Stödet till Öppen gemenskap

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser att Liberalernas Dorothea Liebel, högt uppsatt kandidat till kommunfullmäktige för Liberalerna har besökt Öppen gemenskap. Det är väldigt bra att kandidater är ute och ser hur det sociala skyddsnätet är uppbyggt. Däremot blir jag bekymrad över uppgiften hon sprider att stödet från samhället är ettårigt.

Ja det ska möjligen vara från svenska kyrkan i så fall, för det är en helt felaktigt uppgift när det gäller kommunens stöd.

Socialdemokraterna och Mijöpartiet har drivit igenom i Individ- och familjenämnden att bidraget som ges till kvinnojourerna i staden ska vara treåriga och det omfattar hela bidraget Öppen gemenskap får från Umeå kommun. Vi har i samma veva också sett till att vi indexuppräknar bidraget. Finansieringen till akutboendet som Individ- och familjenämnden står å sin sida är skrivet på två år så återigen där så är det längre planeringshorisonter än ett år som gäller. Viktigt att vi håller oss till fakta.

Sen delar jag inte alls synpunkten att Öppen gemenskap skulle ingå i kommunens åtaganden/verksamhet. Tvärtom vore det extremt farligt om vi började kommunalisera ideella organisationer och föreningar. Det vore utan tvekan dödsstöten för den sociala tryggheten i Umeå när ideellt engagemang övertas av kommunal administration.

Jag hoppas inte det är så Liebel och Liberalerna menar. Kommunen ska sköta sina åtaganden och föreningarna sina, det är när dessa samverkar vi får de bästa resultaten. Och där tänker jag inom kort återkomma kring ett tandvårdsprojekt vi vill dra igång.

Om Dorothea Liebel vill göra något för den sociala tryggheten så kan hon se till att hennes parti nu i vår inte sätter sig i ett budgetarbete med Moderaterna om att sänka kommunalskatten med 1 krona. De pengarna behövs i socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan istället.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

Bli först att kommentera

Avicii – ursäkta men vi måste faktiskt inte prata om det. Däremot börja göra något åt detta.

Av , , 2 kommentarer 15

Tim Bergling, Avicii, är död. Det visade sig vara självmord.

Knappt har dödsorsaken avslöjats så börjar nyhetsflödena fyllas med annat. Det var inget rånmord och ingen olycka. Det var ett självmord. Jaha, livet går vidare.

Det är rent plågsamt att konfronteras med hur vi hanterar självmord i vårt samhälle. Ponera att det varit ett rånmord som skett istället. Avicii rånmördad på hotell. Media hade följt varenda steg i utredningen och svenska folket hade suttit klistrade vid tv-apparaterna och vela vetat vad som hänt.

Men nu var det ”bara” självmord. Så nu går vi vidare. Och familjen måste ju få sörja i fred.

Det är en absurd inställning.

En av landets största artister, en världsartist, är borta från en dag till en annan och nu ska vi alla ”gå vidare”. Det är något som är väldigt fel här.

Vart finns upprördheten över att detta sker? Vart finns kraven på att vi får bukt med att över 1400 personer i vårt land tar sitt liv varje år. De slinker obemärkta in i dimman och vi låter dom göra det.

Olycksdrabbade vägsträckor byggs om och hastigheter sänks. Men det byggs inga mitträcken vid självmord. Faktum är att Folkhälsomyndigheten till och med har svårt att få in lagstadgade händelseanalyser över självmord för att se vad som hänt. I det kommunala Sverige brister uppföljning och samordning.

Som förtroendevald har jag kommit i kontakt med självmordsfrågan på olika sätt de senaste åren. Dels får jag ofta frågor från media som tvingar mig att ta reda på hur det ser ut inom skolan och andra områden. Dels så är det en närvarande fråga inom socialtjänsten. Och min bild är att vi behöver göra mer.

Jag försöker ta mitt ansvar genom att initiera att Umeå kommun ska ta fram en övergripande handlingsplan mot självmord. Och åtgärda de brister som finns.

Vi måste kunna säkerställa att i alla enskilda fall av självmord görs händelesanalyser, att utbildning av kommunens personal är samordnad, aggregerad statistik följs upp och att konstbyggnader byggs om med räcken och skydd där så behövs.

Ett flertal nämnder, däribland Individ- och familjenämnden och för- och grundskolenämnden har antagit utmaningen och arbetet pågår nu.

Utgångspunkten måste vara att när ett självmord inträffat så ska vi alla veta att vi har gjort precis allt det vi kunnat. Det ska inte finnas någon tvekan.

Kalla det Lex Tim. Eller varför inte Lex Malik. Listan är tyvärr oacceptabelt lång.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

 

2 kommentarer

Från 30 till 46!!!

Av , , Bli först att kommentera 4

Onsdag den 25 april höjde Individ- och familjenämnden dagsersättningen i daglig verksamhet från 30 till 45 kronor per dag enligt vårt förslag. Ett oerhört glädjande beslut. Därmed avslutas nu vår kampanj för att genomföra denna höjning.

Stort tack till de partier som stod upp med oss och såg till att detta nu blir verklighet. Den här segern tillhör funktionshinderrörelsen som under lång tid arbetat för en höjning.

Bli först att kommentera

Läkemedelshanteringen

Av , , Bli först att kommentera 11

För drygt en månad sedan blev jag uppringd av Västerbottens kuriren. Man vägrade berätta vad ärendet handlade om men ville träffa mig för en intervju om en allvarlig händelse.

När träffen blir av så konfronterar VK mig så berättar man om uppgifter om brister i nämndens läkemedelshantering. Jag frågar om detta är aktuellt idag och får enligt egen minnesbild beskedet att så förhåller det sig. Mitt svar blev därför att jag omedelbart ska kolla upp detta.

Till saken hör att jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren(s) för ett år sedan fick samma uppgifter att det förekom brister i läkemedelshantering i Umeå kommun. Vi fick veta att uppgiftslämnaren ville träffa oss enskilt med förhoppning att vi skulle kunna vidta åtgärder. Att vi skulle möta uppgiftslämnaren enskilt var ett grundkrav för att anonymiteten inte skulle riskeras.

Jag bedömde uppgifterna som lämnades som trovärdiga och lämnade därför dessa med omedelbar verkan till socialdirektören för denne att bedöma detta, få en bild av omfattning och sätta in åtgärder.

I efterhand har jag förstått att detta tolkats som att jag mörkat informationen från att komma nämnden till del. Ingenting är mer felaktigt. Informationen lämnades till socialdirektören för att bedöma och hantera med återkoppling till nämnden enligt gängse ordning som övrigt patientsäkerhetsarbete.

Det var därför med stor förvåning jag ett år senare konfronteras med brister i patientsäkerheten som då jag trodde var hanterade. Det föranledde mig att genast informera nämnden och kräva att vi skulle informeras om hur läget ser ut.

Det är bakgrunden, och idag 2018-04-25 har nämnden fått sin återrapport runt dessa uppgifter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS) samt patientsäkerhetssamordnaren medverkade vid nämnden och gav följande besked:

- Individ- och familjenämnden har enlig MAS bra koll på sin läkemedelshantering och känner sig trygg över det arbete man lägger ned. En rad åtgärder har vidtagits under föregående år för att komma åt brister.

- Ingen har kommit till skada till följd av de brister som uppdagats i Västerbottens kurirens reportage

Denna bild som medicinskt ansvarig sjuksköterska ger står i skarp kontrast mot de uppgifter som presenterats i Västerbottens kuriren. Det är mycket anmärkningsvärt. Det finns därför all anledning att ställa frågan hur aktuella dessa uppgifter i Västerbottens kuriren verkligen är? De stämmer inte alls med den nulägesbild som nämnden presenterats.

Låt mig vara tydlig med att du som medborgare ska känna dig trygg i Individ- och familjenämndens vård. Förekommer det felaktigheter så ska de rättas till. Vi accepterar självklart inte eller försvarar brister från politikens håll. Men den bild som presenterats i media känner inte vår verksamhet igen sig i.

Att jag får skit för det ena och andra hör till när man är en offentlig person. Det som gör mig mest ledsen och förbannad i allt detta är att vår personal har tagit stryk och fått känna sig misstänkliggjorda. Jag har ett stort förtroende för nämndens sjuksköterskor som gör ett bra jobb. Det är fullständigt fel att en hel yrkesgrupp får klä skott för den rapportering som skett.

Andreas Lundgren(s)
Ordförande, Individ- och familjenämnden

 

Bli först att kommentera

Nej till friskvårdstimmen

Av , , Bli först att kommentera 6

Under eftermiddagen röstade kommunfullmäktige nej till Moderaterna och Vänsterpartiets förslag om att införa friskvårdstimme.

Det här var ett klokt beslut då kostnaden är 116 miljoner. Pengar som inte finns. Dessutom skulle personal i funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen ha mycket liten möjlighet att nyttja denna friskvårdstimme.

Kommunal har varit väldigt tydliga att man inte står bakom detta förslag om inte resurser tillförs. Att vänsterpartiet och moderaterna gemensamt är beredd att införa en personalförmån som inte alla kan nyttja är häpnadsväckande.

Nu sprack dock stödet från Liberalerna och Kristdemokraterna och förslaget röstades ned med klar majoritet. Ingen är emot friskvård men det måste finansieras.

Det här beslutet var viktigt för Individ- och familjenämnden som annars fått merkostnader på över 21 miljoner kronor. Friskvård i all ära men först måste vi se till att klara finansieringen för heltidsinförandet.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

 

 

 

Bli först att kommentera

Nu avgörs det…

Av , , 1 kommentar 3

På funktionshinderrådet i fredags gav funktionshinderrörelsen full uppbackning till vårt förslag till både höja habiliteringsersättningen och hur det ska gå till. Detta förslag, som innebär att ersättningen knyts till 0,1% av prisbasbeloppet har under lång tid varit ett krav från Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna.

Går förslaget igenom innebär det en omedelbar höjning från 30 till 46 kronor per dag av habersättningen som legat still i 25 år.

Nu på onsdag får vi se hur övriga partier diskuterar när nämnden sammanträder. Vi vet att vissa partier snarare vill gå på återremiss än att få till en höjd habiliteringsersättning. Det vore helt förödande i det läge vi är, när både funktionshinderrörelsen och tjänstemannasidan är överens med oss om en lösning, att börja krångla till det.

Det blir en spännande vecka, då allt ska avgöras.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

 

 

 

1 kommentar

Nio thai mat

Av , , Bli först att kommentera 6

Under veckan har socialdemokraterna på Tomtebo knackat dörr i närområdet och det har varit väldigt trevligt. Igår hade turen kommit till Tavleliden och det blev en kväll med många bra samtal och lyckönskningar.

En av de bästa delarna med att knacka dörr är att lära känna människor och få veta mer om hur det är att bo just där. Det är otroligt spännande och gårdagen var inget undantag.

Tavleliden har ju genom åren inte haft någon närlivsbutik eller restaurang. Döm därför av vår förvåning när vi upptäckte en nyöppnand thairestuarang mitt i bostadsområdet. Förvisso har vi hört talas om den här restaurangen som öppnade för drygt en månad sedan, men vi hade ingen aning om att den var placerad i anslutning till ett bostadshus. Människor är minst sagt uppfinningsrika.

 

thai

 

 

 

Bli först att kommentera

Ett Umeå som håller ihop

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag släppte vi vår första valfilm, klicka nedan för att kolla in den. Alla behövs i samhällsbygget och tillsammans bygger vi ett Umeå som håller ihop!

 

 

Bli först att kommentera

Träffa oss på Tomtebo!

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår fortsatte socialdemokraterna dörrknackningen och den uppsökande verksamheten på Tomtebo. Vi genomför just nu 40 000 dörrknackningssamtal i Umeå inför valet och vill höra vad DU tycker!

Vår kommun bygger vi tillsammans och alla ska ha en plats i det samhällsbygget. Kom med och tyck till om hur vi gör Umeå bättre!

 

tomtebo 2

Bli först att kommentera

FUB Umeå uttalar sig om habiliteringsersättningen

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK uttalar sig intresseorganisationen FUB Umeå(föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna) till stöd för vårt förslag att höja habiliteringsersättningen och koppla det till prisbasbeloppet.

Det här är en seger för FUB Umeå som i motvind under lång tid lyft frågan och velat koppla det till prisbasbeloppet. Mycket bra att känna det stödet från en så viktig organisation.

Samtidigt rör det på sig bland partierna. Vår samarbetsparti Miljöpartiet stöttar förslaget och under gårdagens arbetsutskott aviserade Moderaterna att man ställer sig bakom och inte tänker krångla till detta förfarande med återremisser och annat.

Det sista vi nu har tid med är fördröjningar. Snart har en tredjedel av året gått och vi har inte fått något beslut på plats än pga svårigheten att få besked från staten om statliga stimulansmedel. Nu ska detta på plats och så fort som möjligt.

Samtidigt vill vi från (s) sida att fler partier ska ställa sig bakom så att förslaget håller över tid med kontinuerlig uppräkning. På nämnden om två veckor kommer beslut att tas och min förhoppning är att nämnden agerar klokt och stödjer oss.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

 

30till46

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se