Vi behöver gå från gnället kring köksbordet till att bidra

I takt med att samhällets förändras finns anledning att fundera på hur vi kan utveckla en kultur och en samhällsanda som bygger på att vi stärker varandra och lyfter vår kommun. En kultur som är välkomnande till det nya, värnar om varandra när det kärvar och gläds åt varandras framgångar.

Lokal och regional utveckling bygger på en gemensam strävan där medborgarnas trivsel och engagemang är en viktig drivkraft. För att lyckas tror jag krävs tillit mellan medborgare, kommuner, politiker och företagare.

Om vi tillsammans strävar efter en kultur där vi medborgare kan lita på att politikerna tar sitt ansvar kan vi lägga energin på att hitta vägar till samarbete istället för att misstro och ifrågasätta. Det kan på sikt leda till ett starkare civilsamhälle som komplement till de ordinarie strukturerna, men kräver en ökad transperens på vilka grunder politikerna tar beslut.

En angelägen fråga är om det möjligt att öka det mellanmänskliga förtroendet i tider då vi bli mer självständiga och mindre benägna att engagera oss ideellt?

Jag tror på en utveckling där fler medborgare, föräldrar och företagare motiveras att gå från gnället kring köksbordet till att bidra.  För att få till det så måste vi känna tilltro till att vårt bidrag räknas och att vi får något tillbaka.

Det är på platsen kommunerna utvecklas, nära medborgarna. Att lita på en regering eller ett regionalt ledarskap räcker inte. Det är på platsen vi måste hitta kraften, stärka varandra och ta del av allas vilja att bidra. En attraktiv kommun är en kommun där människors perspektiv är viktiga att ta tillvara och där en gemensam strävan med att stärka kommunen blir till ett medvetande hos varje medborgarna.

Att bygga ett starkare civilsamhälle är särskilt betydelsefullt i krympande kommuner. Lokal attraktionskraft handlar bl a om att vara konkurrenskraftig i en region där det råder dragkamp om företag och människor. Ett välkomnande samhälle, med god samhörighet, är ett samhälle att trivas i från första stund. 

Att gräva där vi står med det vi har är en bra grundförutsättning för att tillsammans stärka våra kommuner och orter. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.