Paniken inom regeringen över Erdogans Nato-utpressning hotar yttrandefriheten i Sverige. Del 5: hoten mot demokratin

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

 

Ingress
I tidigare blogginlägg har jag försökt visa varför höga statliga chefer i Sverige – exempelvis topparna inom polisen samt överbefälhavaren – har fått ett ökat manöverutrymme. Jag har även försökt visa att detta, i sin tur, ökar sannolikheten för toppstyre och vänskapskorruption. Det är mot denna bakgrund vi ska se skandalerna inom polisledningen – skandaler som även stänker på överbefälhavaren (ÖB). Utvecklingen hotar demokratin.

Något som också hotar demokratin, närmare bestämt yttrande- och tryckfriheten, är agerandet från statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström i samband med den utpressning som Turkiets president Erdogan länge försökt utöva mot Sverige. Denna utpressning har nu trappats upp i samband med den manifestation som aktivister som stödjer kurderna i Syrien genomförde utanför Stadshuset i Stockholm den 13 januari. Aktivisterna hissade upp en docka, med fötterna uppåt, som föreställde Turkiets president Erdogan. Jag ska strax återkomma till detta.

 

1. Myndighetskulturen undermineras
Innan vi kommer in på agerandet från stats- och utrikesministrarna i samband med utfallen mot Sverige från regimen i Turkiet vill jag kort repetera vad som tidigare har kunnat läsas i denna blogg. Här har tidigare argumenterats på följande sätt: Den systembevarande jämvikten har rubbats – både i små länder som Sverige och i supermakten USA. Då det saknas alternativ till de gamla systemen har den rubbade jämvikten påverkat samhällsutvecklingen negativt.

I Sverige beror den rubbade jämvikten på att den ena sociala och politiska maktfaktorn i samhället – den socialdemokratiska arbetarrörelsen – inte längre förmår pressa borgerligheten till eftergifter. Idag är det istället den andra sociala och politiska maktfaktorn – borgerlighetens olika centra som affärsbanker och exportföretag, militära och polisiära höjdare samt partier som Moderaterna – som pressar Socialdemokraterna till eftergifter. Resultatet är att LO-facken har passiviserats samtidigt som utvecklingen under 60-, 70- och 80-talen mot minskade klassklyftor, ökad jämställdhet samt större löntagarinflytande har förbytts till sin motsats. Sedan 90-talet har istället samhället präglats av utveckling mot ökade klassklyftor, ökad arbetslöshet, ökad segregering där de utrikes födda tillhör de största förlorarna. Det är oftast de med invandrarbakgrund som blir skjutna – och som skjuter.

Samhällsutvecklingen i stort påverkar även myndighetskulturen – med viss fördröjning. Utvecklingen under 70- och 80-talen präglades av ökad insyn och demokratisering även inom myndighets-Sverige. Men idag har rörelsen i samhället mot ökad insyn och demokratisering avstannat. Istället underminerar utvecklingen även myndighetskulturen. Detta ger ett ökat manöverutrymme för topparna inom statsmaskineriet vilket i sin tur ökar risken för toppstyre och vänskapskorruption. Det är mot denna bakgrund som vi ska se skandalerna inom bland annat polisledningen – skandaler som i förlängningen hotar de demokratiska fri- och rättigheterna.

 

2. Dockaktionen ingen ursäkt att ge efter för utpressning
Under förra helgen fick vi nya exempel på hur de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige hotas. Bakgrunden är kryperiet från Ulf Kristerssons och Tobias Billströms sida inför den turkiska regimens oblyga försök till utpressning mot den svenska regeringen.

Vilken regim styr Turkiet? I en rapport från regeringskansliet från den 15 maj 2021 beskrevs situationen i Turkiet bland annat på följande sätt: de ”mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande … Lagar om terrorism … liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för att tysta oliktänkande och regimkritiker … Regimen utför frihetsberövanden, hot och våld mot journalister, övervakning, regleringar och självcensur … Regimen utför inskränkningar av yttrande-, press- och informationsfriheten …”. (A. Fraurud, blogg, 13/1-2023).

Rapporten ger perspektiv på regimen i Turkiet. Innehållet understryker att en regering i Sverige, som på allvar vill försvara de demokratiska fri- och rättigheterna, inte kan ta utfallen från denna regim på allvar. Tvärtom måste Sveriges regering stå upp mot Erdogan.

Vi ska ha detta i minnet då vi bedömer den manifestation som aktivister, som stöder kurderna i Syrien, genomförde den 13 januari utanför Stadshuset i Stockholm. Aktivisterna hissade upp en docka, med fötterna uppåt, som föreställde Turkiets president Erdogan. Detta kan någon tycka vara osmakligt. Men manifestationen höll sig inom ramen för svensk yttrandefrihet.

För att få ytterligare perspektiv kan vi jämföra dockaktionen med alla de koranbränningar som Rasmus Paludan ägnade sig åt under hela 2022 och de kravaller dessa koranbränningar bidrog till att provocera fram under påskhelgen. Men trots att Paludan verkligen skadade Sverige utsattes han inte för några våldsamma angrepp från regeringsmedlemmar.

Aktionen med dockan håller sig alltså inom gränserna för yttrandefriheten i Sverige. Däremot, vilket vi kan se i rapporten från i maj 2021, ryms dockaktionen absolut inte inom ramen yttrandefriheten i Turkiet under Erdogan. Men detta beror på att dagens Turkiet är ett odemokratiskt land.

 

3. Panik inom regeringen
Dockaktionen gav Erdogans regim en förevändning att trappa upp sina utpressningsförsök. Regimen påstod att dockaktionen utgjorde ett ”bevis för att svenska myndigheter inte har tagit de nödvändiga stegen mot terrorism”. Den ”turkiska” logiken går alltså ut på att yttrandefriheten i Sverige måste inskränkas för att landet ska bevisa att det tagit ”de nödvändiga stegen mot terrorism”!

Förutom sådana utfall har Turkiets styrande bland annat ställt in ett planerat besök av den svenske talmannen. Dessutom har Erdogans egna advokater inlett en turkisk brottsutredning om den ”dockaktion” som ägt rum – i Sverige!

Erdogans billiga utpressningsförsök verkar tyvärr ha uppnått sitt syfte – att skapa panik i svenska regeringskretsar. Detta särskilt hos Sveriges stats- och utrikesministrar. Istället för att slå fast att dockaktionen (smaklig eller ej) har skett inom ramen för den svenska yttrandefriheten – och sedan kritisera den turkiska regimen för dess oacceptabla försök att jämställa Sveriges yttrandefrihet med terrorism – har Ulf Kristersson och Tobias Billström slutit upp … bakom Erdogan!

Kristersson har bland annat sagt att han ”förstår” Turkiets ilska och har stämplat aktionen som ett ”sabotage” mot den svenska Nato-ansökan. Även Billström har uttalat ”förståelse” för Turkiet. I ett skriftligt uttalande säger utrikesministern dessutom följande:
– ”Vi ser otroligt allvarligt på det som hänt”,
– ”Detta är också ämnat just som ett sabotage mot den svenska Natoansökan”,
– ”Aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land”.

Kristerssons och Billströms bristande försvar av yttrande- och tryckfriheten i Sverige, i kombination med deras kryperi för den odemokratiska regimen i Turkiet, utgör ett hot mot de demokratiska fri- och rättigheterna på hemmaplan. Deras ovärdiga uppträdande innebär dessutom ett svek mot alla kurder, oavsett i vilket land dessa bor, samt mot alla som drabbas av den turkiska regimens förtryck.

 

4. Natoansökan mot yttrandefriheten
Hur kan regeringens två främsta representanter krypa så för den odemokratiska regimen i Turkiet? Även kretsar i Finland har reagerat på Sveriges uppträdande mot Turkiet. En som reagerat är Tommy Westerlund – ledarskribent på finländska Hufvudstadsbladet. Han säger bland annat följande om dockprotesten: ”… Demonstrationen var inget lagbrott i Sverige och då ska man inte behöva stryka Turkiet medhårs” (DN 18/1-2023).

Westerlund har naturligtvis alldeles rätt. Genom att använda ord och uttryck som ”sabotage” och ”aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land” försöker Kristersson och Billström skrämma till tystnad. Dessa aggressiva uttalanden, i kombination med den svaga uppslutningen bakom den yttrandefrihet som tillåter ”dockaktioner”, riskerar att snäva in ramarna för det som anses vara legitimt.

Samtidigt framgår, med all önskvärd tydlighet, att det som ligger bakom stats- och utrikesministrarnas kryperi, samt den bristande uppslutningen bakom yttrandefriheten, är frågan om Nato. Både de aggressiva ministrarna, och den skamligt tysta politiska oppositionen samt huvuddelen av media – etablissemanget i Sverige – oroar sig uppenbarligen för att Sveriges anslutning till Nato ska dra ut ännu mer på tiden.

Det verkar tyvärr som om lojaliteten med Sveriges Nato-ansökan – hos etablissemanget – är större än lojaliteten med Sveriges yttrandefrihet!

 

Avslutning
Riktningen i samhällsutvecklingen hotar de demokratiska fri- och rättigheterna. Hoten härstammar från statliga makthavare med för stort manöverutrymme, från krypande men aggressiva ministrar, från odemokratiska regimer som den turkiska. Hoten beror även på bristen på motkrafter i form av politisk och medial opinionsbildning mot samhällsutvecklingen. Det som hotas är i första hand yttrande- och tryckfriheten. Detta genom självcensur och nya juridiska tolkningar av vad som får, och inte får, uttryckas.

Vi har gett exempel på vänskapskorruption och visat på Natos betydelse. Dessa frågor har gemensamma orsaker. I grunden handlar det om den förändrade jämvikten i samhället som orsakats av den socialdemokratiska arbetarrörelsens ideologiska kapitulation för borgerligheten. Dagens kryperi för Erdogan började då (S) bytte fot i Nato-frågan och lämnade in en ansökan om medlemskap i militäralliansen.

I den sjätte och avslutande delen ska jag vidareutveckla det hot som Nato utgör mot demokratin.

22 kommentarer

 1. Tomas

  Tack för ett utmärkt blogginlägg.

  Kristersson och Billström har gått över gränsen. Hade de haft nån ryggrad, och satt något värde på yttrandefrihet och andra demokratiska fri- och rättigheter, hade de istället läxat upp Erdogan. Deras agerande är avslöjande för hur lite demokrati är värt för dom.

  Sorgligt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Tomas kommentar 19/1-2023
   Du har så rätt: ”Hade de haft nån ryggrad, och satt något värde på yttrandefrihet och andra demokratiska fri- och rättigheter, hade de istället läxat upp Erdogan”.

   I denna fråga hade socialdemokraterna kunnat gå ut och visa att de är bättre. Men tyvärr har inte M. Andersson gjort detta.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på tjalles kommentar 19/1-2023
   Ofta. Inte alltid. Den kritik som den socialdemokratiska arbetarrörelsen riktade mot USA:s krig i Vietnam tillhör kategorin ”icke” fjäsk.

 2. Basic Rules

  Kan bara hålla med, denna panik med Nato är skrämmande och ett odemokratiskt beslut, , som om nån från Öst skulle anfalla oss nu på lördag – skrattretande. Det hotet finns inte om vi inte skapar det själva.
  Men oavsett hur det går med Nato efter Ukrainakriget eller annat, så verkar vår regering inkl sossarna vara väldigt kåta på att få kriga – Gud hjälpe oss från detta vansinne !

 3. brorson

  Om Ukraina är ett demokratiskt land, så är väl Turkiet i ännu högre grad. Och även Iranför även dom har väl en folkvald president – som dessutom INTE är en skådespelare, som spelade president innan han blev det, lanserad som presidentkandidat av sitt TV-bolag, som ägs av en ”västvänlig” oligark. . Så, nog är Iran ett mer demokratiskt land än den svenska regeringens definition av ”demokrati”, bär man b beslutar skicka svenska vapen?

  Och är USA en demokrati, när landet leds av en president, som tillhör ett parti, som har grundats av f.d. slavägare, som ville att delstaterna skulle ha rätt att ”i demokratisk ordning” (därav partinamnet) själva besluta om slaveriets återinförande och nu har kastat in hela världen i en ekonomisk kris för att krossa Ryssland? Och som enligt en S-politiker i Umeå inte har något att göra med kriget i Ukraina… Om det är sant, är det ju ännu värre. Jag rekommenderar dig att läsa debatten mellan mig och denne S-politiker på hans VK-blogg med rubriken ”Nyttiga idioter”. Samt se den engelska dokumentären ”The crown” om drottning Elisabeths regenttid. Där ges en del politiskt-historiska upplysningar, bl.a. om hur premiärministern startade krig utan statschefens (drottningens) vetskap. Är Biden lika oinformerad?

  Nutida svenska socialdemokrater verkar tro att det s.k. demokratiska partiet i USA är USA:s socialdemokratiska arbetarparti, som svenska sossar måste ta order från.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 19/1-2023
   Jag håller med om att många ”Nutida svenska socialdemokrater verkar tro att det s.k. demokratiska partiet i USA är USA:s socialdemokratiska arbetarparti, som svenska sossar måste ta order från”. Denna missuppfattning hos många socialdemokrater är mycket beklaglig.

   Däremot vet jag aldrig inte om dina resonemang rörande länder som Turkiet, Iran och Ukraina är ironiska. Eller inte.

   • brorson

    Vilken fråga! Vad tycker du själv? Räcker det med en ”folkvald” president för att ett land ska vara en demokrati? Jag jämför bara ett enligt svenska politiker och medier demokratiska länder (Ukraina och Turkiet) med ett land som enligt samma källor inte är det, Iran. Men om yttrande- och religionsfrihet respekteras i Ukraina, så gäller väl samma sak i Iran? Läste på en vanligtvis trovärdig svensk militärblogg om säkerhetsstyrkornas angrepp på rysk-ortodoxa kyrkor och kloster i Ukraina. Den rysk-ortodoxa kyrkan, som är landets i särklass största religiösa samfund, anklagas för att skydda landsförrädare och kriminella, men utövandet av den rysk-ortodoxa tron hindras inte, enligt den svenska krigsvetaren. Nejnej, utövandet av den shiamuslimska tron i Iran hindras väl inte heller, om man är regimtrogen?

    Och hur ställer sig svenska moderater till respekten för den privata äganderätten? I Ukraina konfiskeras privat egendom, om ägaren har uttryckt sympati för Ryssland på Facebook. Många drabbas av värre repressalier än så .Kan det verkligen vara värre i Iran? En annan jämförelse kan göras mellan hur många som har dödats av den egna staten under de senaste åtta – nio åren.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar den 20/1-2023
     Före Rysslands invasion av Ukraina ansågs Ukraina vara ett av Europas mest korrumperade länder. Detta ursäktar INTE den ryska regimens invasion. Rysslands invasion av Ukraina tvättar inte bort USA:s många brott: statskuppen mot Mosaddeq i Iran 1953, invasionen av Dominikanska republiken 1965, delaktigheten i störtandet av Alliende 1973, krigen i Vietnam, Kambodja, Afghanistan, Irak, o s v.
     Det går att kritisera både Rysslands invasion av Ukraina OCH bristerna i det ukrainska samhället. Det går att kritisera Rysslands invasion av Ukraina OCH USA:s alla brott. Men behöver inte välja USA för att man kritiserar Rysslands invasion.
     Det handlar om att inte hamna i fällan ”min fiendes fiende är min vän”. Det handlar om att inte heller ”relativisera” den enes brott (eller brister) genom att säga att den andres brott (eller brister) är värre.
     När det gäller jämförelser mellan Ukraina och Iran måste vi komma ihåg att Ukraina ligger i krig. Detta har aldrig befrämjat demokratin i något land.
     De rysktalande behandlades illa i Ukraina före Rysslands invasion. Rysslands invasion bidrar inte till en bättre behandling av medborgare som anses vara ”ryssvänliga”. Tvärtom. Däremot bidrar Rysslands invasion av Ukraina till att allt fler av de ukrainska medborgare som tidigare var ”ryssvänliga” idag sluter upp bakom Zelenskij.
     Skulle det hållas fria val i Ukraina idag skulle den sittande presidenten vinna detta val. Det tror jag inte att mullorna i Iran skulle göra – inte efter en fri och rättvis valkampanj i Iran.

     • Basic Rules

      Rekommenderar dig tex läsa/höra Professor John Meirsheimer angående Ukrainakonfliktens ursprung,
      Konflikten började redan efter majdan kuppen 2014 , då den demokratiskt valde presidenten kuppades bort av USA. Sedan dess har ett oavbrutet krig skett mot den ryska befolkningen i Donetsk regionen, ca 15 000 personer har fått sätta livet till, och det fortsätter tills dess Donetsk är rensat på legosoldater från Nato – Polen framförallt – och ukrainska armen.
      Att ta Ukraina konflikten som en utgångspunkt för försvarande av frihet och demokrati är fullständigt huvudlöst och lögnaktigt. Ukraina konflikten är ett redskap, ett Proxy krig för Rysslands destabilisering och regimskifte i gammal god USA stil. Rätten att försvara sig, även preventivt finns i UN:s stadgar.
      Detta är inget försvar, bara ett faktiskt konstaterande av verklighet och fakta, sen får var och en dra sin slutsats.
      Till sist, så måste Ukraina rensas på Nazister och andra högerextrema ideologier, sker inte detta kommer vi ha ett fortsatt kriminellt, odemokratiskt Ukraina och verktyg för ett aggressivt USA.
      Fler och fler i vart fall på den tyska militära sidan har börjat inse att man är grundlurade av neocons i DC, London men även i av EU-kommissionen/Ursula von der Leyen . Dessa personer ger aldrig upp då de saknar en ”reverse gear”.
      I stället för mer vapen till Zelensky, borde Sverige som EU ordförandeland ha uppmanat till fredssamtal – den onda cirkeln måste brytas – men så länge EU politiker lever i en drömvärld fortsätter kriget på Ukrainas bekostnad.

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Svar till Basic Rules
      Jag har tagit del av Meirsheimers synpunkter. Rätta mig om jag har fel: jag tror att Meirsheimer förklarade varför Ryssland såg kriget i Ukraina som ett försvar mot expansionen av Nato – ett krig som var möjligt att förutse och som hade kunnat undvikas av USA. Han ansåg bland annat att USA och Ryssland borde stå på samma sida mot Kina. Och han påminde om att han tidigare varnat för att provocera Ryssland vad gäller utvidgningen av Nato.
      Stämmer det?
      Jag har skrivit mycket om nazisterna i Azov-bataljonen. Detta förbands ursprung och historiska symboler kan tveklöst spåras till Waffen-SS (det vill säga till nazismen). Däremot anser jag att det är helt fel att försvara den ryska regimens invasion med påståenden om att Ukraina måste rensas på nazister. Nazisterna styr inte Ukraina. Det får aldrig glömmas Regimen i Ryssland inte är demokratisk. Och Putin hade helt fel då han påstod att Ukraina var ett påhitt av Lenin och bolsjevikerna. Däremot erkände REDAN Lenin och bolsjevikerna att Ukraina och ukrainarna hade en egen nationell identitet – detta för hundra år sedan. Även om man inte gillar Zelenskij måste man acceptera ukrainarnas rätt till självständighet.
      Till sist: Min uppfattning är att antingen inleds fredssamtal, förr eller senare, eller så riskeras ett kärnvapenkrig. Men att föra fram behovet av fredssamtal är inget som någon svensk regering kommer att göra. De kommer att vara ”bäst i klassen” när det gäller lyhördhet mot USA.

 4. brorson

  ”Äntligen har regeringen beslutat att skicka svenskt artilleri och tunga stridsfordon till Ukraina. Att demokratin vinner över tyranniet – även på slagfältet – är en existentiell fråga för hela vår kontinent” Expressens ledarsida idag, signerad ”Ledarredaktionen”.

  Du har själv skrivit .Före Rysslands invasion av Ukraina ansågs Ukraina vara ett av Europas mest korrumperade länder.” Samt vidare att krig aldrig har befråmjat demonkratin i något land. Stödjer du Expressens påstående att en seger för Zelenskij-klicken vore en seger för demokratin över tyrraniet?
  Eller tvärtom? Eller en tyranns seger över en annan tyrann? Om Zelenskij nu är en tyrann och inte en oligarks marionett….

  Zelenskij må vara en mycket skicklig skådespelare, som spelade president innan han blev det, men är du säker på att han inte är genoskådad av stora delar av det ukrainska folket. Hans chanser att vinna ett demokratiskt val, väl på vilka motkandidater som finns? Och samma sak gäller väl, om det skulle hållas fria och rättvisa val i Iran? Valen avgörs ju av ”den tysta majoriteten” ute i landet och inte av några tusen demonstranter / aktivister i Kiev respektive Teheran.

  Av intervjuer med ukrainska soldater, som strider för Zelenkij-klicken i östra landsdelarna har framgått att mpnga av dem är frpn Kiev, som ligger lika långt från fronten som Stockholm från Umeå. Har sett ett TV-inslag hur dessa ”demokratins försvarare” brutit sig in i ett hem i östra Ukraina och gripit en äldre man för inlägg på Facebook och saft till en äldre mannen, som bott mer än halva sitt liv i ett land som hette Sovjetunionen: ”Du säger att du ångrar de inläggen för att vi är här”.

  Den äldre mannen var dock inte gammal nog för att minnas Stalin-tiden, utan det han torde minnas torde vara Gorbatjov, glasnost och perestrojka samt visionerna om en demokratisk socialism. Delar inte AP i stort sett samma vision?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till brorsons kommentar 20/1-2023
   Jag anser inte att kriget i Ukraina kan reduceras till att handla om demokrati mot tyranni. Däremot är jag säker på att Zelenskij, idag, skulle vinna ett val i Ukraina – mot varje annan kandidat. Jag är även säker på att Putin, idag, skulle förlora ett val i Ryssland mot exempelvis en Aleksej Navalnyj varje som skulle förespråka fredsförhandlingar och ett återinförande av yttrande- och tryckfrihet i Ryssland.

   • Basic Rules

    Skojar du, Navalnyj är västprodukt som har stöd i vart fall för nått år sen på ett par procent. Fullständigt ovidkommande politiskt således!
    Kommunisterna är mycket större tex.
    Opinionsundersökningar ger Putin ett förtroende på på 80% +- 2 i löpande undersökningar.
    Du borde oroa dig för Europas ekonomiska och demokratiska överlevnad, i stället för fokusera på Ryssland.

 5. Bergis

  Vill berömma dig för din jäkligt bra insändare nyss i Folkbladet angående snöröjningen i Umeå. Du fångade verkligen in problemet på ett bra sätt.

 6. brorson

  Zelenskij är som omoget och girigt barn, som vill ha nya krigsleksaker. Nu vill han ha tysktillverkade stridsvagnar av samma typ som Sverige har. Kommer att tänka på Molov-Ribentroppakten 1939, En del i det avtalet var att Sovjetunionen skulle få tysktillverkade stridsvagnar. Väl ute på de sovjetiska övningsfälten, sköt man med sovjettillverkade pansarvapen mot de tyska stridsvagnarna, för att se vad de tålde. Precis som de sovjetiska generalerna hade misstänkt, visade det sig att det tyska pansaret stod emot de sovjetiska pansarskotten. I all hast skickades nya ordrar till den sovjetiska vapenindustrierna, att producera bättre grejer. Skulle inte något liknande kunna upprepas?

  Nej, jag tror inte att krigsleksakspojken skulle vinna ett fritt och demokratiskt val i hela Ukraina. Väljarna förstår nog att det är han, som har dragit på Ukraina den ryska invasionen. En parallell kan dras med den anti-amerikanska opinionen i Mellanöstern, som anklagade Saddam Hussien för att vara ”den lilla Satan”, som hade lockat dig ”den stora Satan” (USA): Det är de utländska vapen och inte något starkt motstånd i östra Ukraina, som har givit Zelenskij-klicken dess framgångar, Samt alla frivilliga från andra länder och från Kiev-regionen.,
  a
  Du skrev själv att man inte behöver gå i fällan ”min fiendes fiende är min vän”, Men det tror du att hela det ukrainska folket har gjort? Och du är bra naiv, om du tror att den högerextrema pajasen Navalny skulle kunna vinna ett val mot Putin. Det skulle kanske en yngre kopia av Putin kunna göra. Kanske Lavrov, om han inte är för gammal.

 7. brorson

  Jag tror inte att Lenin är något särskilt trovärdigt vittne om en gemensam nationell identitet i hela Ukraina. Ukrainska extremnationalister under 1800-talet försökte skapa en sådan identitet, bl.a. genom massmord på judar, vilket ledde till stora flyktingströmmar av judar västerut, bl.a. till Tyskland, vilket bidrog till ännu värre antisemitism där. Vi får inte heller glömma att den första sovjetrepubliken grundades i Ukraina, inte i Ryssland, varför Lenin kan ha haft en viss tacksamhetsskuld till de ukrainska kommunisterna. Lenin hoppades tydligen också på en kommunistisk seger i det finska inbördeskriget 1918,Ukraina är ett resultat av olika ryska erövringar under 1700-talet- samt av Molotov-Ribentroppakten 1939. Både polska och litauiska extremnationalister kan mycket väl vara ute efter de delar av Ukraina, som de anser sig ha historisk rätt till. Medan Turkiet än så länge verkar respektera fredsavtalnt från 1700-talet, som säger att Krimkhanatet (som förutom halvön Krim omfattar hela södra och östra Ukraina) ska tillhöra Ryssland ”under evig tid”. En gemensam ukrainsk nationell identitet, som rättfärdigar Kiev-regimens krig mot sitt eget folk sedan 2014, med 15.000 döda i Donbas redan före 24 februari 2022?Vill också påminna om USA:s provokation mot Ryssland 2005 genom landsättningen av amerikanska soldater på Krim-halvön.

 8. Jonsson

  Erdogan är den som verkligen tjänar på de olika demonstrationerna i Sverige. Nato ser just nu ut att bli snuvade på önskad utvidgning. Kanske även gå miste om Sverige som framtida slagfält och vapenlager. Hur det än är samarbetas det ju ändå sedan länge från svensk sida med Natoalliansen.
  Kurderna i Syrien är största förlorarna. Diktator Erdogan förlorar knappast stundande val. Sverige måste dra tillbaka sin ansökan med hänvisning till Erdogans spelade motstånd. Det går inte heller att samarbeta under så ojämlika, ensidigt krävande förhållanden. Dags att bryta avtalet med Turkiet; vad det nu består i?

 9. brorson

  Litauen har inte alltid varit ”en liten baltstat”. Tror att extremnationalister i Polen och Litauen anser att dessa länder har rättmätiga territoriella anspråk både i Ukraina och Belarus Men för att de länderna ska återå sin stormaktstatus räcker det inte att besegra ryssarna i Ukraina, Det behövs ett större krig.. Hökmark och Bildt verkar sugna på revansch för Sveriges nederlag vid Poltava 1709.

 10. brorson

  Såg igår kväll ett SVT-inslag, där en tidigare NATO-general kritiserade politikernas vapenfixering. Han tvivlade på att de utlovade vapnen var till för att förbättra Ukrainas förhandlingsposition, utan för att återerövra Krim och Donbas, vilket enligt hans mening är orealistiskt, och kanske att förinta Ryssland. Han varnade för kärnvapenkrig. Vad ska vi då säga om en svenske ÖB;ns råd till politikerna att upplåta svensk mark för amerikanska kärnvapen? Och vad ska vi säga om de gröna partiernas instämmande i krigshetsen? Helomvändning rån radikalpacifister till extrema militarister,,,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.