Jan-Eriks blogg

Vindelmoderaten fabulerar

Av , , Bli först att kommentera 19

Moderaten Paul Redstig säger att moderaternas ansvarsfulla politik skall ge fler jobb. När kommer dom och vilka jobb? Dom jobb som man har fått fram är dom skattefinansierade jobben Rut och Rot. Jobb som vi andra i praktiken finansierar genom skatter och där vi på detta sätt betalar för framför allt höginkomsttagares städhjälp samt husrenoveringar. Tänk om dessa pengar hade lagts på vård och omsorg, där personalen går på knäna och inte ens hinner med det mest nödvändiga. Sänkt restaurangmoms, ja samma där och mycket, myckert osäkert om detta skulle ge några nya jobb. Det skulle vara intressant att veta vad då varje ev nytt jobb på grund av detta skulle kosta. Vidare sänkta arbetgivaravgifter har inte gett många nya jobb, men drenerar statsfinanserna. Var finns jobben i tillverkningsindustrin? Var finns jobben för export? Jobb som skattebetalarna inte behöver finansiera utan som ger skatteintäkter. Nä, dom nya jobben lyser med sin frånvaro vilket även förhoppningsvis dom nya moderaterna kommer att göra.

Bli först att kommentera

Nicklas Sandström (M) igen

Av , , Bli först att kommentera 14

Kan bara konstatera att alliansen försöker klä in Carema, med flera i fina ord. I er "satsning" är ekonomi och hellst privatisering överordnad omsorg om dom äldre. Privatiseringen av en stor del av äldrevården är inget annat än en skamfläck. Rent ut sagt vidrigt hur många äldre som far illa i alliansens sverige.

Bli först att kommentera

Vakna Trafikverket

Av , , Bli först att kommentera 16

Tänk så lätt många problem kunde lösas, men ändå så svårt när inte viljan finns. Med en generell hastighetssänkning skulle många kollisioner med djur undvikas och dom olyckor som tyvärr ändå skulle inträffa skulle få betydligt lindrigare följder. Tyvärr sitter Trafikverket fast i ett statiskt tänkande efter som man inte kan tänka sig en hastighetssänkning. Samma hastighet på sommar som vinter, även med dom ökade olycksrisker som finns denna vinter.

Bli först att kommentera

Vad konkurrerar man med?

Av , , Bli först att kommentera 14

Dessa privatiseringar har fört med sig att den som är billigast får jobbet. Kvalitén kommer långt ner på listan. Detta får till följd att även kommunen tvingas konkurrera på samma villkor och det är dom som utför arbetet som får lida för detta. Så fungerar det och så vill dom att det ska fungera i moderaternas Sverige.

http://vk.se/564357/hemtjanstpersonal-hetsas-att-jobba-utan-ersattning

Bli först att kommentera

RE: Lennart Holmlunds blogg

Av , , Bli först att kommentera 16

Jag är inte så säker på att just samarbetet med vänstern enbart var raset för socialdemokraterna. Snarare en brist på ledarskap och tydlighet från dåvarande partiordförande Mona Sahlin. Att först fria till miljöpartiet och stänga vänstern ute för att sedan ta med dom inger inget förtroende. På Olof Palmes tid var socialdemokraterna ett stort och stabilt parti. Även Göran Persson var en stark ledare, men efter honom blev inget sig likt. Mona var alltid i underläge i debatter och verkade enbart trött. Sedan kom tobleronedebatten. En bagatell jämfört med vad många inom alliansen har haft för sig. Som exempel kan nämnas dom licensskolkande stadsråden som fick gå efter att detta uppdagades. Nej  Lennart- socialdemokraterna har mycket gemensamt med vänsterpartiet, men det är viktigt med tydlighet om vad som gäller. Den omställning som moderaterna har gjort och gör med det svenska samhället borde innebära att det är dom som skall kritiseras. Jag är övertygad om att det bästa för sverige är ett starkt socialdemokratiskt parti, men även att vänsterpartiet blir starkare och att man  samarbetar för landets bästa.   

Bli först att kommentera

Sover svenska folket?

Av , , 1 kommentar 20

Det som hittils skrivits om bl.a Carema är bara en droppe i havet. Samhället förvandlas i rasande takt och våra gemensamma tillgångar säljs ut till kompispriser. Jag undrar vad det beror på att folk inte reagerar. Ärdet av ren lättja, okunnighet eller orkar man inte längre bry sig? Nedanstående artikel borde mana till eftertanke när man läser hur det går till i Filippa Reninfelts moderatstyrda stockholm.

 

http://www.dagensarena.se/ledare/moderata-kompispriser/

1 kommentar