Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Rätt eller fel …

Maria Kristoffersson avslöjar sig rejält i ett blogginlägg med kommentarer om Förvaltningsrättens dom i fråga om det överklagade beslutet som fullmäktige i Vilhelmina tog om att riva ett av de modernaste hyreshusen som finns i Vilhelmina. Hennes beskrivning av resultatet av Förvaltningsrättens dom vittnar om rejält bristfälliga insikter både i kommunal juridik och i bolagsrättens alla regler.
”Även om jag visste att jag inte var jävig och att vi i styrelsen för VIBO hanterat ärendet rätt så är det skönt att ha det på papper att ingen gjort något fel”, skriver Maria Kristoffersson. Det påståendet är rent ut sagt dravel! Förvaltningsrätten har inte prövat Vibo:s agerande eller bristfälliga underlag. Det skulle fullmäktiges majoritet ha bedömt, vilket man över huvud taget inte tog ställning till. Vibo:s undermåliga och bristfälliga redovisning till fullmäktige, har inte prövats. Och det har i efterhand inte gått att få reda på vem som står för underlaget till fullmäktige med de uppenbara bristerna som detta underlag uppvisar. Det finns inga styrelsebeslut, inga identifierade tjänsteskrivelser eller annat som kan bidra till att öka förståelsen för det obegripliga underlaget som Vibo levererade till fullmäktige. Om Vibo:s agerande skulle prövas rättsligt, måste man gå till allmän domstol. Vem kan eller orkar med en sådan process och vågar någon starta en sådan process med de kostnader som är förenade med en sådan åtgärd?
Jävsfrågan var för min del en bisak i sammanhanget, men eftersom hon tidigare ansett sig jävig när frågan behandlades i fullmäktige, så ville jag få det prövat. I och med att hon själv insett att hon inte var jävig, varför deltog hon då inte i debatten och svarade på frågor?
Förvaltningsrättens dom har inte vunnit laga kraft och det återstår nog några turer innan detta är klart. Jag hoppas och utgår från att Maria Kristoffersson i framtiden låter hela styrelsen vara med då ägaren, Vilhelmina kommun, påkallar bolagets bidrag i viktiga beslutsunderlag till kommunfullmäktige
Kvar står att om Vibo fullföljer sina planer, så kommer räkningen till oss kommunmedborgare och till Vibo:s hyresgäster – minst 10 miljoner är kostnaden för denna rivning! Dessa pengar skulle mer än väl kunnat användas på ett mycket mera förståndigt sätt.
Det moraliska och ekonomiska ansvaret faller helt på Vibo:s styrelse och på den knappa majoritet i fullmäktige som nu bidrar med att bränna 10 miljoner ur kommunmedborgarnas tillgångar och hyresgästernas möjligheter att kunna påräkna ansvarsfulla och rimliga hyror de kommande åren. Det räcker inte med styrelseordförandens förvirrade slutsatser av Förvaltningsrättens dom. Hon och en del andra borde betänka vilka signaler vi sänder till våra kommunmedborgare och till de ungdomar som jag och många fler vill ha kvar i Vilhelmina!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.