5000 i böter för Hutchings

Alex Hutchings döms till böter för sin diving-utvisning mot Vita Hästen. Det fastställde disciplinnämnden idag.

Det är mycket ovanligt att en diving blir ett bestraffningsärendet, men förbundet kom med riktlinjer på att det skulle bli hårdare med detta inför säsongen.

Jag säger inte så mycket om det hela. Det viktiga för Björklöven var att han inte blev avstängd.

Så här ser domaren ut i helhet.

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn:                                  Alex Hutchings

Förening:                             IF Björklöven

Adress:                                TEGSVÄGEN 20, 90433 UMEÅ

Matchdatum:                        2015-12-26

Mellan:                                HC Vita Hästen – IF Björklöven, HockeyAllsvenskan

Domare/Anmälare                Patric Bjälkander

Böter                                   5 000:- betalas senast 2016-01-29,

BESLUT

Efter match mellan HC Vita Hästen och IF Björklöven, HockeyAllsvenskan, den 26 december 2015, åläggs Alex Hutchings, IF Björklöven följande straff för diving.

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Alex Hutchings samt en filmsekvens från händelsen.

Domaren har i anmälan angett att Alex Hutchings fick en lätt kontakt i sidan varefter han förstärkte situationen och föll framlänges. Alex Hutchings har uppgett att han var trött och frustrerad efter ett långt byte och att han föll relativt lätt. Det var dock, enligt Hutchings, inte meningen att förstärka situationen.

Disciplinnämnden konstaterar att domaren haft god överblick över situationen och att filmsekvensen dessutom styrker uppgifterna i anmälan. Disciplinnämnden anser därför att Alex Hutchings förstärkt situationen på ett sådant sätt att han gjort sig skyldig till diving av sådan art att den bör föranleda ytterligare påföljd. Påföljden bör bestämmas till ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 138.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 11473 STOCKHOLM. Klagoskriften skall ha inkommit till RIN inom två (2) veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.