Etikett: AC-konsensus

Varför faller vi mer i Västerbotten?

Av , , 4 kommentarer 9

I dag hade vi AC-konsensus på förmiddan. Det är länets politiska samordningsorgan där vi sitter politiker från både kommun och landsting och namnet antyder att vi ska vara så överens som möjligt mellan våra huvudmän till förmån för de vi är till för: medborgarna.

Sen kommer vi förstås även i förhandlingssituationer och inte minst i frågan hemsjukvården där det fortfarande råder en hel del oklarheter. Vi fick föredragning av arbetsgruppen ”Bättre liv för sjuka äldre”. Här arbetar man med allt från förskrivningen av mediciner till att ordna till alla processer runt den äldre inom slutenvården, primärvården, hemsjukvården och all övrig omsorg.

Arbetsgruppen har fått 32,5 miljoner till förbättringsarbeten. Arbetet är verkligen inget ”quick fix” utan det gäller att hålla i alla processer och det är inte minst viktigt att vi håller i detta nu när detta projekt avslutas under 2014. Samarbetet måste fortsätta.

En intressant information som denna arbetsgrupp framkommit till är att vi i Västerbotten har störst antal av fallolyckor i hela Sverige. Det är betydligt vanligare och statistiskt större risk att man faller o dör hemma än att det sker olyckor i trafiken.

Men kan fundera varför man faller mer i Västerbotten än alla andra län. Man kan tolka det som att vi har vinter o snö. Men det har även våra tre andra länsgrannar och t ex Västernorrland har inte alls lika mycket fallolyckor som vi har i Västerbotten.

Arbetet i ”bättre liv för sjuka äldre” har framkommit till att vi i Västerbotten har förskrivning av 5 läkemedel i större utsträckning än andra län. Dessa 5 läkemedel är alla sådana som påverkar vår stabiliteten så möjligen är detta en av orsakerna varför vi har flest fallolyckor för äldre i Västerbotten i hela Sverige. Så nu tittar man på att försöka minska förskrivning av dessa läkemedel för att se om fallolyckorna minskar.

Omvärdera strukturerna.

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det åter en mötesdag. Idag är det förbundsfullmäktige. Och vi håller till i Umeå denna gång. Vi brukar varva mellan Umeå, Skellefteå samt Lycksele.

Förbundsfullmäktige är ett indirekt valt forum så varje kommun väljer sina representanter. Så oftast är det kommunalråd och oppositionsråd som är valda. Detta med indirekt valt forum är nåt vi som Kristdemokrater har sagt vi vill ändra på. Vi har fått bifall av både C, FP och V. Men S o M håller styvnackat kvar att vi ska harva på en mandatperiod till på detta sätt. Jag menar att det är en stor brist att vi inte sökte hos regeringen att bilda region. Alla som hade ett KSO som regionförbundet är fick starta en region. Så nu harvar vi i vårt län med både landsting och region och länsstyrelse som alla är inne o grottar i sin del.

Tänk vad enkelt om vi bildat en riktig region och fick ta över mer uppgifter från länsstyrelsen och sedan kan vi lägga ner landstinget och föra över all regionalt ansvar till regionen. Det är ju så man gjort söderut där man bildat region. Det kostar att ha flera organisationer igång i vårt län. Pengar som vi behöver till annat. Sitter inte själv i fullmäktige men sitter i förbundsstyrelsen. Så brukar försöka vara med och hjälpa partigruppen med tankar och idéer.

Under eftermiddan är det AC-konsensus. Det är en konstellation som har representanter från både landsting och kommunsektorn där vi handhar frågor som tangerar bådas ansvarsområde. Har förmånen att sitta i den konstellationen på ett kommunmandat. Det är ett intressant forum där vi bl a diskuterat övertagande av hemsjukvården. Och det är också en punkt på dagordningen i morgon. Kommer nog att så vara tills vi nått den avstämningspunkt vi kom överens om i förhandlingen. Det är spännande att följa den frågan. Bra för brukarna men kommer bli dyrt för kommunerna framöver.

Men det blir bra när brukarna slipper sitta mellan när landsting o kommun strider om vems ansvar det handlar om. Och individen hamnar mellan. Det är en situation som jag kan bli tokig på när den enskilde individen blir lidande på samhällsstrukturer vi byggt upp. Då ska strukturerna omvärderas omgående.