Ska vi vänta tills 2018

Av , , 1 kommentar 6

När du sitter och pratar med de som har ungefär samma intressen och sådär en 8-9 gånger längre erfarenhet då börjar du kanske reflektera över hur mycket som faktiskt händer, givet beroende av hur världen ser ut i det stora och det lilla.

I det stora som i det här fallet kanske kan vara tex norra Sverige och vad det ger och behöver så är det ju så att Sveriges regering, trots riksdagens ovilja som genom en överenskommelse elimineras (dö) håller på att knäcka flera av våra basnäringar. 

* Lantbruken går på knäna och bonde efter bonde går med ”mössa i hann” som min granne skulle ha sagt. Sveriges landsbygdsminister har gått ut i riksmedia och erkänt att han saknar motmedel. Alliansen har motmedel som gör skillnad (om än inte allt) och driver på för en utjämning regelmässigt gentemot resten av Eu som (vi är med i). Gör vi inte åtminstone allt vi kan så kan vi få ångra det i generationer när etablerade och i bygden mönsterjordbruk lägger ner trots att de orkar med konkurrensen med 0 i lönsamhet, (ingen vill eller kan ta ett generationsskifte).

* Kilometerskatt på tunga transporter är en direkt belastning för all industri och produktion i hela Sverige och en kostnad som tex skogen och andra basnäringar inte kan bära. Stora arealer i norra Sverige kommer förlora sitt rotnetto och grunden i skogsbruket och miljövården är att skogsägarna kan få betalt för sitt virke. Drömmer man om en konsekvens på andra sidan produktionen dvs på priset på färdiga produkter så kommer inte sågverken vara konkurrenskraftiga vilket kommer ge förädiska konsekvenser.

* En annan sak är den alldeles för långsamma reformtakten när det gäller bostadsmarknaden, oerhört ödesdigert och det är fullständigt uppåt väggarna att i en fråga där en högerlinje kan råda bot på det hela inte göra allt som går. 

Om regeringen inte gör det som går för lantbruket samt avstår från kilometerskatt så anser jag att alliansen ska fälla den samma. 

Fredrik Jacobsson (m)