Rådhusesplanaden

Flera partier har varit ute och tydliggjort sin inställning kring delar av Rådhusesplanaden.  Socialdemokraterna har som vi sagt väntat och gått igenom hela medborgardialogens synpunkter. Inför tekniska nämndens sammanträde på torsdag väljer vi nu att att lista några delar vi ser som viktiga i esplanadens kommande utformning:

 

Pressmeddelande om rådhusesplanaden

Socialdemokraterna i tekniska nämnden har nu bestämt sig för hur man vill se framtidens Rådhusesplanad.

- Vi har gått igenom de 800 inkomna synpunkterna i medborgardialogen. Det har funnits ett fantastiskt engagemang hos umeborna att vara med och forma sin stad, säger Andreas Lundgren(s), gruppledare och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Den fråga som väckt mycket debatt har handlat om Apbergets framtid. Platsen där ”Apberget” ligger vill socialdemokraterna även fortsättningsvis bevara som en plats att sitta i solen och med talartribun. Talartribunen ska vara tillgänglighetsanpassad.

- Apberget har varit en demokratisk symbol för Umeå och många har uppskattat att sitta där och ta en glass i solen. Vi är övertygade att platsen går att utforma på ett bra sätt så vi bakom Apbergets placering behåller upplevelsen av en öppen ingång in i esplanadens grönstråk, säger Andreas Lundgren(s) i en kommentar.

- Öppenheten in i esplanaden är viktig. Gör vi detta rätt kan umeborna få tillgång till ett värdefullt grönområde nära torget som inte alls nyttjas idag, säger Lundgren.

Socialdemokraterna vill att rådhusesplanaden ska behålla sin gröna karaktär.

- Det är centralt att Rådhusesplanaden fortsätter vara en grön lunga i en växande stad. Utformningen av Rådhusesplanaden ska göras på ett lummigt sätt och vara en kontrast till stadens övriga hårdgjorda ytor. Att både män och kvinnor känner att platsen är trygg och vill vistas där kommer vi särskilt att bevaka, säger Andreas Lundgren.

Parkområdet ska vara attraktivt året runt. Partiet vill ordna fler sittplatser för umeborna och ytor för lek ska finnas som smälter in i parkmiljön.

- Men även utställningsytor för föreningsliv och allmänhet bör det finnas plats för, säger Lundgren.

I Umeås fördjupade översiktsplan är Rådhusesplanaden utpekat som ett viktigt stråk för handel och gång- och cykeltrafik. På lång sikt vill Socialdemokraterna studera möjligheten att Rådhusesplanaden ska vara ett bilfritt stråk i nord-sydlig riktning. Flödena måste också studeras så att esplanaden underlättar för umebors rörelse vidare ned mot det kommande stadsbiblioteket i Kulturväven.

På torsdag kommer Socialdemokraterna att lyfta sina synpunkter vid tekniska nämndens sammanträde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.