Nya Miljöpartiet i Umeå har försökt tysta mig två gånger via rättsväsendet – och misslyckats. Ändå sätter VK nya rubriker om Salems tredje försök att tysta mig via domstol

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

INGRESS

Ibland ersätts den politiska debatten med något som bara kan betecknas som politiskt rättshaveri!
Bokstavligt rätts-haveri.

Den 21 mars skrev Anders Wynne en bra artikel i Västerbottens-Kuriren. Artikeln var saklig och båda sidor fick komma till tals. Jag kunde säga att den politiska mångsysslaren Mariam Salem, som bland mycket annat även är ledamot i Umeå kommunfullmäktige, tillsammans med sitt parti (Nya MP i Umeå) har:

* misslyckats med att tysta mig genom sin anmälan till JK – en anmälan mot mig för förtal som inte ens ledde till att en förundersökning inleddes,

* Mariam Salem har även, med Nya MP i Umeå bakom ryggen, misslyckats med att tysta mig en andra gång genom en ny anmälan mot mig för förtal, denna gång lämnad till åklagarkammaren i Umeå – en anmälan som inte heller den ledde att någon förundersökning inleddes baserad på Salems anmälan.

 

A. Vad betyder en förundersökning
För er som inte vet vad en förundersökning betyder vill jag berätta detta: då någon påstår sig har blivit utsatt för exempelvis förtal (som Mariam Salem i Nya MP i Umeå) kan en förundersökning inledas. Men om en förundersökning inleds innebär detta inte att något brott har begåtts. En förundersökning innebär en undersökning OM ifall ett brott har begåtts.

Varken mer eller mindre.

Men om en förundersökning inte ens inleds, på grund av den inlämnade polisanmälan, betyder detta att den som påstår sig ha blivit utsatt för (i detta fall) förtal inte har speciellt torrt på fötterna …

 

B. Det finns två märkliga förhållanden i detta fall
Det första är att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå i ryggen, systematiskt, använder sig av det juridiska systemet för att försöka tysta mig.

Själv anser jag att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå i ryggen, missbrukar det hårt ansträngda juridiska systemet. Istället borde de ta en politisk debatt. Men det vill de inte. Deras taktik är alltså att använda det juridiska systemet. Och denna taktik har nu misslyckats två gånger. Men ändå annonserar Mariam Salem, glatt, att hon funderar på att använda sig av det juridiska systemet för ett tredje angrepp på mig genom ett påstått förtal. Sannolikheten att hon, och Nya MP i Umeå, kommer att lyckas den tredje gången är mikroskopisk. Men de fortsätter att bedriva politik via det juridiska systemet – något som jag och många med mig anser vara ett missbruk av det juridiska systemet.

 

C. Det andra som är märkligt är VK:s rubriksättning – som jag anser vara partiskt
När det gäller rubriksättningen har Västerbottens-Kuriren uppenbarligen tagit ställning för Mariam Salem, och för hennes Nya MP i Umeå, mot mig och Arbetarpartiet.

Åtminstone i denna debatt.

Jag vill understryka att det inte handlar om en enskild rubrik från VK:s sida. Det handlar om hela sex (6) rubriker. Det är svårt att inte se den journalistiska – politiska tendensen i VK:s rubriksättning.

Tillåt mig fästa uppmärksamheten på denna:

1.  2018, 31 oktober pappers-VK, sid 12   HÄGGLUND ANMÄLS FÖR FÖRTAL
2.  2018, 31 oktober (troligen), nätet         JAN HÄGGLUND POLISANMÄLS
3.  2018, 1 november pappers-VK             HÄGGLUND UTE PÅ HAL IS
4.  2018,  1-3 nov (troligen), nätet              HÄGGLUND UTE PÅ HAL IS

 

Detta är de rubriker som VK har använt till de artiklar som beskrivit försöken att tysta mig. VK har även kallat in ”experter” som med stora ord har påstått att jag har fel. Eller att jag kanske hade fel. Allt för att få mig att framstå som någon okunnig som bara kastar ur sig förolämpningar. VK bedrev en offensiv mot mig – och jag kände mig därför föranledd att kontakta andra experter. Detta om VK skulle driva kampanjen vidare mot mig.

 

D. VK:s rubriker fokuserar på anmälningar – inte på att anmälningarna läggs ned
Och därefter har alltså först JK och sedan en kammaråklagare kommit fram till att Mariam Salems anklagelser mot mig, för förtal, inte ens föranleder en förundersökning. Och, som jag sagt tidigare, även OM en förundersökning hade inletts betyder detta inte att något förtal har skett. En förundersökning innebär att frågan om ifall ett förtal har skett undersöks.

Men både JK och en kammaråklagare har alltså bedömt att det inte ens ska inledas en förundersökning mot mig baserat på det Mariam Salem anför.

Mot denna bakgrund skulle det inte vara helt orimligt om VK:s rubriksättningen hade tagit fasta på vad JK och kammaråklagaren kommit fram till.

 

E. I vad består nyheten – och hur skulle en rättvis rubrik kunna se ut?
* I mina ögon består inte nyheten i att Mariam Salem, med Nya MP i Umeå bak ryggen, forsätter att bedriva politik genom det juridiska systemet – istället för att ta en politisk debatt.
* I mina ögon består inte nyheten i att Salem tänker belasta rättssystemet en tredje gång.
* I mina ögon består NYHETEN i att både JK och en kammaråklagare inte ens vill inleda en förundersökning mot mig baserad på Mariam Salems anklagelser!

Du får naturligtvis som läsare själv avgöra i vad nyheten består.

Själv anser jag att det skulle vara både rimligt och rättvist med en rubrik som löd något i stil med:
Även kammaråklagaren avstår från förundersökning mot Hägglund
eller
Ingen förundersökning mot Jan Hägglund för förtal.

 

F. VK fortsätter att koppla ihop mitt namn med påstådda förtalsbrott
Men istället har alltså VK:s rubriksättning fortsatt att utgå ifrån Mariam Salems, och Nya MP i Umeå, ståndpunkt. Detta genom att fortsätta att koppla ihop mitt namn med antydda brott för förtal.

Därför pryddes Anders Wynnes rediga text med följande, mot mig riktade, rubrik i pappers-VK:
5. Politiker överväger väcka enskilt åtal mot Jan Hägglund för förtal
6. Rubriken i VK:s nätbilaga var liknande

En gång är ingen gång.
Två gånger är ett sammanträffande.
Men sex (6) gånger uttrycker en politisk – journalistisk viljeinriktning.

 

G. Det är noga med rubrikerna då VK friats juridiskt – men inte lika noga då detta gäller andra
Det är tråkigt att inte VK är lika noga när det gäller att understryka, även i rubrikens form, att det nu hunnit bli två anmälningar mot mig som inte ens lett till en förundersökning.

Jag vill dock, för balansens skull, understryka att jag inte har något att klaga på i allmänhet när det gäller VK:
* Wynnes text var alltså helt korrekt i mina ögon,
* Jag har under årtionden blivit mycket juste behandlad vad gäller både debatt- och insändarsidorna.

Men inte när det gäller rubriksättningen i denna, så viktiga, fråga.
För viktig är den.

 

H. Alla läser inte hela artiklarna
Många läsare ”skummar” tidningen och tittar mest på rubrikerna. Och om mitt namn, gång på gång, i rubrikens form, kopplas samman med påstådda brott – men aldrig med de snöpliga sluten för de anmälningar som innebär ett missbruk (i mina ögon) av det juridiska systemet – så kommer detta till slut att drabba mig negativt. Naturligtvis.

Detta vet VK.

Ursprungligen var detta ett mail, skrivet av mig till endast två medarbetare på VK, med tanken att det skulle stanna vid detta. Men tanken var även att jag skulle få någon form av svar.
Någon form av respons.

Mitt mail sändes den 21 mars. Och då jag inte ens fått en bekräftelse från VK:s medarbetare att de har mottagit mitt mail, än mindre givit mig något svar, så väljer jag att publicera detta. Jag anser nämligen att jag, förutom en partisk rubriksättning, även har blivit nonchalant behandlad. I just denna fråga.

Någon form av svar är nämligen inte mycket begärt.

 

I. Jag låter mig inte skrämmas till tystnad

Jag kommer aldrig att låta mig skrämmas till tystnad när det gäller min kritik mot de islamister som, tillsammans med sina medlöpare, har infiltrerat det politiska och juridiska systemen (exempelvis Tingsrätten i Solna). Jag har endast inlett min kritik mot det sätt på vilket det redan överansträngda juridiska systemet missbrukas. I syfte att tysta kritiker som mig.

Det juridiska systemet borde användas för att stötta brottsoffer, och stoppa kriminella ”karriärer”, istället för att utnyttjas i politiska syften.

 

 

AVSLUTNINGSVIS: Jag försvarar rätten att vara muslim, kristen, jude eller ateist.

Jag vet att det sprids rykten kring min person för att framställa mig i dålig dager hos Umeås muslimer.

Men sanningen är denna: Jag försvarar rätten  att vara både ateist och troende. Jag försvarar rätten för de troende att vara kristna, judar, muslimer, hinduer och buddister, e t c. Men religionen måste vara en privatsak – åt två håll. En trosriktning får inte förtryckas varken av riksdag eller regering å ena sidan.

Å andra sidan får en trosriktning inte heller göra anspråk på att sätta sig över riksdagen som lagstiftare eller förtrycka andra trosriktningar eller ateister. Då måste samhället agera.

Det Gamla MP i Umeå innehöll många muslimer som ansåg att tron var just en privatsak. Dessa blandade aldrig ihop religion och politik. Därför kunde vi underteckna insändare tillsammans.

Alla muslimer som ser religionen som en privatsak är mina, och Arbetarpartiets, vänner.

 

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

14 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Glesbygden.
   VK har två sidor. Jag har aldrig känt något motstånd när det gäller debatt- eller insändarsidorna. Tvärtom. Och Anders Wynnes text var helt OK. Å ena sidan. Men å andra sidan är det ABSOLUT INTE ALLA som läser hela texten. Dessa ser bara, och gång på gång, mitt namn sammankopplat med anklagelser för brott och polisanmälningar. VK är nu uppe i sex rubriker av denna art eftersom rubriken till Wynnes text låg även ute på nät-VK.
   Och detta är, om inte undermålig journalistik, DEFINITIVT dålig rubriksättning.

 1. Robin

  Jag läste artiklarna och även en del av inläggen som MP har skrivit i frågan.

  Det som slår mig som centralt är att de aldrig bemöter själva sakfrågan – dvs i sak bemöter de frågor där de säger sig vara förtalade. Det borde vara extremt enkelt att säga saker som att man tar kraftigt avstånd från vissa företeelser mm. Men man avstår.

  För mig är det rätt talande i sak.

  Det är allvarligt att de (och vissa andra) gång på gång belastar redan ansträngda system.
  Precis som då folk åker till sjukvården för allehanda ting som lite snuva, stukad nagel, sticka i fingret och allt va det är. (Svårt att då hinna med de som faktiskt är sjuka.) Eller då folk lämnar barnen på dagis för att kunna åka och shopa.

  Kämpa på.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Robin.
   Du har absolut rätt. Dubbelt rätt:
   1. Det finns ett gäng i umepolitiken som ALDRIG uttrycker kommer att uttrycka sig på följande sätt: det svenska politiska systemet – med allmänna och fria val till en lagstiftande församling som vi kallar för riksdagen – är den instans (riksdagen) som stiftar de lagar som vi ska leva efter. Vi ska inte leva efter sharialagar här i Sverige. De kommer aldrig att uttrycka sig så. Skälet: de är islamister!
   2. Jämförelsen med en stukad nagel, som blockerar allvarliga sjukdomar, inom sjukvården är på pricken.
   Jag kommer att kämpa på!
   Tack.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Motvall.
   Jag håller med dig, HELT OCH HÅLLET, när du skriver ”stackars” Umeå. Men det där med ”röda” måste vi nog samtala mer om. Jag uppfattar din kommentar som ett stöd. Och gläds åt den.

 2. Ugglan

  Jan, jag vet inte om du har sett det, men miljöparitets första namn på deras kommunala valsedel försöker åter misstänkliggöra dig genom att lägga ord i din mun. Har skriver att mp alltid kommer försvara sina medlemmar och låsas som du inte har presenterat några belägg för att andra namnet på miljöpartiets valsedel skulle vara islamist eller islamist anhängare. Det verkar som att han inte kan läsa och hoppas på att ingen annan kan det heller. Skrattretande för mig som följt denna debatt en längre tid.

  Mycket intressant är att han genomgående ”försvarar” 2:a namnet på valsedeln men vägrar diskutera det hon har sagt och skrivit – vilket du redogjort för i tidigare bloggar. Försvara 2:a namnet på valsedeln är vist viktigare än att försvara demokratiska principer!

  Mps gruppledare skriver: ”Grova anklagelser som – om de var sanna – skulle leda till en självklar uteslutning då de står i direkt kontrast med Miljöpartiets värdegrund. Det finns bara ett problem: Inte ett enda konkret bevis har framförts, endast en massa vaga påståenden vilket enligt oss är allvarligt.” Vet inte om du skall ta det som ett löfte att mps andra namn på valsedeln i Umeå kommer att uteslutas?

  För de som inte följt med så lägger jag in länkar till de bloggar där du framför ”konkreta bevis”.

  * http://blogg.vk.se/janhagglund/2018/10/08/mp-ledamot-i-umea-anser-att-den-mest-konkreta-handlingen-av-jamlikhet-ar-att-befinna-sig-i-mecka-dar-det-ar-straffbart-att-vistas-som-ensam-kvinna-eller-icke-muslim/

  * http://blogg.vk.se/janhagglund/2018/09/13/arbetarpartiet-kommer-aldrig-att-medverka-till-att-shariaanhangare-far-del-av-makten-i-umea-darfor-denna-harda-debatt-mellan-mig-och-en-islamistforsvarare-som-misslyckas-med-forsoker-gora-mp-rumsrent/

  Hoppas läskunnigheten ökar hos mp, men för att citera Stenmark ”Hä löns int förklar för den som inte begrip nåt”.

  Ursäkta att det blev lite långt men jag blir upprörd över vk och mp ogenerade användande av ”fake news”. Kämpa på!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Ugglan.
   Tack för att du uppmärksammade mig på vad som pågår inom NYA MP i Umeå. Det handlar verkligen om att lägga ord i min mun. Men debatten är, naturligtvis, inte slut.
   Vi ska kämpa på – och vi får energi även av lite längre kommentarer som din.

 3. Ulf Parde

  Det är förfärligt att MP medelst polisanmälningar försöker stoppa en fri debatt. Självklart stöder jag Jan Hägglund.

 4. Jonsson

  Lögner som upprepas nog ofta blir tyvärr ”sanningar” till slut. Människan är skapt till att uppfatta mönster i tillvaron – det underlättar som regel tillvaron. Lägg därtill till konfirmeringsbias. Så dessa återkommande pk-klickrubriker kan skapa olyckliga bieffekter typ tabun. Androm till varnagel.

  Mp i Umeå verkar eftersträva sympati – vilket inte framstår som direkt tilltalande i deras egenskap av förtroendevalda med makt. Men, syftet är att tysta debatten. De gör vad de anser nödvändigt för att dämpa kritik, men väljer själva att sväva på målet.

  Ledarsidorna.se beskriver – idag 5 april – kulturen som MB:s nya plattform, då den politiska arenan börjar funka aningen sämre.

  Off topic: islamofobi är enligt Norells bok en diagnos. Och, eftersom det ju är doktorn som ska ställa diagnos och besluta om adekvat behandling, då faller islamofobin som argument, slagträ och skällsord i debatten.
  Stå på er Arbetarpartiet!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonsson.
   Du har helt rätt. Ledamöterna i MP tillhör de som besitter maktpositioner – i Umeå kommun, i landstinget (Region Västerbotten), i riksdagen och i regeringen – och dom ska granskas. Precis som alla andra makthavare. Detta gäller även för den nya besättning i Miljöpartiet i Umeå som tillsattes, ovanifrån, av partiets centrala ledning i Stockholm. Men MP i Umeå vägrar underkasta sig denna granskning. De utmålar sig själva som offer. Fast de är makthavare. Vänsterpartiet gjorde samma sak under åren 2010-2014 då de fick vara med och styra Umeå tillsammans med S.
   Jag ska kolla in Ledarsidorna.se
   Tack för stödet.

 5. Bergis

  Obehagligt att MP väljer den vägen. Måste kännas trist. Bra Jan att du fortsätter kämpa emot. MP har inte en chans att lyckas och dom gräver sin egen grop.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Bergis.
   Det ÄR obehagligt. Men, som sagt, de gräver sin egen grop. Vänsterpartiet och socialdemokraten Andreas Lundberg sluter nu upp bakom Nya MP i Umeå. De ska bilda en front mot mig. Skillnaden är att jag bekämpar åsikter. Dessa – Nya MP i Umeå, Vänsterpartiet i samma stad och Andreas Lundgren (S) – bekämpar min person. Äntligen får Andreas Lundgren en anledning att sluta upp bakom Ulrika Edmans Vänsterparti. Andreas Lundgren förstår inte att han, förutom att han ansluter sig till ett felaktigt politiskt projekt, ytterligare understryker HUR splittrade Socialdemokraterna är.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>