100 måste bort!

Vi måste lägga om personalpolitiken och prioritera den patientnära vården. Skriver tillammans med allianskollegorna i Folkbladet. Det innebär att 100 administrativa tjänster måste bort.

Läget i sjukvården i länet försämras i en allt snabbare takt. Framför allt beror det på bristen på sjuksköterskor som jobbar patientnära i dygnet runt vården. Det är framför allt där som det riktigt vårdtunga arbetet sker.

Utifrån den personalpolitik som den styrande S-majoriteten bedrivit de senaste åren har man värdesatt måndag till fredag på kontorstid högre än dygnet runt arbete.

Det gör att det många gånger inte lönar sig bättre att jobba helger och nätter framför att göra annat vårdarbete eller för den delen byta bana till en administrativ tjänst.

Detta i kombination med att regionen under väldigt lång tid inte prioriterat att hänga på andra aktörer när det kommer till vårdlöner då man helt enkelt inte haft ekonomiska resurser för det. Det gör att regionen ligger i botten när det kommer till olika lönejämförelser mellan Sveriges 21 regioner.

Vi saknar i dagsläget cirka 150 distriktsläkare inom primärvården och bara på NUS cirka 200 sköterskor för att lyckas bemanna tillräckligt många vårdplatser.

I stället har den administrativa överbyggnaden fått växa. Sedan 2018 har administrationen ökat med nästan 20 procent medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 procent. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 procent och mängden chefer ökat med samma siffra.

Det har steg för steg lett fram till en ohållbar personalsituation. Vårdpersonalen får inte den uppskattning som de förtjänar. Det har gått så långt att Vårdförbundet har sagt upp samverkansavtalet då man inte upplever att regionen lyssnar. Inte bara facken är kritisk utan även IVO riktar skarp kritik mot regionen.

Det rimmar mycket illa då regionen har som ett av sina mål att vara en god arbetsgivare. Vi kan inte ha en situation där erfaren personal, som vi så väl behöver, lämnar regionen som arbetsgivare. Vissa lämnar yrket helt. Vi saknar i dagsläget cirka 150 distriktsläkare inom primärvården och bara på NUS cirka 200 sköterskor för att lyckas bemanna tillräckligt många vårdplatser.

Det betyder i klartext att minst 100 medarbetare som inte jobbar med vårdnära/direkt patientarbete skulle få lämna regionen.

Alliansen har genom åren lagt fram ett flertal förslag för att på sikt komma till rätta med den allvarliga situation som sjukvården befinner sig i. Något som inte fått gehör från S-majoriteten.

Nu när situationen förvärrats än mer behöver prioriteringarna bli än tuffare. Det innebär att vi har förslag på åtgärder som riktar sig framför allt på att minska den administrativa överbyggnaden, höjda taxor och avgifter samt fokus på att få till en mer sammanhängande vård.

Det betyder i klartext att minst 100 medarbetare som inte jobbar med vårdnära/direkt patientarbete skulle få lämna regionen. Det skulle också betyda att länsborna skulle få betala avgifter och taxor i nivå med övriga riket. Vi väljer att vara tydlig med detta, det menar vi är att ta ansvar för de utmaningar vi står inför. Men vi gör ändå nödvändiga prioriteringar som frigör resurser och satsningar på vårdpersonal. Vårdpersonalen är regionens viktigaste resurs.

Det är först när det finns tillräckligt med personal som det på allvar går att komma till rätta med arbetsmiljö, vårdplatsbrist och ohälsosamma arbetstider.

Region Västerbotten behöver utöver prioriteringar på vårdpersonal en personalpolitik som gör att den nuvarande personalen vill stanna kvar och som lockar framtida medarbetare. Ledarskapet på alla nivåer är helt avgörande för att kunna lyckas med utmaningarna på kort och lång sikt.

Regionen måste åstadkomma ett tillitsfullt och nära ledarskap. Mandat och befogenheter måste flyttas nedåt i organisationen. Första linjens chefer måste ges förutsättningar att kunna leda verksamheterna framåt.

Politiken måste börja lyssna på dem som kan verksamheten bäst – personalen. Vårdpersonalen behöver bli fler som jobbar patientnära. För att detta ska vara möjligt krävs lönesatsningar och en god löneutveckling.

Möjlighet till kompetensutveckling, olika karriärvägar och inflytande är nödvändigt.

Det är först när det finns tillräckligt med personal som det på allvar går att komma till rätta med arbetsmiljö, vårdplatsbrist och ohälsosamma arbetstider.

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

Etiketter: , , , ,

6 kommentarer

 1. Kim

  Vad sägs om att politiker börjar med att stryka administrativa uppgifter. Då blir det lättare…

  Nu ökar bara administrationen pga politikets ständigt nya pålagor.

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Om du följt med i debatten runt valet så vill vi Kristdemokrater att sjukvården ska ha statligt ansvar. Det innebär att både politiker och del av administration försvinner på regional nivå. Då frigör vi resurser till vården.

   • Kim

    Jag har följt debatten. Under många år. Tyvärr så säger alla ungefär samma, men då det är skarpt läge så fortsätter i praktiken administrationen öka. I huvudsak för att ha en massa dokumentation för att ”ha ryggen fri” snarare än att skapa mervärde i vården. (Och det är samma sak i skola, vård osv) Önskar jag kunde se att KD eller någon annan bland de blåbruna hade något verkligt att komma med och inte bara munläder. Förändring behövs. Men att kissa i byxorna är även det en förändring. Det är inte bra i längden.
    De blåbruna har som huvudlösning att privatisera. Trots att vi sett så enormt många av dessa försök fullständigt urholka verksamheter.

    • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

     Nu är det inte bara munläder i det vi säger utan reell politik och fullt möjligt genomföra. Dessutom har vi drivit dem under många år. Själv gick jag till val förra mandatperiod på att inte slösa på skatten. Varför du inte sett nån förändring är att det är samma röda styre i regionen i över 40 år som inte är mogen för förändring. Man vågar inte ta impopulära förändringar som måste göras för risken man inte blir lika populär. Och då drabbas skattebetalarna negativt.

 2. jan sjöström

  Hej!

  Aktuellt läge har en historisk förklaring. Vi är alla produkter
  av våra omständigheter. Vi har i ”val efter val efter val……”
  slutligt och ”en gång för alla” beslutat i vår (0)ordning.

  Att dö eller att fortsätta kämpa för funktionernas ordning in
  i en evighet fungerar inte. Upprepandets idioti är trots allt
  bara en garanti för fortsatt dysfunktion.

  Många av oss förstår givetvis kopplingen mellan en basal
  funktion och ingen alls. Men uppenbart aldrig ett stort nog
  antal – för att göra en verklig skillnad.

  Nej blir ja. Krig blir fred. Anarkin stärker sitt band över vårt
  land. Folkets vilja slutar i katastrof. Demokratin dör när vi
  tillåter särintresset (media), att oemotsagda fortsätta att
  färga våra sinnen.

  • Hans-Inge Smetana (inläggsförfattare)

   Så bara för att det är som det är ska det få fortsätta som det blev fast vi inte gillar hur det vart?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.