Socialtjänstens handläggning av umgängesbegränsningar ska utredas av en oberoende instans. Men beslutet kommer att motarbetas

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

NU på fredag kommer att jag att publicera ett nytt blogginlägg.
Det handlar om det skandalösa beslutet att vägra Arbetarpartiet att ta upp de frågor som måste ställas om kommunens ansvar för de hyresgäster som bor i krisdrabbade Heimstadens lägenheter – lägenheter som Umeå kommun sålt till Heimstaden. 

 

Ingress
På kommunfullmäktige den 25 september antogs en angelägen motion från Centerpartiet. Motionen innebär bland annat
att en oberoende utredning motsvarande JO:s utredning genomförs i Umeå kommun. Den oberoende utredningen ska ge svar på, respektive säkerställa, följande:
– ”om utredningarna säkerställer att barnets bästa tillgodoses, utredningarna är adekvata i förhållande till omständigheterna i dom enskilda fallen, utredningarna uppfyller formella krav.”

– ”att utgående från ovanstående granskning ska förslag tas fram om vad som bör göras för att förbättra framtida handläggning”.

Kommentar
Det som ska utredas är alltså hur socialtjänsten i Umeå kommun handlägger ärenden som handlar om umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn, i samband med att barn omhändertas för vård enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Denna lag innebär att barnet omhändertas för att antingen placeras i ett familjehem eller på en institution kallad ”hem för vård eller boende” (HVB).

Då barn omhändertas av socialtjänsten väcker detta ofta starka känslor – särskilt sedan det uppdagades att barnen ofta far illa på HVB-hemmen. Motionen är därför mycket angelägen.

 

Del ett
Varför en oberoende utredning? Den som skrivit motionen heter Anna-Karin Sjölander. I VK 25 september svarar hon, bland annat, på varför en oberoende utredning ska genomföras. Jag citerar Sjölanders svar:
”En oberoende utredning säger mycket mer och ger helt andra infallsvinklar än en intern [utredning/Jh]. De som jobbar inom socialtjänsten ska inte styra frågeställningarna eller vara de som drar slutsatser av det som kommer fram.”

Arbetarpartiet tillhörde de partier som både argumenterade, och röstade, för att denna motion skulle antas. Till vår stora glädje blev motionen också antagen av Umeå kommunfullmäktige.

 

Del två
En person som inte röstade för motionen var Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden (IFN), den nämnd vars verksamhet motionen riktar in sig på. Till skillnad från alla övriga socialdemokrater – som röstade för motionen – lade Lundgren ned sin röst. Detta som en tydlig protest både emot beslutet i fullmäktige och mot de inom sitt eget parti (S) som röstade för motionen.

Andreas Lundgren argumenterade även emot motionen. Detta agerande från Lundgrens sida – att han både argumenterade emot motionen och inte röstade för densamma – förvånade ingen. Lundgren har nämligen, under åratal, gjort sitt yttersta för att hindra oberoende granskningar av den socialtjänst som IFN ansvarar för. Lundgren vill inte att hans eget fögderi ska granskas av en instans som han inte kan kontrollera. Detta framgick även under debatten.

Det som var mer förvånande, och illavarslande, var att även flera andra socialdemokrater argumenterade emot motionens krav på en oberoende granskning, även om dessa i slutänden föll för partipiskan och röstade för motionen. Nämnas kan Tomas Wennström och Helena Smith. Båda har höga uppdrag inom Umeå kommun för (S).

 

Del tre
Kommer Hanna Lundin Jernberg att avgå? En person som också, med all kraft, har gått emot motionen är vice ordföranden i Individ- och familjenämnden (IFN) – Andreas Lundgrens parhäst – nämligen liberalen Hanna Lundin Jernberg (HLJ).

HLJ sade, i VK måndagen den 25 september, att hon upplever att ett bifall till motionen vore ett misstroendevotum mot hela nämnden (IFN). Och nu bifölls alltså motionen.

Jag, och andra med mig, undrar därför om Hanna Lundin Jernberg kommer att dra konsekvenserna av sitt uttalande i VK och avgå? Bifallet till motionen var ju, enligt hennes eget sätt att se saken, ett misstroendevotum mot bland annat henne själv.

Apropå att avgå:
HLJ håller, helt på egen hand, på med att bygga upp ett misstroendevotum riktat mot sig själv. Alla som läser lokalpressen och min blogg känner naturligtvis till HLJ:s uppmaning till socialtjänsterna i Sveriges 290 kommuner att utöva domstolstrots. Detta har kritiserats hårt av mig. Men HLJ:s uppmaning till domstolstrots var inte heller populärt bland jurister. Det vet alla som läste Folkbladet i lördags.

Apropå misstroendevotum: HLJ röstade NEJ till motionen då den behandlades i IFN. Trots detta röstade alla hennes partikamrater i kommunfullmäktige JA till samma motion, då den behandlades där, i måndags. Till och med hennes ersättare.

 

Del fyra
Farhågor inför framtiden. Socialdemokraterna förstod, inför omröstningen i fullmäktige, att de skulle lida ett voteringsnederlag om de yrkade avslag på motionen. Därför försökte de istället ”erövra” motionen – alltså göra den till sin egen. Detta genom att själva lägga till en extra att-sats rörande sekretess. Och denna att-sats fick socialdemokraterna igenom.

Men sekretess är självklar, när det handlar om att utreda umgängesbegränsningar mellan barn och föräldrar med hjälp av LVU.  Denna manöver handlade, endast, om prestige från Socialdemokraternas sida. Hoppas jag

Eller var det mer än så?

Det som väcker farhågor är följande:
a) att flera socialdemokrater argumenterade emot motionen,
b) att socialdemokraterna försökte – med hjälp av V och MP – ”erövra” motionen från Centerpartiet,
c) att Andreas Lundgren agerade som han gjorde – han både argumenterade emot motionen och lade ned sin röst.

Kommentar: Tillsammans ger detta upphov till farhågor inför framtiden.

 

Avslutning
Andreas Lundgren har tidigare gjort allt han kan för att förhindra oberoende granskningar. Och om det är något som jag är säker på är det följande: Lundgren kommer – med hjälp av Hanna Lundin Jernberg och vissa chefer inom socialtjänsten – att försöka förhindra en oberoende granskning. Detta även denna gång. Om Lundgren och kompani lyckas beror delvis på oss andra. Det är alltså en öppen fråga.

Det avgörande för granskningen är vem som får uppdraget att genomföra denna. Det krävs en oberoende instans som har sitt huvudkontor långt borta. Det är endast en oberoende instans som kan göra en oberoende granskning. Den instans som granskar får därför inte, på något som helst sätt, vara ekonomiskt beroende av uppdrag från Umeå kommun, av något av dess kommunala bolag eller av Region Västerbotten.

 

Till sist
Motionen är antagen men striden om en oberoende granskning har, enligt mina erfarenheter, endast börjat.
Ingen ska alltså tro att kampen är över – för och emot en oberoende granskning – bara för att motionen antogs av fullmäktige. Återigen: det är nu kampen börjar på allvar. Det handlar om kampen att förverkliga motionens bokstav och anda.

Motståndaren är välorganiserad.

Det handlar om tongivande politiker och om höga chefer inom socialtjänsten. De har makt och de kommer att använda denna makt för att obstruera = medvetet försvåra en verkligt oberoende utredning.

39 kommentarer

 1. Johan Eriksson

  AL:s agerande säger mer än tusen ord. Det är fruktansvärt att han sitter där han sitter. Han är maktfullkomlig och arrogant och utövar härskarteknik på alla som kommer i hans väg. Socialdemokraterna är ett totalt maktfullkomligt parti. Det enda som betyder något är makt. Det ligger i deras DNA. Deras ledarstruktur är hierarkisk och medlemmarna i partiet har typ förlorat kontakten med väljarna samtidigt som de blundar för verkligheten. Känslan är att förtroendevalda inom socialdemokratin ofta väljer att prioritera sig själv framför medborgarnas bästa.
  Å andra sidan är inte Hanna Lundin Jernberg speciellt mycket bättre och då är ju hon liberal. Men det är samma skrot och korn även där, makten framför allt. Men som sagt, ett misstroende har ju nu riktats mot nämnden så då kan väl dessa två (AL och HLJ) ta sitt pick och pack och avgå.

 2. Frank Pettersson

  Efter allt ifrågasättande av socialtjänsten vore det väl självklart för en ansvarig socialnämnds-politiker att stödja en oberoende utredning!? På så sätt kan ju misstankar om oegentligheter tvättas bort. Och bara på så sätt. (Det förutsätter ju förstås att det inte finns något att dölja)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Frank Petterssons kommentar 26/9-23
   Det förutsätter ju att det inte finns något att dölja – eller arbetsmetoder att förbättra. Exempelvis utbildning av anställda så att de kan göra mer rättssäkra utredningar.

 3. Skattebetalare

  Jag måste bara få kommentera HLJ senaste blogginlägg från idag (230926 )här eftersom hon inte publicerar mitt inlägg på hennes blogg.
  HLJ väljer nu alltså att publicera ”Dagens applåd ” där socialtjänsten får beröm av en förälder. Vad är då de anmärkningsvärda i detta?!
  Joo att insändaren är från december 2022!!!!! (Hon har missat att ta bort datumet.)

  Men hallå hur desperat börjar inte HJL bli?!
  Gräva fram ett gammalt inlägg och framställa det som det vore i nutid?!

  Vad säger du om det Jan Hägglund?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Skattebetalare 26/9-23
   Jag säger att hon, liksom Andreas Lundgren, börjar bli verkligt pressade. Och HLJ är uppenbarligen så pressad att hon känner sig tvingad att gräv upp veckans applåd från december 2022. Desperation leder ofta till misstag – som att ta bort datum.
   Det är möjligt att HLJ nu börjar bli desperat. Skälet skulle kunna vara följande: Hon röstade NEJ till C-motionen i IFN, men ALLA hennes fyra partikamrater röstade JA till samma motion på mötet med Umeå kommunfullmäktige, i måndags! Själv var HLJ borta från fullmäktige och hade en ersättare. Även ersättaren röstade JA till den motion som HLJ röstat NEJ till!

 4. Messerschmitt

  Nu argumenterar också Västerbottens Folkblad, på ledarplats, emot en oberoende granskning av Socialtjänsten. De beklagar att S och M stödde förslaget. Nästan ofattbart att så många politiska krafter verkar för att förhindra en granskning. Man börjar fundera på vad som är så känsligt att det inte tål granskning?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar till Messerschmitt 26/9-23
   Det var som själva fan. Jag skrev tydligt i dagens blogginlägg att det fanns politiker och chefer som skulle obstruera. Nu försöker Andreas Lundgren mobilisera sina kontakter inom den mediala världen.
   Vi måste noga kontrollera att Anne Pettersson får FORTSÄTTA med sina granskningar av socialtjänsten.

 5. Peter

  Jag vet från säker källa att Anne Petersson på VF inte längre ska fortsätta med sina granskningar. Hon säger själv att hon fått ” en annan roll ” i VF.

 6. Medborgare/Pappa i Umeå

  Hej Janne.
  Tack för att du/Arbetarpartiet skriver den Faktabaserade Sanningen om Umeå Kommuns Individ och familjenämnd.
  Jag är Pappan som media skrivit om, Pappan som har utsatts för ett ”Korståg”.

  Jag är tacksam för alla som har hört av sig till mig, och har stöttat mig, när ordf för Umeå Kommuns Individ och familjenämnd Andreas Lundgrens Och vice ordförande Hanna Lundin Jernbergs Jätteskandal har kommit ut i allmänhetens ljus. Nu när Sanningen har kommit .

  De 2, Andreas Lundgren (S) och Hanna Lundin Jernberg (L) har hållit de inblandade cheferna på Umeå Kommuns Socialtjänst om ryggen, och vice versa.

  Det är Många barn som har vägrats/motarbetats få hjälp/Rätt hjälp av Umeå Kommuns Socialtjänst inblandade chefer!
  Det är många drabbade barns föräldrar som har blivit utsatta för fruktansvärda kränkningar/härskarteknik/negativa särbehandlingar och även Hot !

  De 2 , Hanna Lundin Jernberg (L) Och Andreas Lundgren (S) är de 2 ytterst ansvariga för denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommuns Socialtjänst, och därigenom de Ytterst ansvariga för denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommuns Socialtjänst.

  Jag hoppas att Socialdemokraterna Och Liberalerna byter ut dessa 2 politiker Omgående!, denna fruktansvärda Jätteskandal på Umeå Kommuns individ och familjenämnd/Umeå Kommuns Socialtjänst får bara inte fortsätta längre!!

  Tack Jan Hägglund, Davis Kaza och Arbetarpartiet

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från Medborgare/Pappa i Umeå den 26/9-23
   A. Tack.
   B. I mitt senaste blogginlägg skrev jag om fyra saker:
   1. om innehållet i Sjölanders angelägna motion om en oberoende utredning rörande socialtjänsten,
   2. om spelet i fullmäktige i samband med att motionen antogs,
   3. om vilka politiker som var emot motionen och hur dessa agerar – och underminerar sig själva,
   4. om varför jag tror att beslutet om en oberoende utredning kommer att motarbetas med full kraft.
   C. Jag ber alla som skriver kommenterar att, huvudsakligen, kommentera mitt blogginlägg och inte huvudsakligen skriva om andra saker.

 7. Tomas

  AL:s och HLJ:s uppenbara rädsla för en oberoende granskning, som delvis inte verkar deras av deras partikamrater, gör en oberoende granskning desto mer angelägen.

  Deras beteende skriker att de är rädda för vad en oberoende granskning kan innebära för deras karriärer.

  Något är ruttet i kungariket IFN Umeå kommun, annars hade de sagt något i stil med ”Det finns inget att dölja och vi välkomnar en oberoende granskning så att vi äntligen får skingra alla misstankar om att det inte står rätt till”.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Tomas kommentar den 26/9-23
   Jag lånar dina ord: ”Det finns inget att dölja och vi välkomnar en oberoende granskning så att vi äntligen får skingra alla misstankar om att det inte står rätt till”.

   • Johan

    Hej,

    Intressant läsning men man bör fundera på om detta är något unikt för Umeå, vilket det givetvis inte är. Då får man eventuellt ta sig en större funderare vilka krafter som kan förmå dessa anställda att regelmässigt bryta mot lagar och att rättsväsendet inte gör sitt jobb.

    Men kommentaren i citatet förutsättter att misstankar skingras och föregår därmed granskningens slutsats. De kan ju förstärkas, bekräftas, leda till fler frågor mm.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på Johans kommentar 26/9-23
     Du har helt rätt – en granskning kan både leda till att misstankarna skingras och förstärks. Citatet syftar, som jag ser det, till att pressa de politiker som påstår att allt är bra till bevisa detta genom att ge upp sitt motstånd mot en oberoende granskning.

    • Jessica

     ”Då får man eventuellt ta sig en större funderare vilka krafter som kan förmå dessa anställda att regelmässigt bryta mot lagar och att rättsväsendet inte gör sitt jobb.”

     Precis så!

     Min fundering är.. varför har inte Sverige ställts inför rätta ang brott mot mänskligheten då angreppen sker omfattande å systematiskt mot civila.

     Dom vill inte granskas av obehörig, det kampanjas för att motverka denna desinformation å konspirationsteorier om socialtjänsten å LVU-kampanjen, som inte är desinformation eller konspirationsteorier. Det är konstiga handlingar mot befolkningen när det i Regeringsformen skrivs att all offentlig makt utgår från folket å den offentliga makten utövas under lagarna.

     Denna behandling som görs går inte ens hand i hand med grundlagen.

 8. Nathalie

  Alla diktaturer är beroende av en laglös myndighet som förföljer, slår sönder och ”mördar”människor. Adolf Hitler hade Gestapo, i Östtyskland STASI, Rumäniens diktator Nicolae Ceausesco hade Securitate.
  Sverige har Socialtjänsten.
  (Källa Lex Noxa).
  Hittade detta och tycker att det ligger nåt i det. Även om Socialtjänsten inte bokstavligen mördar människor mer indirekt genom att människor som drabbas av trauma kan välja att avsluta sitt liv. Det är tragiskt att Andreas Lundgren, Hanna Lundin Jernberg och cheferna på Socialtjänsten med sitt diktatoriska ledarskap bidrar till livslånga trauman och psykisk ohälsa hos barn och föräldrar men det struntar dom i. Makten framför allt gäller för dom. Är de psykopatiska och empatilösa allihop? De pratar om rättssäkerhet, sekretess för klienter och barnens bästa. Rättssäkerheten gäller bara om dom ska granskas och inte om klienter och barn ska granskas. Sekretessen är till skydd för Socialtjänsten i första hand, de kan göra vilka lagbrott som helst bakom sekretessen. Barnens bästa verkar vara att placeras på outredda familjehem, HVB eller SIS där risken är stor att barn far mycket illa. Det måste till en oberoende granskning av denna myndighet som har makten att krossa människor. Vi måste se till att diktatorn inte kontrollerar granskningen. För barnens skull.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Nathalies kommentar 26/9-23
   Din beteckning av vissa umebor som ”diktator” är att gå för långt – men det vet du säkert.
   Sedan detta är sagt har jag, bara sedan jag publicerade blogginlägget idag, fått en rad indikationer på att den falang inom socialdemokratin som leds av Andreas Lundgren har börjat mobilisera sina styrkor i syfte att förhindra den oberoende granskning som kommunfullmäktige beslutade om igår.
   Till dessa styrkor hör bland annat Folkbladets ledarskribent. Det är bara att läsa hennes konstiga Ledare i dagens Folkblad.
   Det går dessutom rykten om att den journalist på Folkbladet som gjort ett så bra grävande jobb, på sista tiden, om barnens bästa i relation till socialtjänsten, kommer att förhindras att från gräva vidare! Skulle ryktet vara sant är det både tragiskt – och verkligt skrämmande.
   Vi som vill se en oberoende granskning av den del av socialtjänstens arbete som handlar om umgängesbegränsningar enligt LVU måste vara beredda på att TA STRID för att fullmäktiges beslut ska förverkligas. För, som jag skrev i mitt senaste blogginlägg, motionens syfte kommer verkligen att motarbetas.

   • Nathalie

    Jag tycker det är fruktansvärt hur människor i en så kallad demokrati kan bli behandlade så rättslöst. Hur kan detta få fortgå, hur kan till och med regeringen prata om desinformation? Jag tycker det är bra att det finns vilja att granska socialtjänsten i Umeå och jag hoppas det blir av och att det sprids till resten av landet. Är det någon som vill ha en ny vanvårdsutredning? Vore inte det pinsamt? Men det är dit vi kommer om inget görs. Jag kommer i nästa val rösta på ett parti som prioriterar en granskning och förändring av Socialtjänsten. För nu är det nog med att söndra och härska.

 9. Peter

  Har grävt ner i VF och den mycket kompetente journalisten Anne Pettersson. Hon har inte fått ” munkavle” hon skulle aldrig fortsätta jobba på VF under de förutsättningarna. Anne är rakryggad och orädd så vi ska nog alla tro att ryktena inte stämmer.

  Till VFs högsta chefer;
  En journalist som Anne ska ni vara synnerligen rädd om för hennes orädda journalistik kan lätt ta henne vidare till större redaktioner och nationell nivå.

 10. Angelica

  Hej, jag tänker på en tidigare artikel som VF skrev i våras ”söndra och härska” I den artikeln vittnar en socialsekreterare om att minst 3 gånger hade tvingats placera barn trots att hon under utredningstiden kommit fram till att det var en för kraftfull insats…Antingen placering eller familjebehandling….-För det blir drastiskt att placera för att vi inte har annat att gå in med.

  Hur går det till när man väljer att behålla barn som inte borde borde behållas? Först ska det granskas av nämnden som Andras Lundgren är ordförande för, som består av enbart fritidspolitiker som “granska ärendena”. Sedan gå vidare till Förvaltningsrätten som ska besluta om barnet behöver fortsatt vård i fosterhem.

  Till en början bedömer jag att barnen måste ha blivit tagna med 6 § LVU (akutomhändertagande), och sen gör en utredning och det visade sig att det var för kraftiga tillvägagångsätt. Men hon får order från chefen att de ska fortsätta vara LVU. Vilket innebär att socialhandläggaren måste vinna i FR, vilket betyder att den utredningen består av massa lögner och överdrifter om föräldrarna, tendentiösa beskrivningar. För att få förvaltningsrätten att se det vårdbehov barnet har och att föräldrarna är icke-utvecklingsbara. För sen tar placeringsgruppen över och de går bara på FR dom. Undra om de här föräldrarna över huvud taget får träffa sina barn och om de får i så fall hur ofta och under vilka former?

  • Bibbi

   Får HLJ bestämma ska föräldrarna inte alls få träffa sina barn och barn ska inte få träffa sina föräldrar oavsett vad någon annan anser, inte ens domstolen får säga sitt. Se HLJ blogginlägg om att alla socialtjänster borde börja arbeta med samma metod, domstolstrots. Det kommer i samband med att det finns grupper som säger att socialtjänsten kidnappar barn och motståndet svarar med desinformation men vägrar låta sig utredas. Domstolstrots kan vara att olovligen undanhålla ett barn, tycker jag.

 11. En tacksam person

  Tack, för att Arbetarpartiet gav bifall till motionen hel hjärtat till skilnad från vissa!
  Jätte bra debatterat av David Kaza och Patrik Bräntberg i komunfullmäktige i måndags.

 12. Insatt

  Jag kan lugna Jan och alla bloggläsare att Ann Pettersson fortsätter sina granskningar och att ledaren i VF är fristående från redaktionen.

  Däremot borde vi alla oroa oss för AL som enligt säker källa är mycket lättretlig och stressad samtidigt som han börjat kontakta ” nyckelpersoner ” med möjlighet att påverka/avstyra en FRI EXTERN
  granskning.

  Jag kommer kolla upp lite rykten jag hört om vad AL nu gör och får jag detta bekräftat skriver jag om det.

 13. Jan Sjöström

  Hej!

  Reflektioner ur en verklighet som helt förlorat fotfästet,
  genererar nu kamp till skydd för de oegentligheter som
  riskerar att dra med sig stor negativ påverkan – inte
  minst för partiet (S)

  Andreas (S) har medvetet agerat fel och måste fortsätta
  i den anda ”fel över tid” alltid skapar. Han kämpar för sin
  upplevda rätt – till en livslång plats vid grytan – ihop och
  tillsammans med alla som nu ser den egna nyttan flyta
  upp till ytan och därigenom ifrågasättas.

  Bra så – vi förstår att partisten Andreas possition kommer
  ur (S) taskspelets alla förutsättningar.

  Än viktigare blir kampen mot den korruption som nu öppet
  framträder. D v s vi ytterst beslutande behöver vakna, det
  är på allas vårt mandat detta fruktansvärda tillåts!

  Pressen måste till varje pris hållas uppe. Kampen för den
  upprättelse de utsatta kräver, är bara i sin linda.

 14. Jessica

  Stora delar av Sverige är korrupt, det är lika i min kommun med. Även poliser med verkar vara det. Det har gjorts många lagöverträdelser i vårat ärende. Men likt förbannat lade polisen ner å jag fick ingen chans att lämna in material, ”ni har inte blivit utsatta för brott som du påstår”, berättade konstapeln igår när jag ringde och frågade vart jag skulle skicka det jag kan bevisa. Dom 2 anmälningarna var bara drygt en vecka gamla.

 15. Upprörd!

  Ja, motarbetet är i fullgång!
  HLJ skriver på sin blogg att Linda Westerlind skriver tänkvärda ord i sin ledarkommentar angående det som hände i kommunfullmäktige i måndags som ”förhoppningsvis manar till eftertanke” enlgt HLJ.
  Hon har även en synpunkt till Lindas text ”jag har är att det låter i hennes text som att jag riktar en känga mot Moderaterna och Kristdemokraterna i mitt blogginlägg. Det stämmer inte utan det parti som jag skrev att jag riktade en känga till var Centerpartiet. Det jag sedan menade om att ta politiska poänger var i en VK-artikel där jag syftade på alla partier som yrkade bifall motionen på kommunstyrelsens sammanträde som skedde två veckor innan fullmäktige. Styrande Socialdemokraterna ska också ha en stor del av kritiken.”
  HJL har citerat Linda Westerlind text och skriver där efter.
  ”Ja, till vilken nytta det här blir får vi se. Jag kommer att följa utvecklingen mycket noga. Särskilt hur kommunfullmäktiges beslut kan komma att skapa svallvågor ut i socialtjänsten i hela Sverige. Vem vet vad för motreaktion det kan bli. Kanske fullmäktige får en smäll på fingrarna.”

  Så vad säger du om detta inlägg?

  Tror du att kommunfullmäktige kommer att få en smäll på fingrarna?

 16. Lisa.S

  När ett barn vårdas enligt LVU är det IFN som beslutar om hur vården ska ordnas och var barnet ska vara under vårdtiden. Under vårdtiden ska barnets behov av umgänge med sina föräldrar eller vårdnadshavare tillgodoses så långt som möjligt (14 § LVU). IFN har också rätt att besluta om umgängesbegränsning gentemot vårdnadshavare och/eller förälder, förutsatt att barnets vård kräver det. Däremot gäller inte bestämmelsen för nära anhöriga som mor- och farföräldrar och syskon och andra för barnet viktiga personer.

  Ett beslut om att begränsa umgänget kan tex beropå att föräldrarna motverkar eller försvårar barnets viktiga vård. Eller att föräldrarnas missbruk eller psykiska ohälsa kräver vissa arrangemang kring umgänget.

  När ett beslut om umgängesbegränsning blivit fastställt, efter prövning i förvaltningsdomstol. Så måste nämnden var tredje månad, vid minst ett tillfälle överväga om beslutet fortfarande behövs. Genom att diskutera och överväga vården av barnet. De är socialförvaltningen som redogör för nämnden hur vården har bedrivits och hur barnets och föräldrarnas personliga förhållanden utvecklar sig. ”Nämnden ska alltså inte fatta ett formellt beslut att ompröva och undanröja det tidigare beslutet om umgängesbegränsning.”

  I majoriteten av fallen beslutat IFN att socialförvaltningens anmälan kan läggas till handlingarna utan vidare åtgärder.
  Men om något framstår som oklart eller komplicerat, kan nämnden begära av förvaltningen att umgängets utformning ska utredas närmare. Vilket innebär att socialförvaltningen inleder en utredning för att återkomma med ett förslag till ett nytt beslut.

  Om IFN av någon orsak inte har övervägt frågan inom tre månader har socialförvaltningen gjort ett fel i sin handläggning. Antingen har förvaltningen brustit i sina rutiner eller så har en enskild tjänsteman missat en bevakning. Ett sådant handläggningsfel kan få som konsekvens, om det anmäls, att nämnden får utstå allvarlig kritik från tillsynsmyndigheten och JO. Felet kan också påverka utfallet av tjänstemannens lönesamtal.

  De skulle vara intressat att veta om de kommer bli konsekvenser för de ansvariga och i så fall vilka? Om granskningen som pågår eller den som kommer att genomföras, ifall visar sig att de finns brister?

  Sen hur lång tid tror du att de kommer att ta innan den externa utredningen påbörjas?

  Detta var en jätte bra motion och jag är så glad att den godkändes!

 17. Mitt barn hade LVU

  Enligt VK artikel menar Arvid Lindberg (MP) å sin sida att JO redan har gjort en utredning och att man kan utgå från att samma problem finns också i Umeå.
  – Då är det mycket bättre att vi jobbar med att åtgärda de problemen i stället för att tillsätta en utredning.

  För att jobba och åtgärda problemen som finns inom socialtjänsten i Umeå för att bli Sveriges bästa socialtjänst, då krävs det mer än att låta socialtjänsten granska sig själv och att de ska få lugn och ro för att jobba med att åtgärda problemen!
  För som Arvid säger att är vi kan utgå från att Umeå har samma problem som framkommer i JO granskning, då kan vi också utgå ifrån att de gäller all kritik som riktas mot nämder, socialtjänster och samhällsvården. År efter år rapporteras kritik mot dessa, ändå tillkommer och återkommer allvarlig kritik, så när vi låtit dem jobba år efter år som de alltid har gjort och velat så är det uppenbart inte tillräkligt!

  Exempelvis I sin rapport som presenterades i februari 2020 skrev IVO följande:
  Att det fanns brister i 67 % av ärendena,
  Att flera av bristerna var återkommande och kända sedan tidigare,
  Att bristerna innebär att barn och unga riskerar att inte få sina behov av skydd, stöd och hjälp tillgodosedda,
  Att bristerna kan leda till att barn skadas eller till och med avlider.
  IVOs årsrapport som presenterades i mars 2022 kunde myndigheten slå fast att allvarliga brister inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kvarstår. Även att klagomål från allmänheten avseende tvångs- och begränsningsåtgärder fortsätter att öka.
  I SBU rapporten år 2022 ”Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten”. I den framkommer det när det gäller samspel mellan förälder och barn så finns inte några bedömningsmetoder i de inkluderade systematiska översikterna som bedömdes som särskilt relevanta för den svenska socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

  Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är rapporterna från IVO, JO och SBU särskilt alarmerande och de borde alla ansvariga förstå att det är en katastrof för samhällets utsatta barn och deras föräldrar.
  Komunfullmäktige (KF) är inte en tillsynsmyndighet som Mehrana Bassami (S) påpekade i KF talarstol utan de är IVO men KF har ett ansvar precis som den nämd hon sitter i och de är på tiden att alla tar sitt ansvar!
  För att lösa problemet måste ansvariga politiker och domstolar i Sverige måste agerar kraftfullt och ser till att socialtjänstens underlag granskas kritiskt. Istället för att tex uppmuntra till domstolstrots, som du tidigare skrivit om.
  Detta gäller speciellt Umeå vill ha Sveriges bästa socialtjänst.

  För frågan alla bör ställa sig är hur kommer det sig att trots att enligt IVO är socialtjänstens utredningarna bristfälliga och rättsosäkra i ca 60 % av fallen ändå går domstolarna på socialtjänstens linje i ca 97 % av LVU-målen?

  För om socialtjänstens utredningar, vilka fungerar som underlag i domstolen, riskerar att vara rättsosäkra gäller det så klart även för domen, eftersom en dom är inte bättre än de aldrig är bättre än dess underlag = utredning som presenteras i domstolen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Mitt barn hade LVU 2/10-23
   Du sammanfattar det hela bra i meningen: ”… en dom är inte bättre … än dess underlag …”.

  • Nathalie

   Du formulerade det bra, det är på tiden att alla tar sitt ansvar. Det här håller inte längre, då fler och fler familjer drabbas i och med de ökande antalet orosanmälningar. Placeringarna av barn kostar dessutom enorma summor och vi vet att barn ofta far illa under placering. Det borde satsas mer på omfattade stöd i hemmet för att minska placeringar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.