Psykisk ohälsa

Skriver en blogg i språnget. Ska snart åka mot Skellefteå. Samåker med Lena, sen bussen hem på onsdag. På tisdag ska jag träffa ett stort fackförbund för att diskutera föreläsningar i ämnet psykisk ohälsa. Hem med onsdagsbussen, Bokpratarna på torsdag, hembesök från kommunal LSS-handläggare, lördag Pilgatans julmarknad och signera böcker.

  • FN:s Världshälsoorganisation WHO säger att psykisk ohälsa är en av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i
  • Socialstyrelsen beräknar att mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa. I denna grupp beräknas 10–15 procent behöva psykiatrisk behandling.
  • Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och psykisk störning till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv. Alltfler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär.

stress-543658_960_720

Psykiska besvär
Det handlar om olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, stress, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Svårt att hantera vardagen. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas, och är oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

Psykisk sjukdom
Psykisk sjukdom är tillstånd där flera symtom uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom avgränsas idag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem.

dollars-3502286_960_720

Orsaker till psykisk ohälsa
Det finns många orsaker till att man drabbas av psykiska problem. Människor är olika sårbara för påfrestningar och även ärftliga faktorer spelar in. Kriser av olika slag, separation, ekonomisk stress och kroppslig sjukdom kan leda till psykiska besvär.

Signaler på psykisk ohälsa
Tidiga signaler, som ständig övertid, mindre engagemang, sömnbesvär, sjukfrånvaro. Sena signaler, som osakliga klagomål, trakasserier av arbetskamrater, dåligt arbetsresultat, samarbetssvårigheter.

Vanliga kroppssymtom vid stressreaktion och utmattning, som värk, hjärtklappning, mag-/tarmbesvär, yrsel.

Vanliga känslomässiga/kognitiva symptom vid stressreaktion och utmattning, är trötthet, nedstämdhet, irritabilitet, sämre minne, sämre koncentration.

overcoming-1697546_960_720

Självmord
Det är talande att jämföra samhällets hantering av de 1500 självmorden i Sverige per år, med de 300 som dör i trafikolyckor. Det sker ett genomfört självmord var sjätte timme.

DESSUTOM ….

Dör i förtid
Socialstyrelsens siffror visar att personer med kroniska psykiska sjukdomar får sämre vård och oftare dör i sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Deras liv förkortas mellan 15–20 år.

Det betyder att män med en psykisk sjukdom har en medellivslängd på samma nivå som männen på Haiti, och kvinnorna är i nivå med Nepal.

 

© Kent Lundholm 2019-12-08

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.