Riksdagen håller på tappa makten till miljörörelsen!

Av , , 4 kommentarer 16

När jag gav mig in i den politiska debatten för sju – åtta år sedan så var det egentligen äganderättsfrågorna jag började skriva motioner osv kring.

Under åren har några andra enskilda personer och aktörer jobbat med samma inriktning och viljan att för skogsägarna sina värden vara säkra på.

En av dessa personer som jag haft ett öga på genom åren är företagaren Karl Hedin, ägare AB Karl Hedin. Han har sett problem som han tyckt staten hanterat dåligt genom åren. Jag minns en intressant kommentar som han gav i en intervju för kanske 6-7 år sedan och det var ”den svenska sinuskurvan”, ett sätt att beskriva politikens segdragna förhållningssätt som gör att en bransch kan måsta slå i botten innan politiken agerar i en för dem enkel fråga att lösa. Jag förstod hur han tänkte och kände nog likadant.

Jag har inriktat mig på det jag kan påverka och under åren varit med i två politiska partier och några intresseföreningar där jag jobbat motion och lobbyarbetesvägen med får jag säga tillslut viss framgång. Med hjälp av dessa som Hedin parallellt arbetande i ämnet är nu ämnet ofta uppe för debatt i riksdagen. (Socialdemokraterna verkar tyvärr strunta i ämnet) vilket kanske gjort att det inte riktigt blivit skarpt när de haft regeringsmakten under tiden frågorna debatterats.

Hedin har forskat med hjälp av andra och på egen hand samtidigt som han skrivit böcker om både vargbeståndet och dess inverkan på hans hembygder och invånare, jägare samt om det han kallar attacken mot äganderätten. Dessa böcker som han sedan föreläst kring runt om i landet är väldigt välgjorda och innehåller material som väldigt många tjänstemän och åklagare mfl i myndigheter helst skulle vilja försvann.

I dessa böcker och föreläsningar finns ett omfattande avslöjande om vilka personer i olika ställningar som har ett förflutet i miljörörelsen och en beskrivning om hur miljörörelsen finansieras och hur den genom egna agendor insyrats i utbildningssystemet vilket i sin tur lett till myndighetsutövare som har egna agendor och samtidigt inget tjänstemanna ansvar. En mardröm för många som ser sig som miljöns frälsare.

Mardrömmen för tjänstemännen och åklagarna som dessutom i stor grad påstås nätverka gjorde att de tillslut ville tysta Karl Hedin och det gjorde att de bevisade sitt missbruk av myndighetsutövning genom att ha span på Hedin under en par års tid och senare under en tid telefonavlyssning som egentligen inte ska godkännas när det ska finnas misstanke om brott som ska kunna leda till minst två års fängelse. Efter ett samtal med sin syster där KH skämtade med henne om ”gråben” mobiliserades en polisstyrka på 30 man för att gripa honom och fyra till. Detta innebar en månad i isolering för industrimannen och husrannsakan samt beslag av många personers datorer och telefoner mm. Man letade genom en panna i ett sågverk efter benrester men givetvis förgäves.

Ingen varg finns i fallet.

Åklagaren blev senare polisanmäld och riksåklagaren hävdar att det kan vara frågan om tjänstefel men det i sin tur är inte straffbart så fallet läggs ner.

Karl Hedin och de övriga männen däremot kommer vara misstänkta i flera år innan fallet är avslutat. Det finns som sagt ingen varg.

Redan dagarna efter skriverierna förstod jag att det handlade om att försöka tysta den som håller på bevisa och visa på att politiken tappat kontrollen över sina myndigheter vilket vissa partier kanske också vill, jag tror inte tex mp klagar över att tjänstemän och miljöåklagare gör mark obrukbar utan att det kostar för staten. Varför är Socialdemokraterna så tysta i äganderättsfrågorna? Vill Vänsterpartiet ändra på det rådande läget så skogsägare åtminstone får kompensation när marken görs värdelös?

I Centerpartiet, Moderaterna, KD och L måste det börja röra sig mer när det gäller synen på huruvida riksdagen har makten över myndigheterna eller ej!

Vitsen med riksdagsvalet och regeringsformen är att folket ska ha makten. I samband med att tjänstemanna ansvaret avskaffades 1976 så började en utveckling där riksdagen succesivt tappat makten till sina myndigheter.

Riksdagspartierna måste börja titta på verkligheten och hur enskilda fall har hanterats genom åren. Nu är det rena Sovjet fasonerna där de som visar på sanningen tystas på de mest bedrövliga sätt.

Vet riksdagsledamöterna att medborgare som vill visa på strukturella problem och myndighetsmissbruk blir satta i häkte eller orättvist behandlade för att de ska tystna?

Vår tid kan vara slutet på en för landet Sverige bedrövlig ”sinuskurva”.

Dela gärna tanken vidare

Fredrik Sandin, Vännäs (C)