Lars Tankesmedja

Född 56 betraktar och funderar lite från sidan

”Kaplan tänker till” hur få fram 38000 bostäder kommande flyktingar?

Av , , 2 kommentarer 24

favelas

 Någonting sånt här möjligen är lösningen på vår kommande bostadsbrist, när flyktingströmmarna ökar. Vår bostadsminister håller på att i vanlig ordning utreda frågan, en första möjlig ide om så kallade modulhus (baracker) kan vara  en lösning hävdar han.

   Boverkets senaste utredning i frågan har föreslagit följande. 

Nyanlända föreslås få förtur till lägenheter via bostadsförmedlingen. Kötid ska alltså inte längre spela någon roll.

Privata hyresvärdar ska tvingas lämna lediga lägenheter till förmedlingen. Därmed skulle fastighetsbolags interna köer kunna behöva stänga.

Staten ska ges rätt att expropriera mark för bostadsändamål – det vill säga ett stort ingrepp i det kommunala självstyret.

Nu har flera etablerade byggföretag räknat på frågan och får inte ihop en försvarbar  kalkyl på detta då dom menar att avskrivningstiden blir för kort ( max tjugo år hävdar de) och i och med det skulle m2 priset bli  ca 20000,-  då blir det inte speciellt billigt.

Nu hörde jag förvisso en av dessa folkskoleutbildade journalistdebattörer på radion som hade den uppfattningen att avskrivningstiden nog enkelt kunde ändras på något sätt. Ser man på ovanstående bild kanske hon har rätt, dessa moduler har nog stått i femtio år ”minst”.

2 kommentarer