Hjältehelgen

Av , , Bli först att kommentera 5

Hjälteföreningen ordnar den 17-18 augusti hjältehelgen i Umeå. Dels går hjälteloppet som är en bana med hinder av stapeln och därefter en massa ”prova-på” aktiviteter. Här nedan hittar ni vad som gäller, kom förbi du också.

 

Hjältehelgen

Bli först att kommentera

Tårtgeneralen

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår såg jag antagligen som sist i Sverige Filip Hammar och Fredrik Wikingssons film ”Tårtgeneralen”.  Då jag inte läst boken så blev det en upplevelse med både skratt och tårar.

Ibland kommer sådana här filmer som berör och stannar kvar. Lukas Moodyssons ”Fucking Åmål” är en sådan film som alla bör se. Det är ett tidsdokument som är tillgänglig för en bred publik. Det är underhållande men på allvar. Känslorna är riktiga. Även Tårtgeneralen innehåller element av detta.

Tårtgeneralen är en film om svensk arbetarklass. Det är ingen socialrealistisk skildring som Svinalängorna eller Mig äger ingen, men den försöker inte heller vara det. Utan den vill berätta om människor och en tidsepok som nu är förbi. Och däri, bakom alla skratten och galenskaperna så ligger en storhet.

Filmen följer den alkoholiserade fixaren Hasse P och hans försök att ge Köping glädje genom att skapa världens längsta smörgåstårta. Med det som kuliss så möter vi den måhända tråkiga staden Köping. Framväxt i en välfärdsstat som ordnade simhall och skola till medborgarna, men kanske inte några vidare nöjen. Där finns stadens alla original vars berättelser stadens historia vävs runt.

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har gjort sig känd för att lyfta fram excentriska och originella personer i sina program. Och även om Tårtgeneralen inte är ett undantag så är den en påminnelse att Hammar inte glömt vart han kommer ifrån.

”I en annan del av köping” så gjorde Hammar en insats för att ge människor med funktionsvariationer en chans att synas. Och med den här filmen får Köpings invånare stå i centrum.

Det kommer säkert finnas de som menar att den här filmen hänger ut utslagna och köpingsborna. Skrattar eller förlöjligar. Och så kan man se det. Den bilden är inte fel.

Men det är också vad filmen gör som är bra, den visar upp oss med alla skavanker vi har. Både det tragiska och det humoristiska. Fråga dig själv när du senast såg en film om utslagna och missbrukare som gör något mer än att leva i misär?

Att göra en sådan här film kräver också att du har skådespelare som förstår filmens budskap. Mikael Persbrandt är helt rätt val för huvudrollen och gör en prestation som berör. Med sin egen historia av missbruk så känns scenerna när Hasse P super till i maggropen.

Så tack Filip Hammar för den här filmen. Tack för att du använder ditt kändisskap till att lyfta arbetarklassens män och kvinnor ut i rampljuset. Det behövs fler filmer som Tårtgeneralen, inte färre.

Andreas Lundgren(s)
Ordf Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera

Centrum mot våld ska hjälpa fler

Av , , 4 kommentarer 8

Socialdemokraterna i Umeå gick till val på att utveckla stödet till våldsutsatta. Under mandatperioden har s-gruppen i Individ- och familjenämnden jobbat konsekvent med detta och åtgärderna har varit flera.

Vi har bland annat fått loss fler lägenheter till våldsutsatta och drivit in i investeringsbudgeten byggandet av ett skyddat boende. Ersättningen till kvinnojourerna har stärkts med indexuppräkning och vi har byggt upp ett stöd mot prostitution och människohandel trots en oerhört tuff ekonomisk verklighet.

Men det har varit helt nödvändigt. Ett förbättrat stöd minskar lidandet och även samhällets kostnader.

Idag skriver jag i Folkbladet tillsammans med Harriet Hedlund(s) om hur vi går vidare för att göra det enkelt för våldsutsatta att få hjälp. Via Centrum mot våld kommer fler nu få stöd. Läs artikeln här:

Centrum mot våld tillkom 2006 som en samverkan mellan kommunen, landstinget, polismyndigheten, åklagarkammaren, Umeå universitet och rättsmedicinalverket. Under de kommande åren byggdes verksamheten ut stegvis.

Via Centrum mot våld har våldsutsatta kvinnor fått hjälp utan myndighetsbeslut genom kvinnofridsmottagningen. Kommunens mansmottagning har erbjudit stöd till våldsutövande män att förändra sitt beteende. Genom Barnahus har brott mot våldsutsatta barn kunnat utredas samordnat.

För sin tid var centrum mot våld ett viktigt initiativ och nu är hög tid att ta nästa steg.

Vi vet att mörkertalet är stort bland hur många som utsätts för våld i en nära relation. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har vidare konstaterat i sin genomgång av våldsarbetet att bland viktiga framgångsfaktorer behövs många vägar in till hjälp och att man direkt kan få hjälp. Det måste vi ta fasta på.

Därför går vi nu vidare med att utveckla och bredda vår samverkan inom Centrum mot Våld. Under en tid har vi fört dialog om ett nytt avtal och efter sommaren kommer vi se till att avtalsförslag läggas fram för politisk behandling.

Det avtalet tar fäste på att tydligare strukturera upp samverkan och ledningen över våldsarbetet.

Vår gemensamma ambition är att Centrum mot våld ska fortsätta ta steg att utvecklas till ett kompetenscentrum och spjutspets för arbetet med våldsärenden. Utifrån socialstyrelsens definition av våld i nära relation lägger vi fram ett förslag utifrån följande utgångspunkter:

  • Fler ska kunna få hjälp:

I avtalsförslaget utökar vi antal målgrupper som kan vända sig till centrum mot våld. Vi går från att hjälpa våldsutsatta kvinnor till att också erbjuda stöd till våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön, inkluderat samkönade par. Likaså ska utsatta för hedersvåld och extrem kontroll erbjudas individuella samtal och stöd genom strukturerad myndighetssamverkan. Konsultation till verksamheter om hedersvåld ska ges via centrum mot våld.

  • Förstärkt kompetensutveckling:

Vi ser behov av en förstärkning av det utåtriktade arbetet. Vår gemensamma målsättning är att våld ska vara en angelägenhet för enskilda, samhället och i våra respektive organisationer. Därför kommer vi se till att avsätta mer tid till uppsökande verksamhet, rådgivning och kompetensutveckling. Centrum mot våld ska bli en än mer välkänd verksamhet hos allmänheten och ideella organisationer som arbetar mot våld samt i sin roll som kompetenscentrum för länet utveckla socialtjänst och primärvård.

  • Särskilt fokus på prostitution och människohandel:

Människohandel för sexuella ändamål har fått fäste utanför storstäderna. Under våren har Individ- och familjenämnden avsatt resurser till att bekämpa sexhandeln. Med det nya avtalet formaliseras det uppdraget. Umeå kommun och polisen har visat att det genom samverkan går att agera och nå framgång mot människohandel för sexuella ändamål. Den som befinner sig i prostitution ska få hjälp bort från sexhandeln, och den som köper sex ska få stöd att upphöra med sitt beteende för att minska efterfrågan. Organiserad brottslighet som ligger bakom människohandeln ska bekämpas.

Så vill vi utveckla arbetet med våld mellan Umeå kommun och landstinget.

Samtidigt kommer vi att stärka samordningen så att den som kontaktar centrum mot våld fungerar som lots till övriga enheter inom våra respektive organisationer som arbetar med våld och sexuella övergrepp.

Alla människor har rätt till frihet från våld och vi stärker nu samhällets stöd.

Harriet Hedlund(S)

Ordförande Nämnden för folkhälsa och primärvård, Umeåregionen

Andreas Lundgren(S)
Ordförande Individ- och familjenämnden

 

 

4 kommentarer

Umeås fantastiska räddningstjänst

Av , , Bli först att kommentera 9

För fem år sedan så satt jag som 2:e vice ordförande i tekniska nämnden. I oktober så hade kommunfullmäktige(majoritet som opposition) beslutat om att tekniska nämnden skulle spara 17 miljoner kronor på de anslagsfinansierade verksamheterna dvs gator och parker och räddningstjänsten. Vi fick tre veckor på oss att ta fram dessa pengar.

Det här var året då nämnden därför lade förslag om halvering av hundlatriner mm för att klara hem budget och personal utifrån de förutsättningar som givits. Lagom populärt.

Vad folk i allmänhet inte visste när de såg förslag efter förslag med impopulärt innehåll var att det fanns en anledning. Det vi försökte göra från (s) sida i nämnden var att med näbbar och klor rädda en av våra deltidsbrandkårer. Den var föreslagen att läggas ned vilket vi under alla omständigheter ville undvika då vi visste att den annars aldrig skulle gå att återställa. Jag och s-gruppen jobbade väldigt hårt under den här tiden både för att ens hitta möjliga förslag att trolla ihop 17 miljoner ur hatten, sen kunna få en politisk majoritet bakom förslaget och det samtidigt som räddningstjänsten skulle värnas.

Efter mycket möda lyckades vi säkra att deltidsbrandkåren fick leva kvar och fick en bred majoritet bakom förslaget. Men det hängde på en skör tråd och budgeten blev väl klar kvällen innan beslut skulle fattas.

Idag när jag ser de olika skogsbränderna som härjar så är jag glad att det finns politiker av olika politisk färg som värnar räddningstjänst och tar ansvar för vår gemensamma säkerhet. Oavsett om man som vi gjorde, sitta som fritidspolitiker och försöker rädda en deltidsbrandkår i en kommun, eller på riksplanet med statlig beredskap så bör politiken lägga trätan åt sidan och enas om att räddningstjänsten ska ha goda förutsättningar. Det tjänar vi alla på. Just deltidsbrandmännen är en viktig strategisk resurs vid skogsbränder då mycket personella resurser måste fram.

Umeå kommun har en fantastiskt bra och kostnadseffektiv räddningstjänst, tala om att vi i dessa dagar kan vara stolta över den.

Bli först att kommentera

Den odemokratiska kommunen

Av , , 6 kommentarer 16

Det har blivit populärt att klistra en bild på kommunen som ”odemokratisk” och ”sluten”. Ett sånt här argument bygger mycket på en upplevelse vilket gör att en del vill använda det som bensin i valrörelsen. Och helst av allt framställa sig själv som garanten för att motverka ”konspirationen”.

Men är det då sant?

Jag tänkte ta tillfälle att bemöta några av dessa påståenden:

”Medborgarförslagen stoppades för att minska medborgarinflytandet”

Medborgarförslagen var ett fiasko. I princip inga medborgarförslag gick igenom på grund av hur de var skrivna så det var inget annat än falsk demokrati för medborgarna. Fördelningen visade också att ett fåtal skrev väldigt många av de inkomna förslagen. Dessutom tog det lång tid och mycket energi från medarbetarna att skriva fram underlag. Notera här att samma politiska krafter som klagar på att medborgarförslagen försvann samtidigt brukar klaga på att underlag till svar på motioner dröjer för länge för förvaltningen att ta fram.

Vad som behövs är istället fler möten mellan medborgare och politik. Från socialdemokraternas sida jobbar vi mycket med offentliga möten och att den dialogen inte kommunaliseras. För inte länge sedan var jag med och arrangerade ett offentligt möte på Tomtebo om nya coop-butiken. 70 personer dök upp, detta är något alla partier kan göra. Men det kräver ju att man orkar masa sig ut och göra folkrörelsearbete. Och det är många politiker för slöa för.

”Moderaterna och Socialdemokraterna styr Umeå kommun, allt är bara spel för galleriet”

Ja på ett sätt är det ju sant att man styr då man innehar de tre kommunalrådsposterna. Precis som i varje nämnds presidium så måste också kommunstyrelsens arbete hålla ihop runt arbetsformer. Men det är ju helt befängt att tro att (m) och (s) driver samma typ av politik. Det är bara att följa med i kommunfullmäktiges debatter och i nämnderna så ser man det tydligt. Eller läsa protokoll.

Varför denna konspirationsteori uppkommer handlar om två delar:

1. Intresse av oppositionen att framställa sig som motståndsrörelse
Olika vänstergrupperingar har ett INTRESSE av att klistra den här bilden och förstärka sin bild som en slags enda opposition. Likadant försöker allianspartierna säga att de är den enda riktiga oppositionen och att vänstern får för mycket inflytande. Exempelvis:

Peder Westerberg(L): ”Socialdemokraterna gjorde upp med Vänsterpartiet om den strategiska planen, kommunen gör nu en vänstersväng suck och stön”

2. Socialdemokraterna styr i minoritet
Genom att styra i minoritet så tillämpas sedan länge i Umeå kommun hoppande majoritet. Det betyder att socialdemokraterna försöker skapa breda majoriteter för olika förslag istället för att skapa allians med ett eller flera partier. Det är bra för kommunen och något som leder till större inflytande och insyn för övriga partier. Befinner man sig till vänster på skalan så är det naturligtvis provocerande att Socialdemokraterna kan förhandla över blockgränserna.
Det intressanta är ju dock att vi ser mer och mer av hur Vänsterpartiet och Moderaterna gått ihop. Friskvårdstimmen(där man försökte köra över de kvinnodominerade fackliga organisationerna och låta deras medlemmar betala med sämre arbetsmiljö), säga nej till AB Bostadens tillgång till mark för att bygga trygghetsboenden vid kvarteret Lodet, och inte minst förändringen av kommunens förvaltningen från en förvaltning till flera.

Vem vet, kanske det är dags att börja prata om Moderat-Vänsterpartistiska konspirationen istället?

”Radiosändningarna avslutades för att man inte ska kunna lyssna på kommunfullmäktige”

Radiosändningarna från kommunfullmäktige avslutades för att priset var hutlöst. Det går alldeles utmärkt att både lyssna på webbradio eller se webbsändningar live via kommunens hemsida. Det går också att se webbsändningarna i efterhand där de hittas på hemsidan och på Youtube. På hemsidan hittas förresten alla protokoll enkelt tillgängliga från alla nämnder och styrelser flera år tillbaka.

”Pressmeddelanden låter inte oppositionen komma till tals”

Inte alls sant. Såväl oppositionens ledande företrädare som ordförande i nämnderna kommer till tals. Det här är en vanlig synpunkt från särskilt ett oppositionsparti som kräver att kommunen ska redovisa varenda del i deras förslag, vilket är helt orimligt då förslagen kan bestå av 16 olika yrkanden.

Kommunen redogör för besluten som fattas av nämnden och hänvisar sedan till olika förslag. Media är fullt fria att ta reda på och fråga upp om förslag som lades vid sammanträdena och avslogs om man har intresse av mer än besluten.

Hur pressmeddelanden hanteras är reglerat i kommunikationsavdelningens regelverk. Detta har inte politiken varit in och haft synpunkter på. Det statuerar hur pressmeddelanden ska se ut och hur de skrivs.

Det finns apropå arbetssätt exempel på tjänstemän som fått uppleva sig påhoppade och ifrågasatta från oppositionspolitiker för att de bara gjort sitt jobb. Här har kommunikationsavdelningen agerat utifrån återkommande arbetsmiljöproblem och krävt stopp för attacker av denna karaktär.

”Interpellationer läggs inte ut på hemsidan för att man vill stoppa oppositionens kritiska frågor”

Nej så är det inte och det har också kommunfullmäktiges presidium förklarat. Utan förklaringen är att man inte kan lägga upp vilka uppgifter som helst från interpellationerna. Därefter har man kommit fram till en hantering. Detta har ju aktualiserats i takt med att interpellationerna från en politisk vilde med tiden blivit allt mer extrema.

Men är inte detta då bara en konspiration också?

Tja att detta skulle vara en medveten taktik för att stoppa oppositionen bygger ju på att åtminstone ett antal ledande politiker suttit och konspirerat ihop detta. Så låt oss då fundera ett tag kring vilka dessa skulle kunna vara.

Ja socialdemokraterna brukar ju pekas ut. Dom får vi väl utgå väntas ligga bakom det hela.

Men vänta nu ett tag, (s) har ju inte egen majoritet. Det funkar ju inte.

Så då måste väl Moderaterna vara med på det hela. Japp så måste det väl vara.

Ett problem dock även med den teorin, Moderaterna sitter ju inte ens i presidiet!

Extra spännande/misstänkt här är ju dessutom att den som fört talan från presidiet i frågan är Sven-Olov Edvinsson(c). Det ställer det ju på ända en aning för konspirationsteoretikerna. Så nu blir det ju till att infoga Centerpartiet i denna m+s konspiration eller åtminstone Edvinsson.

Men varför skulle Centerpartiet eller Edvinsson vilja begå ett sådant självmål, att som oppositionspolitiker att stoppa oppositionens kritiska frågor från att redovisas, kan ju vän av ordning fråga sig?

Nej självklart är inte Edvinsson med i den nya S+M+C-konspirationen, och det är inte heller Centerpartiet, Socialdemokraterna eller Moderaterna.

Ärligt talat, är det inte rimligare att tänka sig att man gör detta av just de skäl som Sven-Olov Edvinsson redogjort för?

”Majoriteten vill inte att oppositionen har insyn”
Man kan tycka vad man vill om ett nytt arvodesreglemente(och det gör jag också). Men en större del av att kostnaderna ökar är faktiskt INTE för att ersättningsnivåerna höjs utan för att man höjer procentsatserna för oppositionens uppdrag.

Genom att vice-ordförandeposterna ges högre procent så kan vice-ordföranden i nämnder och styrelser faktiskt utöva sitt politiska uppdrag och kombinera med ett arbete. Man kan få vara borta från arbetet för att sitta med på fler möten. Det är reell makt. Även fritidspolitikernas ersättningar ökar i förslaget.

Fråga dig själv, varför skulle en maktfullkomlig elit vilja öka andra partiers möjlighet till insyn? Det går självklart inte heller ihop. Kanske kan det även här vara som det sägs, att det handlar om att uppdragen förändrats och det krävs mer tid än tidigare för att kunna utföra uppdragen.

Sammanfattningsvis, finns det då inga problem med demokratin i Umeå kommun? Jo det är klart att det finns kritik som är saklig och som är relevant. Här ligger ett stort ansvar på ledningen för en kommun att fundera över den kritiken.

Men det betyder inte att varenda konspirationsteori som cirkulerar på bloggar och i lokalmedia är sann eller del i ett mönster om mer slutenhet och nedrustning av demokratin.

Tvärtom är det nog sannolikt till och med troligt att en del av dessa framförda påståenden handlar om personer som är missnöjda över att man inte har mer stöd i opinionen.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

6 kommentarer

Bra besked från Morgan Johansson(s)

Av , , Bli först att kommentera 6

Justitieminister Morgan Johansson(s) presenterade igår ett batteri av åtgärder för att bryta gängkriminalitet och ungas väg in i ett socialt nedbrytande beteende.

Åtgärderna är av större och mindre karaktär med en hel del nytänk. Saknar jag något så är det ytterligare pengar till den sociala barn- och ungdomsvården vars status skulle behöva stärkas ytterligare. Det här var ett arbete tidigare barnministern Åsa Regnér inledde och som måste fortsätta gärna via särskilt satsning i höstbudgeten.

Ur ett socialtjänstperspektiv välkomnar jag dock satsningen på fler SIS-platser och att vi får ordning på detta. Idag har socialtjänster över Sverige problem att placera ungdomar då köer till SiS leder till att ungdomar står på väntetid i HVB-hem trots att behovet ser annorlunda ut. Regeringen har inte varit passiva utan försökt möta detta genom att ifjol och i år bygga ut med 100 platser.

Men den satsningen måste fortsätta så vi inte ser ungdomar med stora behov som avviker och sedan drar runt utan att socialtjänst och polis har koll på vart de befinner sig. Det är ett statligt ansvar där regeringen måste möta upp de kommunala behoven. Därför är justitieministerns besked igår en helt riktig prioritering.

Andreas Lundgren(s)
Ordf, Individ- och familjenämnden

Bli först att kommentera
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.