Lars Tankesmedja

Född 56 betraktar och funderar lite från sidan

”Vart är media på väg”

Av , , Bli först att kommentera 14

Vart är media på väg.

Ett betraktande av samhället och världen med en enhetlig blick där samtliga jobbar i ett flockbeteende skapar numera inga trovärdiga analyser i  dagens journalistik. Detta blir i förlängningen direkt skadligt för demokratin och för yttrandefriheten. Basen i journalistik är och bör vara att svara på frågorna vad?, var?, när?, vem? och hur?, samt gärna även varför?.

Dagens journalisters yrkesetik måste ifrågasättas när man ständigt och jämt (särskilt nu när det är valår) vinklar sina så kallade rapporter/reportage/analyser.. Man kan fråga sig på vems uppdrag dessa extremt vinklade och i många gånger felaktiga analyser görs .Det är i alla fall inte omedvetet reportagen vinklas så till den milda grad att HÄNT EXTRA är mer trovärdig.

Opinionsjournalist verkar idag vara en trend

Där hakar alla på, Kvällstidningarna i täten med länstidningarna tätt bakom. Många gånger verkar det viktigaste vara att skapa en säljande rubrik, sen i texten lite personliga tolkningar kryddat med egna värderingar och lite lös rykta citat    + en bild från något annat tillfälle.  . Sen matar man detta ”scoop” några dagar och hoppas på att reportaget ska tjäna sitt syfte. Lyckas man sen med detta kanske man känner sig viktig som reporter och kanske till och med får sitt namn  nämnt nån gång som lyfter ens ego.

Problemet med denna typ av journalistik är att läsaren tappar förtroendet för rapporteringen och vänder den ryggen. Man kanske söker sig till andra kanaler där rapporteringen är trovärdigare men ändå mer enkelriktad. Och vad har då denna så kallade Opinionsjournalistik tjänat för syfte.

Nä ni pressfolk, underskatta inte Era läsare.

Bli först att kommentera

Feministiskt initiativ ???

Av , , 3 kommentarer 10

Feministiskt initiativ/ Vår tids Ny demokrati

Tog mig lite tid och läste genom deras ”Partiprogram” undra hur mycke vin det har gått åt för att spåna fram detta. Man drar på läpparna mer än en gång vill jag lova. Men  Gudrun Schyman dricker ju inte längre så alkoholen kan vi glömma. Ett exempel vad jag kan förstå är exempelvis  att pojknamn/flicknamn slopas en pojke skall kunna heta Anna och en flicka Ture som exempel.  Nedan några punkter ur deras Partiprogram.

Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt./

Ekonomisk självständighet åt alla. Alla människor har rätt till ett arbete som ger ekonomisk självständighet.

Tryggt boende till en rimlig kostnad under hela livet.

Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.

Fi ska verka för en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.

Fi ska verka för en lag som gör företag ansvariga för hur underleverantörers personal behandlas.

Fi ska verka för att äktenskapsbalken och sambolagen ersätts av en ny samlevnadsbalk där två eller

flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad

Fi ska verka för att alla som vistas i Sverige, även asylsökande och papperslösa och gömda flyktingar,

ska ha full tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige.

Fi ska verka för att namnlagen ändras så att alla människor har rätt att ta förnamn utan att det styrs av

biologiskt kön. Denna rätt ska även gälla för föräldrar när de namnger sina barn.

LÄS HELA SÅ SKA NI SE ATT ALLT BLIR BARA MKT BÄTTRE, ALLT.

Detta är bara några punkter i partiprogrammet,  man kan reflektera över är hur man skall finansiera alla dessa åtgärder. Någon budget har inte synts till i alla fall. Det mesta känns mest som något  tokmedia älskar att blåsa upp. Analysen är som bortblåst, nä granska detta spektakel så kommer Ny demokrati pajasarna att framstå som rena Einsteins i förhållande till detta. Delar av S,V och Mp lär i alla fall tappa några röster i alla fall. Vem som drar nytta av det kommer i alla fall jag inte svara på.       

  

3 kommentarer

Dessa politikerfantasier

Av , , 5 kommentarer 12

P1 idag Stefan Löfven.

Om S vinner valet så kommer S styrda kommuner införa rätt till heltid, delade turer försvinner….Fan trot!,Sen är det så enligt LÖFVEN: att om S vinner valet och inte får helt egen majoritet  så kommer Fp eller C  krypande och vill vara med i maktspelet.” kohandel” lär det bli. Så nu vet vi hur taktiken är planerad , man  lovar en massa och sen hoppas man att nån annan håller med . Att i nuläget lova en massa är bara ett exempel av löften,löften utan trovärdighet. Rätt ord att använda är nog önskedrömmar. När man synar våra partiers förslag så finns knappt finansiering till ett enda förslag. Nä det är att dumförklara en hel befolkning att tro att  alla är så lättlurade. Fortsättning lär följa flera lördagar framåt – man får ta det från den humoristiska sidan, men särskilt trovärdigt lär det väl knappast bli.

5 kommentarer

Uppdrag granskning igår 7 maj

Av , , 2 kommentarer 19

Janne Josefsson den enda journalist vi har kvar i landet.

Man vet inte om man skall skratta eller gråta när ledande personer från Ungvänster kallar AFA och RF för sina kamrater.Sen att man finns repressenterade på första parkett under Kulturhuvudstadsårets

öppningscermoni gör ju inte saken bättre. Bara en sån sak tyder ju på att acceptans finnes av någon, några i dom lite finare rummen.Kulturelit, vänstermedia etc,etc.Tyst är det i alla fall.

.

2 kommentarer