Etikett: Kvinnovård

Så räddar KD förlossningsvården i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svarar i VF på ledarens frågor vad KD har för lösning på förlossningsvården. ”Hur har Kristdemokraterna tänkt lösa bemanningen i förlossningsvården?”.

Bemanningen inom länets förlossningsvård är och fortsätter att vara en omdebatterad fråga. KD har lösningar på lång sikt för att säkerställa god och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Med vårt förslag blir det en självklarhet att vi ska ha tre förlossningskliniker i länet.

I dag styrs förlossningsvården av 21 självstyrande regioner vilket är ett resursslöseri som inte klarar av att möta upp dagens vårdbehov. Staten måste säkra en jämlik vård i hela landet och med vårt förslag skulle förlossningen i Lycksele få 75 % av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift och bättre arbetsvillkor för personalen.

De avsatta medlen är strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen. Den nationella förlossningsplanen tar avstamp i:
– Statlig medfinansiering
– Barnmorsketeam
– Förstärk landets mindre förlossningsenheter
– En mamma-rehab-check till alla nyblivna mammor.
– Forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.

Medan den feministiska styrande majoriteten i regionen står helt handfallen föreslår Kristdemokraterna konkreta förslag för att länets kvinnor ska få en trygg och patientsäker vård, både inom förlossningsvården och övriga kvinnovården, oavsett var du bor i länet.

Läs hela artikeln här!! https://www.folkbladet.nu/2022-08-11/kd-raddar-forlossningsvarden-i-vasterbotten