Nu har vi fastställt våra kandidatlistor och vårt valprogram för Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi socialdemokrater vill se ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett samhälle där en solidarisk välfärdsmodell säkerställer att mänskliga behov uppfylls. Coronapandemin har allt för tydligt visat på behovet av samhällsansvar och vi måste nu välja väg för framtiden. Vi vill se en framtid där vi investerar i varandra och det vi äger gemensamt, där människans och planetens behov går före marknadens och där vi tillsammans har en beredskap för eventuella kriser. I det socialdemokratiska samhället går välfärden främst.

Med de orden inleds kapitlet om folkhälsa och sjukvård i Socialdemokraterna i Västerbottens valprogram inför nästa års val. Det är ett fantastiskt valprogram, som fastställdes i lördags av länets alla arbetarekommuner i samband med Socialdemokraterna i Västerbottens valkonferens i Lycksele.

Från Socialdemokraterna i Umeå hade vi 14 ombud som deltog. Vi åkte tidigt på morgonen till Lycksele och det var värt det. Valprogrammet hade varit ute på remiss till samtliga arbetarekommuner och även den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen i länet. Samtliga av våra s-föreningar i Umeå och även vårt fackliga utskott med representanter från olika fackliga organisationer fick också möjlighet att lämna in remissyttranden, så det var ett omfattande remissförfarande som föregick fastställandet av valprogrammet.

Utöver det, kom det ytterligare ändrings- och tilläggsförslag på konferensen som bidrog till att programmet blev riktigt bra. Från Umeå, kom vi med 6 förslag, och samtliga fick gehör av konferensen.

Förutom vilken politik vi ska gå till val på i Västerbotten, fastställde vi också distriktets kandidatlistor till riksdag och region. Från Umeå har vi både Helén Pettersson och Björn Wiechel på plats 2 resp 3, och som vi därför räknar med att få omvalda till riksdagen. Vår distriktsordförande Isak From, från Norsjö, toppar listan, och Åsa Carlsson och Fredrik Stenberg, från Skellefteå kom på plats 4 resp 5. De har gjort ett utomordentligt bra jobb, så de har fått förnyat förtroende. En nyhet är Pia Sjöberg, från Sorsele, som valdes in på plats 6 och som kan bli första ersättare om vi ökar med ett mandat till 5.

Till vår kandidat till regionstyrelsens ordförande utsåg vi obbolabon Peter Olofsson. Vår kandidat till regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård blev Anna-Lena Danielsson (Lycksele) och vår kandidat till regionråd med ansvar för regional utveckling blev Rickard Carstedt (Skellefteå). Alla tre toppar varsin lista (Peter södra valkretsen, Anna-Lena västra valkretsen och Rickard norra valkretsen). Även de har gjort ett superbrajobb och får därför förnyat förtroende.

Vad gäller södra valkretsens regionlista (umeåregionen alltså) valde vi Malin Malm på plats 2, och undertecknad på tredje plats. Det ska bli kul att vara med i den här valrörelsen och se till att trycka tillbaka högern som vill privatisera bup och sälja ut folkhögskolorna.

Hela våra listor, kan du se här. Vårt valprogram kommer jag att länka till när distriktet har publicerat den nya versionen som fastställdes i helgen.

Här är våra kandidater till kommunledning och kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

I söndags har vi haft vårt representantskap för att fastställa våra kandidatlistor till kommunfullmäktige och kommunledning inför nästa års kommunalval. Efter många månader i nästan social isolering och enbart digitala repskap, valde vi att hålla det här mötet fysiskt. Glädjen var stor när alla ombud äntligen fick möta varandra i samma rum precis som vi kunnat göra förr, även om vi förstås var försiktiga och höll ändå visst avstånd till varandra.

Ny kommunledning

Våra kandidater till ny kommunledning utsågs enhälligt med acklamation enligt valberedningens förslag. Men där har vi gjort en ändring jämfört med nuvarande mandatperiod: Vi har fått en ny stjärna i laget och det är Christina Bernhardsson, gipstekniker på ortopeden, som valdes till vår kandidat till att bli ordförande i tekniska nämnden. Kicki har suttit som ledamot i tekniska nämnden i väldigt många år och är som klippt och skuren för att efterträda nuvarande ordförande Lena Karlsson Engman, som gjort ett väldigt bra jobb men vill trappa ner på sina politiska uppdrag.

Övriga som idag sitter i kommunledningen har utsetts att även kandidera för oss inför kommande mandatperiod. Dessa är:

Kommunalråd 1 tillika kommunstyrelsens ordförande: Hans Lindberg

Kommunalråd 2: Janet Ågren

Ordf i byggnadsnämnden: Mikael Berglund

Ordf i för- och grundskolenämnden: Moa Brydsten

Ordf i gymnasienämnden: Peter Vigren

Ordf i äldrenämnden: Carin Nilsson

Ordf i individ- och familjenämnden: Andreas Lundgren

Våra fullmäktigelistor
Även den här gången antog vi två kandidatlistor till kommunfullmäktige. En för Umeå omland med 40 namn och en för Umeå centrala med 48 namn. Båda kommunalrådskandidater finns på båda listor men de toppar varsin lista (Hans toppar omlandslistan och Janet centrala listan).

Listorna består av en väldigt bra balanserad blandning av erfarna kandidater som redan idag sitter i fullmäktige och nya och kompetenta kandidater med olika färdigheter. Listorna är varvade utifrån kön så att vi har lika många kvinnor och män bland våra kandidater, där olika yrkesgrupper och åldrar finns representerade.
Nytt för den här gången är att den speglar befolkningen på ett bättre sätt än tidigare. Tittar man på dem som finns på sk valbar plats (dvs de som utifrån sin placering på listan blir invalda om vi skulle få samma valresultat som senast), så är det 13% av kandidaterna som är födda utanför norden, vilket speglar väl hur det ser ut i Umeås befolkning.

Det tycker jag är en viktig signal ut till väljarna i Umeå: vi är inte ett parti för bara dem som är svenskfödda utan vi representerar alla, och då ska det synas i vilka som blir valda i våra församlingar. Jag är stolt att denna gång kunna visa att vi lyckats med detta på våra listor och valberedningen ska ha en eloge för det. Däremot måste vi fortsätta jobba på för att få en bättre representation för hela listan.

Utöver detta har vi precis som tidigare flera kandidater med facklig bakgrund, då vi vet att den som är engagerad i fackföreningsrörelsen har en helt annan insyn i hur arbetarna påverkas i sitt dagliga liv av olika beslut och det är ett viktigt perspektiv som ska genomsyra allt i vårt politiska arbete. Vi är ju ett parti som bildats av fackföreningsrörelsen.

Våra två listor utgör tillsammans med våra kandidater till kommunledning en helhetslösning där olika pusselbitar lagts samman för att ta fram ett lag som på bästa sätt kan föra vår socialdemokratiska politik på lokal nivå och som jag hoppas får väljarnas förtroende att styra kommunen. Vi jobbar för ett jämlikt, jämställt, hållbart och tryggt Umeå där vi alla är fria för att forma våra liv utan att vår bakgrund sätter hinder. I vårt politiska arbete sätter vi alltid välfärd före skattesänkningar.

Nedan är de två fullmäktigelistor vi antog i söndags på vårt repskap. Åldern som visas är den ålder som kandidaterna har under valdagen.

//Alejandro Caviedes, ordf i Umeå Arbetarekommun