Bussen måste fram!

Av , , 1 kommentar 11

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde togs beslut om att anlägga ett kollektivtrafikkörfält österifrån på skolgatan mot korsningen vid västra esplanaden. Detta kan ses som en etapp 2 på det arbete som inleddes 2012 med särskilt kollektivtrafikkörfält västerifrån vilket sammantaget innebär en väsentlig minskad väntetid för kollektivtrafiken.

Det kommer bli allt vanligare att vi får avvägningar att göra mellan kollektivtrafik, gång- och cykel samt biltrafiken i Umeå. Det kommer att krävas politiker som håller fast vid intentionerna i den fördjupade översiktsplanen om ”5 kilometers staden” där oskyddade trafikanter prioriteras.

Men här är det viktigt att säga att samtidigt krävs goda underlag för beslut. Ska vi få acceptans hos medborgarna så måste förändringar baseras på fakta och i det här fallet var vi inom (s) noga med underlag och det kommer vi fortsätta vara. Omställningen av Umeå är ett maratonlopp och inget hundrameterslopp med ”quick fixes” och därför kommer tekniska nämnden behöva vara trovärdiga på sikt.

Men det gäller också att i planeringen av kommande trafiksystem inte låsa oss i dagens bild av hur vägen ska se ut utan kraftigt satsa på breda leder för cykeltrafiken. FN:s forskare kan idag med stor säkerhet säga att om inget görs når vi en 10-gradig temperaturökning inom ett par hundra år och då står människan själv inför massutrotning. Vi har cirka 20 år på oss att vända utvecklingen för att förhindra att stora delar av jordens arter slås ut. Umeå kan inte göra allt men vi kan göra något.

Andreas Lundgren(s)
2:e vice ordf, tekniska nämnden

 

1 kommentar
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.