Kristdemokraterna – Vem bryr sig?

Av , , Bli först att kommentera 8

När Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund, förra veckan meddelade på en presskonferens att han skulle sluta som partiledare, kom det som en chock och stor överraskning för många. Det var inte alls väntat och många spekulationer sattes direkt i rullning, många förslag på tilltänkta kandidater på posten har florerat den senaste veckan i media. Valberedningen i Kristdemokraterna inväntar nu förslag på ny kandidat på posten och den nomineringsprocess som nu påbörjats är öppen för varje enskild medlem att delta i. På Kristdemokraterna i Nordmalings lokala årsmöte, måndag den 9 februari, berättas mer om hur detta kommer att gå till.

Men, vem bryr sig? Jo, fler borde bry sig, då det visades sig enligt en undersökning som Göteborgs Universitet gjorde i samband med riksdagsvalet 2010, att Kristdemokraterna skulle haft 12,8% om väljarna valt efter sina politiska åsikter.

Innan vårt årsmöte på måndag kommer vi att ha ett öppet möte (se bild nedan) där Andreas Carlson, riksdagsledamot (kd) och representant i justitieutskottet kommer och berättar om sitt arbete, senaste tidens turbulens i riksdagen etc. Vi bjuder på mat (anmälan senast 7 feb), men vill man inte äta så är man välkommen att komma ändå och lyssna, påverka och ställa frågor!

Det är de lokala mötena som är den Kristdemokratiska politikens grundbult och som är motorn för partiets utformning. Det är via de lokala styrelsemötena, årsmöten, distriktsstämmor, Riksting, partistyrelsen och via riksdagsledamöterna som partiet utformas och du kan få vara med och hjälpa till genom att göra Din röst hörd.

 

Goda råd på vägen

Av , , Bli först att kommentera 14

Valet den 14 september har passerat med marginal. Det var över en månad sedan och tiden rinner iväg allt för fort.

De senaste veckorna har bestått i att göra bort höststöket på jordbruket, vilket alltid är en hel del pyssel innan vintern biter sig fast.

Under tiden har Länsstyrelsen räknat valsedlar och kommit fram till att Kristdemokraterna i Nordmaling har fått förnyat förtroende i kommunfullmäktige. Tackar allra ödmjukast för alla som röstat på Kristdemokraterna! Ert stöd betyder oerhört mycket för att våra ideologiska frågor ska synas och höras vidare omkring än bara i vår lokalavdelning. Personligen lovar jag att göra mitt allra bästa de närmaste 4 åren för att förvalta förtroendeuppdraget och för att lyfta fram kristdemokratin.

I måndags presenterade sig den nya kommunfullmäktigetruppen, var och en, i talarstolen. I måndags hann även kommunfullmäktige besluta att ”kommunal handikapprådet (KHR)” och ”kommunal pensionärsrådet (KPR)” slås samman till ett ”Tillgänglighetsråd” (http://www.vk.se/plus/1303137/tva-rad-blir-ett).
Kristdemokraterna har reserverat sig i ärendet tidigare i kommunstyrelsen bl.a. p.g.a. att råden själva, bestående av pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, inte fått vara remissinstans i frågan. Varför vara så ivrig och snabb att plocka bort en funktion (råden) i samhället som tillför mer än det belastar? Varför inte låta dem som berörs få komma till tals? Ett argument i kommunfullmäktige igår var att det fanns många småkommuner som gjort på samma sätt som nu förespråkades, men vi fick inte veta vilka.

Vad jag vet så är det många kommuner som har gått i samma tankar som vår att plocka bort eller slå samman befintliga råd som befunnits överflödiga, men få har verkställt det då det efter utredning kommit fram till att det vore fel riktning att gå. Föreningarna är en god informationskälla till kommunens tjänstemän och en direkt kanal till politikerna. Umeå är en sådan kommun som valt att ha kvar funktionen, men istället för att kalla det ”kommunala handikapprådet” bytte de nyligen namn till ”Funktionshinderråd”. I detta råd ingår även anhörigföreningarna, vilket är något jag tycker Nordmaling borde ta efter.

Sammanfattningsvis tycker jag det är ett respektlöst förfarande att köra över remissinstanser på det här viset. Jag yrkade på återremiss.

Ärendet gick till beslut utan saklig motivering och avsaknad av fullständiga underlag (vilket i normala fall skulle ha lett till en återremiss), det blev votering med resultatet att inte inhämta synpunkter och goda råd på vägen från det forna KHR och KPR.

Bli först att kommentera

Rätt ska vara rätt

Av , , Bli först att kommentera 13

”Rätt ska vara rätt”, skriver Madelaine Jakobsson och Åsa Nyberg (c) i VK:s Ordet Fritt fredagen den 5/9 2014. Den beskrivning som skildras i början stämmer bra överens med gången i kommunfullmäktige angående de 3 byskolnedläggningarna.

Det var många som engagerade sig och lade ner enormt mycket arbete i att bevara byskolorna när det begav sig, vilket är beundransvärt. Kristdemokraterna var också bland dem som engagerade sig och fortfarande gör det.

”Tyvärr tyckte inte Kristdemokraterna det samma utan de lade ner sina röster och det innebar att eleverna var tvungna att lämna sina fina byskolor redan i januari.” (Citatet är hämtat från insändaren). Att påskina att det var Kristdemokraternas fel att byskolorna lades ner, är dock ett anmärkningsvärt angrepp, som istället borde vara riktad mot dem som lade fram förslaget och som verkställde det.

Således rätt att det redan var beslutat att byskolorna skulle läggas ner. Sista röstningen handlade om NÄR de skulle läggas ned. Vi var mycket tydlig med att vi inte ville delta i ett sådant röstningsförfarande, då det stred helt mot vårt ställningstagande att skolorna skulle få vara kvar. Vi var inte intresserad av att lägga ned skolorna efter jul och inte heller efter vårterminens slut. Det fanns bara dessa 2 förslag och vi ville inte välja något av dem.

Naturligtvis fanns den förmildrande omständighetstanken med i bilden gällande förberedelser för både barn, lärare och lokaler om barnen skulle bli tvingad att flyttas efter våravslutningen istället för redan efter jullovet.

Men, att efter ett sådant nederlag, mindre än 1 timme efteråt, plötsligt göra en helomvändning och besluta om tidpunkt för skolornas nedläggning, kunde inte vi ställa oss bakom. Vi avstod då från att rösta.

Det spelar egentligen ingen roll hur mycket man än vurmat för en sak, om man inte kan stå upp för det hela vägen fram. Naturligtvis får man ändra ståndpunkt i en fråga, men att oförskyllt lasta skulden på Kristdemokraterna, är inte rätt väg att gå när man samtidigt söker samverkan över partigränserna. Kristdemokraternas ofullkomlighetstanke, kommer vi att fortsätta praktisera när man efter valet återigen öppnar upp för samverkan mellan partigränserna.

För att få veta vad vi vill med bl.a. skolan efter valet den 14 september, så ta gärna del av vårt kommunala handlingsprogram på vår hemsida.

 

Hänvisning

Insändare i Ordet Fritt: http://www.vk.se/1268333/byskolorna-i-nordmaling

Vad betyder ofullkomlighetstanken? Läs mer på: https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Var-ideologi/

Kristdemokraternas kommunala handlingsprogram kan läsas på: http://wp.kristdemokraterna.se/nordmaling/files/2014/09/kommunalt-handlingsprogram-2014.pdf

 

Vill man, så gör man.

Av , , 2 kommentarer 8

Det blir spännande senare i höst att få följa och se hur Kristdemokraternas tidigare motioner inlämnade till kommunfullmäktige kommer att hanteras. Tänkte nämna några av dem för att ge en bild av vad vi arbetar för.

I vintras lämnade vi in en motion om Mer fysisk aktivitet i skolan (2014-02-24), detta för att vi vill att barn och ungdomarna ska få möjlighet till mer fysisk aktivitet än vad skolan erbjuder idag. Många barn och ungdomar rör på sig allt mindre än vad man gjorde för t.ex. 10 år sedan. Forskning har dessutom visat att mer fysisk aktivitet även ger bättre studieresultat och det är ju något som alla eftersträvar. Motionen är redan behandlad och i kommunfullmäktige blev det ett positivt beslut, med orden att det ska genomföras när det finns pengar för det. Kommunen har haft en ekonomisk svacka, men nån gång kommer kommunen på fötter igen och då måste naturligtvis redan beslutade satsningar komma före alla andra. Så detta är bara och vänta in.

 
I våras började det pratas om att förändra musikskolan, vilket i våra öron inte hördes någe vidare bra. Man ville från majoritetens (s)ida inte längre driva det i kommunal regi med bl.a. följden att kvaliteten skulle minska. För att utrycka vår vilja lämnade vi in ett förslag, Musikskolan (2014-04-14), på hur vi tyckte att det skulle gå till. Vi vill ha kvar musikskolan i kommunal regi. Vi skrev även en insändare i vk för några veckor sedan om detta. Efter detta har även de andra partierna funderat på att ha kvar musikskolan i kommunal regi.

 
Kristdemokraterna värnar om de små barnen och vi vill ha små barngrupper i förskolan. När barngrupperna blir stora, ökar även bullret. För att stävja och minska bullret för de allra minsta på deras arbetsplats, lämnade vi in en motion om Buller (2014-04-14). Vi hoppas att kommunfullmäktige tar detta på stort allvar och gör något åt detta.

 
Alltför många gånger glömmer man bort de funktionshindrade i samhället, detta syns bl.a. i svårtillgänglig gatumiljö eller allmänna lokaler där enkla hjälpmedel nonchaleras. Vi lämnade in en motion Handlingsplan för funktionshindrade (2014-04-14), för att belysa vikten av att komma till rätta med vardagsproblem för funktionshindrade och för att göra handlingsplanen till ett levande dokument som blir tillgänglig för alla.

 
Under året har signaler kommit om att en del av kommunens personal inte mår bra på sina arbetsplatser, detta av olika orsaker. Alla mår bra av att ha en god arbetsplatsmiljö, så när vi kunde konstatera att det inte var det, så agerade vi. I vår motion Arbetsmiljö (2014-04-14), ville vi bl.a. att kommunfullmäktige skyndsamt skulle tillsätta en utredning om hur arbetsmiljön är på servicehus, sjukhem, hemtjänst och hemsjukvårdens arbetsplatsområden.

 
Bara för att tydliggöra att vi verkligen tar personalens arbetsmiljö på allvar, så har vi tidigare motionerat om att personalen ska få fria arbetskläder. Senaste gången möttes det av ett stort motstånd i kommunfullmäktige (motionssvar av Arbets- och skyddskläder till personal inom hemtjänst, 2013-11-06), man menade på att personalen hade ju tillgång till engångsskyddskläder och därför inte ens ville ta reda på vad kostnaden för fria arbetskläder skulle kunna bli för att kunna räkna in det i budget.

 
Vi väntar nu på att motionerna ska ha sin gilla gång i de olika instanserna för att sedan åter komma till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut av den folkvalda församlingen. Vore Kristdemokraterna fler i kommunfullmäktige så vore dessa beslut mer eller mindre klappat och klart. Så, ni som ännu inte röstat, vill jag uppmana att rösta på ett parti och kryssa en person som inte bara vill, utan även gör.

 

 

För att läsa dessa motioner sök på Nordmalings hemsida, protokoll, kommunfullmäktige, datum.

 

Nu har den kommit!

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Nu har Kristdemokraternas valtidning (hushållsutskick) kommit till alla hushåll. I tidningen beskriver vi vad vi vill göra i Nordmaling, där kan du även läsa några av de förslag vi vill genomföra i landstinget och naturligtvis får du även ta del av vad Kristdemokraterna vill på riksplanet.

Om du inte har sett den ännu, så kolla en extra gång bland reklamen. Skulle det vara så att du ändå inte har fått den eller att den senare kommer bort av någon anledning, så hör gärna av dig så ordnar jag att du får ett.

DSC_0134

Valkampanj

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu valkampanjar LRF för fullt. Ute längs vägarna där åkermark eller beteshägn finns kan man nu se LRF:s vita banderoller med små tänkvärda meningar. Orden vill få konsumenter och politiker att tänka till när det gäller den svenska maten, det öppna landskapet och för att hålla liv i debatten kring fördelarna med de svenska livsmedlen.
Fick hem en hel del banderoller för några veckor sedan och har sedan dess förmått bönder, f.d. bönder och villiga landsbygdsbor runt om i bygden att sätta upp de tankeväckande banderollerna synligt så att förbipasserande ser dem och börjar fundera över meningen med dem.
I flera år har jag försökt påverka förutsättningarna för ett hållbart företagande, närmast mig ligger de gröna näringarna då jag själv är lantbrukare, men mitt intresse är att även allt företagande ska få så bra förutsättningar som möjligt då det genererar stor samhällsnytta.
Mina kanaler har främst varit via LRF:s kommungrupp och Kristdemokraterna i Nordmaling. Att försöka påverka andra på olika sätt är något som jag inte kommer att sluta med i första taget.

Öppet året runt. Dygnet runt.//LRF

Öppet året runt. Dygnet runt.//LRF

 

Äntligen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har Kristdemokraternas riks valmanifest presenterats https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Kristdemokraterna-presenterar-valmanifest/ vilket tydligt visar vilka frågor som prioriteras högst under kommande mandatperiod. Läs gärna och begrunda.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,