Oacceptabelt övertramp i kommunen. Tal om ”misstroendeförklaring” och ”rättssäkerhet” för att pressa politiker som träffar kritisk förälder

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Makthavare försöker pressa förtroendevalda att inte träffa medborgare.

__________________________

 

Bakgrunden till detta blogginlägg
En pappa som riktar kritik mot Socialtjänsten i Umeå vill träffa de olika partiernas gruppledare på fredag denna vecka. Det är självklart att folkvalda politiker ska träffa medborgare. Naturligtvis ska folkvalda politiker även träffa medborgare som är kritiska mot någon del av verksamheten i den offentliga sektorn. Denna princip gäller även i Umeå.

Men detta anser inte vissa makthavare i Umeå kommun.

I ett blixtinkallat möte igår tisdag samlade kommunstyrelsens ordförande, 1:e kommunalrådet Hans Lindberg (S), precis de gruppledare som den kritiska pappan vill träffa nu på fredag. Syftet med Hans Lindbergs blixtmöte var uppenbart. Det gick ut på att kritisera (eller skrämma) de gruppledare som tänkte träffa pappan. Hans Lindberg hade tre tjänstemän med sig som backade upp honom. Mötet uppfattades av vissa som rent kafka-itiskt. Se nedan och ta del av några av de påståenden som framfördes.

Del ett
Sagt av chefsperson till politisk gruppledare: – Jag har hört att du X har initierat till en träff med alla gruppledare med den här vårdnadshavaren. Och jag undrar lite grann vad syftet är med ett sånt möte, därför att om en klient under pågående myndighetsutövning tar kontakt med er så gör dom ju det utifrån eran maktposition och i förhoppning om att ni ska kunna påverka pågående utredning, och där ser jag stora problem med rättssäkerheten.

Kommentarer: En chef försöker alltså ta reda på vad ”syftet är” då folkvalda politiker träffar en medborgare!

Detta är helt ofattbart. Hur kan en tjänsteperson i chefsställning ha så dåligt omdöme att personen ens kan komma på idén att försöka snoka i vad folkvalda politiker har för ”syfte” med att träffa en medborgare. Detta förfarande måste vara inspirerat av de metoder som Östtyska Stasi använde (fast utan Stasis maktmedel – och tur är väl det).
Skulle medborgaren råka vara vad chefspersonen kallar för ”klient” så förändrar detta naturligtvis ingenting. Folkvalda politiker får (och bör) fortfarande träffa medborgarna. En ”klient” är såvitt jag vet inte vare sig pestsmittad eller omyndigförklarad.

Dessutom måste följande frågor ställas:
– Har chefsperson har rätt att avslöja att medborgaren som vill träffa politikerna är en ”klient” hos socialtjänsten i Umeå?
– ÄR personen verkligen en ”klient” hos socialtjänsten i Umeå?
– Begick chefspersonen ett tjänstefel som kallade medborgaren för ”klient”?
– Hur kan det hota ”rättssäkerheten” att folkvalda politiker träffar en medborgare?
– Tror chefspersonen att alla folkvalda politiker inte själva kan bedöma saker och ting,
– Vet inte chefspersonen att de flesta gruppledare redan har träffat / talat med pappan både en, två, tre eller ännu fler gånger?
– Det faktum att chefspersonen använde begreppet ”stora problem med rättssäkerheten” visar vad kommunalrådet och chefspersonens syfte var: att skrämma de folkvalda politikerna från att träffa medborgaren.
– Hur kan en medborgare i dagens Sverige bli utsatt för ett sådant maktspel från Umeås makthavare – både från höga politiker och höga chefspersoner?

Hur som helst:
-Snokandet är rent fördjävligt.
-Den som bär ansvar för träffen, och snokandet, är kommunalrådet Hans Lindberg (S). Denne verkar ha väldigt svårt att förstå signaler. Kommunalrådet Lindberg har nämligen tidigare fått skarp kritik från JO. Skälet var att han tidigare har frågat media vem av kommunens anställda som har lämnat uppgifter till dem (media). Och nu tillhör alltså kommunalrådet Lindberg de som ifrågasätter att folkvalda politiker träffar medborgare. Vad krävs det för att kommunalrådet Lindberg ska sluta snoka?

 

Del två
Samma chefsperson sade sedan följande till en annan gruppledare: – Och sen i samband med den här VK-granskningen, och nu pratar jag direkt till dig Y, det uttalandet … att det finns en grupp politiker som vill göra något åt det här … Tyvärr är det svårt att tolka det på något annat sätt än en misstroendeförklaring mot hela individ- och familjenämndens politiker och till oss som tjänstepersoner som jobbar med de här frågorna. Och faktiskt blir det ju också ett ifrågasättande till rättssystemet

Kommentar: Som alla förstår blir detta bara värre och värre. Här försöker chefspersonen att trappa upp pressen på de folkvalda politikerna. En som har uttalat sig i en lokaltidning påstås ha riktat en misstroendeförklaring mot hela individ- och familjenämnden. Innebörden blir följande: ordföranden i individ- och familjenämnden får uttala sig i Västerbottens-Kuriren. Men om någon annan politiskt förtroendevald gör det så innebär det en misstroendeförklaring mot hela denna nämnd. Återigen: detta angrepp på gruppledaren utgör ett försök att skrämma. Sedan har chefspersonen helt fel i sak: Trots att de flesta gruppledare redan har träffat / talat med pappan, vissa redan för två-tre år sedan, har ingen uttalat något misstroendevotum mot ”hela” individ- och familjenämnden!

Men låt oss, rent hypotetiskt, säga att jag någon gång vill uttala mitt misstroende mot en politisk nämnd! Hur skulle detta kunna vara ”ett ifrågasättande av till [hela] rättssystemet” ?

 

Avslutning
Det möte som hölls i tisdags är oacceptabelt. Och Hans Lindberg – den politiker som ska leda Umeå kommun – är ansvarig för att mötet blev av. Mötet visar på en fullständig desperation både hos ansvariga politiker och hos några chefer. Det visar också att dessa inte skyr några som helst medel när det gäller att mobilisera alla resurser mot en enskild medborgare i Umeå. I denna mobilisering av resurser ingår att försöka isolera en pappa. Detta genom att försöka skrämma folkvalda politiker från att träffa någon som de flesta redan har haft kontakt med – både en, två, tre och ännu fler gånger.

Vad är det för fel på makthavarna i Umeå kommun?

Fattar ni inte att detta inte kommer att passera obemärkt – att det finns gränser. Och ni har just passerat en sådan gräns. Det handlar om Anständighetens Gräns.

Fy fan.

23 kommentarer

 1. Messerschmitt

  Helt j…a otroligt! Att man överhuvudtaget, som chef, har synpunkter på vem som får prata med vem i kommunen. Vad blir nästa steg? Får man som politiker eller medborgare prata med personer som riktar kritik mot andra nämnder och verksamheter? Miljöaktivister som kritiserar miljö- och hälsoskyddsnämnden? Föräldrar som kritiserar rektor på en skola?

  Nu för tiden hör vi ofta, från olika politiker, högstämt tal om Demokratin. Men när det kommer till kritan verkar dom inte ha fattat ens de mest grundläggande delarna av åsikts- och yttrandefriheten.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Messerschmitt 20 okt 2021
   Du har så rätt: ”Nu för tiden hör vi ofta, från olika politiker, högstämt tal om Demokratin. Men när det kommer till kritan verkar dom inte ha fattat ens de mest grundläggande delarna av åsikts- och yttrandefriheten.

  • Jan Sjöström

   Hej!
   Dags för en J O anmälan! Ja, återstår i vilket syfte?

   Att ingenting förändras med ”tandlös s k skarp kritik”
   borde vara helt klart för de allra flesta. Vi behöver
   möjlighet att med enkla medel ställa den som gör fel
   till svars – oavsett dennes position.

   Att utge konsekvens för klandervärt beteende är en
   förutsättning för ett fungerande samhälle. Att återställa
   ansvar för tjänstepersonal blir således ett måste.

   M v h / Jan

 2. Ugglan

  Jag har barn i skolan, föräldrar med kommunal äldreomsorg, åker buss med det kommunala bussbolaget, bor hos det kommunala bostadsbolaget, cyklat och kört bil på kommunens vägnät, som har varit (ibland) plogade på uppdrag av kommunen mm. Jag har hejat och framfört synpunkter till flera politiker i Umeå kommun genom åren.

  Mina synpunkter kan varit felaktiga eller välgrundade – men dessa samtal inneburit att rättsäkerhet har satts ur spel? Det hade jag ingen aning om… Att säga det är ett riktigt lågvattenmärke för demokratin i Umeå kommun.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Ugglan 20 okt 2021
   Nej. Dessa samtal har INTE satt rättssäkerheten ur spel. Tvärtom. De har stärkt demokratin – och därmed rättssäkerheten!

 3. Lars-Erik

  ”Management by fear”-kulturen kan inte brytas med ett ledarskap som detta. Att ifrågasätta makten och systemet är väl för övrigt en grundlagsskyddad rättighet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Lars-Erik 20 okt 2021
   Ja! ”Att ifrågasätta makten och systemet är … för övrigt en grundlagsskyddad rättighet”.

 4. TAGE N.

  Bra Jan H. håll i och håll ut för medborgarna i umeå.
  Bra att du finns med i kommunhuset och ser o hör det vi inte får se o höra. Det är ju rent farligt det Lindberg håller på med, tysta medborgare och företrädare för medborgare.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från TAGE N. 21 okt 2021
   Du har helt rätt: ”Det är ju rent farligt det Lindberg håller på med, tysta medborgare och företrädare för medborgare”.

 5. Tomas

  Det slår mig att chefspersonen och Hans Lindberg inte verkar se förtroendevalda, vilket kommunfullmäktiges gruppledare är, som just förtroendevalda. Deras attityd mot gruppledarna liknar mer den attityd som en maktfullkomlig chef har gentemot sina underordnade. Det måste ha upplevts som helt bisarrt för de gruppledare som deltog på mötet. Nä, tacka vet jag ordningen att det är medborgarna som läxar upp förtroendevalda vid behov.

  Sedan undrar man ju hur det kan komma sig att chefspersonen och Hans Lindberg är så rädda för att förtroendevalda och den enskilde medborgaren ska växla ord med varandra. Den enda förklaringen till absurda påståenden om ”misstroendeförklaring” och ”ifrågasättande till rättssystemet” måste vara desperation. Man undrar om någon tjänsteman eller hög politiker gjort något allvarligt fel gentemot den enskilde medborgaren och är livrädd för att det ska avslöjas.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Tomas 21 okt 2021
   Du har så rätt: ”Sedan undrar man ju hur det kan komma sig att chefspersonen och Hans Lindberg är så rädda för att förtroendevalda och den enskilde medborgaren ska växla ord med varandra. Den enda förklaringen till absurda påståenden om ”misstroendeförklaring” och ”ifrågasättande till rättssystemet” måste vara desperation. Man undrar om någon tjänsteman eller hög politiker gjort något allvarligt fel gentemot den enskilde medborgaren och är livrädd för att det ska avslöjas”.

 6. Hiawata

  Men ser man på hur de kan gå för demokratin ändå. Är allt annat än förvånad. Tystnadskultur på tvären och höjden.Håller med er insiktsfulla som reagerar och Janne o partiet som i ur och skur vågar ta fram förstoringsglaset för att skipa upprättelse & sanning, Eloge till er alla som har civilkurage som pappan som kämpat och kämpar likt David mot härskarmissbruk Goliat. De farligaste människorna är de räddaste. De som har att dölja. JO anmälan kommer från fler håll i annat ärende för har varit tystad tillräckligt nu. Något är sjukt i ledningen när chefer skrämselhotar för att tysta förtroendevalda och en enskild person.Chefens undersåtar ter mig så stressade att de vet ej vad de sagt, lovat från en vecka till en annan. Pappan borde mötas med respektfull dialog hela vägen. Definitivt ej hindras. Har själv utsatts för frånvaro av rätt hjälp av myndigheter under decennium.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar – från G.F. 22 okt 2021
   Allt fler talar om JO-anmälningar, Uppdrag Granskning, o s v. Vi får väl se om den eller de som är DIREKT berörda tar något initiativ.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.