P-zons skrämsel

Av , , Bli först att kommentera 15

Vk.se ägnade gårdagen till att skrämma upp sina läsare om beslutet i tekniska nämnden om parkeringsförbudszon. Jag vet inte men att använda uttryck som "jättestor parkeringsförbudszon" och röstning om förbudet leder onekligen tanken till att nu får man inte parkera någonstans alls och att nu försvinner alla möjligheter till gatuparkering.

Så är det naturligtvis inte. Ta öst på stan till exempel som länge varit del i en parkeringsförbudszon men som har gott om datumparkeringar. En parkeringsförbudszon innebär alltså att man reglerar upp var man ska kunna parkera och inte att all gatuparkering försvinner för alltid. Det är viktigt inte minst för underhållsfordon och trafiksäkerhet men också för att hålla koll så inte vissa gator översvämmas av arbetsplatsparkering vilket vi också arbetar med när nu taxorna höjs för gatuparkering väst på stan.

Kartan här nedan illustrerar hur de gamla parkeringsförbudszonerna såg ut. SKillnaden med det nya förslaget är att Berghem/Fridhem, Sandbacka, områdena som saknas på Haga, Gimonäs samt Sofiehem kommer ingå.

Staden har växt kraftigt sedan 1980-talet då de flesta av dagens parkeringsförbudszoner infördes. Då måste också parkeringssituationen ses över med tiden. Gränsdragningen ska vara tydlig och lätt att förstå så man inte undrar varför andra regler gäller för grannen än för en själv.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordförande tekniska nämnden

 

Bli först att kommentera

Självmål av Larsson

Av , , Bli först att kommentera 16

Den gode Mattias Larsson(c) försöker rida på den opinionsvåg mot tester som använts i kommunen genom att skuldbelägga Christer Lindvall(s), ordförande i personalutskottet. Även om vi är helt överens om testernas till synes totala olämplighet(vilket jag skrivit om tidigare) så är det ju trist att se hur centerpartiet försöker göra detta till något slags partipolitisk poäng. Man skriver i ett  pressmeddelande:

”Än mer märkligt blir det när man i media läser att Christer Lindwall tror att detta kanske kan vara olagligt och att det skall tas upp på Personalutskottets sammanträde på onsdag!
Det är väl Personalutskottet som ansvarar för denna verksamhet som pågått under hela 2012! Styr eller avgå Lindwall!”

Jaha. Med samma logik borde väl även Annie Lööf ha avgått när det kom fram att de verksamheter hon ansvarar för betett sig skandallöst mot skattebetalarna? Och inte bara det, även Annies politiska stab har brutit mot reglerna om representation. Annie Lööf har verkligen inte ha styrt sin verksamhet och ska väl då också avgå med Larssons argumentation.

Men tänka sig! Av någon anledning tycker nog inte Larsson det. Utan Lööf ska vara kvar och Lindvall avgå. Och varför Larssons allianskollegor i personalutskottet som också ansvarar för verksamheten inte heller ska avgå får vi inget svar på. Ansvar kan utkrävas utan att hota med tröttsamma avgångskrav.

Så vi får nog tala om ett litet självmål av centerpartiet här. Inte blir det bättre när man läser interpellationen där man skriver retoriskt:

"Hur har du resonerat när du beslutat om att använda denna typ av tester för att mäta medarbetarnas arbetsförmåga?"

Det är ju ganska uppenbart att detta är en retorisk fråga då alla är medvetna om att personalutskottet inte kände till detta och beslutet tagits på delegation. Tvärtemot har Lindvall agerat klokt och tydligt, när detta uppdagades i Västerbottens kuriren under måndagen så stoppades omedelbart testerna. Detta ska sedan följas upp i fördjupande diskussion på personalutskottets sammanträde två dagar senare för att alla partier ska få samma möjlighet till information och att reda ut vad som hänt och vad som är vad. Men också se över hur medarbetare drabbats. Det är helt riktigt agerat.

Om Centerpartiet ville ägna sig åt mer än plakatpolitik är de hjärtligt välkomna att stödja mitt förslag om en genomlysning av hela Umeå kommun ur ett integritetsperspektiv. Det är betydligt mer verkningsfullt än att ropa på avgång för att få stopp på sådana här vedervärdiga frågeformulär.

texten uppdaterad.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Umeå och integriteten

Av , , 1 kommentar 9

Gårdagens avslöjande om kommunens tester för att bedöma arbetsförmåga(här, här och här) sätter fingret på en mycket större utveckling.

Detta är som chefredaktör Ola Nordebo påpekar i sin ledare en samhällelig trend som breder ut sig med att tillrättalägga våra medmänniskor. Det är risk att vi alla själva blir en del av detta då vällovliga syften medvetet eller omedvetet går över i att tulla på den personliga integriteten.

I detta fall har vi en situation där frågor av klart kränkande natur som hur fast avföring man har, sexliv och om man går i kyrkan tillämpas gentemot personer som befinner sig i en pressad situation där man är tvungen att delta i rehabilitering för att inte riskera att förlora jobbet. Som utomstående är det lätt att tycka att detta tangerar alla etiska principer.

Men vi kan göra en insats här och titta brett på hur vi agerar för att hindra en sådan utveckling. Umeå kommun bör genomlysas ur ett integritetsperspektiv för att se över och synliggöra strukturer som påverkar den personliga integriteten. Det kan handla om både informationssäkerhet men också på vilket sätt kommunen agerar storebror mot såväl anställda som medborgare.

Det är dags att börja driva detta.

 

 

1 kommentar
Etiketter:

Dörrknackning

Av , , Bli först att kommentera 6

Har ikväll varit ute på dörrknackning med socialdemokraterna. Vi knackar dörr regelbundet ute i olika stadsdelar och det är lika roligt varje gång. Man lär sig om hur människor har det och vad som man vill förändra.

Som politiskt aktiva företräder vi olika syn på hur samhället ska styras men gemensamt är att vi samtliga står till allmänhetens tjänst. Det är medborgarna i Umeå som vi företräder och som ska bestämma hur vi ska utveckla Umeå. Det är därför vi är ute och lyssnar in hur vi ska göra staden bättre.

Bli först att kommentera

Gender budgeting

Av , , Bli först att kommentera 7

Befinner mig på Island med Umeå kommuns jämställdhetsutskott. Vi studerar arbetet med gender budgeting och hur man implementerar detta i verksamheten. Island är befolkningsmässigt inte mycket större än Västerbottens befolkning så det finns tydliga paralleller man kan göra till vårt arbete lokalt. Önationen räknas som världsledande på jämställdhetsarbete.

Gender budgeting handlar om hur man fördelar resurser mellan män och kvinnor. Det görs utifrån utgångspunkten att använda resurserna mer effektivt. Om kvinnor får vänta längre än män på en höftledsoperation, eller om man gör infrastruktiursatsningar utan att förutspå effekter på befolkningen så kommer pengarna att användas fel. Dessa och andra frågeställningar försöker gender buidgeting rå bot på genom att satsa på jämställd resursfördelning. Det äår självklart att det är enklare att göra rätt från början utan att behöva korrigera satsningar och fördelning i efterhand.

På Island har man kommit långt i detta. Man arbetar strukturerat och ställer krav på offentlig verksamhet att jobba med jämställdhet i budgetarbetet. En intressant del i detta är hur styrningen fungerar. På Island har regeringen pekat med hela handen och uppdragit åt de 10 departementen att ta fram minst varsitt projekt på hur man använder sina resurser ur ett jämställdhetsperspektiv. Fokus är på genomförande och uppföljning samt projekstöd. Tveksamheter om man ska jobba med jämställdhet eller ej är därmed en icke fråga utan en självklarhet.

Vårt uppdrag är nu att utifrån det vi lärt oss se hur vi kan omsätta detta i praktiken hemma i Umeå. Män och kvinnor ska inte missgynnas i fördelning av resurser och det kräver att vi analyserar vår egen verksamhet kontinuerligt. Islands struktur på arbetet imponerar.

Bli först att kommentera
Etiketter:
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se