Råd till migrationsministern

Av , , Bli först att kommentera 9

Onsdag förra veckan befann sig nyutnämnde migrationsministern Helene Fritzon i Umeå. Jag hade möjlighet till samtal med migrationsministern under eftermiddagen och framförde då synpunkter vi ser i Umeå kommun.

Faktum är ju att kommunerna har gjort ett hästjobb med att klara av mottagandet av de 36 000 ensamkommande som kom 2015. Jag är stolt över vad vi i Umeå klarat av, våra chefer och medarbetare har gjort ett outstanding arbete. De ungdomar som lämnar Umeås mottagande befinner sig vid 21 års ålder nästan oavkortat i ordnade studier eller arbete.

Men vi behöver hjälp och för mottagandet i Umeå och resten av Sverige är det oerhört viktigt med förutsägbarhet och långsiktighet. Jag har därför några punkter som Fritzon omedelbart borde lägga kraft på:

  •  Det är helt orimligt att det finns olika uppfattning från statligt håll när stödboenden ska kunna användas. IVO säger från 18 år medan regeringen säger från 16 år, när man ändrade ersättningsnivåerna. Sen blir kommunerna jagade med risk för viten när man följer regeringens riktlinje för att ha någon som helst chans att klara de ekonomiska förutsättningarna.
  •  Det är bra att man skickar med extra medel för de som fyllt 18 år och riskerar att flyttas över till migrationsverkets anläggningar så man inte slits upp från sina nätverk. Men pengarna(5 mkr för Umeå kommun) är engångsbelopp för 2017 och 2018(i en ännu inte beslutad statsbudget) och innehåller dessutom få riktlinjer hur de ska användas. Vi kan inte ha olika migrationspolitik i olika kommuner, utan här måste staten vara noga med hur mottagandet ska se ut. Det blir än viktigare när man nu funderar över om kommunerna ska överta ansvaret för migrationsverkets anläggningsboenden.
  • Det måste finnas en samstämmighet mellan socialtjänstlagens ansvar upp till 21 år och ersättningarna. Det är ingen bra modell när ersättningssystem och lagstiftning inte följs åt. Då man inte kan förlänga det gamla systemet så avsätt pengar för integrationsinsatser så ungdomarna vid 21 år är tillräckligt rustade att möta vuxenvärlden.

Målet för vårt arbete måste vara att ungdomarna som får uppehållstillstånd så snabbt som möjligt kommer i arbete. Då behöver vi långsiktighet och spelregler som inte ändras.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

#walkthewalk

Av , , Bli först att kommentera 4

Att nu män postar ursäkter eller nya hashtags på facebook som svar på #metoo kan möjligtvis hjälpa i något slags längre perspektiv av att förändra attityder.

Men det är verkstad som gäller mot mäns våld mot kvinnor. Ord måste följas av handling. Boendekedjor måste byggas och stödet bli bättre.

Hur gör man då?

Well du som bor i Umeå, välkommen stötta Individ- och familjenämndens framtagande av en kommunövergripande handlingsplan mot våld. Hjälp oss att:

- Se till att ett kommunalt skyddat boende blir verklighet

- Få fler lägenheter till våldsutsatta

- Göra centrum mot våld till ett riktigt centrum mot allt våld

- Ökat stöd till kvinnojourerna i Umeå

- Skapa stödformer till den som befinner sig i prostitution

 

Hör av dig till mig hur du kan hjälpa till på andreas.lundgren@umea.se

#walkthewalk

 

Andreas Lundgren(s)

Bli först att kommentera

Friskvård upp för debatt

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu under senhösten kommer nämnderna att få svara på den återremitterade motionen från Moderaterna om friskvård. Det ser jag fram emot då socialtjänstens kostnader och utmaningar med vikarier måste få vara en del inför beslutet.

Jag minns när jag talade med Kommunal Umeås dåvarande ordförande om detta i våras. Debatten pågick som värst. Jag uppmanade Kommunal att ge sig in i debatten då den handlade då om för eller emot friskvård och inte förutsättningar för införande. Socialdemokraterna hade som nästan ensamt parti intagit en kritisk hållning då vi var oroliga för kostnaden för detta. Samtidigt som fackförbunden några år tidigare varit eniga om att friskvårdstimmen inte kunde vara kvar då inte alla kunde nyttja den.

Kommunal gick senare också ut i debatten och menade att ska detta genomföras så måste det skjutas till pengar. Det var ett kraftfullt besked från arbetstagarorganisationen som också gjorde att partiets kritik kunde tas på större allvar, gärna friskvård, men börja med att visa oss pengarna!

För det är just det som debatten handlar om. Ska socialtjänstens omsorgspersonal få ta del av denna friskvårdssatsning så krävs resurser. Tiotals miljoner. Det är helt omöjligt att alla ska kunna ta del av en sådan här satsning utan att extra resurser skjuts till. Man kan inte hänvisa till att vaga hälsovinster ska eventuellt kunna minska sjukskrivningskostnader på sikt.

Låt mig ta ett exempel. Kommunens 400 personliga assistenter arbetar all sin arbetstid hos den enskilde. Om assistenten försvinner en stund så går inte livspusslet ihop och den enskilde klarar inte sin livsföring. Det är omöjligt, och då menar jag omöjligt, att under arbetstid att praktiskt kunna lämna sin post och då måste detta lösas med att ordinarie personal går omlott.

Det innebär stora merkostnader samt verkliga logistikproblem då assistansen till skillnad från omsorgen i övrigt kräver att den enskilde har godkänt all personal som utför assistans. Det är svårt att överblicka när något sådant skulle överhuvudtaget vara möjligt att få på plats. Till det kommer problemen med att hitta vikarier. Redan idag har Individ- och familjenämnden svårt att fylla luckor i bemanningen och det blir inte lättare av att låsa upp en hel del av vikarierna på att täcka upp för friskvård.

Jag förväntar mig inte att Moderaterna ska ändra sin ståndpunkt om friskvårdstimmen. Men man måste åtminstone kunna ge ett svar på frågan om hur detta ska kunna organiseras utan extra medel. Vid kommunfullmäktige i våras uteblev svaret från (m).

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Medborgarlöfte

Av , , Bli först att kommentera 2

Polisen är just nu ute på remiss till kommunens nämnder kring vilka medborgarlöften man ska anta för 2018. Det här är en typ av kvalitetsdeklaration man börjat med för att inom ramen för den nya polisorganisationen åstadkomma tydlighet mot medborgarna lokalt. Kommunen och polisen har haft en stor samsyn i att man gemensamt ska fokusera på ungdomsmiljöerna för att förebygga brott.

Under Individ- och familjenämndens sammanträde den 27 september fick (s) stöd av övriga partier för förslaget att polisen antar ytterligare ett medborgarlöfte, att bekämpa prostitution och människohandel. Det här är nödvändigt för att möta upp den sociala problematik som vi ser i Umeå.

Vi har en bra polis i Umeå och jag hoppas man är beredd att möta nämnden i detta åtagande. Det skulle sätta Umeå på kartan, som en stad som tar människohandeln på allvar och bekämpar den med all kraft.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.