Skolnedläggning i Vindelns byar – Ett skott i axeln som aldrig kommer läka

Av , , 1 kommentar 8

Det är tio år sedan jag flyttade ifrån Vindelns kommun, familjegården i grannkommunen var en helt oemotståndlig utmaning och möjlighet. Jag var tjugoett och mitt i ungdomens nöjen med allt vad det innebar. Att satsa på det jag gjorde och att då lägga alla korten på bordet för att köpa ett skogshemman i grannkommunen är inget man egentligen borde behöva göra i den åldern, det finns mycket annat som är roligt, men som vanligt såg jag tio, tjugo, trettio år framåt och det är jag glad för nu 😉

Jag kunde aldrig tro då att jag skulle få anledning lägga mig i debatten som sker i Vindeln om dess skolor nu.

Det jag kom till var en by med åldrande befolkning med smått eftersatt underhåll på sina hus. Husen var ganska lågt värderade i området och det gick köpa ett helt okej hus för 300 000-500 000. Vännäs stack inte ut på något speciellt sätt när det gällde samhällsservice jämförbart med grannkommunerna, till exempel var byskolorna kvar i Vännäs och hos grannarna Nordmailng, Vindeln, med fler.

I Hällfors var skillnaden som skulle visa sig viktig på sikt, inget man såg då, en friskola vars drift sköts av föräldrarna fanns.

2012 var året  när jag själv gav mig in i den politiska världen vilket gjorde att jag hade en del insikt i byskolenedläggningen som skedde i Vännäs 2013. Det var majoriteten (S), (v), (mp), med stöd av (m) som markerade sin syn på byarnas utveckling. När man lade ner Tväråbäcks, Pengsjös och Bråns skolor stödde man det mot att det var en besparing på ca 5 mkr/år (tycks jag minnas). Det kan hända att driften sparade en par miljoner men när majoriteten samtidigt satsade på en stor vegaskola som skulle innebära en investering på 80 mkr (landade på oklart, ingen konstnadsredovisning har skett,  troligen ca 125- 130 mkr) då blir det oklart för mig hur väldigt billigt det egentligen blev.

Vi har en situation i Vännäs som är helt fantastisk och olik våra grannars, tre mil mellan kommungränserna gör att det finns logistiska fördelar emot grannarna som har 7-8-10 mil mellan desamma. Det gör att hemtjänsten inte behöver färdas lika långt och kan ha ett ställe utgå ifrån. De byar som förlorade sina skolor har (trotts allt) högst 15 km till en skola/barnomsorg. Vi har ett näringsliv som vi inte alls tar för givet som satsar på ”Det upplevelsebara Vännäs”, ta Leva gård, föreningen söjdarnas hus eller Glassbonden som exempel. Under åren 2010-2020 har det politiska klimatet varit bra för samarbete mellan kommun o näringsliv vilket också borgat för ett bolag till 51 procent ägt av näringslivet och till 49 kommunen där kommunens kommersiella fastighetsbestånd ingår. Vi har upplevelsenära Vännäs i botten och det med närheten till Umeå ger oss befolkningsökning som också räddat oss många gånger när kronorna ska räknas inför och i slutet av året. Jag vill ge min gode vän centerledaren en stor eloge i det 😉

Vad har jag missat? Jätteviktigt! Vi har ett bostadsbyggande, både i kommunal och i privat regi. Utan det hade inte resten fungerat. En del i det har vi fått gratis av Umeå, bostadspriserna har stigit och det gör det möjligt för barnfamiljer bygga en villa och det gör det möjligt för någon att hyra ut nya lägenheter.  Vi har i det stora hela en väldig framtidstro i Vännäs och det gör nästan inget omöjligt för den som vill investera.

Jag får inget mothugg om jag säger att vi hade haft råd ha kvar byskolornas drift och vi hade med lite nytt tänkande kunnat klara den så omtalade pedagogiken. Det hade varit en ytterligare positiv drivkraft för upplevesenära Vännäs. Jag tycker de som röstade bort våra skolor 2013 ska förklara varför ett hus i min by Hällfors som (har kvar friskolan som klarar pedagogiken) är dubbelt så dyrt efter en budgivning jämfört med ett hus sex kilometer österut där skolan försvann 2013. Det var en del av priset.

Till Vindeln.

Det jag lämnade för tio år sedan var en avlång by där affären året efter skulle lämnas åt sitt öde av konsum, en camping med helt fantastiska vyer där det förvisso fanns privat kapital som börjat investera- utan lönsamhet, en skola som hade klarat en runda av nedläggningsiver, ett bostadsbestånd som sett likadant ut sedan 70- talet

OCH!!!!! Ett träförädlingsföretag som blomstrade och såg ut att kunna växa, drivande ungdomar som startade entreprenadföretag, en generation industriarbetare som åkte arbetarbuss till och från Vindelns blomstrande näringsliv, rejäla bondeskogar.

Vad har hänt i Granö sedan dess, mina jämnåriga bor kvar, har skaffat familj och renoverar sina hus trots relativt låga huspriser, affären blev räddad av näringslivet och 2019 utsedd till Sveriges bästa matvarubutik, campingen har näringslivet satsat tiotals miljoner i och den är ett internationellt resmål. Tegsnäs hus har grundats, Granö bostäder (näringslivet) har för planer att bygga bostäder, Kommunens fastigheter ser exakt likadana ut och skolan och förskolan har man mer eller mindre bestämt sig för att den ska läggas ned. Detta trots avståndet till Vindeln som är cirka 25 km och för vissa, ta till exempel Vidstrandsnäs närmare fyra mil till det de då hänvisas till.

Med andra ord, i Granö blomstrar näringslivet och det finns ett driv i byborna som skriker framtidstro. Och kommunen är inte med på tåget.

Om något är ett exempel på dålig kommunal förvaltning och noll känsla för framtiden så måste det vara detta.

Bybor i Granö, vad blir era hus värda?

Sedan har vi Hällnäs som är cirka tjugo kilometer norr om Vindeln, förslaget nedläggning skola och det finns de som bor och jobbar på orten. Holmen har köpt Martinsons och gamla sågområdet i Hällnäs bara skriker möjligheter för ett blomstrande företagande på sikt. Hällnäs handelsträdgård har satsat tiotals miljoner senaste åren och kommer vara i behov av människor som arbetar där och de vill givetvis bo i närheten. Lameco har också flertalet anställda och ska deras personal kanske hamna i ett läge där de ska skjutsa sina barn till Vindeln på morgon och kväll 20 km *2*2=80?Eller ska barnen ta sig till bussen i sex-sju års åldern? Tror ni någon som Hällnäs bär skattekraft åt bor kvar i Hällnäs under de förutsättningarna?

Bybor i Hällnäs, vad blir era hus värda?

Sedan har vi Åmsele, allt som Hällnäs men de har över fem mil till Vindeln. Om Larssons snickeri ska ha arbetskraft hur ska de kunna attrahera någon flytta till Åmsele, ännu värre, vilka småbarnsföräldrar kommer vilja bo kvar i Åmsele utan skola och förskola? I Åmsele hade kommunen för avsikt lägga ner äldreboendet Åmbacken för femton- tjugo år sedan, byborna tog över och räddade det, nu har kommunen tagit tillbaka det. Jag tänker att bor man i Åmsele och får vardagen gå ihop med avstånden då är det redan fullt upp om skola, förskola finns på orten, jag skulle säga att man dödar framtidstron eller rent utav förutsättningarna i Åmsele med ett klubbslag om man lägger ned skolan och förskolan.

Bybor i Åmsele, vad blir era hus värda?

Vindelns imponerande näringsliv som vilken kommun som helst är lite avis på tex Rototilt, Indexator, Cranab, Vimek, Tectel, Fahlgrens Åkeri, Hällnäs handelsträdgård, Tegsnäs, Tegsnäshus, Granö beckasin är beroende av att byarna fungerar och att kommunen växer både i tätorten och på landsbygden. Näringslivet gör mycket mer än i andra kommuner.

Vindelns kommun har inte byggt några bostäder vilket gjort att man inte haft samma inflyttning som tex Vännäs haft, sedan ligger Vindeln lite längre från Umeå vilket gör att medvinden är lite mindre. En slutsats jag drar av det som sker är allt allt är rätt i Vindeln för tillväxt, såväl i folkräkning som ekonomisk förutom kommunen. Man är helt enkelt inte med i svängarna.

Är det så att majoriteten känner att de inte klarar av att reda ut de ekonomiska utmaningarna skulle jag säga att det är en så viktig fråga för Vindelns kommuns tillväxt i framtiden att skolorna är kvar att det vore klokt säga som det är, -vi klarar inte detta, -vårt förslag är att knäcka byarna. Vi klarar inte vårt uppdrag.

Vilken är majoritetens konsekvensanalys av en skolnedläggning?

 

Fredrik Sandin

Sitter i styrelsen Hela Sverige Ska Leva Västerbotten och Ordförande Vännäs Landsbygdsråd

 

 

 

Riksdagen håller på tappa makten till miljörörelsen!

Av , , 4 kommentarer 16

När jag gav mig in i den politiska debatten för sju – åtta år sedan så var det egentligen äganderättsfrågorna jag började skriva motioner osv kring.

Under åren har några andra enskilda personer och aktörer jobbat med samma inriktning och viljan att för skogsägarna sina värden vara säkra på.

En av dessa personer som jag haft ett öga på genom åren är företagaren Karl Hedin, ägare AB Karl Hedin. Han har sett problem som han tyckt staten hanterat dåligt genom åren. Jag minns en intressant kommentar som han gav i en intervju för kanske 6-7 år sedan och det var ”den svenska sinuskurvan”, ett sätt att beskriva politikens segdragna förhållningssätt som gör att en bransch kan måsta slå i botten innan politiken agerar i en för dem enkel fråga att lösa. Jag förstod hur han tänkte och kände nog likadant.

Jag har inriktat mig på det jag kan påverka och under åren varit med i två politiska partier och några intresseföreningar där jag jobbat motion och lobbyarbetesvägen med får jag säga tillslut viss framgång. Med hjälp av dessa som Hedin parallellt arbetande i ämnet är nu ämnet ofta uppe för debatt i riksdagen. (Socialdemokraterna verkar tyvärr strunta i ämnet) vilket kanske gjort att det inte riktigt blivit skarpt när de haft regeringsmakten under tiden frågorna debatterats.

Hedin har forskat med hjälp av andra och på egen hand samtidigt som han skrivit böcker om både vargbeståndet och dess inverkan på hans hembygder och invånare, jägare samt om det han kallar attacken mot äganderätten. Dessa böcker som han sedan föreläst kring runt om i landet är väldigt välgjorda och innehåller material som väldigt många tjänstemän och åklagare mfl i myndigheter helst skulle vilja försvann.

I dessa böcker och föreläsningar finns ett omfattande avslöjande om vilka personer i olika ställningar som har ett förflutet i miljörörelsen och en beskrivning om hur miljörörelsen finansieras och hur den genom egna agendor insyrats i utbildningssystemet vilket i sin tur lett till myndighetsutövare som har egna agendor och samtidigt inget tjänstemanna ansvar. En mardröm för många som ser sig som miljöns frälsare.

Mardrömmen för tjänstemännen och åklagarna som dessutom i stor grad påstås nätverka gjorde att de tillslut ville tysta Karl Hedin och det gjorde att de bevisade sitt missbruk av myndighetsutövning genom att ha span på Hedin under en par års tid och senare under en tid telefonavlyssning som egentligen inte ska godkännas när det ska finnas misstanke om brott som ska kunna leda till minst två års fängelse. Efter ett samtal med sin syster där KH skämtade med henne om ”gråben” mobiliserades en polisstyrka på 30 man för att gripa honom och fyra till. Detta innebar en månad i isolering för industrimannen och husrannsakan samt beslag av många personers datorer och telefoner mm. Man letade genom en panna i ett sågverk efter benrester men givetvis förgäves.

Ingen varg finns i fallet.

Åklagaren blev senare polisanmäld och riksåklagaren hävdar att det kan vara frågan om tjänstefel men det i sin tur är inte straffbart så fallet läggs ner.

Karl Hedin och de övriga männen däremot kommer vara misstänkta i flera år innan fallet är avslutat. Det finns som sagt ingen varg.

Redan dagarna efter skriverierna förstod jag att det handlade om att försöka tysta den som håller på bevisa och visa på att politiken tappat kontrollen över sina myndigheter vilket vissa partier kanske också vill, jag tror inte tex mp klagar över att tjänstemän och miljöåklagare gör mark obrukbar utan att det kostar för staten. Varför är Socialdemokraterna så tysta i äganderättsfrågorna? Vill Vänsterpartiet ändra på det rådande läget så skogsägare åtminstone får kompensation när marken görs värdelös?

I Centerpartiet, Moderaterna, KD och L måste det börja röra sig mer när det gäller synen på huruvida riksdagen har makten över myndigheterna eller ej!

Vitsen med riksdagsvalet och regeringsformen är att folket ska ha makten. I samband med att tjänstemanna ansvaret avskaffades 1976 så började en utveckling där riksdagen succesivt tappat makten till sina myndigheter.

Riksdagspartierna måste börja titta på verkligheten och hur enskilda fall har hanterats genom åren. Nu är det rena Sovjet fasonerna där de som visar på sanningen tystas på de mest bedrövliga sätt.

Vet riksdagsledamöterna att medborgare som vill visa på strukturella problem och myndighetsmissbruk blir satta i häkte eller orättvist behandlade för att de ska tystna?

Vår tid kan vara slutet på en för landet Sverige bedrövlig ”sinuskurva”.

Dela gärna tanken vidare

Fredrik Sandin, Vännäs (C)

 

Vad är löftet värt?

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu när det är val snart så kommer löften från höger och vänster.

Det är speciellt intressant för mig som varit aktiv inom politiken i tidigare val och i två olika partier.

Personligen tror jag det är betydligt viktigare titta på vad politikerkandidatdn faktiskt har gjort utifrån den position den haft.

Jag kan lugnt konstatera att många inte har genomfört speciellt mycket av det som lovas under innevarande majoritet och detsamma kan jag se om jag ser efter vad många oppositionspolitiker försökt genomföra genom motioner osv.

Jag har drivit på utifrån ett läge där jag inte haft några uppdrag överhuvudtaget vilket innebär att man måste arbeta inom sitt parti och med olika politiker genom lobbyarbete (Om man nu inte kommer med riktigt bra förslag.

Frågan som ledde till att jag började engagera mig politiskt för 6-7 år sedan var statens lamslagning/beslagtagning av privat produktionsskog genom nyckelbiotoper/natura2000 områden mm. Den första vesäntliga motionen jag skrev 2012 syftade till att staten skulle ersätta löpande vid nyttjande av paragraf 4 expropriationslagen. 5 år senare började politiker från norra Sverige ifrågasätta ersättning vid skydd av skogsmark. Som en ren slump kom det grundläggande drivet och utgångspunkten i dessa frågor från centerpartiet i Vännäs. Genom mig och Ulf Eriksson. Det är en väldig njutning med den sortens medvind. Jag själv kommer av naturliga skäl alltid bevaka skogsdebatten och lägga in inlägg på rätt ställen när det behövs.

Jag såg redan 2013 att rotavdraget gick bredda och att trädfällning och markjobb inom tomtgränsen borde ingå, detta för att höja värdet på alla fastigheter i Sverige. Alla fastigheter+tillgångar=Sveriges värde. Resonemanget gillades av makthavare på den tiden vilket gjorde att en riksdagsledamot jag hade kontakt med på vid den tiden tog med sig motionen till dess partitopp vilket ledde till ett breddat rutavdrag.

Jag har drivit frågor i flertal som syftar till att förenkla bostafsuthyrning vilka fått avslag men det var förslag som hade gjort uthyrarens situation bättre och lönsammare medan hyresgästen hade fått ett bredare utbud utan några som helst försämringar. Det rörde såväl skattetekniska frågor som byggnadsteknkska.

Jag gjorde allt jag bara kunde för att uppmärksamma politiker och media när debatten om kilometerskatten för tung trafik var som hetast. Med god sakkunnighet gick resonemanget hem. Riksdagsledamöter drev precis den politik som jag skapade tillsammans med en partikollega och en god vän i näringslivet.

Jag ifrågasatte genom uppmärksammade blogginlägg utländska lastbilarna med dåliga vinterdäck och i samband med lagförslaget från sossarna om vinterdäckskrav på alla axlar så beväpnade jag centerns riksdagsledamöter med min motion och såg till att de förstod hela innehållet så de hade bra grund i sitt arbete. En viktig fråga när sossarna hade höjt priset på alla transporter om de fått till mönsterkrav på axlar i onödan.

Vi i Vännäs (jag och Ulf Eriksson)väckte debatten om huruvida kraven på enskilda avlopp var vettiga utifrån miljönyttan och kostnaden det innebär för husägaren när vi fick genom motionen på centerpartiets partistämma. Det har blivit riksfrågor och debattämnen i många tidningar och många har nog fått sig en funderare.

Jag skrev en motion om att satsa mer på tvär och inlandsbanan med bland annat elektrifiering vilket idag är en av de frågor centerpartiet i Västerbotten ofta marknadsför.

Jag skrev faktiskt en gång en motion om att lagstadga kattmärkning. Det är nog den motion som varit knepigare att redovisa och föredra när ett flertal i sällskapet fnissade en hel del. Jag vet inte idag 6 år senare om jag står fast vid den, men i breda drag är det väll vettigt.

Jag har i två partier först i (m) och sedan i (c) föreslagit direktavdrag på investeringar i ekonomibyggnader upp till en miljon kronor. Där har jag fått avslag men jag återkommer kanske till ämnet i framtiden när fler insett värdet av att oskattade skogspengar och vinster kunde investeras lönsammare på landsbygden för en blomstrande landsbygd.

Mycket mer har jag skrivit om och gjort på olika sätt. Jag tycker det vore smaklig om fler politiker visade på det de faktiskt arbetat för och gjort än att svamla en massa löften som kanske aldrig är tänkt att bli verklighet.

En sak har jag lätt mig genom åren i politiken och det är att väldigt mycket handlar om känsla. Och den är väldigt få förunnat att ha.

Fredrik Jakobsson (c) Vännäs

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugnet före och lugnet efter! Och staterna! 

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi gjorde en djärv reseplanering med ca 500 mil inplanerad bilkörning från Los Angeles i väster till Miami Beach i sydöst.

En par dagar i LA sedan Santa Barbara och nästa stopp Las Vegas i Nevada. Vi ville ju förstås se ”sin city” när vi var i närheten. Det första vi tänkte när vi kom till Vegas var hur fruktansvärt med människor det var på gatorna, något helt annat motför det jag sett tidigare. På kvällen gick vi ut och åt gott sedan gick vi runt lite i skyskrapelabyrinten tills vi hittade en krog med rock/countrytema, vilket vi gillar. Vi var där ett tag och sedan hände det osannolika, vi skickades ut på gatan varpå vi hörde skott och dovare smällar från söder. 

Polisen utrymde kort därpå gatan igen och skickade oss in i ett casino var det löd mer eller mindre noja och liknande beteenden. Jag gjorde vad jag tyckte var rätt och kontaktade media i Västerbotten och Sverige när många andra var rädda eller utslagna av alkohol, det är en variabel att lägga till som gör Vegas grejen än värre, väldigt många människor i området var alkoholpåverkade. Dvs sämre på att skydda sig. En par dagar efter denna händelse fick jag kommunicera med media vilket inte var någon semester men det var istället ett bra sätt att verķigt reflektera över vad som hände några hundra meter ifrån oss. LasVegas blev inte vad vi hade tänkt oss.

Vi drog vidare till Phoenix  (Called ”valley of the sun”) och var där någon dag vilket var trevligt, Arizona är ett hett område rent celsius mässigt. Och fantastiskt trevliga människor. Jag gav 5 usd till en kille som var uthungrig, tiggare finns överallt i detta land men den här killen pratade jag med ett tag och det är nästan kusligt hur förutsättningarna kan vara olika för två 29 åringar. Han ansåg sig vara värd 0. Och hade ett jobb men inte råd med mat för dagen. (Hans uppväxt vill jag inte byta med).

Tuscon, Arizona om möjligt ännu varmare och vilket fantastiskt flyg och rymdmuseum. Det gick en hel dag åt detta flygfält som innehöll alla sorters fighters, atombombare, missiler, helikoptrar, passagerarplan, drönare och air force one  (presidentplan). På sidan om museet låg ett militärflygfält och jag uppskattar såhär i efterhand att ett Hercules per 20 minuter gick upp i luften och medan vi var där så var det flera fighters i luften. Fighters= stridsflygplan. 

Texas våldsamma vidder och hettan är något helt otroligt att uppleva, så skrinnt som landet är med sten och berg i väster och längre i öster ransch landskapet med stora gårdar med betande köttdjur. När du ser en traktor så är den på 400 hästar. Grymt landskap och boniteten höjs i östra Texas. På mackarna säljs torkat kött som snacks och som souvenirer alligatorskallar. Häftigt uppleva det man bara hört talas om.

Vidare Louisiana och träsken, ”swamp” som sträckte sig tiotals mil, det är omöjligt att bygga väg i dessa områden så man har istället löst det genom milslånga broar som står på pelare i vad man kan kalla träsk, myr är alldeles för lindrigt. Vägen eller bron över träsken imponerade verkligen mig för det är något helt otroligt mycket att hålla efter. Och vilka beräkningar för att motverka sättningar. Ölandsbron blir så sjukt löjlig i jämförelse. Ja även Öresundsbron. Vägarna överlag är fantastiskt fina och det går närapå köra 70 mph genom hela landet. (Ca 120 kmh)

Tallskogarna och jordbruksmarken i Georgia och norra Florida är också storslaget, tallskogen är helt fantastisk för sin tillväxt och det är som i Sverige, man ser hur det skiftar i tillväxt från norr till söder. Jordbruken är här gynnade av bonitet och ett gott klimat. Häftigt att se.

Längre ner i Florida kom palmerna allt tätare. I Miami Beach där jag nu är så påminner naturen om gran Canaria. (Kanske någon varmare). 

Att sitta med mina släktingar i Atlanta och titta på Fox news och live intervju med Trump och resonera med dem om det som är i debatten. Höra vad de tänker om det som varit och det som kommer. Väldigt intressant och en erfarenhet att ha med sig hem hur media skiljer sig och vad budskap som ges här och där. 

Idag sitter jag vid en pool i Miami och tänkte att en liten blogg kanske är på sin plats, vipps.

// Fredrik 

Värden i att se sig omkring. 

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag sitter i en Scania vid en vägkant i Norrbotten och har gått ner genom Pite älvdalen från storforsen och neråt ikväll. 

Tänk vilket fantastiskt värde det finns i att ha fått träffa alla dessa skogs ikoner runt om i norra Sverige i flera års tid, uppgifterna jag har i denna skogskörning sommartid är (för mig) så lättöverblickade att jag hinner prata med lokala intressanta personer som ofta har fötterna mitt i skogsbruket. 

Idag har jag pratat med en gubbe i 75 års åldern som varit skogsvirkesköpare i ett för oss  avlägset område en stor del av arbetslivet och vi har hunnit diskutera och reflektera över lite allt möjligt. Mycket trevligt. 

Han berättade om italienarna som bor i ett hus i närheten av honom och om hur de är emot vad vi kallar ”skogsbruket”. 

Det är lite komiskt att om inte skogsbruket pågått i generationer då hade de nog inte hittat något hus inom ett brano stort område ifrån där de bosatt sig. 

Skogsbruket har varit helt avgörande för stora delar av Sverige och kommer så vara även i framtiden. En skillnad har blivit genom maskiner som en, gör hundra mans jobb. 

För politiken betyder detta utmaningar som tyvärr inte utmanas något vidare, däremot är det en obehaglig iver åt att genom skatt på avstånd och en möjlighet för vem som helst att överklaga skogsavverkning samt stora marker som tas ur produktion riskera ta de jobb som idag finns. 

Här är det en problematik för landsbygden, det är så uppenbart när jag ser avstånden och förutsättningarna. Jag förstår av det jag sett att många tycker att de motarbetas av Stockholm och det värsta är att det får fortsätta år efter år. Vi måste börja se hur skogen kan skapa fler jobb, och vilka vidder, vilka skogar, vilka möjligheter. 

Så många vet så lite om verkligheten i skogarna och vilken den varit, så få vet så mycket. 

Fredrik Jacobsson  (c)

Umeås kringleder – en vikternas mardröm

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag tänker på alla städer jag passerat med bil och lastbil, det går så lätt och bra, men inte i Umeå.

Jag tänker på den tiden när vi körde stora volymer flis till Husum och (Obbola, som fortfarande passerar Umeå än idag) från Vindeln hållet, på den tiden utan alla rondeller så rullade en 60 ton lastbil från ridhuset till i20 sedan gick det lätt genom hela stan och direkt ut på e4, idag är det inte ens på kartan att passera Umeå för Övik. Nu är det broms och fullt gaspådrag för varje rondell. På den tiden när trafiken flöt på bättre så var miljöpåverkan vesäntligt lägre. Både bränsle, bromsar, däck och övrigt slitage bidrar till ökade utsläpp, det förstår de flesta men inte de som tog besluten uppenbarligen.

De flesta har inte tänkt på att detta kostar för näringslivet i regionen, allt virke, massved, flis och alla övriga transporter blir i längden dyrare för företagen att transportera. Redan idag ser åkerierna klart sämre resultat på transporter som går in i Umeå via 363 och e12 och ut till kusten eller e4. Det som tidigare var lönsamt har blivit olönsamt. Detta kommer hamna på slutkunderna och det regionala näringslivet.

Det är ju helt sanslöst att Umeå politikerna inte sett till att ändra lösningar blivit till, och västra länken – där är känslan att än om det inte kommer behövas så kommer rondellernas stad rondella så att den blir en än större vilda västern än den blivit bara genom processen som dragit ut så fruktansvärt.

Det finns ett fantastiskt missnöje kring alla dessa rondeller och det som är mest iögonfallande är hur enkelt det går att passera jämförbara städer. – Alltså där man har tänkt till.

Fredrik Jakobsson  (c)

 

Åkare i strejk i Ryssland 

Av , , Bli först att kommentera 8

För ungefär 2 år sedan införde Ryssland en kilometerskatt på tunga lastbilar. 

Nu har ryska åkare strejkat i en månad och i vissa regioner börjar situationen bli ohållbar vad gäller försörjning till samhället. Människor kommer med matkassar till åkarna som sitter och vaktar sina lastbilar tillsammans med polisen och taxiåkare när de vet att åkarna måste hålla ut för att få till en effekt.

En bedömning av en åkare är att hela folket står bakom dem och att politikerna inte lyssnar till folket. Allt detta trots att media styrs av Moskva. 

Jag hörde detta på radion imorse och inser att Sverige och Ryssland kanske inte är så olika som man skulle kunna tro när Ryssland styrs av Kreml eliten och Sverige av VPK gänget. Likheterna i denna fråga som är så närgången landet bredvid och i båda länderna i folkmun, ett sätt att ”fylla på kassan” är slående liksom reaktionerna från näringslivet. 

När ska den svenska regeringen skrota förslaget om en kilometerbaserad skatt? 

Försöker regeringen följa Rysslands exempel? Är det kanske där man fått inspiration?

Isak From (S) riksdagsledamot från Norsjö menade häromdagen i en reaktion efter en kommentar jag gjort på Facebook att det han tror på i frågan om kilometerskatten är att fler ska få en löning den 25e och färre skogsägare och företag ska ha en god vinst, det är hans övertygelse. 

Jag tror inte att utvecklingen efter införandet av en kilometerskatt kommer leda till fler löningar den 25e däremot så är (s) helt rätt ute (om de vill sänka Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden).

I Ryssland strejkar åkarna, samtidigt i Sverige vill regeringen verkligen införa en liknande skatt. Skillnaden mellan länderna är att i Sverige kommer kostnaden för skatten i större grad hamna på slutkunderna. 

Det vet regeringen och de västerbottniska (s) riksdagsledamöterna och de gör allt för att experimentet ska gå igenom budgeten. 

Fredrik Jakobsson  (c)

Ansvaret ligger inte på lastbilen eller stadslösningen.

Av , , Bli först att kommentera 6

Efter helgens hemska dåd i Stockholm så börjar nu givetvis politikerna söka brister i säkerheten som skulle kunna täppas åt för att förhindra att det händer liknande otrevligheter igen.

Infrastrukturministern har kallat till sig fordonstillverkare, åkerinäringen och länsstyrelser samt kommuner. Tanken bakom det är förstås att försöka arbeta åt hållet som innebär mer tekniska lösningar som ska göra att inte vem som helst ska kunna ”kapa” en lastbil. 

Själv funderade jag på det här i fredags medan jag följde nyhetsrapporteringen. 

Det är klart att åtgärder går att åstadkomma, MEN. 

Om vi nu tex Volvo och Scania hittar på lösningar som gör att en lastbil inte går köra utan att föraren sitter i (tex en sån här modern bilnyckel som man bara har i fickan) då kommer ju bara ”terroristen” se till att komma över nyckeln i ett liknande fall, den stora skillnaden är att chauffören hamnar i en farligare situation.  

Och ska man satsapå liknande åtgärder på varje cheva eller Dodge eller BMW X5 eller Volvo XC 90? Tror man på allvar att detta ska fungera?

Nästa fråga, som jag funderat på och som ”topp” politikerna nu kommer börja fundera på, fasta hinder som hindrar att en lastbil skulle kunna ta sig in i en stadskärna, det är en bra idé i sig men problemet är att man bara flyttar risken från Drottninggatan eller renmarkstorget till tegsbron i Umeå  (till exempel). Och säkrar man den bron så flyttar man problemet vidare steg för steg från centrum till trottoaren vid e4 och till slut är man ute på landsbygden där folk motionerar efter vägen.

Detta är inte vägen framåt, det finns inget annat än att hitta och sätta åt ”terroristen” innan den enskilda personen bryter mångfalt mot lagen. Och straffet ska inte vara ett resultat av -68 vänstern. 

Fredrik Jakobsson  (c)

Vi är tillsammans i detta 

Av , , Bli först att kommentera 6

När vi nåddes av nyheten. Jag brukar fråga alla i generationen före vars de befann sig när de fick reda på att Palme blev skjuten, de flesta minns.

Vars var du när du hörde om lastbilen på Drottninggatan? Det kommer vi troligen prata om i framtiden. 

En fruktansvärd händelse, utförd av vad man kunde likna med ondskan själv. 

Det är bara konstatera att detta vansinnesdåd berör oss alla och är något viktigt så är det att vi håller ihop som ett enat folk. För det ska vi, så bra är vi.

Motion om lagen på vinterdäck på tunga fordon

Av , , 2 kommentarer 10

Motionen

Nya lagen om vinterdäck på tung trafik

Av: Fredrik Jakobsson (c)

Med anledning av att motionären anser att dagens vinterdäckslag på tung trafik är trafikfarlig och bidragande till destruktiv osund konkurrens så skrivs denna motion.

Dagens krav på däck när det gäller tung trafik säger att endast drivande axel ska ha M&S märkning (mud and snow). Minsta tillåtna däckdjup på dessa däck är 5 mm.

Övriga axlar på fordonet är helt fråntaget krav på vinterdäck (även framaxeln). På alla dessa övriga axlar gäller minsta mönsterdjup 1,6 mm (vilket är att jämföra med (slicks).

Seriösa åkeriföretag monterar nya vinterdäck på drivande axel/ (axlar vid tandemdrift) varje senhöst. De monterar även nya vinterdäck på framaxeln när det är absolut nödvändigt för styrförmågan = trafiksäkerheten.

Seriösa åkerier monterar dock ej nya vinterdäck på stödaxel, vagnen/trailern när de oftast har minst boggie vilket resulterar i att de ej slänger i sidled i halka, bilens bakdel släpper före vagnen/trailern trots att bilens bakdel har vinterdäck och vagnen/trailern ej.

Seriösa åkerier använder sig av tandemdrift (en slags fyrhjulsdrift vilka tillsammans kan ta 21 ton i drivaxeltryck eller en såkallad boggie som består av en drivaxel samt en stödaxel vilka tillsammans kan ta upp till 19,5 ton, vid behov kan föraren flytta vikt från stödaxeln till drivaxeln vilket kan bidra till ett drivaxeltryck på ca 19-20 ton vilket ger väldigt hög friktion.

När seriösa åkerier beställer sina fordon eller köper begagnade fordon så ser de till att få ett ekipage med rätt axelavstånd och lastfördelning samt drivförmåga för ändamålet. Ett fordonståg som är byggt på rätt sätt och med en kunnig chaufför tar sig i regel fram i de flesta backar vilket gör att sådana fordon sällan stannar av och hindrar övrig trafik vilket när det händer ofta bidrar till farliga trafiksituationer samt stopp i trafiken.

De senaste åren har ofta situationer uppstått när felbyggda billigare fordon med oseriösa chansande ägare stannat i backar och skapat farliga situationer samt kört av vägen ofta för att de har dåliga däck på drivaxel och framaxel eller en enkel drivaxel med högst tillåtna axeltryck 10,5 ton, (det blir helt enkelt för lite friktion mot vägen) vilket både bidrar till risk för ”fällknivseffekt” och dålig styrförmåga samt dålig framkomlighet.

Dessa enkla drivaxlar har blivit vanliga på de svenska vägarna och de borde inte få köra i Sverige utan minst 2 piggkedjor.

Att ta lagen om vinterdäck till nästa nivå, tex lag på vinterdäck på tunga släp är både onödigt ur trafiksäkerhetssynpunkt samt fruktansvärt dyrt pga omsättningen däck för såväl åkeriföretagen dvs slutkunderna och den svenska ekonomin.

Att ta ännu nästa steg dvs krav på dubbdäck vore fruktansvärt onödigt och även det som ovan samt något som skulle tynga hela den svenska ekonomin och miljön genom ett våldsamt vägslitage

Med anledning av ovanstående yrkar motionären

    • Att införa lag på vinterdäck med minsta tillåtna mönsterdjup på 8 mm på drivande axel/axlar samt framaxeln på tunga fordon.

    • Att införa krav på 2 piggkedjor på tunga fordon med enkel drivaxel.

    • Att Centerpartiet står för motionen samt driver frågan i riksdagen.