Centerkvinnorna hyllar mjölkbonde

Av , , Bli först att kommentera 1

Lycksele Centerpartikrets hyllar varje år på Internationella Kvinnodagen 8 mars en framstående och duktig kvinnlig företagare i Lycksele kommun. I år valde vi Pia Laula, Granselelund. Undertecknad Hans Mårtensson åkte tillsammans med Centerkvinnorna Annett B. och Marice J. till Pia och hennes man Martin. Med oss hade vi ett vackert diplom, blommor och bakelser samt en reporter från Lokaltidningen. Ett fantastiskt besök! Dels att få höra hur Pia och hennes man utvecklat sin verksamhet. Historien går från att ha haft, och har, hästuthyrning för ridning och att åka i gammaldags trilla över en köttdjursproduktion till att nu ha blivit mjölkbönder. I nybyggd ladugård går korna i lösdrift. De söker sig själva till mjölkautomaten. Kommer de alltför kort tid sedan förra mjölkningen slussas de förbi, men kommer de i rätt tid så mjölkas de. Ladugården hålls ren med automatiska skrapor. Det finns borstar som kon själv startar för att bli kliad!

Utöver väl kontrollerad mjölkproduktion blir satsningen också värdefull landskapsvård. Sommartid är det bete, men landskapet och befintlig åkermark hålls också öppet av de stora arealer som krävs för vallfoder.

Pia representerar precis den satsning som behövs i Sverige, i Västerbottens län, I Lappland! Jag tror att vi har landareal för många fler Pia med olika inriktningar på bruk av våra jordar.  Med modern teknologi kan man uppenbarligen med liten bemanning sköta komplex produktion. Gör studiebesök hos moderna lantbruk, bearbeta dina idéer, ta hjälp av t ex Inlandsinnovation AB!

Stefan Löfden torgför Centeridé

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag såg i dagens (20 februari 2012) ett inslag i Rapport, där journalisten föjde Stefan Löfden på ett studiebesök på Karolinska. Löfden skulle nu fara runt i landet och beundra spetsteknik, och samtidigt verka för att det ska skapas riskkapital till innovatörer och entreprenörer som hade goda idéer.

Det är ju alldeles utmärkt! Men han är ju vald till ledare för Socialdemokraterna, och så för han hela argumentationen som om han vore ledare för Centerpartiet! Inlandsinnovationen är ett Centerinitiativ som Riksdagen antagit. Det ger 2 miljarder kronor ( 2 000 000 000:- )i medel för riskkapitalbolaget Inlandsinnovationen AB, med säte i Östersund. Men det skedda ger mig anledning till ett par reflexioner:

1) Även om Löfden inte sitter i Riksdagen bör han lika väl som jag, ej heller riksdagsman, vara medveten om så banbrytande beslut av den lagstiftande församlingen.

2) Inlandsinnovationen AB är alldeles för tyst, och det gäller också Centerpartiet och Alliansen. Varför propagerar vi inte för dessa medel bland kursdeltagare i "Starta Eget", i alla möten vi har med de olika företagarorganisationern, i Rotarykretsar mm, så att pengarna kommer i omlopp och gör nytta!

3) Utöver inlandet kan jag ju inse att riskkapital kan behövas även på annat håll. Utökning av verksamheten kan jag ju tänka mig, men det får inte urholka den ursprunliga tanken att medlen också är ett stöd till just utveckling av inlandet, från Torsby och norrut

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Inlandets 2 miljarder håller tiden!

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag läser i dagens (10 nov 2011) VK att "ännu inga pengar kommit till inlandet". Skribenten är förvånad att det beslut som klubbades av riksdagens näringsutskott i november 2010 ännu inte resulterat i sedelregn över våra skogar. Hur naiv får man vara som reporter?

Först: näringsutskottet beslutar inte någonting för svenska folket. Utskottet lägger förslag till riksdagen, som är den beslutande instansen. Detta beslut har riksdagen senare tagit.

Beslutet innebär att ett aktiebolag skall bildas. Inlandsinnovation AB. Bolaget har 2 000 000 000 kr i aktiekapital, allt enligt Centerpartiets förslag. Bolaget skall registrereras, styrelse skall utses, stadgar skall skrivas och stadfästas i bolagsordning. Verkställande direktör skall anställas, med medhjälpare. Lokal skall anskaffas (gjort i Östersund) och inredas. Så skall bolaget gå ut till alla tänkbara intressenter, nuvarande och blivande företagare, och tala om på vilka premisser medel kan sökas. Precis där är vi just nu i november 2011. Hur mycket fortare kan det gå att distribuera skattemedel till inlandets bästa?

I artikeln får man uppfattningen att skribenten tänker så här: Det frinns en hög med sedlar! Var finns högen? När får jag komma och hämta en näve sedlar ur den? Men så kan det naturligtvis inte gå till. Inlandsfonden är ingen bidragsorganisation utan närmast ett riskkapitalbolag. Man kan gå in med kapital och annan form av utvecklingshjälp till de som redovisar en acceptabel plan men ändå har svårigheter att få bankerna med sig.

Jag anser att vi politiskt aktiva i inlandet, speciellt vi Centerpartister, skall använda alla möjliga kanaler för att tala om att denna möjlighet finns. Själv har jag varit inne i en SV-grupp "Att starta eget" och informerat. Heléna Lindahl, C:s riksdagsman från länet informerade på allmänt möte i Lycksele för två veckor sedan. Själv försöker jag också få fart på Lycksele Bygderåd, avsomnat sedan två år, för att den vägen nå presumtiva entreprenörer. Gör likadant i era egna kommuner!

Svar på kommentarer

Av , , 1 kommentar 2

Lycksele 2011-02-09

Man lär så länge man lever! En av mina vedersakare har skickat kommentarer som VK tydligen ville att jag skulle godkänna för publicering. Sedan ser jag att ett par andra kommentarer går direkt in på bloggen. Nu har jag i alla fall (tror jag) fått in även kritikerns kommentarer i VK:s bloggsida. i fortsättningen vet jag hur jag skall göra.

När jag ändå är inne så kan jag meddela att jag under förmiddagen varit på en konferens/kurs inom Svenska Kyrkan. Det handlade dels om att göra de många medvetna om att de faktiskt tillhör ett samfund, men framför allt att ta vara på alla de människor som vill och kan göra frivilliga, ideella insatser i kyrkan eller andra organisationer såsom Rädda Barnen och Röda Korset.

Det finns många som vill jobba! Behoven av frivilliga är stort! Hur ska de mötas? Modellen är att kyrkan, i vårt fall, bestämmer sig för ett antal uppgifter man vill ha löst. Om någon anmäler sig till detta skall organisationen att ta hand om den frivilliga vara löst, ekonomiskt och på andra sätt,  så att ingen behöver vänta på trög administration. xempel på uppgifter: Besöka sjuka, scoutgrupper, ordna fika efter gudstjänster, dela ut församlingsblad, ….

Men den enskilde kan via en web-sida från "Volontärbyrån i Svenska Kyrkan" anmäla vad och var han/hon vill verka. Detta är ett sätt att behov och idealitet kan mötas. Utöver Webb en kan det också läggas ut pärm i kyrktorget där behov finns beskrivet, och den villige kan anmäla sig.

Nu ser jag fram emot morgondagens ungdomskonferens.

För övrigt anser jag att Migrationsverket skall vara kvar i Vilhelmina.

Hans Mårtensson ( C ) , Lycksele

1 kommentar
Etiketter: ,

Kamprad, Lyckselejobb och ungdomskonferens

Av , , 2 kommentarer 0

Lycksele 8 feb 2011

Känns bra i fingrarna att ha kommit igång med bloggandet igen. Jag har fått ett par kommentarer till min förra blogg. Kul! Men konstigt nog bara hem till min epostadress, jag kan inte läsa dem i VK. Nå, mina tankar kring IKEA väckte funderingar. Mitt inlägg handlade också om andra eventuella skattesmitare. Men de uppmärksammas väl inte förrän SVT tar upp dem. Men jag är nyfiken på en framtida mjölkpaketdebatt.

Jag tycks i och för sig inte ha försvarat Ingvar Kamprad, men försökt, till skillnad från SVT, beskriva tidsandan då han drog iväg. Pomperipossadebatten! Stenmark! Borg! Var de kvar skulle de få betala mer i skatt än de tjänade, efter ett visst grundbelopp.

Men nu vill jag tillägga att jag som Lyckselebo känner stor glädje över vår lilla bit av IKEA-tårtan: Hedlunda industri! De tillverkar, och bygger ut mer för att öka produktionen, möbler som via IKEA går ut över hela världen. Jag har bekanta som tack vare detta fått jobb. Detta hade nog, tyvärr, inte kunnat ske utan IKEA och därmed Kamprads affärsimperium. på gott och ont!

I övermorgon torsdag blir det en ungdomskonferens på MB. Ungdomar från högstadierna och gymnasiet kommer dit för att träffa politiker och folk från näringslivet. Jag ser fram emot att få höra de ungas tankar om sin och vår gemensamma framtid. Här kommer åter Hedlunda in, liksom nyetableringar i industrihuset Veden, Lyckseles frontlinje med Cartesia och IGIS gällande geografiska informationssystem, TM med flera kända eller dolda företag. Hoppas de unga inser att vår kommun faktiskt kommer att behöva dem, att deras studier blir till gagn för oss alla, och att det inte är under skolåren man skall slappa utan, möjligen, efter pension!

För övrigt anser jag att Migrationsverket skall vara kvar i Vilhelmina.

Hans Mårtensson ( C ), Lycksele

2 kommentarer
Etiketter: ,

C, Egypten,IKEA,Migrationsverket

Av , , 5 kommentarer 5

 

Lycksele 2011-02-05
Äntligen är Hasse med i bloggosfären igen!
Jag blev faktiskt lite deprimerad av Centerpartiets resultat i Lycksele och i Västerbottens län vid höstens val. I Lycksele gjorde vi en stark och engagerad valrörelse och spenderade faktiskt varje krona i vår kassa på att få förstärkt representation. I stället backade vi från 3 till 2 mandat i Fullmäktige. Vi fann ju att vi inte var ensamma om tillbakagången, C backade mycket i hela AC län. Vi föll framför allt på de överdrivna förväntningarna. Med partiledaren från länet skulle minsann guld flöda över länet, järnvägar byggas, riksvägar breddas, flygplatser utvecklas, gruvor startas (dock inte uran) och alla som ville skulle få jobb. Och alla andra skulle få stöd och bidrag. I dessa förväntningar instämde Jonas Sjöstedt som förväntade sig att C skulle öppna just urangruvor.
Nå, nu är jag tillbaka som regelbunden bloggare. Först skall jag och hela Centerrörelsen i Lycksele blicka framåt. Men ett resultat av ovanstående är att vi säger som Erk och Maja. ”Men Erk du, men Maja du, var ska vi ta´t?” Vi har inte ens råd att skicka en representant till C:s kommundagar nu i helgen i Linköping! Och vi är skyldiga Distriktet pengar! Så vi får ligga lågt ett par år. Inga seminarier om aktuella företeelser som i förra perioden, inga annonser med logga och aktuell politik. Men jag noterar ju att andra partier som knappast syntes och hördes belönades av detta av valmanskåren. Så framtiden är ljus!
Nog om gnäll. Världen är full av händelser att tycka till om. Här kommer några ord om Egypten, om IKEA och om Migrationsverket i Vilhelmina.
Egypten. Jag sällar mig till alla dem som verkligen önskar att detta förtryckta folk, nästan 10 gånger så många som vi svenskar, skall resa sig och få styra sig själva. Men vägen dit är lång. Jag känner fruktan att en Iranisering kan ske så att ont blir värre. Men det finns positiva skillnader mellan den iranska revolutionen och den som nu sker i Egypten och i hela arabvärlden. Först att folken lärt sig. Släpp inte in mullorna i regeringskvarteren! Sedan att armén verkar ha möjlighet att säkra en lugn övergång till något slags folkstyre. Av två skäl: dels är det en värnpliktsarmé, dels har samtliga officerare materiell vinst av att hålla sig väl med USA och Västvärlden. Fast Mubarak kom från krigsmakten….
Det som ligger Egypten i fatet är dess ekonomi. Egen industriell produktion är blygsam, det är utlandsägda företag som ger arbete. Barnafödandet är högt, vilket gör att miljoner unga människor är arbetslösa. Och frustrerade. Turism är den viktigaste källan till utländskt kapital och kräver att besökare skall känna trygghet.
En spännande utveckling att följa. Inte bara i Egypten utan i hela bandet av stater från Marocko till Pakistan! Alla olika men med grundläggande gemensamma problem som i stycket ovan.
IKEA. Är Ingvar Kamprad en skurk eller en hjälte? Sett ur 2011 års perspektiv kan naturligtvis Janne Josefsson och hans gäng göra oss upprörda. över att en svensk lyckas tack vare / på grund av en smart planering av sina medel att samla guld. Jag tar fram två saker som inte kom fram. Först: Hur var det i Sverige då Ingvar K. förstod att han var på väg att lyckas? Jo det var då vi hade en Pomperipossadebatt, anförd av Astrid Lindgren (egen företagare). Hon visade att för en företagare var marginalskatten 102 %. D v s att över en viss nivå av intäkter skulle den sist intjänade 1000-lappen beskattas med 1020 kr. Detta inkl statsskatt, kommunalskatt och egenavgifterna som företagare. Detta insåg också Kamprad. Hade han varit kvar i Älmhult då hade han förmodligen fortfarande varit föreståndare för en affär med pinnstolar idag.
Idag är villkoren för företagande inte fullt så absurda, och det är ur detta brösttonerna kommer från många. Men Janne J är ung, och har (vill inte ha) det tidsperspektiv jag pekar på.
Det finns ett intressant parallellfall. Jag tänker på familjen Rausing och Tetrapack. Svensk ägare, bor utomlands, har blivit måttlöst rik på sitt företagsimperium. Jag blir inte förvånad om vi under året får ett ingående reportage om Tetrapack och de skattemedel som inte betalats i Sverige. Kanske vi blir så upprörda att vi slutar köpa mjölkpaket. Men om vi går över till de gamla glasflaskorna kanske någon glasproducent blir rik….?
Jag tror summan av alla skattemedel som betalas av IKEA-anställda i Sverige och deras kompisar runt om i resp. land mycket överstiger det som skulle ha varit fallet med en hårdbeskattad Ingvar Kamprad i Älmhult.
Migrationsverket i Vilhelmina packar ihop 1 maj i år, enligt besked från verket. Vilhelminaborna har byggt upp en enastående verksamhet för att ge bostäder, skola, svenskundervisning, arbetsträning och fritidssysselsättningar i kommunen för 320 asylsökande, däribland 70 barn. För många av dessa människor kanske den första perioden i livet med relativ trygghet. Nu kommer de att flyttas till andra och större förläggningar, nyblivna vänner kommer att skingras, barn åter ryckas upp ur skolor och hem. Vilhelmina i glesbygden mister arbetstillfällen och står med tomma moderna bostäder. Varför? Jag vill avsluta denna nystartade blogg med uppmaningen: ALLIANSREGERING, SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL!
Hans Mårtensson ( C ) Lycksele
5 kommentarer
Etiketter: , , ,

RUT, ROT och bloggsvar

Av , , 2 kommentarer 4

 

Fredag 3 september 2010.
Det har gått en vecka, och nu är det fredagskväll. Jag har ätit surströmming, första gången i höst. Tillsammans med svåger och svägerska. Mandelpotatis och lök från min trädgård. Underbart gott!
Så jag känner att det är tid för några reflektioner omkring mediabruset.
Min blogg i VK 22 augusti har väckt några kommentarer. Det tycker jag är bra, man vill ju uppmärksammas! Bloggen då handlade om sjuktal och A-kassa. ”Isak” skriver om sin far och tiden före den allmänna sjukförsäkringen. Jag vill inte tillbaka till den tiden, min historia byggde på att jag var med om förändringen till den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen. Isaks far var bara en av många som led av dödliga sjukdomar och fick mycket ringa stöd. Min egen far kan nog räknas in i den skaran. Min undran handlade om hur det kom sig att vi därefter blev Europas sjukaste folk?
Då kan jag svara på S-O S funderingar: Har jag haft ett skitigt jobb? Svar JA. I ungdomen jobbade jag en period på Lindholmens varv i Göteborg, I deras plåtverkstad. Vi hanterade flera ton tunga plåtar som efter våra märkningar gick vidare för att bli fartyg för de sju haven. Skitigt, bullrigt, tungt! Och min närmaste chef hade måndagssjuka! Det var bra för mig, för då fick jag egna jobb med bra ackord. Men den måndagssjuke som hade glada helger var en av de första att nyttja den allmänna sjukförsäkringen på ett sätt som inte var tänkt!
Mera svar till S-O S: Jo jag jobbade några år i Göteborgs avloppsreningsverksamhet. Gick i skiten ibland! Och innan min lärarkarriär hade jag några år i Vattenfalls kraftverksbyggen i Gardikforsen och Ajaureforsen som skiftbefäl . Det var 3-skiftgång, skitigt och bullrigt med dammbyggen, tunnelsprängningar och kanalgrävningar .
Jag hinner inte höra och se allt. Men i en intervju med Fredrik Reinfeldt framkom det att några arbetslösa ungdomar intervjuats om si n situation. Vi tror ju och hoppas att de förtvivlat söker jobb och sysselsättning. Men en sade helt frankt: ”Jag har inte varit sugen på jobb i flera år”  Vad gör vi med den inställningen? Och i ett annat inslag hörde vi Mona Sahlin på ett besök i ett tvätteri. Hon pratade med en kvinna som återvänt till jobb trots vissa fysiska problem och bara ett par år till pension. Kvinnan sade dock i intervjun att ”det finns de jag känner som inte vill gå tillbaka, inte arbeta”. Sahlin ville inte gärna höra detta utan avbröt med ”Tror du inte de allra flesta vill ändå”.
Jag skall avsluta med några tankar om ”Uppdrag granskning” som beskrev situationen för kvinnor som lämnat sina hem i Baltikum för RUT-jobb i Sverige. Det var ett starkt och bra reportage. Men när det togs på så blodigt allvar som DN:s kultursida gav uttryck för blev jag förskräckt. Han skylde baltkvinnornas situation på Maud!!! Uppdrag Granskning är en reportageserie där journalisterna bestämmer sig för att illustrera ett visst problem. De filmar säkert 40 timmar för att sedan klippa ner det till 50 minuter. De 39 timmar som inte kommer med är naturligtvis de som inte uppfyller förhandskraven. I det aktuella inslaget t ex nöjda kvinnor och män som tycker det är jättebra att få jobba i Sverige. Som tycker att ROT och RUT gett dem chanser som de eljest inte skulle fått. Milda tider: en DN-journalist skall väl inte tro allt han ser. Han måste väl inse att programredaktioner vinklar. Han måste väl i valtider inse att ”opartiska nyhetskanaler” befolkas av personer som använder media för att ge uttryck för en åsikt. I detta fall: Gå på S förslag att skrota kvinnojobbet RUT, men behåll mansjobbet ROT.
2 kommentarer
Etiketter: ,

Sjuktal, A-kassa och sjukersättningar

Av , , 6 kommentarer 8

Lycksele 22 aug 2010

Idag, söndag, har jag städat lite hemma. Plockat och sorterat papper från Centerpartiet, från LEADER, från Rädda Barnen och Norrlandsförbundet. Dammsugit huset, barnbarnen skall bo här en vecka så de skall inte snubbla över dammråttor.

Efter detta for jag till Björksele och plockade lite röda vinbär och hallon på familjeägorna. Hallonen är redan nu (midnatt) sylt.

När man städar och plockar bär hinner man tänka lite. Jag börjar med sjukskrivningarna. De har under Alliansregeringens tid minskat kraftigt! Nu är det uppenbarligen så att man känner efter två gånger innan man ringer och sjukskriver sig. Enbart kommunerna har minskat sina utgifter med miljardbelopp p g a minskade sjukskrivningar (DN 20/2 2010). Antalet personer med sjukersättning har också minskat. Visst har vi läst ett antal snyftreportage om individer som är för sjuka för att arbeta och för friska för att få sjukersättning, och dessa berättelser är sanna och rörande. Men om man lusläst tidningarna har man också hitta små artiklar om personer som glatt sig åt att bli upptäckta och fått en ny chans att återvända till arbetsliv och de sociala kontakter dett medför. Faktum är: Sverige håller på att lämna tätpositionen att vara det sjukaste folket i Europa! Min tro är att OM vänstern åter får makten i landet blir deras första jobb att åter förtidspensionera stoa delar av befolkningen.

Så detta med A-kassa. Jag läser med rysningar VF:s ledare. Då och då ondgör sig skribenterna över den låga ersättningsnivån vid arbetslöshet . "Alliansen tvingar arbetslösa att ta de jobb som finns oavsett lägre lön". Om man vänder på detta resonemang betyder det: "Om du inte får det jobb som passar dig så kan du välja att fortsätta stämpla", det är vad vänsterpartierna ställer i utsikt. Och dessa stämplare fanns det gott om fram till 2006. De har minskat i antal med nuvarande arbetslinje!

Så kan man fundera på arbetslöshetsförsäkringen. Månadsbeloppen varierar beroende på fack och bransch. Är risken för arbetslöshet hög, blir avgiften högre och vice versa. Men det är ju vad försäkring innebär! Olycksfallsförsäkringar, trafikförsäkringar, livförsäkringar: Alla beror på vilken riskgrupp du tillhör. Det handlar om fordonsslag, kön, åldrer, skadefria år mm, mm. Skall vi använda ordet försäkring = ömsesidigt och solidariskt ansvarstagande är dessa regler självklara och har varit så i flera hundra år, så länge det funnits försäkringsbolag.

Om vi skall komma ifrån olikheterna i Arbetslöshetsförsäkringen måste vi bilda en gemensam grupp för alla arbetande svenskar. Då måste en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införas, den måste vara statlig och således upphöra att administreras av facken. Jag inser svårigheterna med detta och vill inte ens förorda den lösningen idag, men då får vi finna oss i den fackligt administrerade läsningen, där facken själva medelst sina ageranden kan öka eller minska risken för arbetslöshet.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Lewi Bergström uppmanar till ministerstyre

Av , , 1 kommentar 16

 

Lycksele 11 aug 2010-08-11
Jag läste ett sidoinlägg i VK i förrgår undertecknat av Lewi Bergström, (S)ocialdemokratiskt landstingsråd. Sakfrågan handlade om att flyglinjen Umeå – Östersund bör upprätthållas bl a för att patienter till och från NUS skall ha bra kommunikationer. Jag har ingen invändning mot detta, tvärtom. men i de sista raderna (s)pårar det ut för Lewi! Han gör det till en näringspolitisk fråga. Med den vinklingen får han så anledning att ifrågasätta näringsministern roll i denna fråga och uppmanar henne att ingripa! Lewi Bergström som är en klok man vet naturligtvis att skulle ett sådant ministeringripande ske i ett upphandlingsärende skulle det vara ministerstyre! Och en timma efter ett sådant ingripande skulle Thomas Bodström stå flåsande utanför Konstitutionsutskottets dörr med en ”skarp inlaga”.
Jag tror Lewi Bergström har fått uppmaning från högre ort att skriva något om Maud Olofsson, och så hittar han den här vinklingen. Han tycker inte det är lönt att angripa en mer kommunikationsinriktad minister såsom Åsa Torstensson, eftersom Bohu(s)länningarna sköter angreppen på henne.
Hans Mårtensson (C ), Lycksele
1 kommentar

Maten: Nu har jag DN med mig i frågan!

Av , , 2 kommentarer 12

Lycksele 10 aug. 2010

I min förra blogg 8 aug var huvudbudskapet att maten till kvalitet och innehåll och tillagning måste förbättras. I Lycksele är det en av de viktiga frågor Centerpartiet kommer att driva. Se f ö också vår annons i Annonsbladet i övermorgon.

Varför återkommer jag nu till matfrågan? Jo, jag har fått stark uppbackning av en debattartikel i DN i dag. Läs på sid 6 "Fabriksmaten ett hot mot skolelevers och äldres hälsa",, av Mats-Erik Nilsson och Henrik Ennert. Med större vetenskaplig tyngd än vad jag kan åstadkomma sågar de hela hanteringen med transporterad, massproducerad, kokad, fryst, upptinad och lagrad mat från okända producenter. Jag vill inte att barn och äldre i Lycksele eller på andra håll ilandet skall matas med sådana produkter! Anslut dig till Centerpartiet och hjälp till att ge innehåll åt Ekil Erlandssons slogan "Matlandet Sverige". Låt oss söka nå målet att följa vår föda från frö till tallrik!

Men den lokala maten måste ju ha lokala producenter! Tänkte på det i förmiddags då jag var ute i skogen och plockade blåbär. Funderade (ensam som jag var i det skogsområdet): finns det Lyckselebor som köper blåbär, hallon, lingon? Då måste vi i Centerpartiet dels få folk att ta rätt på det vi redan har i våra marker av bär och svamp, dels (och det blir nästa blogg) skapa företag som på de marker vi har, mer eller mindre oanvända, startar odlingar. I min egen trädgård håller jag mig med 12 olika grönsaker. Yngre personer än jag kan göra detsamma i stor skala!

2 kommentarer
Etiketter: , , ,