Vem vinner kampen om väljarna 2018?

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagarna har Centern haft partistämma, vilket inte undgått mig som är samhällsengagerad och aktiv på sociala medier. Det har östs på med, i mina ögon, kloka inlägg i debatten om politik som värnar vårt län. Våra länspolitiker verkar ha gjort bra ifrån sig när det gäller att marknadsföra partiet och Västerbotten. Det är iaf vad jag fått mig till livs via Facebook o Twitter.

Centerpartiet är också ett parti som profilerats starkt i frågan om att behålla Skattekontoren i det drabbade orterna, bl a Lycksele.

 Under dagens långpromenad har mina tankar snurrat kring vad är det som påverkar oss väljare och demokratin? Är det så enkelt att teamet som är bäst på att profilera sig via medier vinner mest röster?

Vi väljare tror på det vi hör o ser. Vi påverkas av hur opinionssiffor går upp eller ner, och på hur förtroende undersökningar för olika partiledare ökar eller sjunker. Tiden då våra värderingar var styrande håller på att försvagas. Politiker och partier som fattar det, och utvecklas i takt med tiden, är troligen vinnare. Det är inget nytt att media är en stark maktfaktor. Frågan är om strategier hur man påverkar medialt är lika avgörande som att påverka och tillgodose sina väljare? Och vad blir då viktigast för partierna, dess politiker och demokratin.

Vi lever i en tid då profileringen via sociala medier troligen är avgörande för partiers utveckling. Ju mer ett parti och politiker profileras, ju mer förstärks och blottas de.

Det krävs alltså mod och medvetna strategier.

Åter till centerpartiet som är ett aktuellt exempel.

Per Åsling, ordf i skatteutskottet, har varit väldigt aktiv i frågan om de nedläggningshotade Skattekontoren. Riktigt bra jobbat är vad vi upplevt via media, där t ex. Patrik Oksanen, politisk redaktör på Hudiksvalls tidning( C )skrivit en rad olika debattartiklar om Skatteverkets brister kopplat till nedläggningsbesluten. Jag har ingen aning om huruvida dessa två träffas och lägger upp strategier för att nå ut, men det blir bra och det gör intryck.

Jag vet inte om jag har fler centerpartister än andra som vänner och följare på Facebook/ Twitter. I så fall är det inte medvetet. Kanske är det däremot medvetet att många centerpartister lagt till mig som vän, eftersom de vet att jag är aktiv och vill stötta politik som gynnar hela Västerbotten o Ett helt Sverige. Utan att påstå att inte andra partier för sådan politik, så har jag det senaste halvåret märkt mest från Centerpartiet.   

Jag är fortfarende oberoende, men jag påverkas och påverkar om än så bara en på miljoner.

Vi behöver gå från gnället kring köksbordet till att bidra

Av , , Bli först att kommentera 2

I takt med att samhällets förändras finns anledning att fundera på hur vi kan utveckla en kultur och en samhällsanda som bygger på att vi stärker varandra och lyfter vår kommun. En kultur som är välkomnande till det nya, värnar om varandra när det kärvar och gläds åt varandras framgångar.

Lokal och regional utveckling bygger på en gemensam strävan där medborgarnas trivsel och engagemang är en viktig drivkraft. För att lyckas tror jag krävs tillit mellan medborgare, kommuner, politiker och företagare.

Om vi tillsammans strävar efter en kultur där vi medborgare kan lita på att politikerna tar sitt ansvar kan vi lägga energin på att hitta vägar till samarbete istället för att misstro och ifrågasätta. Det kan på sikt leda till ett starkare civilsamhälle som komplement till de ordinarie strukturerna, men kräver en ökad transperens på vilka grunder politikerna tar beslut.

En angelägen fråga är om det möjligt att öka det mellanmänskliga förtroendet i tider då vi bli mer självständiga och mindre benägna att engagera oss ideellt?

Jag tror på en utveckling där fler medborgare, föräldrar och företagare motiveras att gå från gnället kring köksbordet till att bidra.  För att få till det så måste vi känna tilltro till att vårt bidrag räknas och att vi får något tillbaka.

Det är på platsen kommunerna utvecklas, nära medborgarna. Att lita på en regering eller ett regionalt ledarskap räcker inte. Det är på platsen vi måste hitta kraften, stärka varandra och ta del av allas vilja att bidra. En attraktiv kommun är en kommun där människors perspektiv är viktiga att ta tillvara och där en gemensam strävan med att stärka kommunen blir till ett medvetande hos varje medborgarna.

Att bygga ett starkare civilsamhälle är särskilt betydelsefullt i krympande kommuner. Lokal attraktionskraft handlar bl a om att vara konkurrenskraftig i en region där det råder dragkamp om företag och människor. Ett välkomnande samhälle, med god samhörighet, är ett samhälle att trivas i från första stund. 

Att gräva där vi står med det vi har är en bra grundförutsättning för att tillsammans stärka våra kommuner och orter. 

Kampen för ett jämlikt samhälle grundas i föräldraskapet

Av , , Bli först att kommentera 0

För att främja ett jämlikt samhälle där människors lika värde är rådande krävs att vi som kan påverka, påverkar det vi kan. Grunden i att kunna vara en god medmänniska är en god självkänsla och en känsla av att man behövs för den man är. En människa med gott livsmod kan också ingjuta hopp och mod i andra människor.  

Jag tillhör dem som vill verka för ett jämlikare samhälle. Jag är först o främst mamma och därigenom en ledare.

Michael Jackson ” king of pop” skrev. If you wanna make the world a better place take a look att your self and make that change.

Det är utifrån det jag använder mitt ledarskap som förälder. Förändringen måste börja hos mig och mina barn. Det är först o främst mina tre barn, som också är samhällsmedborgare, jag kan stärka och påverka.

Min ambition är att mina barn ska känna sig älskade för dem de är, känna ansvar för sitt eget välmående, men också för andras. Genom att jag ingjuter mod i dem och förståelse för alla människors lika värde bidrar jag till en bättre värld och tre godmodiga själar.

Jag visar sällan mina barn på Facebook trots att jag anser mig själv som en aktiv användare. Det är främst av två skäl.

Ett – jag värnar deras integritet och självkänsla. De ska lära sig att respektera sig själv och andra i stället för att jämföra sig med andra och dessutom att utseende är minst viktigt. Det är viktigare att de känner sig bra.

Två – jag värnar er andra från att visa upp min vackra o lyckliga familj och alla vet dessutom att vi inte är vare sig vackra eller lyckliga varje dag.

Däremot kan jag delge er ett par exempel som värmt i mammahjärtat och visar att jag gjort nåt rätt. Ett av mina barn ställde följande fråga till maken som är egen företagare vid matbordet: Ger du lika lön till kvinnor och män? Maken svarade att så är fallet, att det är kompetens o erfarenhet som avgör och inte kön, medan mamma Malin ler i sitt inre o bekräftar dotterns kloka fråga.

Det andra exemplet är när min andra dotter, som kom i mycket liten förpackning o ff är bland de minsta på skolan protesterar öppet när en äldre pojke blev trakasserad på skolgården. Dottern säger helt enkelt ifrån inför halva skolan och mamma Malin tänker att mod är den vackraste egenskap man kan ha och bekräftar så klart att hon gjort helt rätt.  

Vad vill jag säga med detta? Det är definitivt inget skryt om hur jag är som förälder, tvärtom, jag har ett gäng brister i detta.

Det jag däremot vill förmedla och påminna om, är att grunden i att verka för ett bättre samhälle är att börja med sig själv o sina barn.

De kan påverkas och ju fler goda egenskaper vi tillsammans ingjuter i våra barn, som bärare för ett framtida samhälle, desto större chanser är att det goda och inkluderande kan överrösta det som trasar sönder.  

Rör vi oss mot en bättre värld?

Av , , Bli först att kommentera 1

fred

Är vi på väg mot en ny rörelse, en folkrörelse för ett mer humant samhälle?

Denna vecka har varit speciell. Från min horisont har min egen känsla gått från ett mått av förtvivlan till att känna mig mycket hoppfull. Jag tror på människan. Jag tror på människans kraft och önskan att finnas till för varandra och ge varandra stöd när det krävs. Det är inbyggt hos de allra flesta människor, en förmåga till empati och medmänsklighet.

Denna rörelse som vi har bevittnat under senaste veckan är ett bevis på att goda krafter är lika starka som onda. Eller jag vill påstå att det är starkare. Vi är fler som vill ha en enad värld, ett enat Europa och Sverige, än de som struntar i dessa desperata människor som tagit modet att fly för sina liv från landet det inte kan stanna i.

Vi är fler som vill verka för ett öppet Sverige med medmänsklighet.

Det krävdes en flyktingkatastrof likt andra världskriget och horribla bilder på ödelagda människoliv för att världen skulle vakna. Barn var tvungna att offras. Barnkonventionen gills inte i krig. I Krig o Kärlek är allt tillåtet sägs det ,men vi har svårt att ta in det vi hör och ser och vi vet inte vad om väntar. Stormakterna är på olika sätt involverade. Europa i behov av stöd. Utan att vara väl uppdaterad på världsrelationer känns världen alltför orolig.

Vi måste fortsätta röra oss i, och med, det goda. Hjälpa och dela. Ingen kan göra allt men alla kan göra nått. #jagdelar

Kommuner bör bli bäst på att krympa!

Av , , Bli först att kommentera 2

4030395071

 

Det är många fler av Sveriges kommuner som krymper än som växer. Det är ingen nyhet.  Ändå bedriver de flesta kommuner en form av tillväxtpolitik, alltså en politik som bygger på att växa och locka till sig fler företag, medborgare och besökare. Det är som att vara på stora vatten med liten båt, vingligt, otryggt o svårt att navigera. Dessutom tippar den om alla sätter sig på en sida.  

Av alla krympande kommuner kommer de som blir bra på att anpassa sig till faktumet att man krymper lyckas bäst. Att utveckla en drivkraft som bygger på att bli bäst i klassen på anpassning efter rådande resurser är en framgångsfaktor. Det säger sig själv – Att mätta munnen efter matsäcken!  

Det finns möjligheter för kommunerna i att lyckas bygga tillit o tolerans mellan medborgarna och beslutsfattare men det kräver en medveten strategi. Många är misstänksamma på hur beslut kommer till och besviken på prioriteringar.  En ökad transparens kring ekonomi och befolkningsutveckling i kombination med anpassade medborgardialoger är exempel på medel för att nå ökad tillit o tolerans. Vet vi läget blir vi mer medvetna och kan handla därefter, som medborgare, som mamma, som kommunanställd som förening eller organisation.

Med en ökad medvetenhet hos både medborgare och kommunanställda ökar chansen att mer proaktivt anta utmaningar med färre resurser och fokus på att effektivisera och förtäta.  Utifrån befolkningsutveckling kopplat till kommunernas kostnader för samhällsservice behöver nya former för samarbete mellan civilsamhälle och kommunen utvecklas. Det är bara frågan hur?

Parallellt med en strävan att få fler inflyttare, bör politiker och tjänstepersoner lägga kraft på att utveckla idéer kring hur man på ett innovativt sätt kan klara sitt kommunala uppdrag trots en minskande befolkning. Innovationer är också nya samarbetsmodeller och processer. De krävs ett brett engagemang. Engagemang föds inte utan att man vinner på det. Man engagerar sig om man känner att man får bidra, är en del av en gemenskap eller jobbar mot samma mål.

 För att mobilisera all kraft behövs en acceptans hos medborgare och kommunanställda och ett mod hos politiker. Acceptans och mod utifrån rådande förutsättningar.

Det är båtarna vars roddare ror i takt som glider snabbast fram oavsett storlek eller farvatten.