Den odemokratiska kommunen

Av , , Bli först att kommentera 12

Det har blivit populärt att klistra en bild på kommunen som ”odemokratisk” och ”sluten”. Ett sånt här argument bygger mycket på en upplevelse vilket gör att en del vill använda det som bensin i valrörelsen. Och helst av allt framställa sig själv som garanten för att motverka ”konspirationen”.

Men är det då sant?

Jag tänkte ta tillfälle att bemöta några av dessa påståenden:

”Medborgarförslagen stoppades för att minska medborgarinflytandet”

Medborgarförslagen var ett fiasko. I princip inga medborgarförslag gick igenom på grund av hur de var skrivna så det var inget annat än falsk demokrati för medborgarna. Fördelningen visade också att ett fåtal skrev väldigt många av de inkomna förslagen. Dessutom tog det lång tid och mycket energi från medarbetarna att skriva fram underlag. Notera här att samma politiska krafter som klagar på att medborgarförslagen försvann samtidigt brukar klaga på att underlag till svar på motioner dröjer för länge för förvaltningen att ta fram.

Vad som behövs är istället fler möten mellan medborgare och politik. Från socialdemokraternas sida jobbar vi mycket med offentliga möten och att den dialogen inte kommunaliseras. För inte länge sedan var jag med och arrangerade ett offentligt möte på Tomtebo om nya coop-butiken. 70 personer dök upp, detta är något alla partier kan göra. Men det kräver ju att man orkar masa sig ut och göra folkrörelsearbete. Och det är många politiker för slöa för.

”Moderaterna och Socialdemokraterna styr Umeå kommun, allt är bara spel för galleriet”

Ja på ett sätt är det ju sant att man styr då man innehar de tre kommunalrådsposterna. Precis som i varje nämnds presidium så måste också kommunstyrelsens arbete hålla ihop runt arbetsformer. Men det är ju helt befängt att tro att (m) och (s) driver samma typ av politik. Det är bara att följa med i kommunfullmäktiges debatter och i nämnderna så ser man det tydligt. Eller läsa protokoll.

Varför denna konspirationsteori uppkommer handlar om två delar:

1. Intresse av oppositionen att framställa sig som motståndsrörelse
Olika vänstergrupperingar har ett INTRESSE av att klistra den här bilden och förstärka sin bild som en slags enda opposition. Likadant försöker allianspartierna säga att de är den enda riktiga oppositionen och att vänstern får för mycket inflytande. Exempelvis:

Peder Westerberg(L): ”Socialdemokraterna gjorde upp med Vänsterpartiet om den strategiska planen, kommunen gör nu en vänstersväng suck och stön”

2. Socialdemokraterna styr i minoritet
Genom att styra i minoritet så tillämpas sedan länge i Umeå kommun hoppande majoritet. Det betyder att socialdemokraterna försöker skapa breda majoriteter för olika förslag istället för att skapa allians med ett eller flera partier. Det är bra för kommunen och något som leder till större inflytande och insyn för övriga partier. Befinner man sig till vänster på skalan så är det naturligtvis provocerande att Socialdemokraterna kan förhandla över blockgränserna.
Det intressanta är ju dock att vi ser mer och mer av hur Vänsterpartiet och Moderaterna gått ihop. Friskvårdstimmen(där man försökte köra över de kvinnodominerade fackliga organisationerna och låta deras medlemmar betala med sämre arbetsmiljö), säga nej till AB Bostadens tillgång till mark för att bygga trygghetsboenden vid kvarteret Lodet, och inte minst förändringen av kommunens förvaltningen från en förvaltning till flera.

Vem vet, kanske det är dags att börja prata om Moderat-Vänsterpartistiska konspirationen istället?

”Radiosändningarna avslutades för att man inte ska kunna lyssna på kommunfullmäktige”

Radiosändningarna från kommunfullmäktige avslutades för att priset var hutlöst. Det går alldeles utmärkt att både lyssna på webbradio eller se webbsändningar live via kommunens hemsida. Det går också att se webbsändningarna i efterhand där de hittas på hemsidan och på Youtube. På hemsidan hittas förresten alla protokoll enkelt tillgängliga från alla nämnder och styrelser flera år tillbaka.

”Pressmeddelanden låter inte oppositionen komma till tals”

Inte alls sant. Såväl oppositionens ledande företrädare som ordförande i nämnderna kommer till tals. Det här är en vanlig synpunkt från särskilt ett oppositionsparti som kräver att kommunen ska redovisa varenda del i deras förslag, vilket är helt orimligt då förslagen kan bestå av 16 olika yrkanden.

Kommunen redogör för besluten som fattas av nämnden och hänvisar sedan till olika förslag. Media är fullt fria att ta reda på och fråga upp om förslag som lades vid sammanträdena och avslogs om man har intresse av mer än besluten.

Hur pressmeddelanden hanteras är reglerat i kommunikationsavdelningens regelverk. Detta har inte politiken varit in och haft synpunkter på. Det statuerar hur pressmeddelanden ska se ut och hur de skrivs.

Det finns apropå arbetssätt exempel på tjänstemän som fått uppleva sig påhoppade och ifrågasatta från oppositionspolitiker för att de bara gjort sitt jobb. Här har kommunikationsavdelningen agerat utifrån återkommande arbetsmiljöproblem och krävt stopp för attacker av denna karaktär.

”Interpellationer läggs inte ut på hemsidan för att man vill stoppa oppositionens kritiska frågor”

Nej så är det inte och det har också kommunfullmäktiges presidium förklarat. Utan förklaringen är att man inte kan lägga upp vilka uppgifter som helst från interpellationerna. Därefter har man kommit fram till en hantering. Detta har ju aktualiserats i takt med att interpellationerna från en politisk vilde med tiden blivit allt mer extrema.

Men är inte detta då bara en konspiration också?

Tja att detta skulle vara en medveten taktik för att stoppa oppositionen bygger ju på att åtminstone ett antal ledande politiker suttit och konspirerat ihop detta. Så låt oss då fundera ett tag kring vilka dessa skulle kunna vara.

Ja socialdemokraterna brukar ju pekas ut. Dom får vi väl utgå väntas ligga bakom det hela.

Men vänta nu ett tag, (s) har ju inte egen majoritet. Det funkar ju inte.

Så då måste väl Moderaterna vara med på det hela. Japp så måste det väl vara.

Ett problem dock även med den teorin, Moderaterna sitter ju inte ens i presidiet!

Extra spännande/misstänkt här är ju dessutom att den som fört talan från presidiet i frågan är Sven-Olov Edvinsson(c). Det ställer det ju på ända en aning för konspirationsteoretikerna. Så nu blir det ju till att infoga Centerpartiet i denna m+s konspiration eller åtminstone Edvinsson.

Men varför skulle Centerpartiet eller Edvinsson vilja begå ett sådant självmål, att som oppositionspolitiker att stoppa oppositionens kritiska frågor från att redovisas, kan ju vän av ordning fråga sig?

Nej självklart är inte Edvinsson med i den nya S+M+C-konspirationen, och det är inte heller Centerpartiet, Socialdemokraterna eller Moderaterna.

Ärligt talat, är det inte rimligare att tänka sig att man gör detta av just de skäl som Sven-Olov Edvinsson redogjort för?

”Majoriteten vill inte att oppositionen har insyn”
Man kan tycka vad man vill om ett nytt arvodesreglemente(och det gör jag också). Men en större del av att kostnaderna ökar är faktiskt INTE för att ersättningsnivåerna höjs utan för att man höjer procentsatserna för oppositionens uppdrag.

Genom att vice-ordförandeposterna ges högre procent så kan vice-ordföranden i nämnder och styrelser faktiskt utöva sitt politiska uppdrag och kombinera med ett arbete. Man kan få vara borta från arbetet för att sitta med på fler möten. Det är reell makt. Även fritidspolitikernas ersättningar ökar i förslaget.

Fråga dig själv, varför skulle en maktfullkomlig elit vilja öka andra partiers möjlighet till insyn? Det går självklart inte heller ihop. Kanske kan det även här vara som det sägs, att det handlar om att uppdragen förändrats och det krävs mer tid än tidigare för att kunna utföra uppdragen.

Sammanfattningsvis, finns det då inga problem med demokratin i Umeå kommun? Jo det är klart att det finns kritik som är saklig och som är relevant. Här ligger ett stort ansvar på ledningen för en kommun att fundera över den kritiken.

Men det betyder inte att varenda konspirationsteori som cirkulerar på bloggar och i lokalmedia är sann eller del i ett mönster om mer slutenhet och nedrustning av demokratin.

Tvärtom är det nog sannolikt till och med troligt att en del av dessa framförda påståenden handlar om personer som är missnöjda över att man inte har mer stöd i opinionen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Bra besked från Morgan Johansson(s)

Av , , Bli först att kommentera 6

Justitieminister Morgan Johansson(s) presenterade igår ett batteri av åtgärder för att bryta gängkriminalitet och ungas väg in i ett socialt nedbrytande beteende.

Åtgärderna är av större och mindre karaktär med en hel del nytänk. Saknar jag något så är det ytterligare pengar till den sociala barn- och ungdomsvården vars status skulle behöva stärkas ytterligare. Det här var ett arbete tidigare barnministern Åsa Regnér inledde och som måste fortsätta gärna via särskilt satsning i höstbudgeten.

Ur ett socialtjänstperspektiv välkomnar jag dock satsningen på fler SIS-platser och att vi får ordning på detta. Idag har socialtjänster över Sverige problem att placera ungdomar då köer till SiS leder till att ungdomar står på väntetid i HVB-hem trots att behovet ser annorlunda ut. Regeringen har inte varit passiva utan försökt möta detta genom att ifjol och i år bygga ut med 100 platser.

Men den satsningen måste fortsätta så vi inte ser ungdomar med stora behov som avviker och sedan drar runt utan att socialtjänst och polis har koll på vart de befinner sig. Det är ett statligt ansvar där regeringen måste möta upp de kommunala behoven. Därför är justitieministerns besked igår en helt riktig prioritering.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
RSS Nytt från vk.se