Etikett: budgeten

Varför är budgethandlingarna hemliga?

Av , , Bli först att kommentera 12

En demokratiskt sett ohållbar situation har uppstått. De senaste veckorna har präglats av en omfattande debatt i lokala medier kring diverse besparingsförslag rörande åren 2014-2015. Samtidigt kan inte alla delta i debatten på lika villkor. Detta eftersom att varken den absoluta majoriteten av kommunfullmäktiges ledamöter, eller umeborna, har tillgång till de förslag och den information som är utgångspunkt för debatten – dvs det icke offentliga underlag till budgeten som presenterats för budgetberedningen.

Detta gör att debatten, och möjligheten att delta i densamma, koncentreras till några få kommunalråd och företrädare som sitter i budgetberedningen samt till tidningen VK, som på något sätt fått tag på handlingarna.

Ett absurt exempel på detta är att fritidsnämndens ordförande, till VK (5 juni), inte vill besvara frågor om fritidsverksamheternas framtid med hänvisning till att han inte läst de handlingar som VK baserar sina frågor på. Media vet alltså mer om fritidsverksamheternas framtid än nämndsordföranden.

Andra exempel på den förvirrade situationen är att underlaget till budgetberedningen, som ju ska vara sekretessbelagt, citeras av kommunalråd från både höger och vänster när de behöver argument i debatten. I VK (8 juni) hänvisar kvartetten Ågren (m), Westerberg (fp), Larsson (C) och Kerr (kd) till skrivningar i budgetunderlaget om att nytillkomna statsbidrag bör användas 2015 – inte 2014. I VF (28 maj) avslöjar Tamara Spiric (v) att underlaget till budgeten innehåller ”130 miljoner som är önskemål från verksamheterna”.

Vi har alltså en politisk debatt, om en av de viktigaste framtidsfrågorna någonsin för Umeå kommun, där bara några få har tillgång till den information som är själva utgångspunkten för debatten. Delar av detta informationsövertag används sedan som argument i debatten. Ingen utomstående kan kontrollera om de använda argumenten är korrekta eller ej. De partier, medier och umebor, som inte har grundinformationen, kan inte delta i debatten på lika villkor.

Enligt de signaler vi fått hittills kommer underlaget för budgeten att offentliggöras först någon gång till hösten. Detta innebär att den odemokratiska situationen, där några få har ett orimligt informationsövertag i den offentliga debatten, kan komma att fortlöpa i uppåt fem månader. 

Arbetarpartiets slutsats är att tjänstemannaunderlaget för budgeten måste offentliggöras snarast. Detta för att alla umebor, medier och partier ska kunna delta i debatten om Umeå kommuns ekonomiska läge. Allt annat vore en demokratisk skandal.

Om Vänsterpartister och Socialdemokrater i kommunledningen vägrar lämna ut materialet borde någon annan ställa upp och läcka underlaget till umeåborna. Personerna i budgetberedningen – eller VK – borde ta ansvaret och publicera den information som hittills varit hemlig. Demokratin i Umeå behöver sin egen Bradley Manning. Eller vad sägs om ett "VK-leaks". 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,