Kommuner bör bli bäst på att krympa!

4030395071

 

Det är många fler av Sveriges kommuner som krymper än som växer. Det är ingen nyhet.  Ändå bedriver de flesta kommuner en form av tillväxtpolitik, alltså en politik som bygger på att växa och locka till sig fler företag, medborgare och besökare. Det är som att vara på stora vatten med liten båt, vingligt, otryggt o svårt att navigera. Dessutom tippar den om alla sätter sig på en sida.  

Av alla krympande kommuner kommer de som blir bra på att anpassa sig till faktumet att man krymper lyckas bäst. Att utveckla en drivkraft som bygger på att bli bäst i klassen på anpassning efter rådande resurser är en framgångsfaktor. Det säger sig själv – Att mätta munnen efter matsäcken!  

Det finns möjligheter för kommunerna i att lyckas bygga tillit o tolerans mellan medborgarna och beslutsfattare men det kräver en medveten strategi. Många är misstänksamma på hur beslut kommer till och besviken på prioriteringar.  En ökad transparens kring ekonomi och befolkningsutveckling i kombination med anpassade medborgardialoger är exempel på medel för att nå ökad tillit o tolerans. Vet vi läget blir vi mer medvetna och kan handla därefter, som medborgare, som mamma, som kommunanställd som förening eller organisation.

Med en ökad medvetenhet hos både medborgare och kommunanställda ökar chansen att mer proaktivt anta utmaningar med färre resurser och fokus på att effektivisera och förtäta.  Utifrån befolkningsutveckling kopplat till kommunernas kostnader för samhällsservice behöver nya former för samarbete mellan civilsamhälle och kommunen utvecklas. Det är bara frågan hur?

Parallellt med en strävan att få fler inflyttare, bör politiker och tjänstepersoner lägga kraft på att utveckla idéer kring hur man på ett innovativt sätt kan klara sitt kommunala uppdrag trots en minskande befolkning. Innovationer är också nya samarbetsmodeller och processer. De krävs ett brett engagemang. Engagemang föds inte utan att man vinner på det. Man engagerar sig om man känner att man får bidra, är en del av en gemenskap eller jobbar mot samma mål.

 För att mobilisera all kraft behövs en acceptans hos medborgare och kommunanställda och ett mod hos politiker. Acceptans och mod utifrån rådande förutsättningar.

Det är båtarna vars roddare ror i takt som glider snabbast fram oavsett storlek eller farvatten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.