagt, förändrats. De bör hädanefter kallas för de Nya Socialdemokraterna.

NÄR skedde omvandlingen från Socialdemokraterna till de Nya Socialdemokraterna. Enligt min uppfattning skedde förändringen under perioden i opposition åren 2006 – 2014. Detta speglades bland annat i de brutala, och för S unikt öppna, partiledarstriderna kring Mona Sahlin och Håkan Juholt.
Vad innebär denna omvandling? Det är för tidigt att säga. Men en sak är tydlig: de Nya Socialdemokraterna baserar sig mindre och mindre på fackföreningarna och mer och mer på den mest anti-fackliga partiledaren av alla: Centerns Annie Lööf.

Fråga: – Vad skulle de Nya Socialdemokraterna ha gjort efter valet 2018 istället för att bilda en minoritetsregering tillsammans med MP som baserade sig på mindre än en tredjedel – både av landets väljare och av riksdagens ledamöter
Svar: – Vad som helst, höll jag på att säga, men jag ska försöka utveckla svaret litet mer.

 

Stycke ett
Två saker som måste accepteras av de aktiva socialdemokraterna
* Det första är att acceptera att de faktiskt förlorade valet 2018
* Det andra, och långt svårare, är att acceptera att partiet befinner sig i sin djupaste kris sedan det bildades för drygt 131 år sedan.

Jag ska, helt kort, repetera varför även de socialdemokrater som är politiskt blinda borde ha kunnat inse sitt valnederlag.
a) Det uppenbara handlar om att både Nya S och MP fick färre röster 2018 än i det föregående riksdagsvalet. Dessa båda partier förlorade, sammantagna, nästan en sjundedel av sina väljare. I riksdagsvalet erhöll S och MP, tillsammans, färre än en tredjedel av rösterna och av mandaten i riksdagen.
Under vissa omständigheter kan detta vara ett tillräckligt underlag för en minoritetsregering. Men inte för S+MP efter valet 2018. En minoritetsregering kan inte basera sig på färre än en tredjedel av mandaten i riksdagen – inte då den borgerliga oppositionen har erhållit nästan 60 procent både av väljarna och av mandaten. Jag har då räknat in SD – för detta parti ingick definitivt i den borgerliga front som en ny minoritetsregering S+MP hade emot sig efter det senaste valet.
b) Valförlusten ledde till att de Nya Socialdemokraterna inte fick sitt budgetförslag, utarbetat tillsammans med MP, antaget av riksdagen. Istället antogs den budgetreservation som hade utarbetats av M tillsammans med KD!

Detta visade styrkeförhållandena i riksdagen och underströk hur svag ställning Nya S+MP hade – och har!

 

Stycke två
Det är en brist i den svenska regeringsformen att det är möjligt för partier att först få sitt budgetalternativ nedröstat och sedan, ändå, kunna bilda regering med andra partiers budget som grund! Det är också absurt att partier, vars budget antas av riksdagen, inte själva ska försöka förverkliga denna budget.

Omröstningen kring de olika partiernas budgetalternativ skedde den 12 december. Därefter stod det helt klart vilken budget som riksdagen hade beslutat att alla regeringsalternativ skulle basera sig på.
Trots att S+MP visste att de skulle tvingas regera med en M+KD:budget fortsatte Nya S att strida för sina egna regeringspositioner (genom att försämra anställningstryggheten, försvaga kollektivavtalen samt öppna för marknadshyror). Detta ovärdiga dribblande höll sedan på under mer än en månads tid. Dribblandet ledde slutligen fram till det förödmjukande Januariavtalet – som ju var förutsättningen för att Löfvén skulle bli statsminister och kom bland annat att innebära ständiga hot om misstroendeförklaringar från V.

 

Stycke tre
De Nya Socialdemokraterna borde ha bytt strategi den 12 december. Denna dag borde de aktiva socialdemokraterna ha överlåtit regeringsbildandet till den samlade politiska borgerligheten (Alliansen+SD). De fyra allianspartierna + SD var nämligen endast enade i sitt motstånd till en andra S+MP:regering (Löfvén II). Men de fyra allianspartierna var djupt splittrade på frågan om ifall de skulle göra sig politiskt beroende av SD, eller inte, i samband med en borgerlig regeringsbildning.

Det krävs både styrka och insikt för att acceptera ett valnederlag. Och för att orka dra slutsatsen att det bästa är att avgå, för att möjliggöra en kraftsamling, och därmed öka sannolikheten för en politisk comeback i valet 2022.

 

Stycke fyra
Det Nya S hade fyra väldigt goda skäl för att inte bilda en ny minoritetsregering:
– partiet gick bakåt i riksdagsvalet och erhöll endast 28,3 procent av väljarna,
– partiet var djupt oenigt med MP bland annat om den så viktiga migrationspolitiken,
– om allianspartierna hade varit tvungna att bilda regering hade sprickan mellan M+KD å ena sidan och C+L å andra sidan vidgats: detta på grund av deras djupa oenighet vad gäller synen på att bli politiskt beroende av SD,
– men det helt överskuggande skälet till att de Nya Socialdemokraterna inte skulle ha bildat en ny minoritetsregering var, och är, behovet av en kraftsamling för att göra comeback i riksdagsvalet 2022. Ska Nya S fortsätta att utgöra ett statsbärande alternativ till Moderaterna måste partiet återvinna väljare. Det handlar inte endast om några procentenheter hit eller dit. Det handlar om oändligt mycket mer. Jag ska strax återkomma till detta.

 

Stycke fem
Kraftsamling för arbetarpolitik – eller utförsäljning av anställningstryggheten?
Valresultatet 2018 ställde den tidigare metallordföranden Stefan Löfvén inför ett avgörande vägval. Skulle han samla SSU och kvinnoförbundet, och allra viktigast, LO-förbundens medlemmar kring partiet i följande syften:
att försvara anställningstryggheten,
att förstärka kollektivavtalens ställning,
att  avskaffa allmän visstidsanställningar – som Alliansen infört.

Eller skulle etablissemanget i de Nya Socialdemokraterna sätta sig i diskussioner med bland annat Annie Lööf för att diskutera:
hur Las skulle angripas,
hur kollektivavtalen skulle försvagas,
hur marknadshyror skulle införas!

De Nya Socialdemokraterna valde. Och som de valde! De valde bort fackföreningarna och löntagarna samt tanken på en kraftsamling för en comeback i valet 2018. Istället satte de sig ned med Centerns Annie Lööf, representanter för Liberalerna samt MP. Ledarna för Nya S satte sina egna (på makt tömda) regeringspositioner före löntagarnas och hyresgästernas bästa.

 

Stycke sex
Omvandlingen av S till deNya Socialdemokraterna har inneburit en partisplittring! Splittringen har inte sett ut som splittringar brukar. Det har inte handlat om olika politiska falanger som haft skillda förslag till partiprogram som medlemmarna debatterar och sedan voterar om. Sådana splittringar leder inte sällan till att en minoritet lämnar partiet med flaggan i topp. Men det nya S hade hunnit bli alltför toppstyrt för att öppen debatt skulle vara möjlig. Därför tog sig partisplittringen andra former. Dess vanligaste, men inte enda, uttryck är att LO-arbetare, under en lång tidsperiod och på individuell basis, slutar att engagera sig i S och i fackföreningarna för att till sist även sluta rösta på Nya S. Detta har dels skett genom att gamla socialdemokrater övergivit partiet. Dels genom att yngre löntagare – inte sällan medlemmar i något LO-förbund – som tidigare skulle ha vänt sig till S – allt oftare vänder sig direkt till något annat parti. Över tid har detta andra parti blivit främst SD.

Även om partisplittringen har sett annorlunda ut jämfört med hur splittringar brukar se ut är det uppenbart att de Nya Socialdemokraterna har splittrats. Detta visas av den lilla, men ack så tydliga, tabellen nedan:

Förändringar riksdagsval (procent)

Partier 1994 2018 Differens
Socialdemokraterna 43,5 28,3 -17,0
M, C, KD och L 41,4 40,2 -1,2
SD 0,3 17,5 +17,2
Övriga (V + MP) 11,2 12,4 +1,2

 

Kommentarer till det som skett i väljarkåren under kvartsseklet 1994 – 2018:
– De Nya Socialdemokraterna har tappat uppåt 4 av tio väljare – vilket saknar motstycke,
– SD:s frammarsch saknar också motstycke och motsvarar, siffermässigt, tillbakagången för Nya S,
– De borgerligas andel av väljarkåren har varit stabil – om de fyra partierna räknas samman,
– Detsamma kan sägas om V+MP – om dessa partier sammanräknas.

I början på detta blogginlägg skrev jag även att de aktiva socialdemokraterna, förutom valnederlaget, även måste acceptera att partiet befinner sig i sin djupaste kris sedan det bildades för drygt 131 år sedan. Tyvärr saknar majoriteten av dagens socialdemokrater denna styrka. Men det är tydligt, enligt min mening, att det verkligen har skett en partisplittring inom de Nya Socialdemokraterna – om än i en annorlunda form. Det är också tydligt att Nya S riskerar en katastrof i valet 2022.

 

Avrundning
Men min uppfattning är denna: De Nya Socialdemokraterna skulle inte ha bildat en ny minoritetsregering. En minoritetsregering i vilken även Centern, i praktiken, hittills ingått (det är mindre tydligt vad gäller Liberalerna). De Nya Socialdemokraterna skulle inte ha offrat sitt ideologiska arv. Istället skulle partiet ha accepterar både sitt valnederlag samt att partiet befinner sig i sin djupaste kris sedan bildandet 1889. Det Nya S skulle ha accepterat att driva sin politik utifrån rollen som opposition mot en svag och splittrad Allians. Detta hade möjliggjort en kraftsamling för en politisk comeback i valet 2022. Men val förutsätter att Stefan Löfvén, och de övriga i partietablissemanget, verkligen har kvar något av den tidigare ideologin – vilket är osäkert.

Men om Nya S fortfarande haft kvar något av sin tidigare ideologi fanns verkligen möjligheten att, i oppositionsställning, samla arbetarrörelsen för att påbörja en politisk comeback genom att mobilisera väljarna kring bland annat följande frågor:
* försvara anställningstryggheten,
* förstärka kollektivavtalens ställning,
* avskaffa allmän visstidsanställningar (som Alliansen infört).

Tyvärr gjorde Nya Socialdemokraterna motsatsen. Det måste sägas igen: partietablissemanget har ingått en allians med fackets fiende nr 1 – Centerns Annie Lööf.

 

Ett fjärde blogginlägg har blivit nödvändigt.
Då kommer ¨jag att ta upp om vem
sannolikt vinner valet 2022.
Och Arbetarpartiets roll.

 

 

6 kommentarer

 1. Fredrik

  Man är aldrig tvingad att bilda regering. Du skriver att S borde att låtit bli att bilda regering med MP och istället satsa på valet 2022. Men, det fanns inget underlag för någon annan regering än den som antogs.

  Du skriver att om de borgerliga hade tvingats att bilda regering så hade detta splittrat M+KD och C+L, pga SD men saken är den att de borgerliga var aldrig tvungen att bilda regering ifall S inte gjorde det.

  Så, själva grunden till ditt inlägg blir då inkorrekt. Om S inte valt att bilda regering och de blå inte kommit överens kring SD så hade det blivit omval. Med andra ord, efter ett val – i Sverige och även i de andra flesta demokratiska länderna – så är det ingen garanti att det kan bildas en regering. Och en regering behöver majoritet, i detta fall genom att V la ner sina röster och därmed lät Löfvén bli statsminister.

  Hade V inte lagt ner sina röster, då hade det garanterat blivit omval eftersom vi redan innan valet visste att C och L inte skulle släppa fram SD som vågmästare.

  Man kan argumentera för att S borde ha låtit det blivit omval, men det är ett lotteri eftersom ett felsteg i den andra valrörelsen och mandatfördelningen skulle kunna bli ännu sämre. Framför allt för balanspartierna MP och L. Tror du de var villiga att chansa och bli utkastade från Sveriges Riksdag?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Fredriks kommentar den 3 december 2020
   Det du säger hänger inte alls ihop.
   1. Du börjar din kommentar med orden ”Man är aldrig tvingad att bilda regering”. Det stämmer. Och det är just det som jag skriver. Men sedan säger du emot dig själv. Du argumenterar som om Socialdemokraterna faktiskt var tvingade att bilda regering. Det var de alltså inte. Vill du veta hur Nya S skulle ha gjort rent formellt ska jag berätta det för dig: Det enda som Nya Socialdemokraterna hade behövt göra var att hänvisa till sin tillbakagång i valet samt upplysa om att de inte längre har tillräckligt mycket gemensamt med MP för att bilda en ännu minoritetsregering tillsammans med dessa. Då skulle allianspartierna ha erbjudits att regera och svårare var det inte.
   Sedan blandar du in dina egna åsikter om vad som är bättre och sämre. Du verkar ha svårt att förstå att för de Nya Socialdemokraterna handlar det om att antingen föra en arbetarvänlig politik som innebär att de kan återerövra tio-femton procentenheter av väljarna från SD. Eller förtsätta att förlora väljare till SD. Du tillhör uppenbarligen de som inte förstår att Nya S befinner sig i sin allvarligaste kris sedan partiet bildades 1889.
   2. Jag har tittat på dina tidigare inlägg. Du har uppträtt under väldigt många namn och under mer än e-postadresser. Det är inte konstigt att folk använder en pseudonym då de skriver kommentarer. Men ditt hattande, med namn och e-postadresser, gör dig till en suspekt figur i mina ögon. Din kritik är ingen ärlig kritik. Skriv inte igen.

 2. Jonsson

  Socialdemokraterna i Sverige (och Norden) intalar sig nog fortfarande att de representerar det största och mest överlägsna politiska systemet (spegel, spegel på vägen där…).
  Om tappet i Sverige har ökat konstant sedan 1994 – vilket inte är Alliansens eller SD:s fel – så verkar sossarna likgiltiga inför det. (S) kan uppenbarligen inte hantera sin egen kris. Därför kan vi inte – ska vi inte – förvänta oss att de klarar att leda Sverige ur dagens kriser, eller framtida kriser. Kommunal och Metall har precis accepterat ”Den sminkade grisen” (ka.se).
  Nya Socialdemokraterna saknar egen politik. De är ett parti enbart för solsken numera. Jag kan hålla med om att deras makt är skenbar. De har raserat sitt parti och sin politik i grunden. De försöker hanka sig fram på ett ödelagt varumärke. Kanske är deras position också en chimär. Snart valrörelse igen – men vad står (S) för? Familjedagar…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonssons kommentar 4 dec 2020
   S kan verkligen inte hantera sin egen kris. Och du ställer den viktiga frågan: vad står partiet för i nästa valrörelse. För varumärket är verkligen ödelagt. Den lilla tabellen (i Del 3) visar på HUR dramatiska förändringarna har varit när det gäller Socialdemokraternas tillbakagång. De som fortfarande är aktiva inom S klarar inte att leda Sverige ut ur kriserna.
   Mitt eget intryck är att partiet, sett som ett kollektiv, gör allt för att behålla regeringspositionerna (inte regeringsmakten). Dels för prestigen, dels för att slippa se sig självt i spegeln och ställa sig frågan: Vilka är vi och vad står vi för? Socialdemokraterna saknar idag en politisk identitet! De två sista halmstråna var när partiet övergav skattepolitiken och ersatte facket med anti-facket (A. Lööf).

 3. Bergis

  Problemet nu. IF Metall och Kommunal har ställt sig bakom LAS-uppgörelsen men de har inte majoriteten av medlemmarna bakom sig. Medlemmarna som betalar i runda slängar 550kr per månad i fackföreningsavgift får nu se sina företrädare skriva under på en försämrad arbetsrätt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Bergis kommentar den 4 december 2020
   Jag tror att du har rätt. IF Metall och Kommunal har inte sina medlemmar bakom sig. Och detta kan påskynda sammanbrottet för de Nya Socialdemokraterna som historiskt hämtat styrka ur sin kontroll av LO-förbunden och genom dessa en unik möjlighet att påverka medlemmarna i fackföreningarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.