Lars Tankesmedja

Född 56 betraktar och funderar lite från sidan

Fri cabotagetrafik i Sverige?!

Av , , 1 kommentar 11

”Sverige ställer sig positivt till en ”helt öppen inre marknad” för vägtransporter. Det sade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i en riksdagsdebatt  ”

Detta förslag finner stort gehör bland dom flesta partier utom SD.När Danmark och Finland infört nationella bestämmelser som inskränker cabotagetrafiken – då går SVERIGE tvärtemot. Vad har svensk åkerinärning för framtid då?.

Många åkerier har idag en blandverksamhet med både fjärrtrafik och kortare närtransporter, Utkörning av livsmedel bland annat, ja ett helt spectra av lokala tjänster kommer troligen att bli mycket dyrare, om vi har några åkerier kvar vill säga.

Sen att tro att industrin skall överflytta transporter från lastbil till järnväg kan vi glömma när godstransporter på väg troligen kommer att sänkas med ca 20-30%, vem vill då betala extra kostnader för att åka järnväg.I denna fråga stöder jag helt SDs linje och förhoppningsvis finns det fler i EU som följer samma linje.

Om regeringen vill öppna upp för fritt cabotage så öppnar det dörren på vid gavel för social dumpning och en utflaggning av svensk åkerinäring

Trevlig midsommar

1 kommentar