Hijab – flickans eget val i ett sekulärt samhälle eller religiöst tvång? Föreläsning nu på lördag. Välkommen!

Av , , 1 kommentar 89

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Den 27 januari påbörjade jag en bloggserie i tre delar. Den första delen hette ”S har halverats sen ´94. SD störst i SIFO. S betalar priset för angreppen på välfärden, misslyckad integration och löntagarfientligt Januariavtal”.
Har du inte läst detta första inlägg i bloggserien kan jag rekommendera denna (27 januari). Del två i bloggserien publiceras exakt kl 13.00 på lördag den 1 februari.

 

                                                                                                Föreläsning för kunskap

Men nu vill jag välkomna dig till en föreläsning med forskaren Devin Rexvid om slöjan. Devin Rexvid tilldelades 2019 Pela och Fadime-utmärkelsen för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi är ett antal partier, med säte i Umeå kommunfullmäktige, som erbjuder dig detta arrangemang. Du är varmt välkommen nu på lördag kl 13.00 i lokalen RT Umeborg, på Östra kyrkogatan 14.

Se affischen nedan.

1 kommentar

S har halverats sen ´94. SD störst i SIFO. S betalar priset för angreppen på välfärden, misslyckad integration och löntagarfientligt Januariavtal

Av , , 2 kommentarer 115

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Del ett
Socialdemokraternas långsiktig trend pekar obönhörligt nedåt.

Januariavtalet – nu ett år gammalt – som Socialdemokraterna ingick tillsammans med de aggressivt marknadsliberala och löntagarfientliga partierna Centern och Liberalerna samt med det likaså borgerliga Miljöpartiet blev droppen för många arbetare.
a) Centerns Annie Lööf fick igenom försämringar när det gäller arbetsrätt och kollektivavtal,
b) Värnskatten avskaffades vilket gav miljarder till de som tjänade över 703 000 per år – och mer
c) den ansvarslösa asylpolitiken fortsätter – Sverige borde naturligtvis ta emot lika många asylsökande som EU-snittet – men med C och MP i båten är detta omöjligt.
Detta blev för mycket för arbetarna i blått. Redan tidigare har SIFO påvisat att SD har gått förbi Socialdemokraterna bland medlemmarna inom de fjorton LO-fackförbund som tidigare utgjorde S kärnväljare. Trenden fortsätter.

 

Del två
Halvering av S sedan 1994

Skulle den senaste SIFO-mätningen även bli resultatet i riksdagsvalet 2022 har Socialdemokraterna halverats sedan valet 1994!  Då erhöll S hela 45,3 procent av väljarkåren – en siffra som idag framstår som just vad det är – något från ett annat århundrade.
Men ändå är det bara ett kvartssekel sedan.

Låt oss titta på vad som har hänt bara sedan valet för 16 månader och SIFO-mätningen i januari i år:

 

Parti
Val 2018    Sifo jan 2020  Förändring, %-enheter
Sverigedemokraterna 17,5 23,8 +6,3
Socialdemokraterna 28,3 23,5 -4,8
Moderaterna 19,8 17,5 -2,3
Vänsterpartiet 8,0 10,2 +2,2
Centerpartiet 8,6 8,5 -0,1
Kristdemokraterna 6,3 6,6 +0,3
Miljöpartiet 4,4 4,5 +0,1
Liberalerna 5,5 3,6 -1,6

 

Kommentar
Detta innebär att Socialdemokraterna, som har utgjort ett statsbärande parti sedan 1920 då S för första gången bildade en egen regering under ledning av Hjalmar Branting, riskerar att förlora positionen som statsbärande parti. Socialdemokraterna har redan förlorat positionen som det politiskt dominerande partiet (något jag ska återkomma till i kommande blogginlägg).

 

Del tre
Fredagen den 11 januari 2019, hela fyra månader efter valet 2018, lyckades det svenska politiska systemet presentera en ny regering.

Denna minoritetsregering tillkom efter två – politiskt sensationella – eftergifter från Socialdemokraterna.

a) Efter att ha fått sitt eget och MP:s budgetförslag nedröstat av riksdagen beslöt sig Socialdemokraterna att börja regera på basen av en budgetreservation utformad av M och KD som röstats igenom i riksdagen med hjälp av SD!
Denna budgetreservation, som bland annat innehöll en skattesänkning på ca 20 miljarder (vilket naturligtvis ytterligare försvagade positionen för exempelvis skola och sjukvård), blev alltså grunden för regeringens ekonomiska politik.

b) Januariavtalet som S ingick med MP, C och L. I avtalet togs den s.k. värnskatten bort, vilket gynnar de som tjänade minst 703 000 kr om året (2019). Detta var en symbolfråga som drevs främst av Annie Lööf som ville att alla skulle se att Centerpartiet präglade Januariavtalet ideologiskt. Men Centerpartiet kom att prägla Januariavtalet ännu mycket mer när det gäller ideologi genom att de fick igenom tre andra krav. Vi tänker på att S gav efter och accepterade försämringar av turordningsreglerna, en försvagning då det gäller kollektivavtalens ställning samt att marknadshyror införs vid nyproduktion.

 

Del fyra
Vad har detta år med Januariavtalet inneburit för det svenska politiska systemet.

Jag vill särskilt framhålla fem punkter
■ Splittringen inom de borgerliga partierna där Centern och Liberalerna bröt sitt vallöfte att inte släppa fram Stefan Löfvén som statsminister och där Moderaterna och Kristdemokraterna, eventuellt, kommer att bryta sitt löfte om att inte göra sig politiskt beroende av Jimmie Åkessons SD.
■ Det skakiga, men trots allt existerande, samarbetet mellan minoritetsregeringen bestående av S+MP samt C och L.
■ De antydningar som finns till ett s.k. konservativt block mellan M, KD och SD. Vi vill dock göra en tydlig markering: Det finns inget konservativt block som många påstår. Det faktum att Ebba Busch Thor har träffat Jimmie Åkesson på tu man hand vid ett tillfälle och Ulf Kristersson har träffat samme Åkesson vid ett annat tillfälle, och naturligtvis talat politik, innebär inte att det har bildats något konservativt block. Därför vill vi betona att detta handlar om antydningar.
■ Sverigedemokraternas fortsatta tillväxt, dels i hela väljaropinionen där de nu är största parti enligt senaste Sifo, dels när det gäller stödet hos LO-medlemmar där de sannolikt också har passerat S – om det vore val idag.
■ Socialdemokraternas fortsatta tillbakagång, inklusive en fortsatt tillbakagång i förtroendet för Stefan Löfven som statsminister.

Det är den sista faktorn som jag anser vara den mest betydelsefulla – tillbakagången för Socialdemokraterna – tillsammans med deras oförmåga att förstå att det som hänt är deras eget fel. Och att ett halverat S nu är ”det nya normala”.

Det borde vara dags för Socialdemokraterna att släppa stöddigheten och visa lite ödmjukhet.
Men inte.

Fortsättning följer

2 kommentarer

Muslimerna måste återfå ett rum för tvagning inför begravning. Samhället består av rättigheter och skyldigheter. Här ligger rätten hos muslimerna

Av , , 4 kommentarer 105

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Ingress
Jag strävar efter ett sekulärt samhälle tillsammans med alla övriga i Arbetarpartiet.
Ett sekulärt samhälle innebär rätten att både vara troende och ateist. Och som troende kan du vara kristen, muslim, jude, buddist eller hindu – för att nämna några av de stora världsreligionerna. Det som begränsar tron är att den inte får utövas på andras bekostnad. Det är därför som tron, och de präster som uttolkar denna i olika kyrkor, måste separeras från staten.

I ett demokratiskt samhälle är tron en privatsak. Detta innebär att lagarna som styr samhället stiftas av en folkvald riksdag, enligt demokratiska principer, och att landet ska styras efter grundlagarna (Sveriges författning). Samhället ska alltså inte styras efter sharia – som bl a tillåter barnäktenskap och att en man har upp till fyra fruar. Inte heller ska samhället styras i enlighet med bibelns uppfattningar om att människor kan stenas till döds för otrohet eller att kvinnan ska tiga i församlingen.

Inom ramen för de svenska lagarna, som sätter gränser för religionernas, och andra livsåskådningarnas, rättigheter, har samhället även skyldigheter mot troende och icke troende i livsåskådningsfrågor. Detta gäller exempelvis gentemot kristna, ateister, judar och muslimer.

I ett sekulärt samhälle har alltså människor, med olika tro och livsåskådningar, både rättigheter och skyldigheter.

I mina ögon har samhället, i form av Norrlands universitetssjukhus (Nus), brustit när det gäller sina skyldigheter gentemot muslimerna.

 

Del ett
Det är många av oss som känner till att då en muslim dör sker, om det är möjligt, en rituell tvagning. Detta bör ske under värdiga former och så fort som möjligt. Tidigare fanns ett speciellt rum på sjukhuset där denna tvagning kunde genomföras före begravningen. Men sedan över två år tillbaka finns inte denna möjlighet längre. Då förlorade muslimerna det rum där tvagningen tidigare hade skett.

Den som läser om denna fråga och informerar sig genom att tala med berörda parter kan inte dra någon annan slutsats än att alla undviker att ge ett tydligt svar på varför muslimerna har förlorat detta rum. Vad som däremot är tydligt är att servicedirektören vid Region Västerbotten blandar in både stat, kommun och region (landsting) då han förklarar varför ”ingen har ett direkt ansvar”. Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) framhåller att ”frågan inte är enkel att lösa”. Oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) hänvisar muslimerna till privata lösningar: ”En privat begravningsentreprenör skulle säkert kunna vara en betydligt bättre lösning”. Ett ytterligare regionråd, Liselotte Olsson, instämmer i kritiken från muslimska föreningen. Hon är nämligen med i Vänsterpartiet och instämmer därför i all kritik, men har inte själv lyckats åstadkomma någonting, trots att det har gått två år och tre månader. (uppgifter från Folkbladet 19/1-20).

Tvagningen är en känslig fråga och utgör en av ritualerna i samband med döden.

Vi som strävar efter ett sekulärt samhälle, där människor med olika tro och livsåskådningar både har rättigheter och skyldigheter, måste ta ställning för muslimerna. I denna fråga har dessa nämligen behandlats på ett osedvanligt nonchalant och nedlåtande sätt. Detta är min och Arbetarpartiets uppfattning.

Det är både skamligt och oacceptabelt att såväl tjänstemän som politiker vägrar att ge entydiga svar. På tjänstemannanivå försöker en ”servicedirektör” förvirra genom att antyda att frågan kräver inblandning av stat, region, kommun samt en ”omvärldsbevakning”. Dimridåer. De tre intervjuade politikerna drar, ytligt sett, åt olika håll. Men när det gäller oviljan att ge tydliga svar drar alla tre åt samma håll. Varken S, M eller V verkar ens vilja försöka besvara följande frågor:
varför förlorade muslimerna det rum som de tidigare har haft på Nus,
varför har en lösning på detta, för muslimer så stora problem, dragit ut på tiden – i hela två år och tre månader,
kommer muslimerna att återfå detta mycket efterlängtade rum på Nus,
när kommer detta i så fall att ske?

 

Del två
I tiotals blogginlägg har jag riktat skarp kritik mot islamister och deras medlöpare som vägrat att tydligt och klart säga ungefär så här: ”I Sverige gäller de svenska grundlagarna tillsammans med andra svenska lagar – i Sverige gäller däremot inte sharia”. Och jag kommer alltid att kritisera de som – istället för att svara på frågan om ifall de anser att det är svenska lagar som ska gälla i Sverige, eller om det är sharia som ska gälla – ständigt byter samtalsämne och istället för att svara börjar orera om rasism och islamofobi.

Men i lika många bloggar har jag uttryckt att muslimer, som ställer upp på att svenska lagar ska gälla i Sverige, både är mina vänner och mina allierade.

Detta är inga tomma ord från min sida.

Jag har många personliga vänner med muslimsk tro. Arbetarpartiet har under årtionden haft medlemmar som varit muslimer. Både från Afrika och från Mellanöstern. Både shiiter och sunni. Detta är nämligen möjligt i ett sekulärt parti. Det finns bland annat även kristna och ateister. 

Vi i Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle, med balans mellan rättigheter och skyldigheter, även då det gäller frågor som handlar om tro och livsåskådning. Detta utgör bakgrunden till att det är självklart för oss att stödja muslimernas rätt att återfå ett rum på Nus för tvagning av de döda inför begravningen – så att den situation som rådde före oktober 2017 kan återställs.

Då muslimerna förlorade sitt rum för drygt två år sedan borde de ansvariga politikerna ha insett sin moraliska skyldighet att:
a) ge en tydlig förklaring till varför detta, för muslimerna så viktiga, rum togs ifrån dem,
b) ge ett löfte om när muslimerna, absolut senast, skulle få ett annat rum på Nus som kunde fylla samma funktion.

 

Del tre
Ett sekulärt samhälle ska vara tolerant. Men ett tolerant samhälle innebära ett samhälle med både rättigheter och skyldigheter. I det här fallet har samhället inte levt upp till sina skyldigheter mot muslimerna. Återigen: detta är bakgrunden till att jag och Arbetarpartiet i övrigt stöder muslimernas krav på att kunna genomföra den rituella tvagningen av de döda under värdiga och praktiska former.

Innebörden är att ett rum på Nus måste ställas till muslimernas förfogande.

Snarast.

 

PS. Om någon försöker invända att även hinduer och buddister har vissa ritualer som de vill genomföra i samband med dödsfall och inför begravning, men att de idag saknar ett rum för detta, så får denna fråga behandlas om den tas upp av hinduer och buddister.
Det är inte alltid enkelt att vara sekulär och konsekvent.
Men jag anser att detta är två saker värda att sträva efter. Med all kraft. DS.

4 kommentarer

Samma imam som utvisats för att ha bidragit till att ungdomar anslöt sig till IS-barbarerna godkände samarbetet med Nya MP och Mariam Salem

Av , , 4 kommentarer 131

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Avsnitt fyra
Tidigare avsnitt den 11, 12 och 17 januari

 

Ingress
I den senaste bloggen i serien om samarbetet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten lovade jag att återkomma med det mest tydliga resultatet av detta samarbete. Det jag tänker på, i första hand, är Mariam Salems högst ovanliga politiska karriär.

Men först:
Om inte Socialdemokraterna inser det gigantiska misstaget i att i legitimera det Nya MP i Umeå, ett parti som överlevde valet 2018 endast tack vare samarbetet med Islamiska Föreningen vars imam idag är tre-faldigt utvisad, så kommer ledarskapet inom S att gå till historien som det mest enfaldiga. Som det ledarskap som lade S i graven för nöjet att få kalla sig kommunalråd under fyra år till. 

 

Del 1.
Inför valet 2018 stod Mariam Salem med på Miljöpartiets alla tre valsedlar i Umeå och Västerbotten.
Salem stod som tvåa på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige, som åtta på landstingsvalsedeln och på plats nio på MP:s länsvalsedel till riksdagen. Det var osannolikt raskt marscherat för en person som gick med i Miljöpartiet först i november 2017. Jämför vi Salem med exempelvis Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg har de båda senare en gedigen bakgrund inom MP. Seye-Larsen har bl a varit ersättare för Jabar Amin i riksdagen under perioderna 2010-2014 och 2014-2018. Elin Söderberg gick med i Miljöpartiet 2013 och har haft både interna förtroendeuppdrag samt förtroendeuppdrag för MP inom Umeå kommun. I jämförelse med bland annat dessa två var Mariam Salem nästan helt okänd både för medlemmar i MP samt för väljarna. Hon blev alltså medlem i MP så sent som i november 2017 – inte lång tid före fastställandet av valsedlarna. Men det fanns en förklaring till att Salem (trots att hon var helt ny och okänd) sattes upp på alla tre valsedlar och dessutom gick in direkt på andra plats på den kommunala valsedeln.

Jag beskrev situationen i mitt blogginlägg från den 17 januari: ”Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde ”nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade…

… Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten.”

 

Del 2.
Det är inte bara Mariam Salems placering på alla tre valsedlar som förvånar. Det som förvånar är också det antal personkryss som, den i politiska sammanhang okända, Mariam Salem erhöll. Låt oss redovisa antalet personkryss som Salem fick på de olika valsedlarna. Med några kommentarer.

* Umeå kommun
Här erhöll Salem hela 292 personkryss! De enda två som fick fler personkryss än Salem var just Nils Seye-Larsen och Elin Söderberg. Båda med en längre bakgrund inom MP. Salem kom på tredje plats trots att hon var i det närmaste okänd för väljarna. Seye-Larsen stod som första namn på den kommunala valsedeln vilket nästan alltid borgar för att personen ifråga får flest personkryss. Han stod dessutom som andra namn på riksdagsvalsedeln från länet och fick ytterligare draghjälp av detta. Elin Söderberg, som alltså fick näst flest kryss, fick naturligtvis en väldig draghjälp av att hon var Nya MP:s förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Dessa hade också fått sina höga positioner på kommun- respektive riksdagsvalsedlarna på grund av att de två tillhörde de som var mest kända efter utrensningarna av det gamla ledarskapet inom MP i Umeå. Det som däremot verkligen förvånar är hur många personkryss som den okända Mariam Salem erhöll på valsedeln till Umeå kommunfullmäktige.

* Landstinget (numera Region Västerbotten)
Men Salem erhöll även hela 191 personkryss i landstingsvalet. Detta innebar att hon, i stort sett okänd, fick näst flest personkryss av alla på landstingsvalsedeln. Detta trots att hon här endast stod på åttonde plats. I landstingsvalet erhöll Salem t.o.m. fler personkryss än Elin Söderberg som alltså hade draghjälp av att hon var förstanamn på länsvalsedeln till riksdagen. Det finns 15 kommuner i Västerbotten. Hela 173 av Salems personkryss kom från Umeå. Detta visar hur okänd Salem egentligen är i länet som helhet. I nio kommuner fick Salem noll kryss, i två kommuner ett kryss, i två kommuner två kryss och i Skellefteå tolv kryss. Den fråga som måste ställas är inte varför den okända Salem fick noll, ett eller två kryss i 13 av länets kommuner. Den fråga som måste ställas är hur hon kunde få så många kryss i Umeå kommun även i landstingsvalet.

* Riksdagsvalsedeln från länet
Här erhöll Salem hela 83 personkryss. Det var bara tre personer på denna valsedel som erhöll fler personkryss. Även detta är en påfallande hög siffra för den så gott som okända Salem. Som dessutom endast stod på nionde plats. De två som fick flest personkryss var, föga förvånande, Elin Söderberg som alltså var MP:s kandidat till riksdagen från Västerbotten. Näst flest personkryss fick Nils Seye-Larsen. Han stod som andranamn på riksdagsvalsedeln från länet. Av Salems kryss kom hela 75 från Umeå. Återigen: hur kunde hon få så många kryss?

 

Del 3.
Det var samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och MP (främst i Umeå) som var skälet till att den okända Mariam Salem sattes upp på alla tre valsedlarna samt fick så många personkryss. Som jag skrivit tidigare: Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten var i desperat behov av ”nya” muslimer istället för de ”gamla” som de rensat ut.

Jag vet, från säkra källor, att Islamiska Föreningen i Västerbotten för första gången uppmanade sina medlemmar / besökare / anhängare att rösta på en viss person. Uppmaningen skedde via sms. Och den person som Islamiska Föreningen uppmanade till röstning på var just Mariam Salem.

Och det är mot denna bakgrund som jag vill påminna om följande:
Samarbetet mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten (baserad i Umeå) och Miljöpartiet godkändes av Partistyrelsen MP Sverige via Max Troendle och den framväxande nya ledningen för MP i Umeå och Västerbotten. Detta inkluderar Max Troendle, Nils Seye-Larsen, Elin Söderberg, m fl. Men till detta kommer det viktigaste: den person som var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid denna tidpunkt.

Här kan jag riktigt se, och höra, hur vissa representanter för det kriminellt fega svenska etablissemanget vrider sig som maskar på en krok medan andra andas lika häftigt som Jonas Sjöstedt då han spelar indignerad.

 

Del 4.
Vem var imam i Islamiska Föreningen i Västerbotten vid tidpunkten för träffen mellan denna förening och MP på Ersboda Folkets Hus? Även om svaret på denna fråga får långt gående konsekvenser måste frågan både ställas och besvara sanningsenligt.

*Och sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som greps av Säpo,
*Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som dömts till utvisning i tre instanser,
*Sanningen är att imamen i Islamiska Föreningen, vid tidpunkten för mötet med MP, var den imam som ingick i det wahhabitiska nätverk som anses ha bidragit till att unga män och kvinnor anslöt sig till barbarerna i Daesh / Islamiska Staten och liknande terrororganisationer,
*Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, var en av styrelseledamöterna i den ekonomiska förening som drev de fyra Bilaal-förskolorna i Umeå, Gävle och Söderhamn vilka anklagas för att ha indoktrinerat barn (mot skollagen) samt fört bort pengar,
*Sanningen är att imamen, vid tidpunkten för mötet med MP, utgjorde en del av det wahhabitiska nätverk som innebär att imamen idag betraktas som en fara för landets säkerhet.

Hur ända in i helvete kan detta vara en icke-fråga för Socialdemokraterna i Umeå, för myndigheter och för media?

 

Del 5.
Imamens roll i dagens umepolitik:
A. Enligt min uppfattning var det just denna imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för landets säkerhet – som var den som välsignade Islamiska Föreningens samarbete med Miljöpartiet.

B. Enligt min uppfattning var det just denne imam – gripen, utvisad, anklagad för sin roll i Bilaal-förskolorna och ansedd som en fara för rikets säkerhet – som godkände Mariam Salem som den person som skulle ta tillvara Islamiska Föreningens intressen i Umeå via Miljöpartiet.

C. Enligt min uppfattning är Mariam Salem i första hand Islamiska Föreningens representant inom Nya Miljöpartiet i Umeå – godkänd av nämnda imam. Salem är, í första hand, inte en troende inom Miljöpartiet i Umeå kommun och i Region Västerbotten.

 

Del 6.
Hur kan då Mariam Salem företräda Islamiska Föreningens intressen. Tack vare det stöd som jag redogjort för har Salem nu kunnat besätta en nästan osannolikt massa positioner. I Umeå kommun, i region Västerbotten (tidigare landstinget) samt senast som nämndeman i Umeå tingsrätt. Här nedan kan alla själva se utifrån vilka positioner som Salem kan agera.

Umeå kommun
* Umeå kommunfullmäktige, ordinarie ledamot
* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordinarie ledamot, andre vice ordförande
* Äldrenämnden, ordinarie ledamot
* Personalnämnden, ersättare

Umeå Tingsrätt (Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling)
* Nämndeman

Region Västerbotten (landstinget)
* Regionfullmäktige, ersättare
* Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen, ordinarie ledamot, andre vice ordförande

 

Avslutning
Det finns fortfarande en chans att ändra på situationen. Det är ännu inte för sent – inte ens för socialdemokrater och vänsterpartister. Inte ens för enskilda miljöpartister. Men det finns ett klockslag då det kommer att vara för sent. Enligt SIFO är nu SD det största partiet i Sverige. Den dag då SD blir det största partiet i riksdagen, och dessutom börjar tillsätta förbundsledningarna inom LO, då är klockan slagen. Det är då som det fulla priset för Socialdemokraternas samarbete med MP kommer att visa sig. Och då kommer många socialdemokrater att skylla på arbetarväljarna – och kalla dem för rasister. Och islamofober. Detta har redan skett i United Kingdom (förr kallat Storbritannien) där karriärister inom Labourpartiet anklagar arbetarna för partiets brister.

 

Om inte S gör en dramatisk kursändring –
både på riksplanet och i Umeå –
kommer vi att få se en allt snabbare dödsdans.
Finns det verkligen inga socialdemokrater kvar med en gnutta sunt förnuft?

_______________________________________

 Varken SD eller S  – nu behövs är ett riktigt arbetarparti

4 kommentarer

Sverige slits isär – organiserad brottslighet med våldskapital, ökade inkomstklyftor, strävan efter parallella samhällen – och måste fogas samman

Av , , Bli först att kommentera 91

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

I morgon kommer nästa inlägg på temat:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

_____     _____     _____     _____

I väntan på detta blogginlägg kommer här ett annat blogginlägg om det skrämmande antalet SPRÄNGNINGARNA i Sverige.
Och om de faktorer som håller på att SLITA ISÄR Sverige.
Samt ett första inlägg om hur landet kan fogas samman.

I. Kort om statistiken
Det skedde 236 sprängningar i Sverige fram till den 30 november i fjol. Motsvarande siffra under hela 2018 var 162. Detta enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Jag uppmanar alla att läsa artikeln nedan. Jag vet att vi är väldigt många som tagit del av denna statistik och att många även bloggar om den. Det jag vill säga är att siffran visar att den grova organiserade brottsligheten håller på att växa politikerna och myndigheterna över huvudet.

Bakgrunden är årtionden av misskötsel.

Nästa val kommer med stor sannolikhet att bli en folkomröstning om vilka partier som kommer att få förtroendet att återskapa säkerheten i landet. Och det är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kommer att vinna denna folkomröstning. Tror jag.

Det krävs drastiska åtgärder.

II. Det går inte att undvika frågan om våld och kriminalitet, skjutningar och sprängningar
De partier som tror att ”vi måste få debatten att handla om något annat” kommer att förlora valet. Däremot går det att – för de partier som erkänner det dramatiska misslyckandet när det gäller att skapa säkerhet (något som är verkligt) och trygghet (en känsla som kan stämma, eller inte stämma) – även diskutera andra frågor. Men det går inte att slinka undan denna fråga.

Men endast de partier som börjar med att erkänna att medborgarna i stora delar av Sverige idag har anledning att inte känna sig är säkra eller trygga. De partier som erkänner detta – och även erkänner sin del av misslyckandet, samt redovisar vad de ska göra åt situationen – kommer att kunna diskutera andra frågor.

De partier som, däremot, håller på att mumlar saker som att ”vi ska vara försiktiga med att dra slutsatser och, och, och …” kommer inte att ha en chans. Befolkningen i Sverige är inte dum. Allt fler är, med rätta, less på undanflykter och skitsnack.

III. Polisen har förlorat våldsmonopolet inom Sverige – till den organiserade brottsligheten
Det uttryck som allt oftare används i debatten är ”våldskapital”. Det är ett bra uttryck eftersom uttrycket talar om vad det är som har hänt. De betyder vilka som har vilja och förmåga att använda våld, eller hot om våld, för att få sin vilja igenom. Polis och militär har alltid tidigare haft monopol på utövandet av våld i Sverige. polisen inom landets gränser. militären för att försvara landets gränser.

Det kvalitativt nya som har hänt i Sverige är att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser!

Detta är något oerhört.
Och då finns det två vägar att gå. Men alla vägar måste börja i ett erkännande av den oerhörda förlust som det innebär att polisen har förlorat våldsmonopolet inom landets gränser – till den organiserade brottsligheten. De politiker, och partier, som inte fattar vidden av denna förlust måste sopas bort. De saknar relevans. Som jag sade tidigare. Detta är inte den enda frågan. Men det är endast sedan politiker och myndigheter har erkänt vad som har hänt, och visar på en plan på vad som ska göras åt situationen (att beröva den organiserade brottsligheten dess våldskapital) som andra frågor kommer att kunna diskuteras.

IV. Det finns bland annat fem saker som tillsammans sliter sönder det svenska samhället
Utan att ha vägt dessa faktorer mot varandra:
1.en organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka ”frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

V. Militarisering eller återinförande av kvarters- och integrationspolis
Det finns alltså två vägar att gå. Den ena vägen består i att militarisera polisen. Den andra vägen består i att återinföra kvarters- och integrationspolisen.

Den organiserade brottslighet som besitter ett våldskapital som tagit ifrån polisen våldsmonopolet, de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder, en ekonomisk politik som ökar inkomstklyftorna till rekordnivåer, en havererad integrationspolitik samt en asylpolitik som saknar verklighetsförankring måste bekämpas, bemötas och förändras. Genom aktiv handling och genom att denna politik förankras hos befolkningen.

Sedan har vi frågan om ifall polisen ska militariseras eller ifall vi ska återinföra kvarters- och integrationspoliser. Jag anser att vi idag befinner oss på ett sluttande plan som pekar mot ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Efter att ha erkänt att samhället håller på att slitas sönder och pekat på fem viktiga faktorer till att så sker vill jag varna för att militarisera polisen.

VI. Ett parti som dagen Miljöparti – fullständigt oförmöget att erkänna var drömmarna slutar och verkligheten börjar – måste bort från regeringspositionen. De partier som har legitimerat dagens Miljöparti – och dess syn på behovet av en fri- obegränsad invandring – är i tur och ordning Reinfeldt II och Alliansen. Detta då de ingick en uppgörelse om asylpolitiken med MP i mars 2011. Sedan naturligtvis Socialdemokraterna, som 2014 anslöt sig till nämnda uppgörelse mellan Alliansen och MP, och som sedan ingått två regeringssamarbeten med Miljöpartiet.

VII. Den väg som vi i Arbetarpartiet förespråkar, när det gäller polisen, består inte av en militarisering av polisen. Som starka krafter driver på för. Vi förespråkar ett handlingsprogram med bland annat följande inslag:
* att kvarters- och integrationspolisen ska återupprättas med hjälp att de tiotusen nya polistjänster som har utlovats,
* en ekonomisk politik för en utjämning av inkomstklyftorna,
* ett organiserat stöd till de demokratiska muslimer som sätter grundlagen över sharia – men som övergivits av riksdagspartierna och därför är rädda,
* en ny arbetsmarknadspolitik som sänker arbetslösheten,
* att Sverige tar emot samma antal asylsökande och utfärdar samma antal uppehållstillstånd som EU-snittet,

Satsningen på kvarters- och integrationspoliser ses i samband med ett handlingsprogram som syftar till att komma till rätta med de fem sönderslitande faktorerna. Jag vill särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimerna som sätter den svenska grundlagen över sharia. Dessa ser vi i Arbetarpartiet som våra viktigaste allierade.

Sammanfattningsvis: Jag har skrivit om de fem faktorer som sliter sönder Sverige:

1.en organiserade brottsligheten – den typ av brottslighet som centreras kring bland annat knarkhandeln – och som innehåller det våldskapital som har berövat polisen våldsmonopolet,
2.de islamister som arbetar för parallella samhällen där sharialagstiftning råder – och därmed åsidosätter den svenska grundlagen,
3. den ekonomiska politik som innebär att inkomstskillnaderna aldrig varit så stora i Sverige som idag – sedan SCB började mäta år 1991,
4. den misslyckade integrationspolitiken som exempelvis inneburit att Sverige har en rekordhög arbetslöshet – men att denna arbetslöshet är segregerad,
5. en asylpolitik som inte accepterade att Sverige tog samma ansvar för flyktingströmmarna som andra länder i Europa (exempelvis snittet inom EU) utan som ville försöka ”frälsa världen” på ett sätt som kommunerna inte var beredda på – och som saknade / och som saknar / folklig förankring.
Det finns en rad andra viktiga politiska frågor. Klimatfrågan är en. Men det är bland annat dessa fem frågor som håller på att slita sönder det dagens svenska samhälle.

Jag har även skrivit om det handlingsprogram som kan foga samman Sverige.
I detta sammanhang vill jag särskilt understryka betydelsen av de demokratiska muslimer som sätter den svenska grundlagen över sharia.

_____     _____     _____     _____

I morgon kommer alltså ett nytt inlägg på följande tema:
Inför valet 2018 samarbetade, direkt eller indirekt, Nya MP i Umeå med den imam som greps och utvisades i tre instanser. För detta måste Nya MP i Umeå få betala ett pris – inte legitimeras av Socialdemokraterna genom att de styr Umeå kommun tillsammans med detta MP.

Nedan: Läs artikeln, och se bilden, om ökningen av antalet sprängningar i Sverige. Artikeln kommer från SVT Nyheter (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-sprangdad-okar-kraftigt-i-sverige)

Ett av de allvarligaste sprängdåden 2019 var explosionen vid ett bostadshus i Linköping. Foto: Jeppe Gustafsson, TT

Antalet sprängdåd ökar kraftigt i Sverige

Uppdaterad 13 januari 2020
Publicerad 30 december 2019

Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen över utvecklingen av sprängningar i landet. Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det skett 236 sprängningar till och med den 30 november i år. 2018 var det 162 fall under hela året.
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter, säger Stefan Hector, operativ chef vid Nationella operativa avdelningen, Noa.

Linköping den 7 juni i år, två minuter över nio på morgonen briserar en sprängladdning som hörs över hela staden.

Sprängladdningen som enligt utredningen var på mellan 15-20 kilo sprängämne var placerad i en lådcykel som ställts utan för huset. Explosionen var så kraftig att också hus i närheten fick allvarliga skador. Ett tiotal personer skadades, men som genom ett under dödades ingen.

Det är ett av alla sprängdåd som ägt rum i Sverige det senaste året. Den senaste statistiken från Brå visar att det skett 236 sprängningar till och med den 30 november i år. 2018 var det 162 fall under hela året.

Bli först att kommentera

Inför valen 2018 samarbetade MP, direkt eller indirekt, med imamen som greps o utvisades som säkerhetsrisk. Detta förtigs av etablissemanget

Av , , Bli först att kommentera 123

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Avsnitt tre
Tidigare avsnitt den 11 och 12 januari

Ingress och repetition
Koppling mellan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – den islamiska förening vars imam greps av Säpo och sedan dömdes till utvisning i tre instanser – och de det Nya osjälvständiga MP i Umeå.

I den förra bloggen beskrev jag hur Partistyrelsen MP Sverige, genom utrensningar av den gamla ledningen i Umeå och i Västerbotten, skapade ett helt Nytt MP i Umeå – inför valet 2018. Jag beskrev sedan att detta Nya MP i Umeå, och delvis även i Västerbotten, på grund av bristande erfarenhet blev mindre självständigt än det Gamla MP i Umeå och i Västerbotten.
Förlusten av självständighet berodde dels på utrensningar av de mer erfarna miljöpartisterna. Dels på att de som idag representerar Nya MP i Umeå inte är valda underifrån, av medlemmarna, med den legitimitet som detta ger. De är handplockade ovanifrån av Partistyrelsen MP Sverige.

Del A.
Vilka är då de miljöpartister som har handplockats och/eller godkänts av Partistyrelsen MP Sverige?
Det är en blandning av helt och hållet nya personer utan all tidigare politisk erfarenhet och personer som tidigare har varit aktiva inom MP. Så långt är allt gott och väl. En blandning av nytt och gammalt är inte dåligt.

Men om den enda meriten som en person har består i att denna inte är lojal mot den tidigare ledningen, utan istället lojal mot Partistyrelsen MP Sverige, riskerar detta att skapa en brist på erfarenhet som i sin tur skapar en osjälvständighet. Vilket, bland annat, Vänsterpartiet kommer att försöka utnyttja.

Till detta kommer att det i processen med att plocka fram nya – av Partistyrelsen MP Sverige godkända – representanter för Nya MP i Umeå förekom anmärkningsvärda inslag.

Mycket anmärkningsvärda inslag.

Låt oss börja med det möte som ägde rum mellan bland annat den person (Max Troendle) som blivit utsedd av Partistyrelsen för MP i Sverige till att leda verksamheten i Umeå och Västerbotten å ena sidan, och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” å andra sidan.

Mötet mellan Islamiska Föreningen och Miljöpartiet ägde rum på Ersboda Folkets Hus. Det märkliga med detta möte är att inga andra partier var inbjudna. Varför skulle Islamiska föreningen – vars imam greps av Säpo och som sedan dömdes till utvisning i tre instanser – endast träffa Miljöpartiet?

 

TroendleMax

Detta är en bild från mötet mellan ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” och Miljöpartiet på Ersboda Folkets Hus. Personen på bilden är Max Troendle från Partistyrelsen MP Sverige. Troendle ledde verksamheten för MP, i Umeå och Västerbotten, en verksamhet i vilket ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018 ingick.

 

Del B.
Miljöpartiets behov att samarbeta med Islamiska Föreningen i Västerbotten.
Det Gamla MP i Umeå hade stöd av många muslimer. Det var muslimer som, ofta, var djupt religiösa men som kunde skilja på religion och politik.
Vi i Arbetarpartiet samarbetade gärna med representanterna för det Gamla MP i Umeå. Detta oavsett om de var muslimer eller inte. Vi inom Arbetarpartiet hade inga problem med de personer som hade en muslimsk tro inom det Gamla MP i Umeå. Det var andra som hade problem med ledarna för det Gamla MP.

Då Partistyrelsen MP Sverige rensade ut ledarna i Gamla MP rensade de alltså också ut många muslimer. Detta uppfattade många muslimer i Umeå som väldigt negativt. Det Nya MP i Umeå löpte en överhängande risk att framstå som ett muslimfientligt parti just på grund av utrensningen av det gamla ledarskapet, som till stor del alltså bestått av personer med en muslimsk tro – muslimer som kunde skilja på religion och politik.

Nya MP i Umeå löpte alltså en stor risk att tappa väldigt många av de röster som partiet tidigare fått från muslimer i Umeå. Både Partistyrelsen MP Sverige och den nya lokala ledningen insåg att Miljöpartiet behövde ”nya” personer med muslimsk tro som kunde träda fram på den politiska arenan istället för de muslimer som hade blivit utrensade.

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen: Det är här Mariam Salem kommer in i bilden. Salems politiska karriär är till stor del ett resultat av Miljöpartiets närmast desperata behov av nya representanter för människor med muslimsk tro efter utrensningarna av det gamla ledarskapet. Mariam Salems politiska karriär är också till stor del ett resultat av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och den Islamiska Föreningen i Västerbotten. I ett kommande bloggavsnitt ska vi titta närmare på Mariam Salems politiska karriär.

Låt oss nu titta på Islamiska Föreningen i Västerbotten.

 

Del C.
Varför valde Islamiska Föreningen att samarbeta med just Miljöpartiet?
Om Islamiska Föreningen i Västerbotten vill ha något av Umeå kommun – exempelvis ett löfte om att få en tomt och ett bygglov för att få uppföra en moské – så borde de ha vänt sig till andra partier i Umeå och Västerbotten – exempelvis till Socialdemokraterna. Men Islamiska Föreningen inledde vad som i praktiken var ett samarbete med Nya MP i Umeå inför 2018 års val.

En förklaring kan vara att islamisterna och deras medlöpare haft stora och lättköpta framgångar tidigare i sitt samröre med Miljöpartiet. Det räcker med att nämna Mehmet Kaplan som tog sig ända in i regeringen och Yasri Khan, som vägrade ta kvinnor i hand, men som MP ändå nominerat till sin Partistyrelse!

Idag vet alla följande: den imam i Umeå som greps av Säpo och sedan blev dömd till utvisning från Sverige i hela tre instanser hade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas. Samme imam var även djupt inblandad i Bilaal-förskolorna och deras verksamhet. Som alla också vet idag har Bilaal-förskolornas verksamhet uppvisat avgörande brister, både vad gäller förbudet mot konfessionella inslag och redovisningen av de skattepengar som Bilaal-förskolor fått. Jag syftar här på verksamheterna inte endast i Umeå, utan även på Bilaal-förskolorna i Gävle och Söderhamn, som alla låg under samma ekonomiska förening. I denna ekonomiska förening var den gripne och trefaldigt utvisade imamen en av fem styrelseledamöter.

Beslutet att gripa och utvisa imamen berodde på att han anses utgöra en fara för rikets säkerhet.

 

Del D.
Det är en skandal att MP inledde vad som måste kallas för ett samarbete med Islamiska Föreningen inför valet 2018.
Jag vill understryka att jag inte påstår att alla medlemmar, eller troende besökare, i Islamiska Föreningen skulle vara wahhabitiska islamister – som sätter sharia högre än de svenska grundlagarna – eller militanta våldsbejakande jihadister.
Absolut inte.

* Vad jag däremot påstår att den imam – som greps och utvisades, i tre instanser, för att han ingått i det nätverk som har ”radikaliserat” andra islamister – tillhör de som sätter sharia över den svenska grundlagen.
* Vad jag tar för givet är att skälet till att denne imam greps och utvisades är att han bidragit till att både män och kvinnor rest till exempelvis Syrien och Irak för att ansluta sig till bl a Daesh / Islamiska Staten.
* Vad jag dessutom påstår är att samarbetet mellan Nya MP i Umeå och Islamiska Föreningen inte hade varit möjligt utan ett deltagande från, eller ett godkännande av, den gripne och trefaldigt utvisade imamen!

Jag påstår slutligen att Miljöpartiet, inför valen i Umeå och Västerbotten 2018, samarbetade med en imam – direkt eller indirekt – som senare greps och utvisades för att denne ingått i ett nätverk som utgör en fara för säkerheten i landet och det minst på två sätt:
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, bidragit till att värva folk till barbariska organisationer som Daesh / IS, Al-Qaida / Nusrafronten, med flera.
* imamen har, som en del i det wahhabitiska nätverket, även bidragit till att öka antalet personer som utgör risker vad gäller genomförandet av nya terrordåd som det på Drottninggatan 2017 som kostade fem människor livet, skadade 15 fysiskt och oändligt många fler mentalt.

 

Del E.
Det är en skandal att Miljöpartiet inte har ifrågasatts för sitt samarbete (direkta eller indirekt) med denna imam.
Det är ytterligare en skandal att media i Västerbotten inte har påpekat detta, direkta eller indirekta, samarbete mellan Miljöpartiet och den trefaldigt utvisade imamen.

Men den värsta skandalen är att Socialdemokraterna, istället för att ta avstånd från Nya MP i Umeå, legitimerar detta parti genom att regera Umeå kommun tillsammans med samma MP. Det är ett uttryck för samma syndrom som visar sig genom att Socialdemokraterna inledde perioden efter valet 2018 genom att styra Sverige på en budgetreservation från M och KD och efter fyra månader fortsatte att styra Sverige genom Januariavtalet med MP, C och L. Syndromet kallas ”makten-till-varje-pris.

Det finns en falang, som antingen är islamister själva eller som är islamisternas medlöpare, inom Socialdemokraterna i Umeå. Detsamma gäller för Vänsterpartiet i Umeå – fast i mindre utsträckning. Och naturligtvis även inom MP.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Edman. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Här ser vi Alejandro Caviedes (till v) och Ulrika Edman (till h). I mitten syns Mariam Salem. Caviedes är ordförande för S partiorganisation i Umeå. Edman är gruppledare för V i Umeå kommunfullmäktige.

 

Vi ställer oss frågan: Skulle samma tystnad ha rått om det uppdagats en liknande nära koppling mellan en extremistorganisation som Nordiska Motståndsrörelsen och, exempelvis, en del av Moderaternas ungdomsförbund i Umeå?
Naturligtvis inte. Det skulle ha blivit en dånande klappjakt på Moderaterna – utan dess like. Moderaternas ledare skulle ha doppats i tjära och rullats i fjädrar. Men när det gäller Miljöpartiet daltas det – utan dess like.  

 

Inför nästa blogg
Under avsnitt B. ovan skrev jag att Mariam Salems politiska karriär är det tydligaste resultatet av samarbetet mellan Partistyrelsen MP Sverige och Islamiska Föreningen i Västerbotten. Vi ska gå in närmare på samarbetet mellan MP och Islamiska Föreningen i nästa blogg. Den publiceras på måndag.

Bli först att kommentera

Bloggen om ”överenskommelsen mellan MP och Islamiska Föreningen vars imam greps o utvisades” snart klar. Till dess: ett angrepp på mig av signaturen ”Svensk Muslim”

Av , , 2 kommentarer 86

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

I väntan på avsnitt tre

som kommer att handla om det nya och osjälvständiga MP i Umeå och denna partiavdelnings kopplingar till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam greps av Säpo och som har dömts till utvisning i tre instanser.

_____     _____     _____     _____     _____

Det har tagit tre dagar extra att skriva detta tredje avsnitt. Skälet är att jag samtidigt arbetar på det nya numret av vår egen tidning. Så istället passar jag på att publicera en provokation – en av tiotals provokationer – bestående av undertryckt ilska och motvilja. Riktad mot mig. Det är alltid anonyma personer som skriver dessa. Håll till godo.

”Svensk Muslim” till Janne – 9 januari 2020
Islam Svider dig ? Det kliar i dig när du ser en framgångsrik muslim, En muslim som har högposition?

Jag svarar signaturen ”Svensk Muslim” – samma dag
Nej. Jag gläds varje gång en muslim som sätter Sveriges grundlagar högre än sharia når framgång. Nalin Pekgul tillhör de jag beundrar. Hon var den första muslimen som valdes in i Sveriges riksdag. Gillar du också henne?

Kommentar från mig:
”Svensk Muslim” klarade inte av att återkomma. Det var ett tomt angrepp. Det är bra att jag känner demokratiska och kunniga muslimer. Det som oroar mig är inte den kunskap som angreppen vilar på – det som oroar mig är den undertryckta vreden. Och ibland hatet. Men varken wahhabiter eller Muslimska brödraskapet skrämmer mig till tystnad.

2 kommentarer

Partistyrelsens (MP) utrensningar i Umeå före valet 2018 skapade ett nytt och osjälvständigt MP – vilket ökade Vänsterpartiets chans att sluka MP

Av , , 3 kommentarer 119

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Andra avsnittet
Kommer Nya Miljöpartiet i Umeå att göra samma misstag som FI – och låta sig ätas upp av Vänsterpartiet?

 

A. Miljöpartiet i Umeå splittrades under förra mandatperioden åren 2014 – 2018
Denna splittring av miljöpartiet i Umeå fullbordades i samband med att valsedlarna till fastställdes inför valet till bland annat Umeå kommunfullmäktige, landsting/region i Västerbottens län samt till riksdagen.  

Splittringen hade en lång bakgrund och skedde i flera faser. Men splittringen avgjordes och verkställdes i två tydliga steg av Miljöpartiets centrala Partistyrelse för hela Sverige (i fortsättningen kallad Partistyrelsen MP Sverige).

Partisplittringen av MP i Umeå och Västerbotten steg ett:
Partistyrelsen MP Sverige ställer Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten under tvångsförvaltning. Det blir en ledamot av Partistyrelsen MP Sverige som får i uppdrag att leda verksamheten i Umeå och även i Västerbottens län. Tilläggas bör att för MP utgör verksamheten i Umeå den dominerande delen av verksamheten i länet.

Partisplittringen av MP i Umeå och Västerbotten steg två:
Valsedlarna till Umeå kommun, landstinget / regionen i Västerbotten samt till riksdagen fastställs av Partistyrelsen MP Sverige. De personer som IDAG representerar MP i Umeå och Västerbotten är alltså inte valda underifrån. De är inte valda av medlemmarna i partiet – med betoning på medlemmarna i Umeå kommun. De är utsedda ovanifrån av Partistyrelsen MP Sverige!

Det är detta som splittringen av Miljöpartiet i Umeå och Västerbottens län verkställdes.

Innebörden är denna:
* Nils Seye Larsen, gruppledare för det som NU bör kallas för Nya MP i Umeå, har sin position tack vare att Partistyrelsen MP Sverige har godkänt honom. Han är alltså plockad uppifrån.
* Mariam Salem – som både är andra namn i Umeå kommunfullmäktige (efter Seye Larsen), och har poster i landstinget / regionen – är plockad uppifrån av Partistyrelsen MP Sverige även hon.
* De övriga som företräder Nya MP i Umeå och i länet är alla, antingen handplockade av Partistyrelsen MP Sverige, eller godkända av samma instans!

 

B. Det som dessa har gemensamt är att de, med betoning på Umeå, inte är valda underifrån av medlemmarna i MP.
Återigen: De är plockade uppifrån, eller godkända, av Partistyrelsen MP Sverige. Därför framstår är deras mandat att agera som begränsat. Omvänt: Partistyrelsen MP Sverige har långt större möjlighet att påverka Nya MP i Umeå än vad Partistyrelsen har i de flesta andra partier i förhållande till läns- och kommunorganisationer. Seye Larsen, Salem, m fl, står ju inte till svars för de lokala medlemmarna. De är inte ens valda av de lokala medlemmarna!

Seye Larsen, Salem, m fl, är däremot beroende av den partiinstans som har handplockat eller utsett eller dem. Och detta är alltså Partistyrelsen MP Sverige.

Det är därför jag alltid skriver ”Nya MP i Umeå”. MP i Umeå är nämligen ett nytt parti.
Och även om en och annan individ var med i Gamla MP i Umeå så måste denna person också ha godkänts av Partistyrelsen MP Sverige – annars skulle även denna individ ha rensats ut – tillsammans med den gamla ledningen. Det alla idag i Nya MP i Umeå har gemensamt är att de inte är valda underifrån av medlemmarna lokalt. Detta är ett resultat av att ”Gamla MP” i Umeå ersattes av det ”Nya MP” i Umeå.

 

C. Den tidigare ledningen för MP i Umeå – Gamla MP – var mer självständig.
Ett annat resultat av att det Gamla MP i Umeå ersattes av det Nya MP i Umeå är att partiet blev mindre självständigt. De som ledde det Gamla MP i Umeå – och var valda underifrån av medlemmarna (med betoning på medlemmarna i Umeå) – hade en långt större legitimitet än dagens ledning.

Det ”Gamla MP” i Umeå var dels mer självständigt i förhållande till Partistyrelsen MP Sverige, dels mer politiskt självständig i förhållande till andra partier i umepolitiken.

Ett av de partier som ”Gamla MP” i Umeå var mer självständiga i förhållande till var Vänsterpartiet.

Så utrensningen av det tidigare ledarskapet, för MP i Umeå och i länet, skapade ett nytt, handplockat men osjälvständigt, ledarskap och parti. Detta var bra för Partistyrelsen MP Sverige i deras relationerna med MP i Umeå. Men det nya partiets osjälvständighet har också sina risker!

En av riskerna är att det nya och osjälvständiga MP i Umeå riskerar att ätas upp av Vänsterpartiet på ”samma” sätt som Feministiskt Initiativ blev uppätna av V i Umeå.

Detta borde oroa Socialdemokraterna i Umeå – med Hans Lindberg i spetsen!

 

 

I avsnitten tre och fyra

ska vi titta på det nya och osjälvständiga MP i Umeå och denna partiavdelnings kopplingar till ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” – vars imam greps av Säpo och som har dömts till utvisning i tre instanser.

Vi ska även titta på kontakterna mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten, Mariam Salem i Nya MP i Umeå och delar av Socialdemokratin i Umeå. Här nedan ser vi Mariam Salem och Alejandro Caviedes – den nye ordföranden för Socialdemokraterna i Umeå. Det är med avsikt som vi lägger upp dessa två bilder intill varandra. Salem (MP) var en av de fyra som senare kom att organisera manifestationen till stöd för Hijabuppropet i Umeå och Caviedes (S) var en av de som deltog i denna manifestation.

Jag känner inte till någon annan ort i Sverige där ledande politiker från MP och S deltagit i Hijabuppropets manifestation – fast jag kan ju ha fel. Å andra sidan är vänskapen mellan vissa socialdemokrater och vissa miljöpartister väldigt god. I en av Caviedes bloggar finns en helt underbar bild där Mariam Salem kör ”cykel” och Caviedes åker i en cykellåda. Symboliskt månne? Du kan ta del av denna underbara bild genom att klicka här!

Du som inte har läst det Första avsnittet i denna bloggserie – läs gärna även detta avsnitt.

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Caviedes. Foto: Anders Löwdin (CC BY-NC-ND 2.0). Bilden är beskuren.

3 kommentarer

Kommer Nya Miljöpartiet i Umeå att göra samma misstag som FI – och låta sig ätas upp av Vänsterpartiet?

Av , , Bli först att kommentera 117

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

 

Första avsnittet – eller varför vit färg på svart botten

 

A. Feministiskt Initiativ i Umeå – uppgång och fall på fyra år
Vänsterpartiets tidigare ledare Gudrun Schyman lade grunden till det, en gång, nya partiet Feministiskt Initiativ. Hon gjorde det till stor del  genom att resa land och rike runt under åren 2004-2006. Schymans resande, i sig, ansåg jag vara beundransvärt. Och det gör jag än idag. Riksdagens ledamöter borde besöka industrier och sjukhus, äldreboenden och skolor under halva sin mandatperiod. Minst.

Men det stora problemet, som överskuggade det positiva i Schymans resande, var att hon finansierades flyget och tåget genom att sitta kvar i riksdagen på ett V-mandat. Detta trots att hon lämnat partiet. Och det var på Vänsterpartiets valsedel som Schyman 2002, i sin egenskap av partiledare för Vänsterpartiet, hade återvalts till riksdagen!

Gudrun Schyman satt t o m kvar i riksdagen, på ett V-mandat, efter att hon låtit sig väljas till talesperson (en ledarroll) för Feministiskt Initiativ i april 2005.

Feministiskt Initiativ blev alltså representerade i riksdagen via Gudruns Schymans gradvisa övergångar:
2003: från partiledare för Vänsterpartiet – till (i praktiken) en avsatt partiledare på grund av skattefiffel i januari detta år,
2004: från medlem i Vänsterpartiet – till en icke-medlem fr o m december detta år,
2005: från partilös – till både medlem och talesperson för Feministiskt Initiativ vid dess bildande i april detta år.

Men säg den glädje som varar. Schyman fick endast sitta kvar i riksdagen efter sina två byten – från V till FI, från partiledare till talesperson – från april 2005 till valet i september 2006. Då åkte hon ur riksdagen där hon suttit sedan 1988 – under hela 18 år – eftersom FI misslyckades med att bli invalda i riksdagen.


B. I Umeå valdes Feministiskt Initiativ in i kommunfullmäktige 2014
Men FI var ett parti som saknade djupare insikt i Umeå ekonomiska och politiska problem. Feministiskt Initiativs företrädare lämnade dessutom kommunen – och sina tre platser i fullmäktige – en efter en. Lustigt nog blev Feministiskt Initiativ mer självständigt, bland annat i budgetsammanhang, sedan deras ursprungliga fullmäktigegrupp helt hade avvecklat sig själva.

 

C. Vänsterpartiet åt upp FI – som delvis hade sig själva att skylla
Åt den bristande insikten i kommunens djupare ekonomiska och politiska problem kunde inget göras. Utom att ta i så att alla fick blodsmak i munnen, och sätta sig in i problemen. Men istället begick Feministiskt Initiativ sitt avgörande misstag. Det var att lyssna till Vänsterpartiet, under Ulrika Edman, som erbjöd ett lättare alternativ. Detta gick i praktiken ut på att låta sig styras av Vänsterpartiet – och slippa det hårda arbetet som krävdes för att bevara sin politiska självständighet.

Och existensberättigande.

Detta märktes exempelvis i budgetsammanhang. I praktiken antog FI den budget som Vänsterpartiet hade utarbetat de två åren 2016 och 2017. Men det märktes även i andra frågor. De två partierna tävlade i att hetsa mot socialdemokraterna – exempelvis när det handlade om hur kommunen skulle ta hand om romerna. Margareta Rönngren, socialdemokratiskt kommunalråd, skötte denna fråga på ett mycket bra sätt. Men hon fick slåss nästan ensam.

Feministiskt Initiativ fick betala dyrt för sin bristande förståelse för Umeås djupare problem, samt för sin brist på självständighet i förhållande till Vänsterpartiet, i valet 2018. FI tappade alla sina tre mandat och försvann ur Umeå kommunfullmäktige.

 

D. Vart tog Feministiskt Initiativs tre mandat vägen?
Ser vi till bakgrundshistoriken framstår Feministiskt Initiativ – till stor, om än inte helt och hållet – som ett resultat av Gudrun Schymans ”utbrytning” ur Vänsterpartiet. Det känns därför inte särskilt långsökt att slå samman V och FI i ett räkneexempel.
Efter valet till kommunfullmäktige i Umeå 2014 handlade det om två partier med sammanlagt tolv mandat – där Vänsterpartiet hade nio och FI hade tre.
Efter valet till kommunfullmäktige i Umeå 2018 handlade det endast om ett parti med sammanlagt elva mandat – där Vänsterpartiet hade alla och FI hade inget.

 

E. Mariam Salem uppger sig ha Ulrika Edman som mentor – samtidigt som hon regerar Umeå kommun tillsammans med Hans Lindberg. Hans Lindberg borde vara orolig.

 

Salem. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

Edman. Foto: Nya Arbetartidningen. Bilden är beskuren.

 

Kommer Nya Miljöpartiet i Umeå att göra samma misstag som FI – och låta sig ätas upp av Vänsterpartiet?

Eller blir det tvärt om?

Vänsterpartiet ropar sig röda en gång om året.
På 1 Maj.
Nya MP talar sig ibland gröna.
Men i det onödiga hållbarhetsutskott, som ”de gröna” fått, händer väldigt lite.
Ibland gör media misstaget att tala om röd-gröna.
Det är uppenbarligen fel.
För den som har ögon att se med.
Marjam Salem och Ulrika Edman bär varken rött eller grönt.
Nej.
De bär vit text på svart botten – se denna bild.
Båda två.
Denna färgkombination lever vidare.
Tyvärr.

Även i Umeå.

 

Andra avsnittet kommer på söndag

 

Bli först att kommentera

Krigsrisken mellan USA och Iran går tillbaka till mullornas maktkupp 1979, stormningen av USA:s ambassad och Carters fritagningsförsök av gisslan

Av , , Bli först att kommentera 93

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Vem stödja i konflikten mellan USA:s administration och regimen i Iran

 

Ingress
Den eskalerande krisen mellan USA och Iran måste ses i historiens ljus. Den ökade risken för krig idag går tillbaka till mullornas maktövertagande 1979. I samband med maktövertagandet stormades USA:s ambassad i Irans huvudstad Teheran, varvid 52 tjänstemän och civila togs som gisslan av den nya regimen under ayatollah Khomeini. Många i gisslan var mycket högt uppsatta diplomater. Detta ledde i sin tur till ett fritagningsförsök godkänt av den dåvarande amerikanske presidenten Jimmy Carter. Fritagningsförsöket blev en katastrof. Planen på att hämta hem gisslan genom en helikopterräd misslyckades på grund av att helikoptrar slutade fungera samt krockade med varandra. Åtta amerikanska soldater dog och ytterligare soldater skadades. Den tänkta räddningsstyrkan nådde aldrig fram till Teheran där gisslan hölls. USA:s misslyckande ledde till att Irans nya makthavare, i triumf, kunde visa upp de döda amerikanska soldaterna samt de vapen och helikopterrester som blev resultatet av misslyckandet. Denna incident bidrog dels till Irans isolering i förhållande till USA och Europa. Dels till att Jimmy Carter ersattes av den mer hårdföre Ronald Reagan som president i USA.


Det går inte att förstå dagens snabba upptrappning mellan USA och Iran utan att känna till den ovan beskrivna historiska bakgrunden. Tyvärr har media i allmänhet fullständigt missat denna avgörande ingrediens i dagens skräckinjagande kris.

Då Donald Trump anger antalet militära mål som USA kan tänkas slå till emot i Iran till just 52 är denna siffra ingen tillfällighet. Siffran motsvarar alltså antalet amerikaner som blev tagna som gisslan i samband med stormningen av USA:s ambassad i Teheran 1979. Minnet av det gisslandrama som följde plågar ännu USA:s politiska och militära ledning. Så när representanter i Iran, i USA:s ögon, uppmuntrar människor i Irak till ytterligare en stormning av en amerikansk ambassad i Mellanöstern ser USA detta som ett väldigt hot. Ett hot som både riktar sig mot amerikanska medborgare på platsen och som skulle innebära en ny (enorm) förnedring av USA som stat. Detta utgör en av de helt avgörande faktorerna till USA:s våldsamma reaktion. Det handlar inte om att Trump skulle vara labil – som någon ytlig och okunnig politisk kommentator har påstått.

Det är vad som hände 1979 som, med största sannolikhet, förklarar att USA anser att det är helt legitimt att ta död på ledaren för Revolutionsgardets elitstyrka general Qasem Soleimani. Detta eftersom han, i USA:s ögon, befann sig i Irak bland annat för att uppvigla till en ny stormning av en USA-ambassad med ett eventuellt nytt gisslandrama som följd. Detta begriper naturligtvis även ledarna i Teheran. Men de valde att spela högt.

USA:s politiska och militära ledare har inte hade tänkt på att den, i sin tur, spelar regimen i Teheran rakt i händerna genom att döda general Qasem Soleimani.

 

Underminerar oppositionen i Iran – och USA
Oppositionen i Iran har växt sig väldigt stark och utmanat den religiösa diktaturen, speciellt under hösten 2019. Oppositionella har vågat sig ut på gatorna för att protestera mot mullornas styre i en tidigare sällan skådad omfattning. Detta trots en våldsam reaktion från regimens sida, där revolutionsgardister har skjutit hejdlöst in i demonstrationståg av iranska landsmän. USA kunde ha hållit huvudet kallt och därmed stött oppositionen i Iran. Men en sådan politisk analys har sällan eller aldrig någon amerikansk administration varit kapabel till.

Genom att slå till mot generalen Qasem Soleimani, av många räknad som nr två i den iranska hierarkin, gav USA mullorna i Iran en enorm möjlighet återta initiativet hemma i Iran. Även om USA dödade den iranske generalen Soleimani då han befann sig i Irak, och i USA:s ögon var ansvarig för försöken att storma USA:s ambassad i Iraks huvudstad Bagdad, har detta gett Irans styrande den perfekta möjligheten att mobilisera enorma befolkningsmassor i vad som har kallats för historiens kanske största begravningståg. Mullorna har inte bara kunnat mobilisera sina egna anhängare utan även vidare kretsar av befolkningen i Iran. Detta genom att spela på den fientlighet mot USA som råder i långt bredare skikt av befolkningen än de som idag stöder mullornas regim.

USA:s agerande har alltså haft två fördelar för ledarna i Teheran. Dels har man fått en chans att försvaga oppositionen på hemmaplan genom att rikta all uppmärksamhet mot USA. Dels handlar mobiliseringen av miljontals människor i samband med begravningen av Soleimani om en styrkedemonstration mot USA och dess allierade i hela Mellanöstern.

 

Stöd för det minst onda – eller stöd till Oppositionen både i Iran och USA
Denna kris kommer att leda till att många – stater, partier och enskilda individer – tar ställning. Vissa för USA och andra för Iran. De flesta utifrån att de anser att den ena politiska ledningen är barbarisk och den andra imperialistisk. För mig är båda dessa alternativ, i längden, oacceptabla.Det finns ett långt bättre alternativ. Det handlar om att stötta Oppositionen – både i USA och Iran.

Båda länderna är splittrade. Låt vara på mycket olika sätt. I Iran finns en mångfacetterad heroisk opposition mot mullorna som är värd allt stöd. Inför presidentvalet 2016 fanns en rörelse i USA kring Bernie Sanders som hade haft större chans att besegra Donald Trump i presidentvalet 2016 än vad höken Hillary Clinton (som stött alla USA:s krig) hade. Denna rörelse finns kvar och kommer att ställa upp även i årets presidentval. Denna opposition är också värd allt stöd i årets val. Den växande demokratiska, sekulära, socialistiska rörelse som jag och Arbetarpartiet representerar väljer alltså att stöda Bernie Sanders rörelse i USA OCH den demokratiska sekulära oppositionen i Iran. Vi väljer varken Donald Trumps administration i USA eller Irans religiösa diktatur under Seyyed Ali Khamenei.

Således: Nej till ett våldsamt militärt angrepp från USA mot Iran. Stöd Bernie Sanders politiska rörelse i deras försök att fälla Donald Trump i årets amerikanska presidentval.

Nej till mullornas islamistiska stormaktsambitioner i regionen och deras styre av Iran som kastat landat 100 år tillbaka i tiden. Denna islamistiska regim har påtvingat en, till stor del sekulariserad, befolkning en tolkning av islam som pressat kvinnorna tillbaka i samhällslivet vilket bland annat syns genom att dessa åter tvingas bära slöja. Allt stöd till den iranska opposition som trotsat mullornas massiva våld och vågat protestera mot den religiösa diktaturen under hösten 2019.

 

Kommer det att bli krig?
Det som är problem när ledare i två länder mobiliserar hemmaopinionen mot ett annat land – Donald Trump mobiliserar USA:s befolkning mot Irans ledare, och Irans ledare mobiliserar befolkningen i Iran mot Trumps USA – är att ledarna kan bli fångade av sina egna ”löften” att visa ”styrka”. Det som i början var menat att bara skrämma det andra landets ledning kan uppfattas som ett sorts löfte av hemmaopinionen om att verkligen slå till. Detta gäller både för USA:s ledare Trump och för Irans mullor. Det är denna situation som kan leda till att båda sidor känner sig tvungna att trappa upp, vilket innebär att den andra parten i sin tur måste slå till ännu hårdare för att inte förlora sin egen befolknings respekt – i en spiral av alltmer våldsamma hot som kan slå över i verkliga krigshandlingar. Det jag syftar på är inte enstaka raketer mot militära mål utan massiva krigshandlingar riktade mot både militära och civila med väldiga förluster i människoliv och material.

Situationen står och väger. Det finns fortfarande möjligheter till en nedtrappning. Men risken är uppenbar att situationen kan trappas upp ytterligare. Därför är det helt korrekt att ställa frågan: Är utvecklingen på väg mot ett krig mellan USA och Iran? Och om ett krig skulle bryta ut – vilka effekter skulle detta få i resten av Mellanöstern? Hur skulle länder som Ryssland och Kina, Israel och Saudiarabien reagera och agera?

 

Den största militära katastrofen sedan andra världskrigets slut 1945?
Ett krig mellan USA och Iran skulle, i värsta fall, kunna leda till ett större krig som omfattar även andra länder i vad som bara kan beskrivas som den värsta militära konfrontationen efter slutet på andra världskriget. Det bör dock betonas att detta inte är en av ödet förutbestämd utveckling. Det är en möjlig utveckling. Situationen är extremt spänd. Det jag vill betona, förutom detta, är att det är omöjligt att förstå dagens situation för den som inte känner till händelserna 1979 som jag beskrev inledningsvis.

 

Vad har hänt under jul och nyår – en kronologi
Eftersom det är svårt att hålla koll på allt som hänt under jul och nyår vill jag ge alla en chans att repeterar vad som har hänt med början under mellandagarna. Jag lägger därför in Expressens sammanfattning av händelseutvecklingen här nedan som ett PS i detta blogginlägg:

• 27 december dödas en amerikan och fyra skadades i en attack vid en irakisk militärbas nära Kirkuk. USA svarar med flera flyganfall – och den amerikanska ambassaden stormas av ilskna demonstranter på nyårsafton.

• Natten till 3 januari, svensk tid, meddelar Pentagon att man har dödat Qasem Soleimani, ledaren för det iranska revolutionsgardets elitstyrka Quds, i en raketattack mot Bagdads flygplats. I samma veva hävdar man att Soleimani legat bakom attacken 27 december.

• Donald Trump bekräftar attacken genom att twittra ut en bild på den amerikanska flaggan. 

• Irans högste ledare Ayatollah Ali Khamenei och flera av hans medarbetare meddelar att man kommer att utkräva hämnd för Soleimanis död.

• Den 4 januari inträffar tre raketangrepp mot mål i och utanför Bagdad. Två av målen har amerikansk knytning, då USA:s ambassad ligger nära det enda, och det andra är en bas där USA har trupper utplacerade. Ingen dör i attacken.

• Den 5 januari hotar Donald Trump med ytterligare attacker mot Iran. 

• I en intervju med CNN svarar Hossein Dehghan, militär rådgivare till Irans högste ledare, Ayatolla Ali Khameneis, att Iran är redo med militära attacker mot USA.

• Iran hotar även med att lämna kärnavtalet och att inte begränsa sin urananrikning om USA inte lyfter sanktionerna på Teheran.

• I Irak har parlamentet samtidigt röstat för att kräva att regeringen ska uppmana den USA-stödda koalitionen att dra sina trupper ur landet.

• På söndagskvällen kommer sedan ytterligare ett raketangrepp, där tre raketer slagit ner i Bagdads Gröna Zon.

• Därefter hotar Donald Trump att svara attacker från Iran med en ’oproportionerlig motattack’”

(länk till källan)

Bli först att kommentera