Umeå(s) om Prime

Av , , Bli först att kommentera 9

I kväll 31 januari behandlade Umeå arbetarekommun en interpellation från mig och Alejandro Caviedes där vi krävt att partiet på alla nivåer tydliggör sin hållning till den sk Prime-affären. Vi skrev interpellationen som en reaktion på den skandalösa tystnad som präglat partiledningens agerande.

Svaret från Umeå arbetarekommun på det som skett är glasklart. Ett enhälligt representantskap valde att fördöma det inträffade och beslutade att anta ett uttalande som nu ska skickas till arbetarekommuner över hela landet. Vi går till värn för den socialdemokratiska folkrörelsetanken. Uttalandet i sin helhet:

Med anledning av den diskussion som varit kring det socialdemokratiska partiet och PR-byrån Prime känner vi ett behov av att markera mot den typen av arbetssätt som Svenskt Näringsliv och Prime har ägnat sig åt. Det ska inte råda någon som helst tvivel om att det är helt oacceptabelt att försöka köpa sig till inflytande i vårt parti.

Efter två valförluster i rad är det nog inte många som lyfter på ögonbrynen då det Socialdemokratiska partiet med självrannsakan analyserar och vill veta vad som gick snett. Det tillsätts en kriskommission, vår partiledare väljer att avgå och det kallas till extra partikongress. Inget konstigt alls. Det konstiga och fullständigt oacceptabla är att flera månader efter valnederlaget via media få kännedom om Svenskt Näringslivs infiltrering i genomförandet av vår Socialdemokratiska valrörelse.

Vi, den svenska arbetarrörelsen, är en folkrörelse. För det Socialdemokratiska partiet innebär det en omfattande dialog inom hela rörelsen. Partikongressen året före valet var en uppvisning i folkrörelse. Efter ett brett rådslagsarbete fastslog den interna representativa demokratin de politiska riktlinjer som vi var överens om att gå till val på. Därför blev många förvånade då vi i valrörelsen inte alltid kände igen budskapet.

För Svenskt Näringsliv var det säkert billigt med 4 miljoner kronor. En PR-byrå där många sossar jobbar, en del av dem namnkunniga och därmed också medialt intressanta, nog kan man förstå hur Svenskt Näringsliv tänkte. Dom är en intresseorganisation med uppgift att främja näringslivets snäva ekonomiska intressen. Men hur tänkte Niklas Nordström?

Det är för oss fullständigt obegripligt och oacceptabelt att han utnyttjar sina nätverk, sina gamla vänner och låter Svenskt Näringsliv infiltrera folkrörelsen mot betalning. Beväpnad med färdigskrivna debattartiklar, med mötesaktiviteter och tillhandahållande av argument som ledde partikamrater rakt in i onyanserade ställningstaganden om tillväxtpolitik långt från partikongressens ställningstaganden. Även eftervalsanalysen har präglats av Primes argumentation, till och med under själva valnatten satt Nordström i TV-sofforna som socialdemokratisk analytiker.

Vi Socialdemokrater måste stå upp för vår folkrörelse. Därför förutsätter vi att det är sista gången enskilda partikamrater eller grupper inom arbetarrörelsen låter sig köpas. Kommunikationskonsulent Niklas Nordström har utan tvekan agerat omdömeslöst och hans förtroende är förbrukat. Detta är dock inte en personfråga utan en fråga om var och på vilket sätt som den Socialdemokratiska valrörelsen organiseras och styrs.

Vis av erfarenheten går vi nu vidare och ser fram emot den extra partikongressen. Med ny partiledning och ny styrka plockar vi fram partikongressens beslut om politiska riktlinjer och tar oss återigen an den politiska vardagen med den ideologiska kraft i folkrörelsen som vårt parti har.

Klotter på snöborgen

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag håller inte alls med Mikael Nordfeldth, piratpartist och medlem i kulturföreningen common culture of Umeå, att det är okej att på eget bevåg ge sig ut och måla på snöborgen. Nordfeldth försvarar sig med att det är vackert men vi ska akta oss för att göra oss till bedömare av vilken konst som är vacker eller ej. Huvudfrågan är att vi kan inte ha en ordning där enskilda tar sig en rätt utan att kommun och fastighetsägare gett sitt medgivande.

Däremot är det intressant hur vi kan öppna upp det offentliga rummet för umeborna att töja och forma. Jag ser gärna att kulturföreningar ges rätt att utsmycka det offentliga rummet. Vi har i Umeå en stor mängd identitetslösa gator och ytor, väggar etc som idag enbart är funktion och som skulle kunna bidra mer till kulturella uttrycksformer. I ett uppmärksammat rättsärende 2010 blev en man dömd för att ha målat stjärnor och bananskal på svingen. För många var det obegripligt men för de som spelat dataspelet Mario Kart så fanns det en igenkänningseffekt och många tyckte att målningarna kunde få vara kvar.

Det vore intressant om tekniska nämnden skulle ta och fundera över hur vi ökar medborgarnas möjlighet att utsmycka det offentliga rummet. Delvis görs detta redan idag genom ungdomsdialog som kring skateparken men om en kulturförening vill måla något på en gata i stan, skulle det vara okej? Man skulle kunna tänka sig att utsmyckningen görs under begränsad tid och är av icke permanent karaktär. Detta vore en intressant aspekt på hur gaturummet går från enbart funktionalism till att berika oss människor.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Snöborgen är framtiden

Av , , 2 kommentarer 7

Jag har under dagen fått många glada kommentarer efter invigningen av snöborgen nere vid hamnmagasinet. Det är bara att hålla med, ansvariga för projektet har gjort ett jättejobb med att ordningsställa inte bara snöborgen, utan även en stor drake i snö, grafittiväg i snö och ingår gör även en curlingbana. Det som är roligt är att se hur detta attraherar olika generationer, självklart barn och deras föräldrar men även nyfikna vuxna och pensionärer. Alla satsningar på ökad delaktighet och medskapande i det offentliga rummet är positivt. Det stärker identiteten för staden, får oss att reflektera över vår närmiljö och för oss närmare varandra.

Detta projekt, "vinterstaden umeå" bör utvecklas och kanske kan tekniska nämnden se hur vi kan utveckla lekparkerna i stadsdelarna under vintern. Umeå behöver lokala mötesplatser även vintertid och satsningar på barn och unga skapar mötesplatser för generationer.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Alliansen privatiserar Nydala

Av , , 1 kommentar 10

De fyra borgerliga partierna förtydligar i dagens VK sin syn på Nydalasjöns framtid. Det är samma fattiga soppa som vi sett tidigare. Om du läser artikeln notera följande:

  • Det finns överhuvudtaget ingen ambition att utveckla Nydala till en grön oas för framtiden. Fokus är enbart privatisering, så fattigt och kortsiktigt ser alltså Umeås samlade allians på ett av våra viktigaste friluftsområden.
  • Vi får fortfarande ingen förklaring till hur stugorna ska kunna bevaras från att omvandlas till nya dyra hus, dvs det vi upprepade gånger varnat för får fortfarande inget svar. Det går också väl i linje med att man i artikeln mera talar om stugmiljö än karaktären på stugorna.
  • Alliansens huvudsyfte är att privatisera Nydalasjön och man har inget intresse att allmänheten ska ha tillgång till stranden. Med en detaljplaneläggning blir strandområdet för all framtid privatiserat på vissa sträckor.
  • Man fortsätter sin desinformation kring att Socialdemokraterna vill förstöra stugmiljön. Sanningen är att alliansen inte avsatt en krona mer till upprustning av de kommunala stugorna än majoriteten. Retoriken om stugornas bevarande skramlar således än mer tomt.

Nu är det dags att vi säger nej till privatiseringsförsöken av Nydala och ja till att forma ett friluftsområde av hög kvalitet för kommande generationer umebor.

1 kommentar
Etiketter: ,

Tratten

Av , , 2 kommentarer 4

Läser tidningsrapporterna från den socialdemokratiska kriskommisionens seminarium. Kritiken växer hos fler och fler över vart utvecklingen fört oss. Men jag ger inte mycket för alla inspel om problem om man inte vill se hur vi en gång hamnade i den här situationen.

För det är ju inte så att partiets politik inte håller i alla avseenden, tvärtom. Det socialdemokratiska partiet är väldigt bra på realpolitik och det politiska hantverket. Vi tar ofta kloka och övervägda beslut när ärenden hamnar i knäet på oss.

Däremot har vi varit för dåliga på att fatta beslut utifrån de utvecklingstendenser som vi ser omkring oss. Elmarknadens haveri, fristående skolor, entreprenadernas okontrollerade intåg i välfärdssektorn borde ha förutsetts på ett bättre sätt än vad som gjorts. Partiet måste vara mycket bättre på att förhålla sig till samhällets utveckling och agera förebyggande än att reagera. Man kan likna det vid att spela fotboll med en tratt över huvudet. Du ser visserligen bollen och flyttar fötterna därefter men resten av planen är svårare att beskåda.

Så länge det reformistiska idéarvet var starkt inom (s) så fanns det en naturlig skeptisism mot marknadskrafter och en tydlig syn på samhället ur ett maktperspektiv. Det var inte i första hand socialismens införande som var det viktiga men att partiet hade en riktning och en tydlig analys av hur samhället såg ut. När detta försvagades så försvann den förebyggande samsynen på samhällsutvecklingen. Reformismen och samhällssynen är viktiga delar för att partiet ska kunna orientera oavsett hur samhället ser ut. Den debatt som nu förs om exempelvis vinstnivåer i välfärdens entreprenader skulle självklart ha förts under 90-talet innan en okontrollerad snöboll sattes igång.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Vänsterpartiet och Nydala

Av , , Bli först att kommentera 5

Vänsterpartiet i Umeå utvecklar i dagens VK(12/1-2011) sin syn på Nydala som friluftsområde. Det är en mycket tydlig signal om att det inte ska gamblas med Nydalasjön genom en detaljplaneläggning av stugorna. Vänsterpartiet ger också (s) understöd i att stranden tillhör allmänheten, därutöver föreslår man att de mest bevarandevärda stugorna ska tryggas genom att kommunen säkerställer att de rustas upp.

Vänsterpartiets förtydligande av sin hållning är ett glädjande besked kring den centrala frågan om detaljplaneläggning. Allianspartiernas försök att privatisera Nydalasjön och mota bort allmänheten måste till varje pris stoppas.

Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se