Hjälp till att rädda Hörnån.

Av , , Bli först att kommentera 8

Lägger ut en länk som handlar om Hörnån och det fiske som finns.

Hörnån är ett av de strömmande vattendragen i Nordmalings kommun, mindre än Öreälven och Lögdeälven.

Hörnån rinner i hela sitt lopp i skogslandet. Den är totalt ca 65 km lång, total fallhöjd uppgår till ca 175 m och medelbredden ca 15 m. Nederbördsområdet ligger inom skogslandet och det finns några större sjöar i vattensystemet. Vattenföringen karakteriseras av en hög flödestopp på våren följd av låg sommarvattenföring. Nederbörd får stor inverkan på vattenföringen, men då ån är låg på sommaren medför oftast lite regn ett bättre fiske.

Visst vore det tragiskt om detta vatten blev förgiftat av torvbrytning?

En orsak till att Hörnån blir ett allt mer attraktivt fiskevatten är det omfattande biotopvårdsarbetet som är gjort. Nedan följer två bilder på en åtgärdad sträcka.

Kv-f EKv-f F2

Visst ska vi stoppa den hotande torvbrytningen? Själva brytningen ligger inte i anslutning till Hörnån, men däremot så rinner lillarmsjöbäcken rakt igenom torvbrytningsområdet. Lillarmsjöbäcken ansluter till Hörnån i åns översta område, och ån har till tillflöde bara några kilometer uppströms. Men lillarmsjöbäcken fortsätter slingra sig genom torvområdet och byn Vitvattnet för att börja sin resa i Lillarmsjön, som är en del av ett stort sjösystem. Om dammen i Lillarmsjö ersätts med stor sten och grus och därmed skapar en fiskevandringsmöjlighet, då kan detta sjösystem inom några år innehålla öringar på upp mot 10 kilo.

Tillägg: Jag glömde bort den tredje tilltänkta torvtäkten när jag plitade ihop denna text. Den tredje myren Holmmyran kommer att få sitt avrinningsvatten direkt ut i Hörnån enligt Neovas riktningar.

Holmmyran.

Holmmyran är den undre av de två inritade torvområderna på kartbilden nedan.

Hörnån-bäcken

DU kan göra skillnad. Dels genom att skriva på namnlistan som protesterar mot torvbrytningen. Här är listan.

Är du fiskeintresserad? Då kan genom ditt intresse påverka. Ring eller mejla Nordmalings kommun (Tel: 0930-140 00 [email protected]) och ställ frågor kring fisket i Hörnån och meddela ditt intresse för att komma på semester och spendera din semesterpeng i kommunen. Finns inget språk som får lyssnande öron så som pengar.

Om Nordmalings kommun börjar räkna på vilka pengar de kan gå miste om när torvbrytningen påbörjas, då anstränger de sig nog ännu mer.

Här länkar jag till Hörnåns FVO, där kan ni söka information och ta kontakt med ledande personer i FVO. Uppmuntran från Fiskesverige ger en extra push.

Nu kommer nog Nordmaling följa Bjurholms kommuns ställningstagande och överklaga detta torvbrytningsbeslut, men lite påtryckningar från besökspengar hjälper ju till.

hornan_map

Välkommen till Västerbotten och njut av våra fiskevatten.

Bli först att kommentera

Lillarmsjöbor,, Vitvattnet behöver er..

Av , , Bli först att kommentera 3

Till alla Lillarmsjöbor och alla andra som har del i Lillarmsjön, nu kan ni med en liten insats göra stor nytta.

Som ni alla vet så kämpar vi i Vitvattnet, och även Brännland med näbbar och klor mot den planerade torvbrytningen. Det ramlar in överklaganden till Regeringsrätten, från byn, från miljöorganisationer och från kommunen.

Ett av argumenten för att det inte ska bli någon torvbrytning är det återställningsarbete som Länsstyrelsen gjort i Hörnån och Lillarmsjöbäcken. Detta arbete har gjort att dessa vatten nu klassas som nationellt värdefulla.

Men det finns en nivå kvar, nämligen själva sjösystemet med Lillarmsjön som första sjö som möter bäcken. Tyvärr så tar de uppvandrande fiskarna vandring slut 10 meter från sjön. Och det är här ni, alla ni med bestämmanderätt över sjön kan göra stor skillnad.

 

Lillarmsjö-utlopp

 

Om Länsstyrelsen får riva nuvarande damm och bygga en mer normal fiskeväg in i sjön,, då har ni varit med och skapat ett enormt fint och värdefullt vattensystem.

Ett system där öring från havet kan vandra upp i bäcken, leka, och den nykläckta småöringen får då en möjlighet att gå upp i sjön. Där växer den på sig innan den vandrar ut i havet och kommer tillbaka några år senare som riktigt stora öringar.

Inom 5-6 år är öringar på 10 kg ingen omöjlighet i sjösystemet.

 

öring

 

 

Men, det hänger på er kring sjön att detta kommer till stånd. Om det blir möjligt att riva dammen och skapa fiskeväg upp i sjön, då blir det ännu svårare för Neova att få klartecken för torvbrytningen.

Det finns många goda exempel på där dammar är rivna och ersatta med fiskevägar och faunapassager. Ta kontakt med Länsstyrelsen och begär mer information om hur en ombyggnad skulle se ut, och hur sjön påverkas.

Det finns en namnlista  där man kan protestera mot torvbrytningen, skriv på och stöd oss i kampen.

Bli först att kommentera