Det du inte ser i media.

Av , , 1 kommentar 2

Gruvnäringens rovdrift på vår norrländska natur uppmärksammas nu runt om i världen.

Att den i det närmaste är obefintlig i svensk media visar vart sympatierna finns.

Här en länk till en artikel från USA.

 

Den är på engelska, men via Google translate kan man få den översatt till begriplig svenska.

1 kommentar

Den nya tidens Baggböleri..

Av , , Bli först att kommentera 1

Baggböleri

Den klassiska benämningen på hur skogsbolagen först köpte 50-åriga avverkningsrätter för att sedan övergå till att köpa upp hela hemman.

Att det just blev den lilla byn utanför Umeå med sitt sågverk som kom att ge namn åt detta bedrägliga beteende har en något äldre händelse. Sågverket anklagades i mitten av 1800-talet för att olovligen avverka statlig skog. De fälldes dock aldrig i rätten, men en hel del andra bolag fälldes. Men begreppet Baggböleri var myntat och det följde mest troligt med som benämning på de skogsuppköp som senare blev en norrländsk plåga.

Det här har man fått höras återberättat från äldre personer i olika varianter. Till exempel så har släktingar och äldre berättat om hur de skickade ut sin pappa eller morfar eller vem som ägde skogen ut på uppdrag när ryktet gick om att en bolagsrepresentant vandrade in i byn med en väska innehållande kontrakt och gott om sprit.

Vid slutet av 1800-talet var hälften av skogarna uppköpta av skogsbolagen. Detta fick till följd att politikerna stiftade nya lagar för att förhindra framtida uppköp utan statens godkännande.

skogshuggarbildIllustration: Nils Glaveby

Den nyutformade lagen kom att kallas för Norrländska förbudslagen och kom i bruk 1906.

Det var ett desperat försök att stoppa den skenade sociala misär som blev konsekvensen av att de som tidigare var självständiga skogsägare nu blev livegna arbetare, som tvingades slita för noll och ingenting i de skogar de nyligen ägt.

Visst låter detta gammalmodigt och overkligt?

Både ja och nej.

Som skogsägare i dag är du ägare av din skog, och inget skogsbolag kan lura av dig skogen hur som helst.

Men, och detta är ett stort men, om du byter ut skogsbolag mot gruvbolag, då är det inte bara ett möjligt scenario, utan det är de facto ett pågående skeende.

Äger du skogen så upphör din äganderätt 50 cm under myllan, och vill ett gruvföretag bryta upp mineralerna under ytan, då är det öppet mål för för gruvföretaget.

Nu är det nådens 2013 och det är hög tid för en översyn av lagen från 1906. En omformulering av lagtexten som även innefattar jorden under träden.

Tänk att begreppet Baggböleri fortfarande är en levande företeelse i vårt moderna samhälle.

Fast Baggböleri är ett utdöende begrepp, och det är dags att med skam och sorg i ögonvrån mynta ett mer aktuellt begrepp – Rönnbäckeri.

Även det en västerbottnisk ort som i dagsläget riskeras att förintas från kartan. Och detta på ett mer påtagligt sätt, den kommer helt enkelt att grävas bort för ett utländskt företag vill roffa åt sig den nickel som finns under ytan. Ett gigantiskt hål, fullt av giftiga ämnen, mitt i älvfåran.

Den stora skillnaden mot det gammalmodiga sättet att supa skogsägaren under matten för att sedan få hans namnteckning på ett köpekontrakt, så behöver dagens bolag bara muta in marken. Helt gratis och med statens stöd.

Våra politiker stoppade Baggböleriet – låt oss få de att stoppa Rönnbäckeriet , innan det är för sent.

Bli först att kommentera

Förgiftad älv.

Av , , 1 kommentar 2

 

Översätt detta till umeälv och var och en kan inse hur framtiden för dig som bor utmed älven kan se ut.

Den nu tillståndsgivna nickelgruvan i Rönnbäcken kommer att bli mycket större än den denna damm.

Gifterna i Rönnbäcksgruvan kommer att bestå av nickel, järn, silver, guld, platina och andra giftiga ämnen.

Att dessa ämnen är farliga för naturen och oss människor,  det behöver man ingen svårare universitetsutbildning för att förstå.

 

Att politiker efter dalgången talar sig varma om gruvprojektet är för mig en gåta. Olyckor med gruvdammar sker överallt, hela tiden.

Tänk på en sak. Gruvbolaget räknar med gruvverksamhet i 27 år. Efter det finns med alla säkerhet inte företaget kvar. Vem ansvarar för underhåll av den damm som ska hålla allt gift på plats?

Vem får vinsten – internationella gruvbolag som skattat 0 procent i Sverige

Vem som får betala – självklart skattebetalarna i länet.

Underhåll, några miljoner per år.

Sanering – miljarder!!

Vad säger lokalpolitikerna till dig, eller till dina barn den dag dammen brister?

1 kommentar

Umeälven i fara.

Av , , Bli först att kommentera 5

Till alla boende utefter umeälv, nu riskeras din framtid.

Regeringen kommer under dagen att ge sitt stöd för den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken utanför Tärna.

Inte helt oväntat ger de den kortsiktiga gruvnäringen sitt stöd och struntar i riksintresset rennäring, de struntar i miljön, de struntar i framtiden.

 

Detta enorma dagbrott mitt i umeälven kommer att bli ett stort hot mot dig som bor i umeälvens dalgång.

Risken för vatten förorenat av tungmetaller är påtaglig. Den gigantiska dammen riskerar att brisera och därmed hotas alla andra dammar nedströms Tärna.

 

470881_3168812656833_43092693_o

 

Företaget som ska starta gruvan är inblandade i skumma ekonomiska affärer där pengar flyttas utan hänsyn till ingångna avtal och regler.

För Tärna som turistort kan inkomsterna minska.

 

Jag har i ett gammalt inlägg redogjort för vad en gruva kan innebära för oss som bor i umeälvens avrinningsområde.

 

En bild som på ett bra sätt illustrerar ditt framtida dricksvatten.

dricka vatten ur bäck

Bli först att kommentera

Ett klick om dagen.

Av , , Bli först att kommentera 2

Med ett klick om dagen kan du göra skillnad.

Via denna länk: http://naturarvet.se/ kan du varje klicka en gång.

Då du gör det så hjälper du till med att rädda de sista resterna av var uråldriga naturskog.

Sverige är ett av de allra sämsta länderna när det gäller skydd av naturskogar, så ett klick gör skillnad.

Bli först att kommentera

Det för media osynliga..

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige 2013.

Detta är bilder från Kallak utanför Jokkmokk där ett gruvbolag ringer polisen som med fara för sitt eget liv lyder det engelska gruvföretaget.

Detta är en kamp som pågår i det tysta då media helt och hållet stödjer den skrämmande plundringen av våra naturtillgångar.

Kampen på Gotland fick ett relativt stort mediautrymme, men kampen pågår över hela landet.

Sveriges minerallag anses som världens svagaste. Internationella gruvföretag plundrar nationen på mineraler för miljarder utan att betala ett öre i skatt. Kvar finns en förevigt förstörd natur, som vi får betala många skattemiljarder i saneringskostnader för sedan.

 

Detta sker nu i Sverige.

 

Till exempel så planeras det för en nickelgruva i umeälv.

För den som vill läsa lite mer utförligt om gruvan i Tärna som hotar alla efter älven finns detta blogginlägg.

http://naturstacken.com/2012/11/10/nickelgruva-i-tarna/

Bli först att kommentera

Atombombens förödande effekt.

Av , , Bli först att kommentera 1

Provbomba till exempel Umeå med valfri atombomb.

http://nuclearsecrecy.com/nukemap/

Dra den röda markören till valfritt ställe,eller välj stad från rullist, välj storlek på bomb. Du kan även välja luft(air) eller markdetonation(surface)

 

Beroende på vart du väljer detonation och storlek på bomb så räknar datorn fram antal döda och sårade.

Ett oerhört tråkigt, men ack så viktigt inlägg.

 

Bli först att kommentera

En ny cykelbro över umeälv(Umeå).

Av , , Bli först att kommentera 1

Trots att jag bor i Bjurholm, uppvuxen i Vännäs så har jag i princip jobbat hela mitt arbetsliv i Umeå. Jag tillbringar mycket av min tid i Umeå, då min flickvän bor i stan. Vi är båda intresserade av träning och motion och går/joggar regelbundet. Ett favoritställe  under sommaren är Bölesholmarna, som är både vackert och lagom långt.

Vi brukar även gå strandpromenaden uppströms mot Backen, och då är det en sak som fattas, nämligen en gång/cykelbro över älven.

Mest nytta skulle de som pendlar från Backen/Umedalen till Volvo ha en sådan bro, men även alla de som motionerar efter älven skulle nog uppskatta en bro som gör motionsrundan roligare och mer variationsrik.

 

umeå

 

 

Här har jag dragit ett streck som på ett ungefär visar en ny gångcykelbana/bro över älven. Bron skulle ansluta bakom Volvo och ett par anslutningsvägar ner på strandpromenaden på Tegssidan. Jag är medveten  om att det ska byggas en ny bro över älven som knyter ihop Teg/böle med Backen/Umedalen, men den blir hårt trafikerad. Den kommer även den att innehålla en gång/cykelbro. Denna bro bekostas av Trafikverket, medan bro som jag tänker mig är ett kommunalt projekt.

Det finns röster som föreslår en bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna, men den viktigaste funktionen för en G/C-bro måste vara att fungera som samhällsnyttig. Och att bygga i hop Volvo med Backen/Umedalen med en sådan här bro vore till nytta för många.

Låt Bölesholmarna förbli ett andningshål som enbart nås från Tegssidan.

 

Bli först att kommentera

Mera nedskräpning..

Av , , 1 kommentar 3

Otroligt onödiga summor som läggs på att städa upp efter folk.

http://www.dn.se/debatt/tvinga-tobaksindustrin-ta-ansvar-for-fimpskrapet/

vi intelligenta,,,

 

 

Tänk på att det aldrig är långt till en soptunna eller likande.. Jag vet att du orkar bära ditt skräp dit och kasta det.

1 kommentar

Tänk på skräpet.

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu under sommaren är det lätt att köpa godsaker och glass eller annat som är förpackat i plast.

Tyvärr är det lätt hänt att råka glömma kvar det som inte går att äta.

Stoppa nedskräpningen

Tänk på att  varje kvarglömd sak kan orsaka svåra lidanden för djuren i vår natur.

Så visst är du en av oss som alltid plockar med dig allt från naturen och kastar i soporna hemma i stället?

 

Bli först att kommentera