Lägre skatt på det dåliga?

Av , , Bli först att kommentera 6

Man blir ju så irriterad när nu vänsterbudgeten träder in. Det känns ju tex så oerhört medeltida som Margot Wallström brukar säga att vi nu ska få sänkt punktskatt på tobaksvaror!

Jag snusar själv och blir så förbannad över att det ska bli billigare! Hög skatt på det som är dåligt och lägger på det som är bra det måste ju höra till framtiden. Men se hur dom har gjort rme dieseln olönsam också det är så sjukt bakåtsträvande.

Gott nytt år!

Ha en ”hobby”

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är bara att konstatera att har man inget att göra i Hällfors så skaffar man sig. I eftermiddag (okej ikväll) när jag kom hem så stod det ännu en klenod
på gården, en granne har alltså köpt en (fin) Yamaha SM 300 utanför Sundsvall och dragit hem idag. Det ska bli mycket intressant framåt våren när den riktiga grillsäsongen drar igång. Tror faktiskt ändå att min JAG 3000 -78 kommer ta hem dragracingen (Om det går få fäste)!!! Ski-doo elan 2cyl kändes då inte som någon utmaning när jag fick ner (jern gräven) i backen!

Som sagt man ska ha en hobby!

Några konkreta förslag

Av , , Bli först att kommentera 4

Ikväll Torsdag har jag varit på besk hos moderaterna i Umeå, jag var ensam med att vara från en grannkommun, jag är mycket glad att moderaterna i Umeå och då med Anders Ågren och Edward Riedl i spetsen vill att jag ska tillhöra deras grupp då och då. Jag hinner sällan dyka upp men när jag har möjlighet så gör jag det!

Det var en intressant kväll, talaren var moderaternas skattepolitiska talesperson. Det är andra gången jag lyssnar på hans genomgångar och den här var bra mycket mer i tiden än den förra. Sverige står inför utmaningar som inte är så enkla.

Mina funderingar efter kvällen:

Det är uppenbart att regeringen tappat kontrollen över ekonomin och det känns precis som att de handlar i panik dag efter dag, vecka efter vecka.

De tre största problemen i Svensk ekonomi är bostäder, skola och arbetsmarknad, känns det igen? Jo om du följer min blogg så gör det nog det.

Jag är inte sämre än att jag kom på några förslag. Med i mina tankar ligger ett ständigt vägande mellan för och nackdelar, inlåsningseffekter och problem i förändringen.

Bostäder:

1. För en tid sedan presenterades ett förslag som gick igenom och det innebar att en fastighetsägare får bygga vindslägenheter upp till 35 kvadrat med ”förenklat bygglov” det innebär en enklare prövning samt att lägenheten inte behöver ha 100 procent tillgänglighet, tex behövs inte hiss. (Nu har jag inte läst förslaget) så det kan hända att det är vissa skillnader mellan mina tankar och verkligheten. Jag föreslår att man utökar ”förenklat bygglov” till alla lägenheter upp till 50 kvadrat som byggs i befintligt bestånd. Jag tycker inte det är rimligt med 100 procent tillgänglighet om det å ena sidan är akut bostadsbrist å andra sidan för dyrt att bygga bostäder. Just 50 kvadrat tar jag ur perspektivet att det är en väldigt användbar yta för fler än en, tex ett par med barn eller äldre par. En helt annan användbarhet och just de lägenheterna som behövs lyfts fram. 35 kvadrat känns för litet för att få till en önskad effekt.

2. Utöka hyreslagen. Höj gränsen alternativt ge skattereduktion på större summa och fler enheter än en vid uthyrning av bostad i andra hand. Det frigör garanterat bostäder från de som har fler än en. Alternativt begär att det ska finnas fler än antalet skattereducerade för att det ska gå igenom med en till. På så sätt får man garanterat fler som ser möjligheter.

3. Förenkla bygglov. Det kan inte vara vettigt att ett bygglov ska kunna överklagas i flera instanser. Begränsa överklagandena.

Skola:

4. I en tid när det både råder lärarbrist och en i många fall ofrivillig centralisering sker så känns det ganska främmande att man inte släpper kravet på lärarbehörighet, åtminstone tills man har en hållbar situation runt om i landet. Ökat antal flyktingbarn mot vad vi haft ska ju också vägas in. Lägg därpå de väntade ökade kostnaderna som kommer att åligga kommunerna framöver vad gäller sociala kostnader. (Tills nu har hundra arbetande människor betalat för ungefär 70 som icke är i arbete, den siffran kommer närmaste åren stiga till uppemot 90).

Arbetsmarknad:

5. Sänkta ingångslöner. Idag går en ungdom in på arbetsmarknaden med full lön direkt för det jobbet den har. Det skulle direkt underlätta för företagen om det fanns en lönestegring. Lägg där till redan lagda förslag om skattelättnader för ”första jobbet”.

6. Provanställning med ”skattetopp”. När en person provanställs så sker det idag under ett halvår, lägg in en i det fina förslaget ytterligare ingrediens, ”skattetoppen”. Den ska ge möjlighet att förlänga provanställningen i upp till tex 2 år men då ska skatten ligga några öre över det som vi alla hellre ser ”tills vidare” anställningen. Då får företaget möjlighet att välja antingen en högre skatt eller att tillsvidare anställa.

7. Luckra upp LAS. Förslaget ligger redan inom (m)

8. Beskatta inte företagen. Det finns inga möjligheter att beskatta de Svenska företagen, de har redan idag problem med konkurrenskraften gentemot omvärlden.

9. Lämna skogsvårdslagen orörd. Nuvarande regering riskerar med miljöpartiets inflytande inskränka på markägarnas rätt att bruka sin mark. Slopa det, Sverige har välskötta skogar som binder den i dagarna så aktuella koldioxiden.

10. 74 Ton. Regeringen ändrade nyligen högsta tillåtna bruttovikt på tunga lastbilar till 64 ton. Det i sig är bra men Sveriges industri har ett underläge mot finsk i den här frågan. Enligt vad jag vet så beräknas det kosta 1- 1,5 miljarder att förstärka de broar som inte klarar 74 ton, det kan vara en bra investering. Industrin skriker efter detta, De svenska åkeriföretagen gör det inte för det blir både färre lass att köra på kort sikt och struligt med omställningen. Men det är nödvändigt för Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det här vill redan den s.k alliansen men problemet är att det inte händer, det måste helt enkelt bara tas itu med!

Med dessa tio lämnar jag för idag men jag har många andra förslag som kan vara av intresse.

Fredrik Jacobsson (Muf Västerbotten)

 

 

 

Funderingar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är nog länge sedan det svängde så mycket i svensk politik. Det ena förslaget är ena dagen pesten och andra dagen eller timmen det rätta alternativet. Det är en ovanlig miljö för många aktiva politiker som mest får fundera på hur de ska lyckas äta upp det de sagt så lindrigt som möjligt!

Men jag säger som grannen brukar säga. – Fortsätter man likadant så sker ingen förändring.

Typ det mest logiska uttryck som finns egentligen.

Tittar man på (m) idag och för två år sedan så är det stor skillnad.
Det är ju summan av ett idearbete. Politik utan idéer är farligt, då står man och stampar. Ideologi tillåter många ”saker” men de samma ska också upp på bordet.

Andras idéer kan tyckas dumma och konstiga men vad vet man om vad den personen erfarit för att ta sig energin att skriva och driva. – Ingenting

Men som jag brukar säga, ibland hänger en stor del av framkommandet av bra idéer på den med klubban.

Fredrik Jacobsson (m)

Stoppa invandringen

Av , , Bli först att kommentera 3

Tyvärr har det ju visat sig att jag hade rätt redan 2012.

Man skulle redan från början ha vågat prata volymer. Det är ju stor skillnad att ha en stor invandring i kombination med en fullt fungerande underifrån byggd integration mot att som vi gjort i Sverige, en stor invandring i kombination med en ständigt eftersläpande integration.

Jag tycker ändå att vi gjort rätt i det vi gjort när vi hållit ut med tron om att andra länder skulle börja hjälpa till, vi har gjort det och hade andra länder gjort likadant då hade det sett helt annars ut.

Den som påstår att moderaterna gjort annat än att hålla ut den är ute på en cykeltur.

Vår ideologi ligger i fri rörlighet i kombination med frihandel vilket i sig är en stor anledning till vårt välstånd.

Nu när världen förändrats går det helt enkelt inte att följa ideologin fullt ut utan i ett läge där vi inte kan erbjuda boenden i kombination med myndigheter som inte längre pallar samt resterande Europas tydliga ointresse att hjälpa till då måste vi stanna upp och ladda om.

Sedan tycker jag att vi måste se till att EU avgiften sänks väsentligt som ett verktyg gentemot andra mindre intresserade länder.

Ska EU fungera när det brinner måste man ha ekonomiska styrmedel.

En tydlig skillnad mellan tex M och SD är att vi (m) anser att vi ska ha en migration som är ganska stor men hållbar, SD däremot vill helst inte ha någon invandring att tala om på lång sikt. De tänker mer vi och dom och gör skillnad på människor.

Den skillnaden är stor, vi ser saken på två helt olika sätt.

Vi vill både och, dom vill bara, vad vill du?

Fredrik Jacobsson (m)